mandag den 28. november 2022

Kapitalindskud - forhøjelse af selskabskapitalen - eller låne penge til selskabet?


En del spørger, hvad der er bedst for dem, at foretage et regulært kapitalindskud i deres selskab - ApS oftest, eller om det er bedre at bare låne selskabet penge.

Den afgørende forskel er, at kapitalforhøjelsen sker med beskattede midler og pengene bindes som selskabskapital, indtil man ved salg eller lukning får dem frigivet igen uden skat. Har man haft overskud, så man får mere end man skød ind, så betaler man aktieskat af gevinsten, men har man tabt kapitalen, så har man også fradrag for tab i aktieindkomst

Låner man selskabet penge - også beskattede penge, så bindes de ikke, men kan tilbagebetales uden skat,
når selskabet har likvider til at betale tilbage.

Her er der ikke fradrag for tabet, hvis ikke selskabet kan betale tilbage, og lånet er givet af hovedaktionær.

Der KAN være fordel for nogen i konvertible lån, men de har også risiko for at give øget skat og der er mange krav til dem. Hvis du vil nørde i det - så her i link værsgo 

Kapitalforhøjelse:

Du kan gennemføre en kapitalforhøjelse ved at tegne nye kapitalandele.

Dette kan ske kontant, eller ved evt. konvertering af gæld. 

Du skal via generalforsamling og selskabsstyrelsen med dette.


 • Du kan også øge kapitalen via en fondsforhøjelse, f.eks ved at selskabet overfører dets frie reserver til selskabskapitalen.

 • Endeligt kan forhøjelsen foretages ved at generalforsamlingen beslutter at udstede konvertible gældsbrev eller warrants.

Der er en del teknik i det, så måske du skal gå til nogen med juridisk viden om den slags, stifteselskaber, advokater, revisorer mm.

Det er klart, at en forhøjelse er godt til at sikre egenkapitalen ikke over lang tid er under halv eller negativ - men det MÅ den jo være rent lovmæssigt, hvis man ærligt kan sige, man forventer den genetableret ved overskud. Ellers kan man jo komme til hæftelsesgennembrud.

Den risiko bliver jo mindre ved kapitalforhøjelse end ved lån, hvor selskabet gæld jo øges med helt det samme som de modtager i lånet.

Låne selskabet penge:

Det er både hurtigt, ikke ret krævende for formaliteter, at låne selskabet penge i stedet, blot er selskabets kapital jo stadigt den samme dårlige, da lånet jo bare er nye penge som modsvares af helt samme beløb i gæld, og långiver, hvis det er ejer selv, har som nævnt, ikke fradrag hvis pengene tabes,

Du SKAL lave et lille lånebrev og SKAL beregne markedsrente af dit lån til selskabet - ofte 7-8% godkendt men - det som selskabet ville skulle betale for lån hos andre (banken) og det er nok mindst det

Selskabet har fradrag for renten, du skal angive den til skat som renteindtægt personligt
Pengene kan du få igen når der er likvider til det men - tabes de får du ikke fradrag for det tabte lån
(Lånet kan laves konvertibelt men skal være i vedtægter og meget andet formelt og kan også give skatterisiko modsatte vej) 

--------------------------------------------

Det kan tilføjes, at det jo ikke er forbudt at anvende selskabskapitalen i driften, blot skal man følge regler for hvis, den falder til under halv eller mindre. Hvordan selskabskapitalen må anvendes kan du læse DETTE LINK

Der er således ikke en facitliste for hvad der er bedst - det vil afhænge af hvilket behov selskabet har, og ejernes villighed til at løbe risiko mm

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

søndag den 9. oktober 2022

Hvornår er din indkomst erhvervsmæssig

 


Mange tror at, hvis man sælger for mindre end 50.000 kr om året, så er man personlig sælger og ikke erhverv. De mener, at de jo så kun er hobby og det er jo ikke erhverv. Ofte ser man det beskrevet som, "jeg har en lille hobby-biks" 

Den er gal og det er nok en af de mest almindelige misforståelser jeg ser.

Man er erhvervsmæssig sælger, hvis man køber ind og sælger med med fortjeneste for øje, helt uanset man er ganske lille sælger med måske kun 10.000 kr omsætning på alle 12 måneder peroder. Det er også, i den forbindelse uden betydning, om man faktisk ender med fortjeneste eller ikke.

-------------------

Du må kun sælge personlig indbo videre, uden det er erhvervsmæssig handel.

Det betyder, at du må sælge din gamle sent og cykel på den blå avis og andre steder, som privat indbo, og det sker så uden skat og uden krav om momsregistrering, uanset hvor mange penge det måtte dreje sig om. 

Så snart du køber noget ind, for at sælge det, så uanset du får fortjeneste eller ej, så er du ude i, at du er virksomhed. Det samme gælder altid, hvis du sælger dine ydelser, havearbejde, computerhjælp osv - det er alt sammen erhverv og du er det som kunne hedde "defacto" virksomhed.

Det betyder, at så snart du sælger noget der ikke bare er dit eget gamle indbo, så bliver du på alle områder omfattet af regler for virksomheder. 

Mange tror fejlagtigt, at hvis man ved man holder sig under 50.000 kr på en hver 12 mdr periode, så er man privat, men det har ene og alene med kravet om momsregistrering at gøre. 

Du er således en virksomhed, også hvis din omsætning er langt under 50.000 kr om året, ligeså snart det ikke er privat indbo du handler med. 

Det du IKKE er, er alene registreret som virksomhed = du har ikke CVR (centrale virksomheds register) - du er bare en CPR person der driver virksomhed helt lovligt.,

Det betyder, at du, i princippet, skal overholde alle de samme regler som registrerede virksomheder.

Det gælder både i forhold til f.eks returret og reklamations ret, hvor du skal leve op til samme regler som registrerede virksomheder. 

Du må ikke bruge Mobilpay privat men skal have en onlineaftale, ellers kan mobilpay lukke din private aftale, ganske som de fleste banker vil spærre en privatkonto, der bruges til den type handel, så du bør informere banken og sikre korrekt mobilpay aftale, for ikke måske at stå med håret i postkassen.

Du er også både regnskabspligt og skattepligtig, uanset du driver din lille virksomhed som person = CPR eller du har CVR som registreret virksomhed, og der er ingen minimumsgrænse for pligt til regnskab eller beskatning af et overskud.

Eneste forskel er i virkeligheden, at hvis du VED, du aldrig kommer over 50.000 kr i salg/omsætning på nogen som helst 12 mdr periode, så er du ikke pligtig til at være momsregistret, men du skal følge bogføringsloven = føre fuldt regnskab med alle bilag gemt i 5 år og angive din indtægt i SKAT oplysningsskema rubrik 111 (forskud rubrik 210) 

Du skal være klar over, at de med moms og 50.000 kr grænsen er alvorligt ment, og hvis du kommer over 50.000 kr salg/omsætning på noget tidspunkt over enhver 12 mdr periode, så vil du få moms af alt du solgte inden momsregistrering, og normalt det samme beløb i bod, så jeg vil altid råde til, at du får CVR med momsregistrering senest, når du rammer et salg af varer eller ydelser på 4.000 kr per måned, for så bør det stå klart, at du nok overskrider de 50.000 kr på 12 mdr.
De 50.000 er således ikke en bundgrænse man først har, og så registrerer man sig for moms. Det SKAL ske, så snart det er åbenlyst man vil kunne ramme de 50.000 kr.

Fra forbrugerådets side kan findes en ret god forklaring også:

Nogle sælgere kan ved første indtryk se ud som om, at de er privatpersoner, men de behøver ikke være det. Sælgeren kan for eksempel have det som en hobby at købe varer og sælge dem videre. Så er der ikke længere tale om en privatperson, men en virksomhed. 

Jeg håber at have givet lidt mere forståelse af, hvornår du er erhverv og hvornår ikke. Det har ikke med CVR eller CPR at gøre.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

onsdag den 5. oktober 2022

Moms af salg til udlandet kortHer får du lige en let oversigt over hvordan du som momsregistreret skal behandle moms på dine salg af varer og ydelser i Danmark, i EU og uden for EU. Det mest komplicerede kan være salg af ydelser til kunder uden for EU, for her er reglerne faktisk lidt komplekse.
 • Erhvervskunder i Danmark - dansk moms på alt uanset de er momsregistrerede eller ikke.
 • Erhvervskunder EU: Salg uden moms som "reverse charge" momsangivelse - Moms skal så ikke lægges på fakturaen men erstattes af teksten. "reverse chage"
  Her skal du så først kontrollere hver erhvervskundes momsnummer i dette LINK og du gør klogt i at gemme print screen som dokumentation for, at du har kontrolleret momsnummeret. Momsen skal du angive per erhvervskundens moms nummer når du er logget på skat under EU moms. Det skal gøres hver måned, OG det helt samlede salg uden moms/reverse charge til EU skal angives med alm. momsangivelse i rubrik B,.

 • Erhvervskunder VARER uden for EU - Her sælger du som udgangspunkt uden moms og skal blot momsangive det samlede salg uden moms i momsrubrik C, sammen med de alm momsfrister. 
 • Erhvervskunder ydelser uden for EU. Her er en del en del undtagelser, f.eks. hvis du sælger en ydelse din kunde faktisk anvender i Danmark, så skal der dansk moms på. Du skal kunne dokumentere, at køberen er en virksomhed.

  Du skal derfor kontrollere kundens oplysninger og identitet. Du kan eventuelt anvende internettet til at søge information. Gem print som dokumentation.

-----------------------------------------
 • Privatkunder i DK faktureres med dansk moms
 • Privatkunder i EU faktureres med dansk moms op til samlet omsætning 10.000 Euro per år - og så snart du ved du kan overstige 10.000 Euro samlet i EU, så skal du momsregistreres i hvert EU land og pålægge det lokale EU lands moms. Det gøres via SKAT i Danmark som MOSS indberetning og alt indberettes og betales blot i Danmark - mere i dette link.
 • Privatkunder uden for EU er mere kompliceret - hovedregel er, at der skal lægges moms på men - der er så mange undtagelser, at mange nok hører under dem (og hvis undtagelse og momsfrit, så skal det samlede salg angives som gruppe C moms) - Her har du de punkter, hvor der kun skal opkræves dansk moms hvis ydelsen anvendes i Danmark:
 • Salg af rettigheder
 • Reklame
 • Rådgivning
 • Forpligtelse til undladelse (fx konkurrenceklausuler)
 • Bank-, finansierings- og forsikringsydelser (dog ikke boksleje)
 • Udlejning af arbejdskraft
 • Udlejning af løsøregenstande
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde
Og disse ydelser er altid momsfrie ved salg ud af EU:
 • Formidling af salg eller køb, som foregår i Danmark.
 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i Danmark (fx byggeydelser)
 • Personbefordring, som foregår i Danmark (turistbuskørsel).
 • Adgang til arrangementer og øvrige ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (fx udstillinger, ballet, teater, koncerter, sportskampe, messer, seminarer, konferencer og kurser), som foregår i Danmark.
 • Restaurant- og cateringydelser, som udføres i Danmark.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, hvis transportmidlet bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.
 • Langtidsudlejning af fartøjer (fx både), der bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.
 • Transport af varer, som foregår i Danmark.
 • Transport af varer mellem to EU-lande, når transporten påbegyndes i Danmark
 • Aktiviteter i tilknytning til transport (fx lastning, losning, omladning og pakning), som udføres i Danmark.
 • Vurdering af og arbejde på løsøregenstande, som udføres i Danmark.
Det er afgørende, at du husker alle dine momsfrister og er omhyggelig med dokumentation.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

tirsdag den 20. september 2022

Digital bogføring

Hvornår skal vi være klare?

Der forventes ikke regnskabsprogrammer der er færdige med godkendelses proceduren får sommeren 2023, og - hvem ved måske først klar 1/4 2024. Vær i alle fald forbedres, og er du omfattet, som flest ApS - så senest til efteråret 2023 bør du gå ind på erhvervsstyrelsen og undersøge om DIT regnskabsprogram er godkendt. Det er min opfattelse at alle de kendte programmer vil blive godkendt - da de alle er arbejder på det, og mange af dem er langt.

Kravene til digital bogføring vil for de fleste der er omfattet starte fra 1/1-2024. 

Det er IKKE så lang tid som du måske lige tror, så forbered dig. 

Hvem er omfattet af at skulle bogføre i digitalt regnskabsprogram og opbevare bilag digitalt?

Den tager jeg bare fra styrelsens egen vejledning her først:

1

Alle virksomheder, uanset størrelse, der har pligt til at aflægge en årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen, vil blive omfattet af de nye regler om bogføring via et digitalt bogføringssystem.

2

Andre bogføringspligtige virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder, foreninger, filialer mv. der ikke har pligt til at aflægge en årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen, men har en omsætning over 300.000 kr. to år i træk, vil også blive omfattet af de nye regler om bogføring via et digitalt bogføringssystem.

Til 1 kan tilføjes, at det jo her drejer sig om alle selskaber - ApS, A/S og mange foreninger. Det er de som har pligt til årsrapport indberettet og offentliggjort i Erhvervsstyrelsen

Til 2 kan tilføjes, at det jo friholder alle personligt ejede virksomhed der ikke har en omsætning på over 300.000 kr to år i træk. Det vil dog også sige langt flest enkeltmands hvor en ejer skal kunne leve af det på nogen som helst måde.

Kravene til digitalbogføring efter ny bogføringslovs § 15 er:

 1. 1
  Systemet skal understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år.  

 2. 2
  Systemet skal opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag. 

 3. 3
 4. Systemet skal understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.
De punkter fra Erhvervsstyrelsen er ret selvforklarende men det kan tilføjes at;

Det kommer naturligvis til at koste et eller andet at bruge et af de certificerede programmer, da disse jo både skal lægger serverplads 5 år til og - garantere en lang række forhold.

Det er helt slut med at anvende Excel eller hvad man eller vil rode med, så snart man enten er et selskab eller personlig virksomhed man kan leve af.

Det kommer til at give langt lettere kontrol og sikkerhed OG for brugerne kommer de fleste til at opleve masser af fordele ved den delvist ensartede kontoform og hele digitaliseringssidens automatiseringer.

Her har du Erhvervsstyrelsen fulde gennemgang af lov mm i LINK

Alle cloud og hybrid standard regnskabsprogrammer skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen som vil certificere/godkende de som lever op til alle lovens krav, inkl. garantere regnskab og bilag i skyen i + 5 år mm.

Du må gerne lave din egen løsning hvis du er stensikker på den overholder alle regler for digital bogføring, beskrivelse af program og og og. Det vil jeg i skrivende stund fraråde alle at satse på.

Min mening:

Jeg er lidt ambivalent, for på nej siden vil jeg gerne have alle skal kunne drive en lille virksomhed, uanset som EMV eller ApS for så små omkostninger som muligt.
På ja siden, der nok vinder, synes jeg automatisering er vejen frem, og frem for tilfældige besværlige skattekontroller, vil dette lette kontrollen, ved den ensartede opsætning af alle tal. Det vil jeg mene gavner alle.

Om nogle år, så vil vi sikkert kunne se arbejde for, at nu skal vi ikke udfylde årsrapport på samme måde, og samme måske med udvidet årsopgørelse, for nu kan SKAT faktisk tage alle tal, vor omsætning, vort resultat før renter, renter, afskrivninger og og og - og selv lægge de tal ind i årsrapport og selvangivelse personligt. Alle programmer, vil lægge alle disse punkter og mere til, på helt samme sted i den kontoplan som digitalt skal kunne forbinde alt.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd

Medarbedere og kunder kan lade elbilen gratis på arbejde under grænsen for 1200 kr personalegoder

Medarbejdere kan lade bilen op gratis på arbejdspladsen. Bemærk det er medarbejdere og ikke ejer alene - uanset denne er ansat. Det kræver, at det er en regel der bruges for alle medarbejdere på en arbejdsplads. Det er del af regler for skattefri personalegode med bagatelgrænsen 1.200 kr.

Jeg mangler at se, hvorledes skatterådet evt. kræver regnskab med, om det holder sig under 1200 kr. grænsen. Det er i alle fald sådan, at medarbejderen skal indberette hvis goderne overstiger de 1200 kr så nok en god ide i alle fald at føre en bog over hvad man lader i kwH og evt prisen. Fra 2023 til 2026 er der ny reglen som jeg læser som, at private må lade ubegrænset hos arbejdsgiver hvis de er helt normalt løn ansatte - uden personalegode grænse, men stadigt ikke ejer alene.
Grænsen omfatter som mindre personalegoder, belønninger og gaver, som en eller flere arbejdsgivere giver til medarbejderen. En Julegave på 900 kr max indregne ikke. En medarbejder har kun én bagatelgrænse, også selvom medarbejderen har flere arbejdsgivere.


Det er skatterådet som i afgørelse nu har i afgørelse afklaret de skattemæssige og momsmæssige konsekvenser for virksomheder, der tilbyder deres medarbejdere og kunder gratis opladning på virksomhedens adresse. Det fastslås der, at: Medarbejdere er skattepligtige af gratis opladning på arbejdspladsen. Gratis opladning beskattes med markedsværdien af den forbrugte el.
MEN: Gratis opladning vil være omfattet af den generelle årlige bagatelgrænse for personalegoder på 1.200 kr.
Virksomheden har 100% skattemæssigt fradrag for udgiften som generelt med personalegoder af den art.

Kunder og leverandører, som måtte benytte virksomhedens tilbud om gratis opladning, vil være skattefri af værdien, da opladningen svarer til at modtage skattefri repræsentation.
Virksomheden kan skattemæssigt fratrække 25% af udgiften i lighed med andre repræsentationsudgifter.
Moms

Skatterådet slår fast, at virksomheden ikke har fradrag for moms hverken til køb af el eller til opsætning og vedligeholdelse af ladestanderen.
Dette gælder helt uanset - om det er medarbejdere eller kunder, som benytter muligheden for gratis opladning.
Godtgørelse af elafgift

Virksomheden har ret til godtgørelse af el-afgift for strømmen der bruges i ladestanderen. Aftalens grundlag: Dette er del af aftale om "grøn vejtransport" indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og enhedslisten. Aftalen betyder desuden, at personer der kører en plug-in hybridbil (og ikke ren el-bil) vil få højere skat af bilen fra 2023 og frem til og med 2026.

Arbejdsgiver finansieret ladestander på privatadressen for firmabil ejere:

Det har ikke skattemæssig konsekvens, hvis din arbejdsgiver betaler for opsætning og drift af en ladestander på din private bopæl, hvis har fri bil og dermed betaler skat af fri bil (som jo omfatter drift som benzin og el)
Hvis ladestanderen siden overdrages til dig privat, f.eks. når du slutter på arbejdspladsen eller efter aftale, så er der ikke skattemæssig konsekvens HVIS du som medarbejder mindst har været beskattet af den fri bil i sammenhængende 6 mdr. Er det kortere tid, beskattes markedsværdien. Ejer du bilen privat, kan du således ikke uden skattemæssigt konsekvens, få opsat ladestander frit fra arbejdsgiveren.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


HUSK

AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 


SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO
. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:


”START-UP" Komplet

iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk
"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften
”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag "ApS" Alt om anpartsselskaber - fra stiftelse i detaljer til driften, regnskab, skat, moms og meget mere.
”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Facebook råd

torsdag den 15. september 2022

Tvangsopløsning OG genoptagelse af et selskab


TVANGSOPLØSNING: Selskabslovens kapitel 14  § 225-§ 230


HVAD SKER I PRAKSIS:

Et selskab sendes til tvangsopløsning, hvis en af følgende fejl begås:
 • 1 Selskabet indsender ikke årsrapport i tide
 • 2 Selskabet mangler en revisor, med mindre selskabet lovligt har fravalgt revision af årsrapporten
 • 3 Selskabet har ikke en lovlig ledelse, f.eks. direktøren er afmeldt.
 • 4 Det ikke er muligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede adresse for virksomheden
 • 5 Selskabet ikke har reageret på tabt kapital
 • 6 Selskabet ikke har registreret legale eller reelle ejere korrekt

Før Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning, varsler styrelsen selskabet om de forhold, som skal bringes på plads for at undgå en tvangsopløsning. Dette sker via besked i E-Boks, så se til, at du får besked omgående personligt som ejer, hvis der er beskeder i selskabets e-Boks. Du får her en kort frist, ofte 14 dage, til at udbedre manglen.

Hvis ikke du reagerer, så der der det, at Erhvervsstyrelsen sender besked til skifteretten, som skal foretage tvangsopløsningen. Selskabets senest registrerede ledelse vil herefter blive indkaldt til skifteretten.

Her skal du enten som øverste ledelse/direktør/ejer møde op og give forklaring, eller du kan opleve det klarer via telefonen.

GENOPTAGELSE:

Du får en 3 mdr. frist fra indsendelse til opløsning til at få selskabet genoptaget. Du kan normalt anmode om genoptagelse - også uden erklæring om, at kapitalen er fuldstændig, inden for fristen men ved manglende revisorerklæring om kapitalen, vil du få brev med 4 ugers frist til også at få den del på plads.

Du kan ikke få det genoptaget, hvis det tidligere har været sendt til opløsning inden for 5 år. Har du mange selskaber inden som har været gennem tvangsopløsning kan det også være en forhindring

Fristen på 3 måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen inden de 3 måneder er gået.

Da det vil komplicere arbejdsgangen - hvis først skifteretten har udpeget likvidator inden du anmoder om genoptagelse, så bør du altid anmode om dette hurtigst muligt, inden skifteretten begynder sin behandling af sagen.

Skifteretten kan vælge en formløs opløsning, eller hvis der er en del kreditorer mm, udpege en likvidator.

Rent praktisk kræver genoptagelsen, at en revisor skal bekræfte bl.a.. at selskabskapitalen er til stede på tidspunktet for genoptagelsen.

Betingelserne for at selskabet så genoptages er, at:


 • Der ikke er ulovligt aktionærlån og
 • Egenkapitalen er til stede på det tidspunkt, man beslutter sig for at genoptage.
 • Selskabet ikke i forvejen har været under tvangsopløsning indenfor de seneste 5 år.

Revisor skal udarbejde en erklæring om, at der ikke er ulovligt aktionærlån og at egenkapitalen er på plads.

Det er ikke noget med, om der er 40.000 på banken, men drejer sig om egenkapitalen i en balance der udarbejdes på genoptagelses datoen. Man kan sagtens have 40.000 kr. i banken men skylde 100.000 bort til skat og andet, og så er kapitalen jo langt fra 40.000 kr. Selskaber stiftet med mere end 40.000 kr. skal naturligvis så have det mere til rådighed.
Det er således ikke nok at se på sidste års regnskab, der skal udarbejdes en ny balance. 

Har det er et holdingselskab med et eller flere datterselskaber, så skal revisor også ind og vurdere dette datterselskabsværdi på genoptagelsestidspunktet, da selskabets værdi jo så indgår i det holdingselskab du har fået sendt til opløsning.

Undgå at skifteretten når at udpege likvidator:

Skifteretten kan vælge at lade et selskab opløse formløst, hvis alt tyder på der ikke er aktiver i selskabet til at finansiere en opløsning via likvidator.

Hvis Skifteretten vurderer, at selskabet har aktiver af en værdi, der både kan dække omkostningerne ved opløsningsbehandling samt gæld til kreditorer, opløses selskabet gennem likvidaton. Denne fremgangsmåde bruges som regel også, hvis selskabet ikke har oplyst omkring alle dets aktiver, og Skifteretten skønner, at selskabet har mulighed for at tilbagebetale deres kreditorer. Omkostninger ved likvidation dækkes enten af selskabets egne midler, eller helt eller delvist af staten.

Hvis du vil undgå, at en likvidator skal godkende genoptagelsen, ud over dine omkostninger til en revisorerklæring, så bør du altid søge genoptagelse hurtigt efter du får besked om forholdet, og så vil der normalt ikke blive sat likvidator ind som fordyrende mellemled.

Prisen for revisorerklæringen afhænger af hvor kompliceret et regnskab er, om der er datterselskaber og om kapitalen er fuldt tilstede eller ikke. Den kan ses i alt fra a 8.000 kr. og væsentlig op derfra. PERSONLIG HÆFTELSE har man normalt IKKE ved et selskab. Det vil dog kunne opstå, hvis kreditorer anmelder, at de mener man har drevet selskabet groft uforsvarligt, f.eks. har optaget gæld på et tidspunkt, hvor det burde være klart, at man ikke ville kunne betale enhver sit. Det vil kunne føre til dom for "hæftelsesgennembrud" og dermed personlig hæftelse for ledelse/ejere.

Det er i alle fald oplagt, at gøre alt for at undgå at begå fejl, der fører til tvangsopløsning.

En del vælger, bevidst at afmelde direktør, for at få gennemført tvangsopløsning frem for en reel lukning af selskabet.

Jeg anbefaler ikke denne løsning.

Man vil for al tid nu vil stå i CVR som en med et tvangsopløst selskab bag sig, så vil banker, leverandører kunne være skeptiske fremover.

Det kan sammenlignes med, at komme af med det gamle køleskab, ved at smide det i vejkanten, og overlade det til det offentlige at få det skaffet bort, med de omkostninger der er. 

Tvangsopløsning koster det offentlige mange penge, let 15.000 per lukning som man påfører andre mennesker
 
Denne løsning kan være billigst, hvis ejerne eller ledelsen ved, at der ikke er aktiver til dækning af gælden og ikke til en frivillig likvidation. Løsningen er dyr, hvis der faktisk er aktiver, for i så fald vil alle omkostninger ved løsningen blive pålagt selskabet, og  jo dermed give mindre til overs til aktionærerne.

Man ”fremprovokerer” en tvangsopløsning ved at man f.eks. ikke indsender årsrapport (kan give bod til ledelse inden men den kan ofte gå med i tvangsopløsningen), eller ved at der ikke er lovpligtig ledelse. Det betyder, at hvis direktør (alle direktører) afmeldes – eller hvis selskabet i vedtægterne og efter reglerne  er underlagt revisorpligt, ved at revisor afmeldes.

Tilføjer man bemærkning om, at aktionærerne ikke vil vælge ny ledelse/revisor, starter tvangsopløsning relativt hurtigt. Hvis der ikke er aktiver af betydning, og selskabet insolvent, vil opløsningen ske uden direkte omkostninger for aktionærerne. 

Ledelsen vil ha pligt til at svare ærligt og korrekt på skifterettens spørgsmål, og kan ellers få personligt ansvar.

Hvis du afgiver urigtige oplysninger, kan du straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. straffelovens § 296 stk. 1 nr. 2. Kapitalejere hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gælden, forfalden som u forfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens angivelse, jf. selskabslovens § 216 stk. 4.

Løsningen kan være den bedste, hvis et selskab f.eks. alligevel er tomt. Evt bod for et for sent regnskab forfalder først når dette indsendes. Det betyder at hvis det slet ikke indsendes, så falder der ikke en bod. Dette kan dog være under ændring.

Evt. bod for ikke at indsende selskabsselvangivelse eller moms kan gives personligt og kan derfor godt ramme ejerne efter en lukning. 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd
tirsdag den 6. september 2022

Revisor eller ikke revisor - og kraveneJeg skal beskrive den kommende lov omkring revisor krav i dette indIæg. dag gælder at:

Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • 1. en balancesum på 4 mio. kr.
 • 2: en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • 3:et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision

Reglerne for fravalg i dag kan læses her i LINK

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling og med fremadrettet virkning (eller indbygges i stiftelsen for første regnskabsår).

Fra og med 1/1 2023 skærpes revisionspligten, og der bliver øgede krav til revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen, også for en del mindre selskaber.
Det ændrer ikke på dagens regler som nævnt indledningsvis, men det suppleres med regler der gør, at man ikke kun ser på om det er TO af punkterne man overskrider, men også ved blot et af disse.

Skærpelsen sker, for at få bedre efterlevelse af regler og færre fejl i årsrapporter, skatte og momsangivelser. Endvidere kan skærpelsen give bedre kontrol med bogføringsrutiner, også i forhold til ny digital bogføringslov.


Fremover bliver det således, at alle med en balancesum alene, over 50 mio. kr. ikke vil kunne fravælge revision eller udvidet gennemgang. Dette gælder uanset selskabets omsætnings størrelse.

Der tilkommer krav om
 brug af revisor for en række virksomheder i udvalgte risikobrancher med en omsætning på 5-8 mio. kr

Lovforslaget l 163b kan ses her i link som PDF.

Virksomheder i regnskabsklasse A bliver ikke påvirkede (generelt personlige virksomheder), så alene regnskabsklasse B kan blive påvirket.

Det vil ofte være f.eks. investeringsselskaber, ejendomsinvestorer og holdingselskaber med ofte stor balance men lille omsætning.

Hertil kommer så også krav om revisionserklæring for virksomheder i særlige udvalgte risikobrancher.

Er din virksomhed i en af risikobrancherne og har en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i to år i træk - så er der fra 1/1 2023 krav om en uafhængig revisorerklæring (frit valg revisor) og du kan ikke længere fravælge revision.
absklasse B, som befinder sig i det, der benævnes særlige risikobrancher, og som samtidig har en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, er der fremover krav om en uafhængig revisors erklæring efter eget valg. Disse virksomheder kan efter de nugældende regler fravælge revision, men det kan de ikke længere fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere.

I den oprindelige politiske aftaler er følgende 11 risikobrancher udtaget:

 1. Vejgodstransport
 2. Flytteforretninger
 3. Restauranter
 4. Pizzarier, grillbarer, isbarer mm.
 5. Event og catering
 6. Anden restaurationsvirksomhed
 7. Caféer, værtshuse, diskoteker o.l.
 8. Databehandling, webhosting o.l.
 9. Webportaler
 10. Engroshandel med person og varebiler samt minimusser
 11. Detailhandel med person og varebiler samt minimusser
Brancher identificeres ud fra branche registrering i CVR.

Der gives øgede muligheder for at påbyde revision ved væsentlige fejl og mangler i Bogføringen/regnskabet.

Det betyder, at selskabsstyrelsen kan påbyde revision, ikke bare ved fejl i årsregnskabet men også ved væsentlige fejl i bogføring (og dennes rutiner.) Der vil generelt, med mindre styrelsen påbyder andet, være frit valg mellem udvidet gennemgang eller fuld revision.

Også at dom eller bøde for at overtræde hvidvasklovgivning, vil medføre, at der ikke kan fravælges revision. Det samme gælder hvis en i ledelsen måtte være pålagt konkurskarantæne inden for seneste 2 år.

Specielt risikobrancher vil nok gøre klogt hurtigt at bringe aftaler på plads.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd

torsdag den 25. august 2022

Ny konto i banken

Ny konto i banken - hvordan gør jeg?HELT OVERORDNET TIL START:

 • Selskaber SKAL have erhvervskonto
 • Personlig virksomhed KAN bruge personlig konto, men CVR nummer SKAL tilknyttes som nemKonto. Dette kan ikke gøres uden bankens godkendelse, da banken ellers kan nægte en at benytte kontoen
 • Banker må nægte at udstede erhvervskonti og nægte at tilknytte CVR til personlige konti. Der er kun krav om bankkonto til personligt brug.
Det er, hvis du benytter personlig konto med CVR tilknyttet, klogt at have en særskilt konto til firmaet så man slet ikke blander privat og firma økonomi. Det er vigtigt at kunne afstemme bank regnskabet.
Er det en egentlig erhvervskonto vil den altid ligge adskilt fra det private.Priser varierer - men i dag er der oftest diverse oprettelsesgebyrer og kvartaltsgebyrer - De er normalt højest på rene erhvervskonti, men også  er der også i dag gebyr for personlige konti,der jo skal ha CVR tilknyttet lovmæssigt. En del banker vil kun oprette ren erhvervskonto,

Der er ikke nogen banker som kan udråbes som gratis eller altid klar til at tegne erhvervskonto.

Det er og bliver personen bag selskabet, projektet, evt personlig sikkerhed der spiller ind.

1. Bankens normale krav:

Bankerne er underlagt hvidvaskloven (opr. EU lov) og er siden 2012-13 blevet skrappe til at følge den. Der er givet mio. bøder for ikke at gøre det. 

Bankerne skal i deres materiale kunne fremlægge skriftligt bevis for, at de har opfyldt kravene til hvidvask kontrol.

Det dummeste man kan gøre, hvis man vil have en ny bankkonto, er at nægte at medvirke til at lægge det nødvendige materiale frem. Det vil bankerne anse for mangel på professionalisme.

De almindelige krav fra bankerne vil ofte være:

Legitimation. Bankerne er forpligtede til at kunne identificere den person der åbner konto, og det betyder de kræver legitimation. I mange lande kan man KUN få konto ved personligt fremmøde, og det er også mere og mere alm. i Danmark, men i alle fald, hav legitimation klar. Det betyder normalt pas eller andet billedlegitimation for stifterne og direktører.

Din forventede omsætning taget fra dit budget

I hvilket omfang skal du bruge banken (hvad regner du med der kommer af transaktioner ind og ud)

Hvor mange ind og udbetalinger forventer du fra udlandet - antal og størrelse ca?

Hvor kommer evt. penge du har brugt til at stifte virksomheden fra?

I Hvilket omfang forventer du at skulle modtage og betale med kontanter.

Forretningsplan:
Bankerne er forpligtede til at kende formålet med en konto, herunder specielt en der skal bruges i firma sammenhæng. Det kan de komme til ved bare at spørge lidt ind, men for deres egen dokumentation, vil de ofte bede om en forretningsplan. 


Det behøver ikke være en voldsomt forkromet plan men en plan er i øvrigt noget jeg mener alle bør have i alle fald. 

Opbyg den kort med: 
 • Hvad er min plan?
 • Hvad vil jeg opnå med den - hvad er mit mål? 
 • Hvordan vil jeg nå målet? (hvad vil jeg gøre - website eller butik - hvilke varer osv)  
 • Hvornår forventer jeg at komme til næste skridt? (lidt om hvordan man forventer den tidsmæssigt vil udvikle sig.)
Sagt på anden vis. Hvor er jeg i dag - Hvor vil jeg hen, og - Hvordan vil jeg komme derhen

Budget:
Bankerne er forpligtede til at kende omfanget af en konto og dens forventede transaktioner. 

Igen kan banken klare det med en samtale og selv skrive referat ned, men det mest normale er, at banken beder om et budget.

Jeg mener det er noget som enhver der starter en virksomhed eller et selskab op altid selv bør have. 

Jeg er med på, at meget er gætteri i starten, men ikke desto mindre er det vigtigt, at man forsøger at tænke over: 
 • Hvad kommer jeg at kunne hava af indtægter - og mindst lige så vigtigt, og langt nemmere at budgettere: 
 • Hvad kommer jeg at have af forventede udgifter, herunder specielt de faste udgifter som måske er der, uanset vi sælger for 0 kr eller for 100.000 kr.
Et likviditetsbudget er også klogt at have og ofte også ønske fra banken. 

Forskellen på drift og likviditet fremkommer ved, at man jo ikke nødvendigvis får alle indtægter ind samme dag man fakturerer, lige som man nok ikke betaler alle regninger selv samme dag.

Dertil kommer, at man måske får moms ind fra kunder hver gang man sælger. Det giver penge i banken, men det er jo ikke penge man bare kan bruge

Likviditetsbudgettet er modsat driftsbudgettet, ikke som sådan indtægter og udgifter til regnskabet men udtryk for, hvordan tror man bankkontoen vil udvikle sig. Kan man klare hverdagen selv, eller bliver der skiftende periode med højvande og lavvande i kassen.

Har du ikke løn til dig selv med i budgettet, så må du kunne forklare banken hvordan du så overlever det næste år økonomisk. Via opsparing, ægtefælles indtægt, eller måske løn arbejde ved siden af.

Andre krav man kan skulle være forberedt på:

Mange banker vil, ud over de formelle krav som angivet ovenfor, også helst kende en del til privatøkonomien, hos den der vil have ny konto.

Det betyder, at banker ofte gerne ser man har privatkonti i samme bank

Det giver dem også mulighed for at holde penge inde fra private konti hvis der trækkes over i firmaet. Af den grund kan det være fint nok at have forskellig bank, privat og firma, men ofte vil det som nævnt byde på vanskeligheder at få det godkendt.

Er det en bank, der ikke kender ens privatøkonomi gennem et længere engagement, så vil banken ofte vælge at bede en om at tage sidste årsopgørelse fra skat med ned i banken.

Det kan derfor være smart, at have et print af den med ned til mødet hvor der søges ny konto, så har man den i "baghånd"

Uanset hvad, så skal man forvente, at banken vil kræve man skriver under på en selvskyldnerkaution. Det betyder, at uanset man driver firmaet i selskabsform, så vil man personligt hæfte for gælden. 
Det gør ikke noget, hvis man virkeligt mener banken ikke har nogen som helst risiko, for så har man det jo ikke selv.

Nægter man at acceptere en sådan kaution, så kan banken jo regne ud, at man faktisk godt selv ved, at banken kan tabe penge, og det vil man ikke selv være med til at dække. 

Jeg skal ikke låne så jeg vil ikke bruge tid på alt det siger mange:

For det første, er kravene i loven nu en gang, at bankerne skal have den type oplysninger så det er helt lige meget om man skal låne, eller bare ha en konto penge går ind på, og som bruges til udbetalinger.

Banken kræver penge for erhvervskonto - jeg vil ikke gi penge for at banken skal ha mine penge stående - siger mange:

Igen lidt en misforståelse. En erhvervskonto koster banken meget mere administration end en personlig, og priserne ligger i snit fra 2.400 til 6000 kr per år. En del banker har højere beløb år 1 som indgangsbillet, men er så billigere fremover. Det skal du vide for at vælge rigtigt.

Der er også enkle banker så nu kræver du benytter en revisor.

Der er ikke fradrag for udgiften til de faste års/kvartalsgebyrer i banken LINK

Det er udgifter til bankens netbank, og drift i forhold til antal transaktioner. 


Bankerne vil derfor rent faktisk langt hellere have kunder der låner penge og dermed betaler en rente til banken. Det forudsætter jo så bare, at man har en sikkerhed at tilbyde.

Bankerne har altid en risiko ved erhvervskonti - også dem uden lån:

Jo flere transaktioner, jo større risiko, og erhverv har flere transaktioner end privat. 

Der kan være kunder der betaler med kreditkort, og du kan så tømme din konto til 0 - hvorefter banken skal af med penge hvis kunden berettiget trækker penge tilbage. 

Der kan være auto tilmelding til moms, og igen forsvinder pengene fra kontoen, uden banken kan se det inden. 

Der kan være fejl overførsler. Det sker desværre ret ofte, at nogen taster en forkert konto ind ved overførsler, eller et 0 for meget. Sådanne penge kan kontoindehaver hæve, og så er banken stadigt forpligtet til at medvirke til at føre pengene tilbage.


Der er også forklaret mere om tilknytning af CVR til en personlig konto.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd 

Søg i denne blog