torsdag den 22. marts 2018

Bøger af John Hannover


Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


tirsdag den 6. marts 2018

Aktionærlån


Der er siden 1 jan 2017 blevet lovligt, under visse betingelser, at benytte sig af lån fra selskabet til aktionærerne.

Det er vigtigt at vide, at der også er to helt adskilte problemstillinger og man godt kan have situationer hvor et lån fra selskabet til aktionærer er lovligt MEN hvor de er skattepligtige.

Jeg vil derfor altid råde til at checke med revisor eller advokat inden der optages lån fra selskab til aktionær. Dette er ikke noget man skal rode med selv, så indlægget her skal du KUN bruge som baggrundsviden til din samtale med eksperter.

Til indledning - tag IKKE aktionærlån hvis du har bestemmende indflydelse:

Alle hovedaktionærer/aktionærer med bestemmende indflydelse over eget selskab (mere end 50% "magt") skal undlade at låne penge af eget selskab, da dette uanset hvad, vil udløse meget ubehagelige skattekonsekvenser.
  
Hæves løn uden skatteindberetning vil det være et ulovligt aktionærlån for disse personer.

Jeg vil også råde til at læse Erhvervsstyrelsens materiale om denne ændring i DETTE LINK men jeg skal i dette indlæg blog søge at trække det vigtige frem.


Her vil aktionærlån være skattepligtige, også de der evt kunne være selskabsretsligt lovlige - De beksattes som hævning og skal betales tilbage og tilbagebetaling udløser ikke skat returLink til skat om dette

Mulighed for aktionærlån for mindretalsaktionærer:

En forudsætning for at et aktionærlån skal være lovligt og ikke skal være skattepligtig er, at låntager IKKE må have bestemmende indflydelse i selskabet. Det vil sige ikke eje mere end 50% af kapitalen og det skal med, at hvis en ejeraftale f.eks giver bestemmende indflydelse, f.eks ret til vælge direktion eller andet, så vil det være som en hovedaktionær i denne sammenhæng.

Dette fremgår ligningslovens § 16 E´stk 2 - 3 vigtige punkter:


Det forudsætter man IKKE HAR BESTEMMENDE INDFLYDELSE via ejeraftale, så er aktionærlån lovlige og ikke skattepligtige, forudsat de gives efter helt bestemte kriterier fra selskabsloven:


Stk. 2 For at et kapitalselskab kan yde økonomisk bistand, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:
 • 1) Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2, og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
 • 2) Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
 • 3) Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.
 • Pt 1 betyder, at beløbet skal kunne rummes af fri kapital jvnf. selskabslovens § 180 og ved den fri kapital forstås, beløb som som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud og reserver, og reserver som ikke er bundet i.h.t. lov eller vedtægter og med fradrag af overført underskud
 • Der skal givet også tages hensyn til kapitalberedskabet ved at sikre sig, at der ikke i en mellemperiode efter årsregnskabet, er spist af de frie reserver.
 • Endvidere slår pt 1 fast, at lånet skal ydes på markedsvilkår. Markedsvilkår er IKKE de vilkår som selskabet kan forrente kapitalen til i banken f.eks. men derimod den rente som låntager skulle betale for et tilsvarende lån, med tilsvarende sikkerhed eller manglende sikkerhed, på det frie marked.
 • PT 2 sikrer den formelle vedtagelse og skal bestemt tages alvorligt. Det kan formentlig også indarbejdes i vedtægterne. 
 • PT 3 er til for at sikre, at den frie kapital er konstateret og følger jo netop, at det er § 180 der regulerer det og jo netop taler om de frie reserver efter årsrapporten. Der kan derfor tidligst opereres med aktionærlån efter 1 årsrapport.
Lånet må ikke skjules som alm. kort eller langfristet lån, man i regnskabet skal fremgå som særskilt postering under egenkapitalen. Det samme gælder for de tilfælde hvor et selskab måtte have givet sikkerhedsstillelse for ledelse m.fl.

Årsregnskabsloven 73
Har en virksomhed et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori. For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Herudover skal for hver kategori oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet afkald, herunder delvis afkald, på indregnede beløb. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt.

Det fremgår også af lovens bemærkninger:

Ordningen indebærer, at et selskab der udlåner et beløb til en kapitalejer eller et ledelsesmedlem, skal foretage en regnskabsmæssig omklassifikation af det udlånte beløb.
Omklassifikationen indehæver, at selskabets frie reserver reduceres med et beløb svarende til det udlånte beløb, og det udlånte beløb opføres på den regnskabsmæssige "reserved for udlån og sikkerhedsstillelse" under egenkapitalen jf. bilag 2 til regnskabsloven, og dermed bliver en bunden reserve. Ved en sådan omklassifikation vil regnskabsbrugerne kunne se, at selskabets frie midler er reduceret.

--------------
Aktionærlån optaget før 1/1 2017 kan lovliggøres dersom de ligger inden for reglerne og der er en række frister så her skal du absolut gå til revisor eller advokat for konkret bistand.

Det er også vigtigt at huske, at man jo har lånet frem for sig og ved f.eks lukning eller salg vil skulle indfri det, måske på et tidspunkt man ikke kan.

Lad mig fremhæve, at jeg ikke er specialist i aktionærlån og blot har samlet egen viden og tilgængelige oplysninger. Jeg påtager mig intet ansvar for eventuelle fejl og misforståelser i dette indlæg - Alle må selv dobbeltchecke med relevante kilder.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

søndag den 25. februar 2018

I hvilket land er jeg skattepligtig?

En ofte tilbagevendende diskussion er: Hvor skal jeg beskattes - i hvilket land, og hvad kan jeg gøre for at undgå dansk skat.


Du vil være skattepligtig til Danmark hvis:

 • Du har rådighed over en helårsbolig. Rådighed fortolker SKAT normalt som ren rådighed, uanset det måtte være eget hus, lejet lejlighed eller værelse, sommerhus, skiftende boliger hos familie eller venner, eller råder over et værelse hos f.eks dine forældre.
 • Du opholder dig i DK i et tidsrum af mindst 6 måneders varighed (180 dg)
 • Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende -men efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder for at udløse DK skattepligt (3 mdr uafbrudt eller 180 dg/6 md samlet med afbrydelser.

Flytter du til Danmark vil du blive fuldt skattepligtig til Danmark som udgangspunkt, når du har en helårsbolig til rådighed - igen uanset form OG tager ophold i Danmark. Du kan således godt have rådighed over bolig i Danmark og ikke være skattepligtig her - alene grundet boligen. Du skal også have taget ophold her, før pligten indtræder.

Flytter du fra Danmark, så vil du ikke længere være skattepligtig til Danmark, hvis du opgiver din danske bopæl. Her er det meget vigtigt at være klar i spyttet, omkring at man virkelig fuldt har opgivet bopæl i DK. Der er også en lang række regler om evt fraflytter beskatning, hvis du f.eks ejer aktier/store indskud på dansk fradragsberettiget pension mm.
Der er regler for arbejdsmæssigt ophold mm tidsmæssigt som du også må sætte dig ind i hvis du har planer om at være i DK indimellem. 


JEG VIL ALTID TILRÅDE, AT DU KONTAKTER EN REVISOR MED HENBLIK PÅ EN HELT KONKRET VURDERING, UANSET DU FRAFLYTTER ELLER TILFLYTTER LIGESOM REGLERNE FOR HVOR LÆNGE DU SOM DANSKE DER BOR I UDLANDET MÅ OPHOLDE DIG - OGSÅ ARBEJDSMÆSSIGT I DK er vigtigt stof at sætte sig ind i. 

Når du er skattepligtig til Danmark, så vil alle dine indtægter, såsom løn, overskud af virksomhed, præmier, sponsorater mm skulle medregnes i din danske skattepligtige indtægt, uanset de kommer fra danske eller udenlandske kilder. 


----------------------------

Du kan også være skattepligtig i flere lande samtidigt. Her vil du hvis du som del af det, er dansk skattepligtig normalt være omfattet af DOBBELTBESKATNING:

Det vil f.eks forekomme, hvis du faktisk er fuldt skattepligtig i Danmark men samtidigt, f.eks på grund af du har bopæl også i et andet land og/eller udfører arbejde i flere lande, også er skattepligtig i et andet land.

Det ville jo kunne betyder, at du skulle kunne blive beskattet i flere lande, af den samme indtægt, da du jo er fuldt skattepligtig i Danmark. Du skal nemlig som dansk skattepligtig selvangive indtægter i udlandet til SKAT i Danmark.


Når du skal det, så er der en særskilt selvangivelse, hvor du kan/skal anføre både den udenlandske indtægt OG hvad du har betalt af skat i udlandet - eller bliver indeholdt - på din udenlandske indtægt,

Formålet her er, at du - takket være en lang række "dobbeltbeskatningsaftaler" og regler om ophævelse af netop dobbelt beskatning - får mulighed for, at skatten i Danmark nedsættes, så du rent faktisk ikke kommer ud i, at blive dobbeltbeskattet af din indtægt fra flere lande, men i princip ender med alm. dansk skat. 

Du kan også faktisk være BEGRÆNSET SKATTEPLIGTIG TIL DANMARK. 

Det vil kort beskrevet kunne være tilfældet for en person som ikke har bopæl i Danmark men f.eks modtager indkomst her i Danmark, f.eks fra et firma denne modtager løn fra. Her vil denne løn som udgangspunkt være dansk skattepligtig og personen dermed begrænset skattepligtig, da dennes indtægt i hovedlandet ikke er dansk skattepligtig. Også her skal du gå til revisor, hvis der er spor tvivl om forholdet.


Jeg blogger her blot efter min bedste viden og påtager mig ikke ansvar for fejl eller misforståelser. Jeg råder som nævnt i dette spørgsmål altid til, at du får helt konkret vurderet din egen situation af f.eks revisor.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


torsdag den 15. februar 2018

Regnskabet er din ven

Mange regnskabsprogrammer (og deres sælgere) beskriver sjovt nok nærmest regnskabet som en fjende for den stakkels ejer af en virksomhed - noget man skulle kunne lægge bag sig og slet ikke bruge et sekund på.

Deres mantra er:

Regnskaber er noget der skal være totalt automatisk og kunne lægges helt til side, så du kan koncentrere dig om din business (de bruger nødigt ordet forretning da det kunne lyde gammeldags 😊)

Det siger sig selv, at ALT man kan automatisere, med høj grad af sikkerhed mod fejl, er lig med at vinde tid og GODT.

Nogle firmaer der sælger regnskabsprogrammer har reklameret  med, at vi AFSKAFFER BOGHOLDEREN og den er jo god nok langt hen ad vejen, hvis du er en mindre virksomhed men jeg har endnu til gode at se, nogle af dem turde garantere, at med "brug af vores program, får du ikke vrøvl med skat, og skulle det ske - så  tager vi sig af evt erstatning og pengene igen for programmet" 

Sandheden er, at selv de som bruger de smarte programmer, stadigt i stort omfang viser sig at have fejl i årsregnskab ved kontrol. Det betyder ikke, at jeg ikke tror et regnskabsprogram går ting bedre end intet regnskabsprogram, blot at de stadigt ikke kan gardere mod fejl.

Vigtigst er nok også, at Regnskaber ikke er til bare for at SKAT ikke kan slå dig i hovedet med en skovl. 

Det er naturligvis en funktion der skal være i orden, så du ikke får det "bang" i hovedet, men hovedfunktionen i et regnskab er jo, at DU ved hvordan det står til.

Det vigtigste ved regnskaber er faktisk, at DU ved hvad der sker i dit firma. Det kræver, at du enten selv bruger et godt "auto-regnskabsprogram" OG rent faktisk forstår lidt om hvad der sker i sådan et - eller fra din bogholder.

Her har autoprogrammerne en udfordring. Jeg kan lide dem og jeg elsker jo mere de kan trække oplysninger automatisk fra bank eller via scan af bilag MEN - hvis man som ejer bare plotter ting ind, og ikke BRUGER regnskabet aktivt til at se, om der måske var områder man kunne forbedre.

HEY du bruger meget på mad HEY din seneste LA rejser var dyr - HEY vi kommer til at mangle penge til moms den 1/3 og hvad ved jeg. 
"Hvorfor bruger vi så mange penge på rejser, på strøm, på fragt, på mad, på husleje osv" 

En ting jeg i den grad mangler i mange regnskabsprogrammer - er mulighed for tilknytning af et enkelt overordnet budget - og automatisk opfølgning af budget når der bogføres.

Alt for mange går ned, fordi de kører med en slags skyklapper, og slet ikke når at opdage faresignaler. Ofte ser de alene på bankkonto og så overraskes de af moms eller andet.

Et enkelt budget og en regelmæssig opfølgning, ville bringe mange flere projekter sikkert i havn.


Jeg er sikker på, at de mange gode regnskabsprogrammer, som ALLE bør bruge frem for excel, er et gode, og at de bliver endnu bedre, når banker åbner mere op for integration mellem bank og regnskab helt direkte, ligesom jeg tror der kommer lovændringer, som kan gøre bankintegration nødvendig, og sikre endnu mere automatisk bogføring, som så også letter SKAT ved kontrol.

Mit budskab er blot, at du skal se regnskabet mere som en ven - end som en fjende SKAT kræver.
Regnskabet er faktisk et af DINE vigtigste redskaber til at holde korrekt styrekurs.Venligst John HSE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+


tirsdag den 13. februar 2018

Konvertibelt lån til selskab fra ejer

Hvis du som hovedaktionær låner dit selskab penge, så skal du lovmæssigt altid beregne en markedsrente. Den sætter mange et sted mellem 4 og 10% i dag.
Markedsrente = den rente som selskabet skulle betale for et lån hos en anden långiver, f.eks for et usikret lån i banken. Det er ikke den rente DU måske går glip men selskabets rente for et tilsvarende usikret lån.

Det hedder armslængdeprincippet og er indskrevet i ligningslovens § 2.

Gældsbrevet kan udformes simpelt - som et anfordringslån = kortfristet lån med markedsrente eller til overkurs, som forklaret i næste afsnit.


Et lille lånebrev hvor man skriver, at xxx(dit navn)xxx låner kr yyyy til selskab zzzzz som anfordringslån mod en rente af ?4-10% og så er det i princip klaret

Lad gerne gældsbrevet undertegne af et par vitterlighedsvidner, da dette sætter dig i stand til ved en mulig diskussion med skat, at dokumentere dokumentets datering.

Der er ikke fradrag for indbetaling af et beløb som lån, uanset hvordan man yder det men ved et almindeligt lån, vil pengene kunne tabes, uden fradrag for dig som hovedaktionær, hvis selskabet går konkurs.

Markedsrenten opgiver du som modtager til skat som renteindtægt og selskabet har fradrag for renten. Det er faktisk billigere skattemæssigt end løn og udbytte, og netop derfor må renten ikke sættes for højt, men skal kunne sandsynligøres som netop det selskabet skulle betale til en ren 3. part.

I stedet for rente, kan du aftale, at lånet betales tilbage til en overkurs, f.eks med en fast dato, om et år, til kr xxx og, overkursen skal her svare til markedsrente og beskattes tilsvarende.

Konvertibelt gældsbrev giver mulighed for fradrag ved tab:

Man kan vælge at give lånet - stadigt med rente eller overkurs - som konvertibelt lån 

Dette er et gældsbrev som udstedes af selskabet og det kan så efter långiver (kreditors) ønske kræves betalt - enten kontant - ELLER - det kan konverteres til aktie eller anpartskapital ved forfald.

Fordelen ved at give lånet som konvertibelt, er den enkle, at dersom selskabet skulle gå konkurs og ikke dermed ikke kunne betale lånet tilbage, så kan långiver nu få fradrag for tabet, helt som hvis denne rent faktisk havde haft aktier/anparter for værdien. Det betyder det giver fradrag som tab på aktieindkomst - og har man ikke anden aktieindkomst, giver det fradrag med samme procent værdi som tab på aktieindkomst (27-42%) i anden skat.

Der er som nævnt en række vigtige regler der skal overholdes ved brug af konvertibelt lån -

 • Beslutning om konvertibelt gældsbrev træffes på generalforsamling i selskabet
 • Beslutningen anmeldes til erhvervsstyrelsen
 • Vedtægter ændres så vilkår for konvertibelt gældsbrev fremgår - vilkår om forrentning, forfaldstidspunkt, regler for konvertering, tidspunktet samt konverteringskursen ligesom vedtægterne skal have bestemmelser om betydningen af evt. ændringer i selskabets kapitalgrundlag forud for konverteringstidspunktet.
 • Vedtægterne skal også rumme bestemmelse om betydning af evt. ændringer i kapitalgrundlaget inden konverteringstidspunktet
 • Det konvertible lån skal fremgå af selskabets årsrapport og jeg ville også anbefale noteangivelse om hvornår der kan ske konvertering og til hvilken kurs.
Skal vi "nørde" lidt videre i indregning i årsrrpoartkan Erns & young være god læsning på side 4 i dette link.

Jeg ved der er advokater som ved stiftelsen allerede, indretter vedtægterne således, at ledelsen er bemyndiget til at udstede konvertible obligationer - for derved at kunne spare noget papirarbejde - hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at udstede nogle sådanne

Endnu en gang må det derfor stærkt tilrådes, at man anvender revisor eller advokat ved udstedelse af konvertible lån. Almindelige anfordringslån kan man selv håndtere, men konvertible lån vil det være klogt at få hjælp til.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

mandag den 29. januar 2018

Ny ferielov samtidighedsferie


Ferieloven er ændret hvad angår optjeningsperiode og afholdelse. Helt kort beskrevet, giver det virksomheden, som nyansætter, større omkostninger end for de virksomheder der ikke nyansætter. Det kan give en forvridning med større omkostninger til nystartede som vel har flere nye ansættelser end eksisterende virksomheder.

Formålet er, at nye på arbejdsmarkedet skal kunne holde betalt ferie allerede i det først år af deres ansættelse. Som det er idag risikerer de at skulle vente helt op til 16 måneder, før de første gang kan afholde betalt ferie. Det vil først og fremmest jo gavne de ca 50.000 nyuddannede som nu første gang træder ind på arbejdsmarkedet.

 • De nye regler gælder fra september 2020 - og der er en overgangsordning som skal sikre, at overgangen mellem gamle og nye optjeningsperiode kan ske så smidigt som muligt.
 • Alle vil have ret til samme antal feriedage som de har idag - Det er alene perioden for hvornår optjening og afholdelse der ændres.
 • Ferien optjenes i dag i kalenderåret 1/1 til 31/12 men afholdes i perioden 1/5 til 30/4. Fra den nye lov træder i kraft, bliver optjening fra 1/9 til 31/8 (stadigt 12 mdr) mens afholdelse skal ske i perioden 1/9 til 31/12 - = 16 mdr. hvilket giver en øget fleksibilitet til at afvikle ferien.
 • Optjening af ferie er helt uforandret 2,08 dage per måned, og ændringen er først og fremmest, at man nu kan afholde ferien med det samme, og deraf navnet: Samtidighedsferie.
 • Den 5. ferieuge kan fortsat udbetales, såfremt det ikke afholdes. De 4 øvrige skal afholdes.
 • Omkostningsmæssigt vil det som udgangspunkt være vækst-virksomheder der først og fremmest rammes af loven, som dog har meget klare fordele i forhold til nyansatte har ret til ferie med det samme.
 • 3 uger samlet skal lægges 1. maj til 30 september. Restferien skal søges tilbudt som 2 x 5 sammenhængende dage, dog skal der stadigt tages driftshensyn.

John Hannover

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/Slørdag den 27. januar 2018

Investor pitch

Jeg har læst en del investor ansøgninger, og også læst mange spørgsmål hos Amino eller på diverse facebook sider, hvor en del håbefulde forklarer, hvad de ønsker sig af en investor.Jeg synes, at mange er alt for ukonkrete og at mange ansøgninger nærmest virker som nedskrevet uden større tanke for, hvad investorer tænker.

VÆR TYDELIG I DIN PRÆSENTATION ELLER PICTH - OG VÆRE FORBEREDT:

 • Sørg for en meget tydelig, kort, og forståelig beskrivelse af projektet. Vær konkret
 • Gennemlæs eller få gennemlæst evt skriftlig materiale så der ikke er stavefejl.
 • Uanset skriftlig plan eller mundtlig fremlæggelse, så se til, at du på ganske kort tid har forklaret dit projekt, så investor stadigt "hænger med" (Elevator pitch)
 • Hvad er hoved værdien i det du fremlægger - projektets "core-value?
 • Hvem er du - eller I?
 • Hvor er projektet nået til?
 • Hvad skal der til for at bringe projektet til næste etape?
 • Hvad skal der bruges af midler, for at bringe projektet frem til indtægt?
 • Hvornår kan der forventes indtægter?
 • Hvad byder du selv ind med - arbejdsindsats? - Penge? Skal du have løn løbende?
 • Gør det tydeligt fra start, om det er et nyt projekt, eller et mere modent projekt, hvor der kan regnes på eksisterende resultater.
 • Hvad er din superrealistiske forventning til markedets størrelse?
 • Hvordan er du kommet frem til de tal? (investorer hader rent gæt)
 • Hvad har du for budget - for opstart og senere drift - og hvordan når du frem til de tal?
 • Hvem vil være jeres konkurrenter - om nogen?
 • Hvad mener du at skulle bruge af penge - og er det på en gang eller i rater.
 • Vær klar til at kunne redegøre for, hvad du kan anse for rimelige vilkår for investor - tænk realistisk. Om du lader investor byde ind eller ej med sine krav først, kan være individuelt, men gør dit alle dine tanker for - hvis investor nu spørger hvad du forventer? 
 • Tal investor sprog. Brug ikke vendinger som, at du vil finde en der vil "smide" penge ind i et eller andet, brug ord som investere osv.
 • Lad være med at fokusere for meget på fortrolighedsaftaler. De kan være nødvendige i visse aftaler, men brug dem ikke før investor har fået de store hovedpunkter, og kan føle sig lidt tryg ved at underskrive.
 • Medbring en en-sides præsentation med det vigtigste og vær stensikker på, at alt der står i den holder 100% vand. Der må ikke stå noget i den, som du risikerer du under fremlæggelse for din investor har måtte trække i land med. Sørg for beskrivelse af dig selv er fuldstændig og korrekt og med kontakt adresse mm.

Det er ikke en skam at skrive halv-dårligt dansk - men det er en skam, ikke at få en der kan sproget til at gennemlæse og rette de mest oplagte fejl. Fejl fjerner ganske enkelt fokus.

Du skal være meget omhyggelig med udvælgelse af de investorer du kontakter. Det er sjældent samme investor som står klar med penge til en vindmøllepark i Nordsøen, som interesserer sig for en tøj webshop, eller et autoværksted.

Det kræver netværk, at finde de rigtige investorer, men det fordrer også, at din ansøgning er målrettet. 

Jeg ved, at mange investorer finder, at den der søger penge, udviser manglende "ydmyghed" over projektet.


Det er ikke en ydmyghed, der på nogen måde betyder, at du skal falde "i et med tapetet" eller "krybe langs panelerne". 

Det er blot sådan, at investor sjældent falder for en "pralerøv, som virker til helt at overse eventuelle problemer og "overpræsenterer" et projekt, som noget der inden for 2 mdr. vil have indtjent millioner hvis ikke der er meget god baggrund for at tro det.

Forvent ikke, det er som "Løvens hule" hvor investorer, straks du har fremlagt hvad der ligner en 10 minutters plan med det samme siger: "Jeg med med 2 mio. kr.

En investor vil normalt - med de ofte store penge der kan være tale om - gå dybt ind i due-diligence og, findes noget som helst over-præsenteret, vil det være noget der får de fleste til at løbe skrigende bort. 

Jeg tror de fleste investorer på sin vis selv vil opdage det geniale i et projekt - frem for 
risikoen ved, at investor skal finde ud af, at et eller andet er blæst op.

Det er vigtigt at du sikrer, at investor finder ind til kerneværdierne i projektet.

Er det en vare, eller en ide der er hovedværdien, så lad være med at slå på en stor hjemmeside eller to ansatte deltidssælgere men hold fokus på det, som er værdien i projektet, og som investor måske skal være med til at forme.

Tænk på, at investorer ofte vil lave en ganske stor due-diligence = gennemgå både selve projektet og den økonomi denne forventer OG - gennemgå ens personlige og ens firma fortid. 

Har man lig i lasten vil det normalt bliver opdaget? 
Er firmaet et nystiftet IVS med 1 krone og to ejere uden ejeraftale osv., så vil det også kunne ses som mangel på ordentlige aftaler.

Al fortid og nutid tæller med, når investor skal se på, om projektet, OG folkene bag det, virker seriøse.

Har man en virksomhed i drift, så er det muligt at beregne værdi tal ud fra en lang rækker formler. Her bliver det lettere for investor at træffe beslutning, for investor kan næsten regne sig til, hvad der kan opnås per ejerandel.

Investor kan regne ud, hvor langt tid det tager at få pengene retur, forudsat udviklingen virker stabil.

Det er en så en investering for den type investorer, som går efter at kunne regne sig til forrentning og måske kunne sætte næsen op efter endnu bedre resultater, ofte vil selv at gå ind i driften.

Er det derimod et relativt nyt projekt, så er det ikke omsætning og overskud der skal være hovedfokus, men selve projektet. Her kræves også en god plan og gerne et meget realistisk budget over først og fremmest udgifter (langt den letteste del af et budget) og så gerne nogle markedsundersøgelser eller henvisninger til tilsvarende projekter og deres succes.

Dette er i sagens natur ikke en facitliste, for investorer er forskellige. Trods forskelle er deres forventninger dog ofte, når man dykker ned i substansen, ret ens.


Læs her en tidligere artikel om hvad INVESTOR FORVENTER. 


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog