lørdag den 27. november 2021

Honorar - eller CVR uden moms, eller CVR med moms - Hvad gør du med skat?

                                   

Lad mit slå fast: Det er IKKE FRIVILIGT om du vælger at være honorarmodtager som person, eller selvstændig med CVR.

Det afhænger helt af OM du faktisk er selvstændig, eller om du bare har en arbejdsgiver - eller selv vælger, at der ikke skal indberettes ferie, barsel, ATP osv, fordi det du udfører, faktisk ER lønmodtagerarbejde. 

Honorar som CPR person kan du modtaget i princip uanset hvad, så længe der er tale om enkelt stående opgaver, samlet under 50.000 kr moms grænsen og din arbejdsgiver indberetter honoraret til skat.

Selvstændig med CVR er der langt flere krav til arbejdet for. Rammer du galt, og skat ser det ved kontrol af dig eller arbejdsgiveren, så vil det kunne koste begge parter ganske dyrt, og være omgåelse af kildeskattelov m.m. Vær derfor sikker på at, du ikke bare har en "arbejdsgiver" der omgår alle regler, ved at kræve du skal have CVR.

I slutningen af dette, er der er link, du kan bruge til at vurdere, om dit forhold er lønmodtager eller arbejdsgiver rent faktisk, men her ser vil lige overordnet på skatten og momsen ved de tre former - CPR honorarmodtager, CVR uden moms (PMV) og CVR med moms, personlig virksomhed eller ApS

HONORARMODTAGER:

Honorar modtager betyder, at du er CPR og her SKAL det firma der betaler dit honorar ALTID indberette din indtægt som honorar til skat på dit CPR nummer.
Du skal så kontrollere rubrik 12 selv og, har betaler ikke indberettet, har du pligt til at gøre betaler opmærksom på fejlen og selv få det korrigeret.


CVR UDEN MOMS

Har du CVR uden moms (et PMV), så SKAL betaleren, hvis denne er et firma, stadigt indberette det til skat på dit CVR nummer.


Denne indberetning, som sker samme sted som honorar indberettes i e-indkomst, er alene til SKAT kontrol men, du skal selv føre fuldt regnskab uden moms og  - selv indberette resultat i udvidet selvangivelse. 


CVR MED MOMS 

Hvis du har CVR med momsregistrering, så fakturerer du med moms - og firmaer betaler din faktura, uden at skulle foretage sig yderlige til skat.

Det skal være momsregistreret, så snart du kan forvente at ramme 50 t på nogen 12 mdr periode = normalt ved 4.000 per måned senest, da du eller kan skulle af med moms af alt du har modtaget inden + en bod på samme beløb = noget der ligner halvdelen af hele indtægten tabt alene grundet manglende momsregistrering.

Som momsregistreret fører du regnskab og indberetter moms hvert kvartal det første ca 1,5 år

Du skal klart bruge et regnskabsprogram - f.eks. www.dinero.dk og, du udfylder så årsopgørelsen som udvidet årsopgørelse hvis du er personlig virksomhed (enkeltmands eller I/S) eller i årsrapport og selskabs selskabsselvangivelse, hvis du er et ApS.

Her i LINK er hvilke rubrikker den selvstændige med personlig virksomhed skal benytte i udvidet årsopgørelse: 

Her har du link, hvor du kan læse hvilke betingelser der adskiller lønmodtager, honorar og selvstændig. Det er en helt samlet vurdering ud fra disse kriterier, SKAT bedømmer ud fra. Læs link her.

Håber det kan hjælpe de mange der roder lidt med, om de skal ansættes, have honorar, betales som selvstændig med og uden moms - og husk - det er IKKE frivilligt hvad man vælger.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

fredag den 19. november 2021

Bogføringslov og årsregnskabslov - ændringer på vej

Loven forventes i kraft den 1. juli 2022 

Lovforslaget indeholder forslag til en ny bogføringslov - den lov både personlig virksomhed og som selskaber (der også skal følge årsregnskabsloven) skal følge.

De vigtigste ændringer i forhold til den nuværende bogføringslov er:

 •  Der stilles krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. (kommer formentlig dog først at gælde fra 1 jan 2023) 
 • Kravet vil ikke komme til at gælde for meget små virksomheder (f.eks. PMV) med personlig hæftelse.
 • Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at kunne gennemføre risikobaseret bogføringskontrol hos virksomheder, som ikke har indsendt første årsrapport og hos virksomheder, der har fravalgt revision - i modsætning til de som har tilvalgt revision, der jo giver styrelsen lidt mere sikkerhed.
 • Forenklede krav til virksomhedernes beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. 
 • Definitionen af "regnskabsmateriale" udvides, og vil dække dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
 • Indførsel af kraftigt forhøjede bøde muligheder, helt op 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, som har berettiget krav dertil.

Også årsregnskabsloven (som dækker selskaber) får nye punkter - bl.a. visse skærpede revisionskrav :

 • Der indføres krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning.
 • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i 2 efter hinanden følgende år.
 • Muligheden for at fravælge revision suspenderes -  ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfælde hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to har være optaget i konkurskarantæneregisteret. 
 • Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstateres væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
 • Krav om at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal ansatte altid skal angives, også hvis der er 0 ansatte.
Når jeg finder hele loven samlet skal jeg linke og her er LINK til partiernes beskrivelse af formål og øgede pligter af typen revision mm 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

torsdag den 4. november 2021

MOMS kort forklaret


Jeg skal her, på kort plads prøve at give dig de vigtigste regler for moms, både i Danmark og ved salg til udlandet. 

Du skal momsregistreres så snart det er åbenlyst du vil sælge for 50.000 kr på enhver 12 mdr periode (ikke kalenderår men 12 mdr uanset hvilke).
Det betyder ofte man bør gøre det senest, når man sælger for 4.000 kr per måned og kan se lille stigning. 
Registrerer man for sent, så vil man kunne få moms på ALT man har solgt inden man opkrævede moms, OG en bod på samme beløb-

Som momspligtig skal du:
 1. Føre regnskab over alt moms
 2. Lægge moms på alt det momspligtige salg.
 3. Det inkluderer også al porto/fragt og al kørsel du fakturerer kunderne
 4. Trække moms fra dine køb men KUN når momsen klart fremgår af regning fra en dansk momspligtig leverandør
 5. Angive importmoms ved al import men IKKE betale det som udgift, hvis du har importeret til din momspligtige aktivitet. Mere om import/eksport senere.
 6. Angive dit salg til f.eks. EU og udenfor i særlige rubrikker ved momsangivelsen
 7. Angive moms, i starten hvert kvartal og efter startår + næste år, normalt per kvartal
 8. Du skal angive moms også selv om den er 0 - i 0-indberetning ellers får du bod.

SALG TIL DANSKE KUNDER:

Når du er momsregistreret, skal du generelt altid lægge den danske moms på alt salg til danske kunder, uanset de er momsregistreret eller ikke.

SALG TIL KUNDER I EU:

Sælger du varer eller ydelser for mindre end 10.000 euro per 12 mdr., - så kan du vælge dansk moms på alt til PRIVATE/ikke momsregistrerede i EU - og ved salg for over 10.000 euro, - skal du momsregistreres i alle EU landene via skat.dk. Du kan også vælge at være registreret i EU landende - fra første krone, så du har fremtidigt setup på plads fra starten.

SALG TIL MOMSREGISTREREDE I EU: 

Her sælger du uden moms men:

Du skal du kontrollere din kundes momsnummer i vies register og gemme din kontrol (f.eks. som print screen), og herefter levere med teksten: Reverse charge VAT - på din faktura, OG indberette salg per EU momsnummer hver måned i EU moms hos skat + i rubrik B ved den almindelige momsangivelse, kvartalsvist eller halvårligt.

SALG TIL PRIVATE OG FIRMAER UDEN FOR EU:

Til alle uden for EU, skal du som momsregistreret sælge uden moms - og hele salget angives momsmæssigt som Rubrik C.

Din kunde vil blive pålagt evt. told, moms og gebyr ved ankomsten, så det skal din kunde jo være klar over.

Du skal i øvrigt være eksportregistreret før du må sælge til uden for EU (som her også omfatter Færøerne og Grønland). Det er en gratis tilføjelse til din registrering i virk.dk hos Erhvervsstyrelsen

KØBSMOMS KORT:

Du har fradrag for den købsmoms som fremgår af faktura fra en leverandør som er dansk momsregistreret.
Momsen skal altid fremgå, og du skal ikke selv regne på den

Køber du fra EU skal du give sælger dit danske momsnummer (CVR med dk sat foran) og så skal sælger anføre "reverse charge" og sælge uden moms til dig. Du skal så angive det som erhvervelsesmoms EU under salgsmoms og samme beløb under købsmoms, hvis varen er til momspligtigt brug, og dermed har du ikke en omkostning til moms fra EU og heller ikke fradrag

Køber du fra uden for EU, så skal du være importregistreret, og så fortoldes din pakke hos told i Danmark, og her tillægges, og opkræves derefter tolden og importgebyr, mens momsen angives som importmoms, men IKKE opkræves

Du skal så selv bogføre købet op konto for Vare - eller Ydelsesmoms under salgsmomsen og samme beløb under købsmoms, hvis varen er til momspligtigt brug, og dermed har du ikke en omkostning til moms fra uden for EU og heller ikke fradrag. 

Til bogføring af købsmoms SKAL man helt klart vælge at bruge et regnskabsprogram. De vil alle have specielle konti til momsen, så den bogføres og vises korrekt, bare du bruger den tilhørende købskonto for DK, EU eller udenfor EU.

------------------

Lige til slut: Moms er IKKE en del af dit resultat - læs evt mere LINK. Dit resultat til skat er altid kun omsætningen/salget UDEN moms, minus alle køb UDEN moms. 

                                                                 ------------------

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


 

onsdag den 27. oktober 2021

Arbejdstøj og fradrag


HVIS DU ER SELVSTÆNDIG/ENE EJER, SÅ SE DENNE SKRIFTSFARVE - NEDEN UNDER DET FØRSTE AFSNIT OM ANSATTE, - DA EJER IKKE AUTOMATISK HAR SAMME REGLER SOM ANSATTE PÅ DETTE OMRÅDE.

                                                              FOR ANSATTE:

Hvis du som ansat bruger almindeligt tøj på dit arbejde, og det bliver betalt af din arbejdsgiver, skal du altid beskattes af dette, med mindre tøjet er påsat synligt navn/logo.

Dersom tøjet alene udleveres som arbejdsredskab = nødvendige arbejdsbeklædninger som f.eks. muretøj, præster, sikkerhedssko, hjelme mm, så udløser dette ikke generelt skat, da det falder under arbejdsredskaber og ikke under personalegoder.

Alm. tøj brugt som uniform skal, for ikke at udløse skat for medarbejderen være med logo/navn synligt OG er så omfattet af bagelgrænsen for personalegoder, som i 2021 er 6.500 kr.

Denne grænse omfatter også personalegoder som f.eks. arbejdsgiver betalt mad og drikke ved særlige lejligheder m.m. og godet skal være en helt klar tilknytning til arbejdets udførelse.

Der er ikke særregler for specielle brancher, modebutikker eller andet - her gælder stadigt, at alm tøj med logo vil være omfattet af grænsen for personalegoder - mens tøj uden logo skal fuldt beskattes af de ansatte. Dette uanset - man normalt også bør kræve, at logotøjet alene benyttes under arbejdstiden (og husk ejer alene ikke har samme regler, se nedenfor)

Ansatte må gerne købe tøj til brug under arbejdet - og må så bruge dette i fritiden, så længe de mindst betaler firmaets indkøbspris for tøjet/skoene.

Arbejdsgiveren har indberetningspligt:

Alt tøj uden logo - som ikke er et arbejdsredskab (som mureruniformen/sikkerhedssko) skal indberettes som B-indkomst som i DETTE LINK fra arbejdsgiveren HVIS værdien af hvert enkelt stykke tøj er over 1.200 kr i 2021 værdi.
Værdien ansættes til din købspris som arbejdsgiver.

Momsfradraget?


Arbejdsgiver der stiller beklædning som opfylder reglerne for fradrag vil kunne fratrække momsen helt som normalt

Generelt følger moms jo ikke altid helt skat, og man kunne tro, at en eneejer som trods alt anvendte beklædning i arbejdstiden, så måske kunne fratrække moms i forhold til firma brugs % men ifølge DENNE TRÅD er det ikke tilfældet, for SKAT´s udgangspunkt for firmaer uden ansatte er, at der kun gives momsfradrag, hvis det er helt kutyme inden for den enkelte konkrete branche, at de ansatte har arbejdstøj til rådighed.

Arbejdsgiverens fradrag

En virksomhed har normalt altid skattefradrag for udgifter til indkøb af tøj og sko til de ansatte. Det gælder, uanset om tøjet er forsynet med firmanavn/logo eller ej og dermed uanset om, det er skattepligtigt eller ej for medarbejderen. Derimod er momsfradrag betinget af, at der er logo på tøj

EJERE UDEN ANSATTE:

Forskellen mellem ansatte og en ejer uden ansatte:


Hovereglen er således, at en medarbejder der får stillet tøj, sko eller anden beklædning til rådighed af arbejdsgiveren, er skattepligtig af markedsværdien af tingene. Det angives som B indkomst (bidragsfri som i DETTE LINK)

En ejer af virksomhed eller selskab - uden ansatte - vil som minimum have væsentlig større krav på sig for at dokumentere, at tøjet og/eller uniformen er anskaffet grundet alvorlig tilsmudsningsrisiko eller af sikkerhedshensyn o.l. = som f.eks. nødvendig mureuniform/sikkerhedssko - beklædning man så heller aldrig ville anvende udenfor arbejdstiden.

En ejer uden ansatte vil således ikke kunne få skattefradrag for alm. dagligt brugstøj eller smart uniform, uanset logo/navn er tydeligt påsat, men alene for helt nødvendige arbejdsredskaber. Tøjet anses så blot for at erstatte almindeligt tøj vi jo alle selv skal betale.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


onsdag den 22. september 2021

Bankers gebyr for erhvervskonto ikke fradrag i regnskabet ALLE BANKGEBYRER ER FORMUE OMK OG IKKE FRADRAG

Jeg er ret overrasket over at lære, at SKAT faktisk ikke godkender udgiften til det gebyr banker generelt i dag tager for at oprette en erhvervskonto.

Det konkrete som har overrasket mig, går i første omgang på personlig virksomhed, da et af argumenterne fra SKAT har været, at der ikke er lovpligt om en erhvervskonto til personlig virksomhed, men jeg har nu svært at se, at det så ikke skulle kunne gælde for selskaber også.

Har nogen mere konkret viden, må I meget gerne svare på denne tråd.

Det var en Facebook forbindelse, som spurgte i spørg en revisor, om det var korrekt som SKAT oplyste hende, at årsgebyr til erhvervskonto ikke kunne fratrækkes. 

De fleste af os der svarede, svarede, at da denne konto jo var lovkrævet i form af, at alle virksomheder SKAL have CVR tilknyttet i NemKonto lov, og banker generelt absolut nægtede at man brugte personlig konto, så var det en nødvendig konto, for erhvervelsen af indtægterne. 

Det skulle dog vise sig, at de svar hun havde fra SKAT - var ganske tydelige i retning af, at der IKKE var fradrag.

Personen med det nægtede fradrag forklarede, at det var 4 forskellige i SKAT der gav samme "nej til fradrag" og henviste til citat, at "
SKAT´s svar argument er, at det jo ikke er dem som kræver separat erhvervs konto. "

SKAT skrev også til den berørte - her citat: Der er ikke fradrag for gebyr til erhvervskonto/årlige genforhandlingsomkostninger/revurderingsomkostninger for en erhvervskonto i et pengeinstitut, da denne omkostning ikke er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jvnf. statsskattelovens § 6 stykke 1, men afholdt for at opretholde virksomhedens indkomstgrundlag. Gebyret er et fast årligt gebyr, som ikke beregnes af nogen hovedstol eller restgæld.

Det er ikke muligt at fratrække gebyret for kontoen i det skattemæssige regnskab. Gebyret anses for at vedrøre formuesfæren/indkomstgrundlaget og kan derfor ikke fratrækkes." 
Citat slut 

Dette må jo så reelt være samme tilfælde for et selskab som ApS, uanset det jo så trods alt der er lovkrav.

SKAT henviste også min Facebook forbindelse til afgørelsesdatabasen fra landsskatteretten i denne AFGØRELSE I LINK, som jeg dog reelt ikke synes kan sammenlignes med Bankgebyrer. 

Jeg har så hørt skat, - godt nok via Facebook SKATTESTYRELSEN for at speede up, og her brugte de en dag på, at undersøge det hos overordnede inden svaret blev givet, og jeg er overrasket over at få samme svar, her citeret:

"Det er ikke muligt at fratrække gebyret for kontoen i det skattemæssige regnskab. Gebyret anses for at vedrøre formuesfæren/indkomstgrundlaget og kan derfor ikke fratrækkes". Det overrasker nu mindst lige så meget, at en god revisor i revisorforum har svaret:

Nu har jeg også spurgt Skattestyrelsen og fået samme svar.
Ikke alene det, men de vil heller ikke acceptere fradrag for gebyrer i forbindelse med internationale overførsler og lignende, hvilket jeg ellers skulle mene klart er en driftsomkostning. Alle bankgebyrer er formueomkostninger og derfor ikke fradragsberettigede.

Det betyder så, at heller ikke udelands overførselsgebyrer skal være skattefradragsberettigede, men skal skattereguleres for.

Det kan da godt være det er mig, der naivt altid har ment, at det gebyr som faldt, for at man lovligt kunne drive sin virksomhed - og som opstår fordi banker med Hvidvask lov og KYC regler ikke længere tilbyder erhvervskonto gratis, var fradrag da hele driften ikke kunne foregå uden en erhvervskonto som kunder kunne betale til, moms gå retur til, og hvor man selv kunne betale de for driften helt nødvendige udgifter fra.

Jeg erkender mig overrasket, men også overbevist om, at SKAT klart vil nægte, at de årlige bankgebyr for en erhvervskonto, indgår som fradrag i skatteregnskabet.

Jeg forstår, at for en konto til indsættelse af kapital for at kunne stifte selskabet, vil det være etableringsomkostning og vel ikke fradrag, men her beskrives det jo som alle årsgebyrer generelt. 

Der var her også tale om personlig virksomhed, hvor banken midt i året nægtede kunden at forsat bruge en gratis CPR konto, og - som det er i 99% af alle fald - fremover krævede gebyr for drift af en ren erhvervskonto.

Jeg har som svar på dette indlæg fået besked fra aut revisor, der bekræfter, at SKAT kontrollerer punktet ved kontrol, og fremhæver at de der kræver skattereguleret, så der ikke er skattefradrag.


Jeg kan ikke se den så forskellig som driftsudgift i forhold til f.eks. regnskabsprogrammet, som vel også er frivillig påtaget omkostning, men vel altid giver fradrag.

Med andre ord, når firmaet betaler dette gebyr, så skal der skattereguleres for det, så det ikke påvirker resultatet til skat.

Venlig hilsen John Hannover

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

 

onsdag den 7. juli 2021

Beskatning af Cryptovaluta + lidt om kommercielt brug.

 


Cryptovaluta, som f.eks Bitcoin har i dag en hård, og i manges øje, uretfærdig beskatning.

De er ikke omfattet af alm skattelovgivning om finansielle kontrakter, så du skal selv føre nøje regnskab med alle handler du foretager.

Hver handel beskattes for sig. Tab giver fradrag som ligningsmæssige fradrag med knapt 26% værdi, mens gevinster beskattes som personlig indkomst med en skat mellem ca 37% og 53%

Tab kan således ikke fremføres til modregning i senere gevinster, hverken inden for året, eller til senere år.

Angivelse i årets oplysningsskema (selvangivelsen):

Tab - årest samlede tab fra alle handler opgives i rubrik 58 til kun ligningsmæssig fradragsværdi

Gevinster, årets gevinster lagt sammen, men ikke fratrukket tab - skrives i rubrik 20

Et eksempel her kan vise, at selvom man måske i et år ikke har tjent spor og heller ikke tabt noget, med andre ord, er gået i rent 0, så vil kunne opleve at man beskattes:Der fra skatteministeriet givet besked til skattelovrådet, om at gennemgå denne lovgivning og komme med forslag til ændringer, senest i 2023 - hvilket jo tideligst vil give ikrafttræden i 2024

 • En forudsætning for en "normalisering" vil givet blive, helt som finansielle kontrakter, at købet med det samme-  fra hvert køb -  skal være meddelt skat, for at man får mulighed for at fradrag et tab i senere gevinster.
 • Herefter vil beskatning så kunne ske som kapital indkomst og:
 • Man vil have ret til fradrag for tab i senere gevinster i samme investeringstype - cryptovaluta.
 • Der vil givet også blive en pligt til, at alle danske bitcoin udbydere opgiver alle handler til det offentlige. Her er der også internationalt samarbejde, så det er sandsynligt det vil komme til at omfatte langt de fleste større udbydere.

Det vil give staten den fordel, at der bliver mere kontrol med handler, da personer der ikke angiver køb, dels vil miste mulighed for fradrag af tab og dels vil kunne sigtes for skattesvindel.

Erhvervsmæssigt brug:
Jeg vil her blot pege på den risiko der kan være med hvidvaskkontrol og compliance.

Der er jo ikke megen tvivl om, at crypto bruges af kidnappere og personer der lukker store firmaers IT ned - mod krav om betaling i crypto - bortførelsesløsepenge ligeså, ligesom der givet er et eller andet niveau af hvidvask af sorte penge til hvide i brugen.
Det kan betyde, at man som virksomhed KAN anklages for ikke at have godkendt hvidvask kontrol af betalinger - og dermed kritik af compliance.
Der er behov for en crypto-valuta der i langt højere grad kan føres kontrol med. 

SKAT
har i bindende svar LINK angivet, at hvis man ex kan begrunde investering i selskabsform i f.eks BTC med ønske om at undgå negativ rente, ville det ses som del er selskabets sfære og indgå som gevinst og tak i resultatet - jævnfør LINK

Erhvervsmæssig investering er hæmmet af, at skat forsat ser investering i cryptovaluta som del af privatsfæren, og man derved risikerer at blive personligt beskattet. Dette forhold kan skattelovrådet nok se på samtidigt.

Brug som betalingsmiddel vil være muligt, men hæmmes så yderligere af de store svingninger i kurs, noget der dog intet har med skat at gøre, men kommer af, at valutaen ikke i sig selv er baseret i anden værdi, end det som køberne spekulerer i.

Man kan læse meget mere om disse sidste forhold i dette tidligere blogindlæg i linket.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUDfredag den 25. juni 2021

Om John HannoverJeg er ret aktiv på mange fora. Måske nogen vil vide lidt mere om mig.

Jeg er 71 år (juli 2021) og nu pensioneret efter langt forretningsliv.

Fra 1972 til 1988 selvstændig med virksomhed i Holstebro med ca 120 ansatte inden for branding af mode og Tekstil.

Jeg solgte virksomheden til svensk virksomhed i 1988 og forsatte i denne svenske virksomhed, som COO og ansvarlig for international udvidelse af denne som ansvarligt for opkøb af en lang række selskaber i Europa, hvor jeg havde mit store netværk. Dermed fik jeg også stor erfaring i virksomhedsovertagelser og prissætninger. 

Jeg var til stor del ansvarlig for udvidelse med selskaber i Schweiz, Tyskland, Belgien, Frankrig, England og Portugal og stiftede nye selskaber og skabte partner virksomheder i Hong Kong, Kina, Indien, Bangladesh og Tyrkiet.

I alle de udenlandske selskaber sad jeg i bestyrelsen, generelt som formand.

Omkring 1997 var jeg med i roadshows der førte til børsintroduktion af virksomheden. Jeg blev senere CEO for selskabet, frem til jeg valgte at slutte, og være med i indsættelse af min efterfølger, hvorefter jeg i en længere periode fungerede som senior advisor.¨

Jeg har siden deltaget i visse virksomhedshandler som adhoc opgaver for nogle større equity selskaber og været inde som rådgiver omkring lukning af en virksomheds og ansvarlig for salget af alle dennes aktiver til udlandet.. 

Jeg har siddet 25 år i bestyrelsen for Dansk Tekstilfabrikantforening (i dag mode og tekstil), lige som jeg en årrække var indsat i Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab og Dansk standardiseringsråd - og endeligt var jeg dansk indsat som i Comite Directeur i den europæiske union for båndfabrikker, Aertel.

Jeg sidder fra juni 2021 i Advisory board i den spændende danske betalingsløsning Anyday.io   
______________________

Jeg har stor interesse i unge iværksættere, og støtter i høj grad op om disse, som rådgiver på en lang række facebooksider.

Selv har jeg facebook siden https://www.facebook.com/startupadvise/ hvor jeg giver lidt råd til iværksættere og bloggen https://johnhannover.blogspot.com/p/indholdfortegnelse.html med ca 30.000 besøg om måneden og - med et utal af gratis artikler om alle mulige iværksætter emner, med konkret gratis rådgivning. 

Derudover har jeg udgivet 8 bøger for iværksættere, holdt letlæst og konkret med det som kan behøves for en god start uanset personlig virksomhed eller i selskabsform. https://jh-e-books.blogspot.com/2019/09/8-bger-er-det-blevet-til.html giver link til indholdsfortegnelse af hver enkelt, inden evt køb som e-bog eller paperback hos Saxo.  

Jeg sælger ikke andre ydelser - end større adhoc opgaver for virksomheder. Mit mål er derfor slet ikke salg men blot et håb om, at så mange så muligt får det lettere som iværksættere, ved at sætte sig godt ind i tingene. Kan jeg på den måde skubbe iværksættere mere sikkert i gang, så er formålet opfyldt.

God vind til alle iværksættere og selvstændige.

John HannoverSøg i denne blog