torsdag den 8. december 2022

Forretningsplan og budget

UPDATE DEC 2022
Hvad skal man med en forretningsplan?

Det er vigtigt at forstå, at du ikke KUN skal lave en forretningsplan fordi en bank eller en investor ønsker det. Du skal udarbejde det, fordi du selv vil ha glæde af det.

En forretningsplan skal være et værktøj, som du kan bruge selv og ind imellem tage frem og måske ændre i, eller se om du arbejder frem mod det, du vil opnå.

Helt kort består forretningsplan af 
 • Hvem er jeg
 • hvor er jeg i dag
 • hvor vil jeg hen - hvad vil jeg opnå - hvad vil jeg skabe
 • hvordan kommer jeg derhen og 
 • hvornår regner jeg med at være der.

Dette skal ikke udgive sig for at være en skabelon. 

Jeg er ikke vild med skabeloner, som ofte bare bruges, ved at folk sætter deres navn ind, og ændrer ganske lidt, og ofte kan en hver god investor eller bank, med det samme spotte, at det her drejer sig om en gang copy/paste med små ændringer

Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forbe­redelser og derved gøre din start af virksomheden meget mere overskuelig - både for dig og dine rådgivere.

Jeg deler mine råd op, så der er overskrifter med stor skrift, som viser hvilke elementer jeg mener skal med i en god forretningsplan - så overskrifterne kan bruges som en slags indholdsfortegnelse til den forretningsplan du vil udarbejde.

Forretningsplanen:

Du bør starte med en sammenfatning der samler alt det du har i planen op - noget der max fylder en A 4 side, og lad den side være sat op, så det er let KUN at læse den, hvis det er første skridt for en bank eller investor. 

For nogen vil den ene side række som det eneste - f.eks. til en bank, men prøv selv at komme lidt videre - Vil du kun ha EN side f.eks. til banken, så kan du tage det der er med blåt her bare:

Denne "onepager" - en-side, indleder du med at kort beskrive dig selv som person, alder og evt. helt kort tidligere virke.

Du beskriver i hvilken form du vil drive dit firma. Er det som personlig virksomhed eller i selskabsform, og har du stiftet virksomhed skriver du dit CVR nr. - og ellers skriver du hvornår du venter at stifte virksomheden. Sammenfatningen er faktisk i sig selv en slags indholdsfortegnelse, for den omfatter helt kort det som står med flere ord i de enkelt afsnit.
 • Fortæl om dig selv - navn - adresse, alder - erfaring/uddannelse. Er I flere stiftere/ejere skal hver person beskrives.
 • Beskriv kort din forretningside - som jo kommer mere uddybet senere og du beskriver kort din baggrund for, at forvente, at du kan opfylde planen. Nøjes du med denne side 1, må du gå lidt dybere ind i idéen
 • Hvordan udføres planen (webshop/autoværksted/service) Opgiv CVR hvis du har fået CVR - eller beskriv hvornår du forventer at få CVR nummer.
 • Beskriv virksomhedsformen - personlig virksomhed alene eller som I/S eller vil du drive det i selskabsform (ApS).
 • Hvem er kunderne (aldersgrupper/køn)
 • Hvem er de forventede leverandører. Ikke nødvendigvis navne, men f.eks.: Leverandører for Kina, fra EU, fra Danmark osv.
 • Giv resume af hvordan du ser markedet for dine produkter eller services og hvor du forventer at skille dig ud fra de fleste konkurrenter.
 • Beskriv eventuelle risici du selv ser der kan være (kan du løbe ind i sager om ansvar, eller skal du købe et stort lager osv.

 • Beskriv, hvis der er regler du skal overholde (importregistrering/fødevaretilladelse/miljø osv. og hvor langt du evt er med dem)
 • Beskriv kort din økonomiske situation - hvad har du af midler og hvordan vil du finansiere forretningsplanen - og hvad er pengebehovet fremad. Henvis til budget og likviditetsbudget som du vedlægger.
Så skulle du ha et resume en enkelt forside - onepager.

For en dels vedkommende, er det som nævnt sådan, at denne side 1 vil være hele planen - og mere vil måske ikke være nødvendigt. Andre vil gøre denne forside endnu kortere, og lade flere mere detaljerede sider følge med.

Vil du kun lave denne forside som forretningsplan, så kan du hoppe videre til punktet budget længere ned, hvor skrift skrifter til sort farve. Til helt slut, finder du afsnit om hvad du kan forvente af ønsker, hvis du skal have en investor med ind.

Side 2 og frem i forretningsplanen.:

Fuld beskrivelse af dig selv, din virksomhed og eventuelle partnere og bestyrelse eller andet:

Her kan du bruge langt flere ord end du gjorde på side 1. 
 • Beskriv dig selv mere detaljeret. 
 • Hvad har du for uddannelse
 • Hvad har du tidligere beskæftiget dig med. 
 • Hvad er din økonomiske position 
 • Nævn gerne om du er gift osv.
 • Har du partnere med, skal disse beskrives lige så grundigt og du skal også, hvis du vil anvende revisor, nævne dennes navn.
 • Beskriv i hvilken form du vil drive firmaet som personlig virksomhed eller som selskab - alene eller med partnere og medejere. 
 • Opgiv dit CVR nummer - eller angiv din forventede stiftelsesdato 
 • Beskriv om du driver det fuldtids eller om du har andet arbejde samtidigt, og i så fald hvordan det påvirker din økonomi.
Alt dette er det som jeg kalder - hvem er jeg og hvor er jeg.

Din forretningside:

En grundig beskrivelse af hvad din idé f.eks.:
 • Du vil markedsføre xxx. 
 • En gennemgang der viser, at du har tænkt det hele igennem og har en plan. Hvilke produkter og eller services - og til hvilket marked - Danmark, private eller hvad det nu kan være.
Her har du det jeg kalder, hvor vil jeg hen

Udførelsen af idéen:

 • Hvordan har du planlagt at din ide skal blive til virkelighed ved f.eks.: 
 • Du vil ha en webshop
 • Du vil reklamere via xxx 
 • Du vil skaffe xxx som leverandører og hvordan skaffer du dem
 • Hvem er leverandørene
 • Hvad er der af lovmæssige krav, fødevaretilsyn, el-.prøvning osv
 • du vil ha varelager - eller du vil dropshippe
 • du vil adskille dig fra konkurrenter med
En grundig beskrivelse af dine tanker helt enkelt
 • Beskriv også:
 • Hvad du skal bruge. 
 • Skal der være ansatte
 • Skal der være produktionsmaskiner
 • Tilknytter du en betalingsløsning hvis det er en webshop og hvilken løsning har du i tankerne - og husk den skal med i dit budget så der er sammenhæng.
Det er det jeg kalder "Hvordan vil jeg komme der hen"

Markedet - kunderne og konkurrenterne:

 • Beskriv hvordan du mener markedet ser ud - hvor meget sælges der mon af de varer - eller 

 • Hvor mange andre er der på det marked
 • Er det lokalt salg eller over hele Danmark eller yderligere lande
 • Hvem der de største konkurrenter du vil løbe ind i.
 • Hvad kan de som kunne være et problem for dig .- og hvordan vil du alligevel skaffe dig plads på markedet
 • Kunderne - hvem er kundegruppen - alder - mand/kvinde/alle - geografisk beliggenhed.- hvor mange er der mon i alt i din kundegruppe
 • Risiko - Hvad er der for risici - ansvar du kan pådrage dig, lager der kan rådne, kunder der kan returnere varer - beskriv hvor stor du ser de forskellige risici og hvordan du vil tackle dem.

Aktiver - hvad skal du bruge:

Beskriv hvad du skal bruge og beskriv gerne hvis det skal anskaffes i flere omgange efterhånden som du tjener penge:
 • Computer   Anskaffes f.eks. dag 1
 • Telefon       Anskaffes f.eks. efter 2 mdr
 • Skrivebord  Anskaffes ??
 • Lokaler eksternt eller starte hjemmefra¨
 • Transportmidler
 • Varelager
 • og og og

Hvordan finansierer du din start omkostninger og den indledende periode:

HVORDAN får du finansieret alle disse ting - 
 • Hvad har du selv af midler 
 • Hvad købes på kredit 
 • Hvad forventer du at banken stiller op med - har du en aftale allerede nævn den eller ansku hvor meget du skal bruge
 • Investorer? Skal du har eksterne investorer ind og hvordan - er der allerede aftaler skal de være med i indledningen

Øvrig lovgivning:

Er der lovgivning du skal overholde    som f.eks:
Miljø.
Varesikkerhed - el- test.
Fødevaregodkendelse.
Kunders returret (webshop B2C)
Kemikalier (zink i smykker - kemikalier i krem, formaldehyd i tøj f.eks. )
Evt miljø mærker og andet du vil tilsluttes - Økotex tøj, svanemærke - E mærket for nethandel osv osv

Oversigt over indgåede aftaler

Har du allerede indgået aftaler med leverandører eller kunder eller ansatte, så skal de nævnens og beskrives.

Opsamling af den økonomiske situation:

Dette er jo til dels med i en del af det tidligere, men nu samler du så tingene sammen:

Din nuværende situation.

Situationen som du tror den ser ud om f.eks. 3 - 6 mdr

Henvisning til et budget for det første år.

Her vil du være noget til "hvornår vil jeg forvente at være i første ankomst"

Budget:

Det er altid sværere at budgettere indtægter end udgifter. Udgifterne til mange ting, kan man regne sig til. Hvad koster bankkontoen, skal jeg købe en boremaskine, skal jeg har webshop og meget mere. Indtægter er sværere, for her ved man ofte ikke, hvordan kunderne reagerer

For mange vil princippet - INDTÆGTER FØR UDGIFTER være det eneste rigtige.

Det betyder, at du sørger for at sætte penge ind på bankkontoen, som på forhånd dækker de udgifter du har til opstart, inden du forventer indtægterne komme ind OG, fremad undlader du at bruge penge, før du har tjent dem.. 

Dernæst budgetterer du forsigtigt, så du kun bruger penge, når du faktisk får penge ind. 

Hvor din regnskab absolut skal laves i et regnskabsprogram, så kan du absolut sagtens bruge Excel til budgettet.

Lav f.eks. en excel med et lille budget over din drift og forventede resultat. Det hedder et driftsbudget. Det består af indtægter minus udgifter - begge UDEN moms. Når driftsbudget er uden moms, så skylder det jo, at moms alene er noget du opkræver for SKAT og ikke del af dit resultat i virksomheden.

Lav også gerne et lille likviditetsbudget som, både for dig selv og for banken, er vigtigt, da det viser, om du har penge til din udgifter, uanset visse ting måske først betales senere, eller du skal bruge en masse penge på varer osv. - inden du kan begynde at sælge.

Likviditetsbudget er for mange mest af alt, at man viser, at man ved man skal gemme penge til at betale moms med, da moms jo kun kommer en gang i kvartalet i begyndelsen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Driftsbudget og likviditetsbudget:

Start som nævnt med driftsbudget som er lettest - lad os se et helt tilfældigt lille bitte eksempel
Likviditetsbudgettet adskiller sig fra driften ved, at man jo ikke altid får penge den dag man sender regningen ligesom man jo også ofte selv har f.eks. 30 dages kredit fra leverandører.
Endeligt så er moms ikke en del af driftsbudget og regnskabet, men i likviditetsbudget er man nødt til at regne uden salgsmoms og købsmoms, for at kunne se hvornår man skal betale moms, så man har pengene klar til betaling.

Likviditetsbudgettet vil derfor skubbe f.eks. indtægter og udgifter en måned frem, hvis det altid var 30 dages betaling. Andre får måske betaling samme dag, de sender varen via nettet, og her skal der jo så ikke ske en forskydning

Det kan laves på mange måder, men jeg har bare lavet et simpelt eksempel her, hvor jeg bla. a laver denne lille ekstra beregning af moms ind og ud.

Det vil ofte være en god idé at få en kyndig økonomimand eller revisor med ved udarbejdelse af det første budget - og resultatet vil gøre driften langt mere forudsigelig, også selv om et budget i sagens natur har mange usikkerheder.
Her det lille ex. på likviditetsbudget:

Hvis der skal en investor ind:

Beskriv her, for de tilfælde hvor du ønsker en investor med indover projektet:

Du har jo allerede i dit budget taget højde for det beløb du skal ha i overskud INDEN skat for at kunne klare dig selv (de 20.000 kr betyder, at du jo skal af med ca 8.900 kr i skat per måned ved et overskud på 20.000 kr .- alt andet lig. 

Hvis det er i personlig virksomhed er det bare overskud du behøver du skal angive. Hvis det er i et selskab, så kan du kalde det løn til dig selv.

Du mangler så evt at fortælle din investor, om dine tanker for denne:
 • Hvor meget forventer du investeret?
 • Bekræft til investor hvor meget du selv investerer i kroner.
 • Bekræft til investor hvor meget du selv har investeret i tid og hvor meget du fremover vil investere, og hvad du selv skal ha som overskud for at dække dine egne omkostninger.
 • Fortæl hvordan du forventer investor får sine penge igen.
 • Er det en type lån du ønsker - forvent så ret høj rente i forhold til banken og prøv altid banken først.
 • Er det tanken investor får andel i selskabet .- hvordan, hvor meget og hvornår. Her vil en ejeraftale som i dette link være meget vigtig.
 • Har du forventinger om aktiv deltagelse - og beslutningsret - beskriv det
Læs i det hele taget meget mere om de forventninger en INVESTOR KAN HA I DETTE LINK

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog