mandag den 28. november 2022

Kapitalindskud - forhøjelse af selskabskapitalen - eller låne penge til selskabet?


En del spørger, hvad der er bedst for dem, at foretage et regulært kapitalindskud i deres selskab - ApS oftest, eller om det er bedre at bare låne selskabet penge.

Den afgørende forskel er, at kapitalforhøjelsen sker med beskattede midler og pengene bindes som selskabskapital, indtil man ved salg eller lukning får dem frigivet igen uden skat. Har man haft overskud, så man får mere end man skød ind, så betaler man aktieskat af gevinsten, men har man tabt kapitalen, så har man også fradrag for tab i aktieindkomst

Låner man selskabet penge - også beskattede penge, så bindes de ikke, men kan tilbagebetales uden skat,
når selskabet har likvider til at betale tilbage.

Her er der ikke fradrag for tabet, hvis ikke selskabet kan betale tilbage, og lånet er givet af hovedaktionær.

Der KAN være fordel for nogen i konvertible lån, men de har også risiko for at give øget skat og der er mange krav til dem. Hvis du vil nørde i det - så her i link værsgo 

Kapitalforhøjelse:

Du kan gennemføre en kapitalforhøjelse ved at tegne nye kapitalandele.

Dette kan ske kontant, eller ved evt. konvertering af gæld. 

Du skal via generalforsamling og selskabsstyrelsen med dette.


  • Du kan også øge kapitalen via en fondsforhøjelse, f.eks ved at selskabet overfører dets frie reserver til selskabskapitalen.

  • Endeligt kan forhøjelsen foretages ved at generalforsamlingen beslutter at udstede konvertible gældsbrev eller warrants.

Der er en del teknik i det, så måske du skal gå til nogen med juridisk viden om den slags, stifteselskaber, advokater, revisorer mm.

Det er klart, at en forhøjelse er godt til at sikre egenkapitalen ikke over lang tid er under halv eller negativ - men det MÅ den jo være rent lovmæssigt, hvis man ærligt kan sige, man forventer den genetableret ved overskud. Ellers kan man jo komme til hæftelsesgennembrud.

Den risiko bliver jo mindre ved kapitalforhøjelse end ved lån, hvor selskabet gæld jo øges med helt det samme som de modtager i lånet.

Låne selskabet penge:

Det er både hurtigt, ikke ret krævende for formaliteter, at låne selskabet penge i stedet, blot er selskabets kapital jo stadigt den samme dårlige, da lånet jo bare er nye penge som modsvares af helt samme beløb i gæld, og långiver, hvis det er ejer selv, har som nævnt, ikke fradrag hvis pengene tabes,

Du SKAL lave et lille lånebrev og SKAL beregne markedsrente af dit lån til selskabet - ofte pt 8% - 11% godkendt men - det som selskabet ville skulle betale for lån hos andre (banken), så bed om et tilbud, så er du garderet mod, at SKAT kan sætte dig i skat af anden %

Selskabet har fradrag for renten, du skal angive den til skat som renteindtægt personligt
Pengene kan du få igen når der er likvider til det men - tabes de får du ikke fradrag for det tabte lån

(Lånet kan laves konvertibelt men skal være i vedtægter og meget andet formelt og kan også give skatterisiko modsatte vej) 

Kan man ikke på nogen måde fastslå hvad selskabet skulle give for renten, så er minimum diskonto +4% men - i dag regnes den regel for farlig frem for konkret at vise tilbud.

Det er altså ikke hvad långiver kan få, men hvad selskabet skulle betale for et sådanne lån hvos en ekstern långiver. Se gerne dette LINK om det forhold og her vil du bl.a.. se teksten

Fremadrettet skal der altså foretages en konkret vurdering hver gang, der foretages udlån fra en aktionær til et selskab, hvor der foreligger kontrol. Normen diskonto + 4 % er ”død”.

--------------------------------------------

Det kan tilføjes, at det jo ikke er forbudt at anvende selskabskapitalen i driften, blot skal man følge regler for hvis, den falder til under halv eller mindre. Hvordan selskabskapitalen må anvendes kan du læse DETTE LINK

Der er således ikke en facitliste for hvad der er bedst - det vil afhænge af hvilket behov selskabet har, og ejernes villighed til at løbe risiko mm

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog