torsdag den 23. maj 2019

Tabt egenkapital


Der er mange, som er usikre på, om de må bruge deres selskabskapital i driften, eller - om det er penge der skal stå bundet.

Du må ikke udbetale penge til dig selv fra selskabet uden skat af løn eller udbytte, men gerne bruge de kontanter der måtte findes, til at drive dit selskab.


Selskabskapital er den kapital - som selskabs-ejere indbetaler, oftest ved stiftelsen af et nyt selskab, og denne kapital skal kunne fungere som en vis sikkerhed for kreditorer mm.

Anpartsselskaber vil ofte være stiftet med fra 125.000 kr til 40.000 kr kapital, afhængig af hvornår de er stiftet, da kapitalkravet er ændret over årene. De senere år har kravet være nedsat fra 125 t til 80t, 50t og i dag 40t


Det er bl.a. takket være indbetaling af en "bunden" kapital, at det er muligt for ejerene at slippe for personlig hæftelse.


Der er dog intet i vejen for, at kapitalen indgår i den daglige drift, og bruges til at finansiere varer og drift. Dermed kan egenkapitalen falde til under halv eller sågar til at blive negativ
Selskabskapitalen ændrer sig dog ikke af den grund. 

Kapitalen kan derfor svinge op og ned. Op vil den gå, når selskabet skaber overskud og dette overskud overføres til egenkapitalen, og ned går den når selskabet skaber underskud, og spiser sin egen kapital.

HVIS kapitalen falder til under det halve af den selskabskapital der er stiftet med og som er fastsat i vedtægterne, så er der til gengæld pligter for ejerne/ledelsen.

Hvis ledelsen i selskabet konstaterer, at kapitalen er faldet til under det halve af den vedtagne kapital, så er der en række pligter:

I henhold til selskabslovens § 119, så skal ledelsen i et selskab sikre, at der afholdes generalforsamling senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor det konstateres, at mere end halvdelen af kapitalen er tabt, grundet underskud, nedskriver og tab mm.

En sådan generalforsamling indkaldes så i.h.t. vedtægterne. Der skal afholdes formel generalforsamling, også selv om du er eneste ejer og leder i dit selskab

Afholder man ikke en sådan generalforsamling og gemmer referat fra den, så vil det kunne betyde, at kreditorer har lettere ved at hævde, at man som ejer/ledelse, har personlig hæftelse for evt. tab.

På generalforsamlingen redegør ledelsen for selskabets økonomiske stilling, herunder den tabte kapital og, stiller forslag til en genetablering, eller redegør for rimelige forventninger til, at kapitalen vil blive genskabt.

Generalforsamling kan også vedtage, at der skal skydes ny kapital inde, eller ejerne kan stille forskellige garantier personligt.


Man bør tage seriøst stilling til kapitalens genetablering, netop for, at kreditorer ikke skal kunne hævde, at man har forsat gældsoptagelse, efter det burde have været klart, at selskabet ikke kunne betale en hver sit. 


Man bør derfor se på ordrebeholdning, udgifter og budgetter, og tage seriøst stilling til, at man mener kapitalen inden for f.eks et år vil kunne forventes at være genetableret.

Hvis ledelsen ikke seriøst kan forvente kapitalen genskabt, så bør der indsendes anmodning om opløsning til skifteretten. Her kan det være klogt at kontakte en revisor eller anden rutineret person, til en gennemgang af behovet.

I selskabets årsrapport, skal det fremgå, at kapitalen har været under halv, og det skal fremgå, hvad ledelsens forventning er til genetableringen.

Det skal være med til, at banker og kreditorer bedre kan tage stilling til, om de forsat ønsker at yde kredit.


Dersom selskabet har tabt mere end 50% af kapitalen og der ikke i årsrapporten er nævnt noget om det, så skal Erhvervsstyrelsen give selskabet en frist til at fremkomme med en sådan erklæring, og ellers indsende selskabet til tvangsopløsning.


Dette sker dog i praksis ikke ret ofte, da styrelsens kontrol slet ikke virker gearet til den opgave.


Det som er problemet, er derfor ofte, at ledelsen kan få personlig hæftelse ved, at den enten slet ikke tager stillig til den tabte kapital, eller bare år efter år, skriver en standard tekst om, at "ledelsen har konstateret at mere end halvdelen af kapitalen er tabt, men forventer denne genetableret i kommende periode."

Det er med klar risiko for, at der så opstår et "hæftelsesgennembrud" som betyder, at hvis kreditorer taber penge på en senere lukning af selskabet, så vil de kunne søge personlig hæftelse hos ledelse/ejere/bestyrelse. 

Det er derfor vigtigt man tager kapitalen alvorligt og ikke bare driver selskabet bevidstløst videre, hvis man rent faktisk ikke seriøst selv kan mene, at den fremtidige drift er sund, og vil føre til genetablering af kapitalen.

Sørg for at være omhyggelig her. Både ejere, daglig ledelse og eventuel bestyrelse skal have klare retningslinjer for, hvorledes man sikrer sig kendskab til selskabets økonomi og kapital, og reagere rettidigt, så snart man kan se, at der kan være et problem.

Alt for mange har ikke overblik over den løbende økonomi, men lader det være op til en enkelt ejer eller leder, og overser dermed, at de som bestyrelse eller anden ansvarlig, kan få et alvorligt ansvarskrav overfor sig.

Gør det til en vane, at checke økonomi løbende, og er du ejer eller bestyrelse, uden at have adgang til den løbende økonomi, så sæt rutiner op, for hvor ofte der skal afholdes møder og i hvilken form, du som medansvarlig skal have overblik over driften og selskabets økonomiske situation.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog