tirsdag den 29. januar 2019

Min eneste betalte ydelser - Mine BØGER


START-UP - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE TIL DEN MEST KOMPLETTE IVÆRKSÆTTERBOG - SOM RIGTIG HARD-COVER BOG ELLER E-BOGGRUNDBOG FOR DIG DER VIL VÆRE SELVSTÆNDIG. DANMARKS E-PUB BOG TIL ALLE BOGLÆSERE, COMPUTER, TABLET OG SMART PHONE MED ALT DU SKAL VIDE
INTRODUKTION TIL REGNSKAB  - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E BOG - ELLER TIL KØB SOM PAPERBACK

ApS - ALT DU SKAL VIDE OM ANPARTSSELSKABER
IVS -  IVÆRKSÆTTERSELSKAB 2. UDGAVE - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E-BOG ELLER KØB SOM PAPERBACK
Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  

torsdag den 3. januar 2019

Holding efter drift er etableret ANPARTSOMBYTNING

Mange har overvejelser OM, de skal stifte holdingselskab eller ikke OG: Om de skal stifte holding allerede fra start, for at kunne bruge samme kapital i drift og holding.


Mange tror holding er nødvendigt og i sig selv sparer penge. Dette er langt fra korrekt, og der stiftes masser af holdingselskaber som viser sig helt overflødige. Det kan du læse meget mere om i DETTE LINK.

Man skal tænke på, at et selskab, også et holdingselskab, koster penge i drift. Der er lovpligtig arbejdsskadeforsikring for ejeren uanset løn og omsætning, banken skal ofte have penge for en konto og så kvartalsgebyr, regnskabsprogrammet kan koste per CVR, der skal laves årsrapport - med sambeskatning, klarer man det selv?

Det er ikke usædvanligt, at et holdingselskab kan koste i alle fald 3 - 4.000 kr per år. 

Ved man, at man SKAL bruge holding inden for nogle år, så skal man stifte det fra starten, og lade det stifte drift for samme 50.000 kr.

Ved man det ikke, så kan man ofte på ca 3 år have sparet det, som det koster at skulle få holding ind efter drift er stiftet og i gang.

Sandt er, at mange enten aldrig får brug for holding - eller lever fint i mange år uden eller - sågar lukker drift ned, og aldrig får brug for et holding.

Metoden til at få et holdingselskab over et eksisterende driftsselskab hedder ANPARTSOMBYTNING og kræver revisor vurdering, og det er den der, lidt som ved omregistrering, kan koste omkring 6 - 12.000 kr

Ved ombytningen får man et holdingselskab over sit driftsselskab, uden der skal mere kapital til.

Ombytningen kræver, at du ejer mere end 50% af driftsselskabet.

Ombytningen foregår ved, at du idag ejer Drift ApS  og nu bytter du så de anparter du ejer i Drift ApS med nogle nye anparter i et Holdingselskab stiftet med disse aktier som værdi - Holding ApS.

Dermed er du så ejer af Holding ApS - og det er så, helt som formålet er, Holding ApS der nu ejer gamle Drift ApS.

Du skal som nævnt bruge en revisor for at foretage denne operation, så jeg vil ikke gå i alle detaljer men:

Det du IKKE må er, at stifte et holding for derefter at sælge dine anparter i Drift ApS  til dette nye holding selskab.

Det kunne du i princip gøre, hvis dit drift med sikkerhed ikke var mere værd end da du stiftede det. Ellers vil det jo udløse personlig skat for dig, når du sælger anparterne

Ved ombytningen tages stilling til, om den skal foretages skattepligtig (hvis der i princip ikke er en skat der udløses ved overdragelsen) eller Skattefrit -

Ved den skattefri overdragelse, så udløses der ikke skat af overdragelsen fra dig til Holding - som du så også ejer, og en revisorerklæring skal bekræfte værdien - men:

Betingelsen for at måtte gennemføre ombytningen uden skat er, at du nu ikke må lade dit holdingselskab sælge anparterne i Drift ApS før 3 år efter ombytningen fandt sted.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØBMANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

fredag den 28. december 2018

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift som mange der IKKE har momspligtig aktivitet vil høre under.

Jeg skal her prøve at forklare det så forståeligt som muligt, men giver dig også til slut et godt link til skat. Det vil specielt være nyttigt til den konkrete forståelse af grundlaget for afgiften.

Den omfatter i hovedtræk:

  • En række brancher indenfor sundhed, så som læger, tandlæger, tandteknikere, fysioterapeuter, optikere, kiropraktorer og en række alternative behandlere
  • Persontransport f.eks.taxivognmænd
  • Virksomheder inden for Finans så som banker, sparekasser, kreditforeninger, pensionskasser, investeringsforeninger, vekselerer, forsikringsselskaber og forsikringsmæglere
  • Bedemand og begravelsesforretninger
  • Organisationer, fonde, foreninger, som arbejdgiver, ejerlejligheds- og grundejerforeninger
  • Virksomheder der sælger en del faglig undervisning, kulturelle ydelser, avisudgivere, ydelser til sport samt lotterier mm


Afgiften betales efter 4 forskellige metoder, afhængig af hvilken gruppe man hører til:

Metode 1: Organisationer, fonde, foreninger og loger, spilleaktiviteter og offentlige virksomheder uden overskud. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 6,37 pct.
Afgiftsgrundlaget er Lønsummen. Det er altid lønnen indtjeningsperiode der anvendes, og ikke udbetalingsdato - Lønsummen tillægges feriepenge forpligtelse, som årligt jo altid reguleres. Beregnigen er derfor: Lønsum x afgiftsprocent.
Hvis der ikke er nogen ansatte, skal virksomheden ikke betale lønsumsafgift.

Afgiftsperiode: Kvartal.
---------------------------------
Metode 2: Den finansielle sektor. Her er afgiftssatsen 14,5 % for 2018 og 15 %  for 2019
Afgiftsgrundlaget er Lønsummen. Det er altid lønnen indtjeningsperiode der anvendes, og ikke udbetalingsdato - Lønsummen tillægges feriepenge forpligtelse, som årligt jo altid reguleres. Beregnigen er derfor: Lønsum x afgiftsprocent.
Hvis der ikke er nogen ansatte, skal virksomheden ikke betale lønsumsafgift.

Afgiftsperiode: Kvartal.
                                                     ---------------------------------
Metode 3: Virksomheder der udgiver eller importerer aviser. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 3,54 pct,

Afgiftsgrundlag: Omsætningen fra salg af aviser. Afgiften er derfor: Salg af aviser * afgiftssatsen.

Afgiftsperiode: Kvartal.
                                                     ---------------------------------
Metode 4: Øvrige. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 4,12 pct.
Afgiftsgrundlag: Der skal betales lønsumsafgift af den samlede udgift til løn mv. med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud.
Over-/underskud opgøres som det skattemæssige resultat før finansielle poster.
Skattemæssigt over-/underskud før finansielle poster opgøres ved at korrigere for ikke-fradragsberettigede omkostninger, private andele og med skattemæssige afskrivninger, samt finansielle poster, som fx renter, kursgevinster og aktieudbytte.
Afgiftsperiode: Kvartal og år.
Her så for metode 4 lidt mere komplekse beregningsforhold:

Hvis virksomheden har ansatte, er hvert kvartal en foreløbig opgørelsesperiode, hvor du skal indberette kvartalets lønsum og lønsumsafgiftens størrelse, det vil sige 4 aconto indberetninger. Derudover skal du indberette en årsangivelse, efter udløb af indkomståret.
På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens skattemæssige over-/underskud før finansielle poster og lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og trække den lønsumsafgift fra, du har indberettet aconto hvert kvartal.
Du kan modregne negativ lønsumsafgift fra tidligere år. Det er, når virksomheden i et år har et underskud, der er større end årets lønsum.
Lønsumsafgiften beregnes som: (Lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) X afgiftssats.
---------------------------------
Afgiften kan trækkes fra skattegrundlaget som en driftsomkostning således at du jo har "skattefradrag" for den.

Her får du link til skats vejledning som jeg varmt vil anbefale. 

Jeg vil som udgangspunkt altid anbefale, du får en revisor eller anden regnskabskyndig til at kontrollere dit valg, og din opsætning af bogføringen, for let og korrekt at kunne angive afgiften.

Jeg blogger blot af interesse og for at gøre det svære lettere forståeligt, men jeg kan ikke drages til ansvar for evt fejl eller misforståelse i mine tekster. Bemærk altid hvis der er link til lovgivning og myndigheder.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


torsdag den 6. december 2018

Præmieafgift

Afgiften på præmier får en ny bundgrænse fra 1/1-2019. Den gamle grænse på 200 kr hæves til 750 kr. Afgiften er på 17,5%.


Rigtigt mange af jer søger at skabe øget opmærksomhed på jeres virksomhed, via konkurrencer, enten der er på jeres hjemmeside eller via facebook eller andet medie.


Der er en række regler for, hvornår man må holde konkurrencer, og ens vindere IKKE skal være personligt skattepligtige af værdien af præmien, men hvor vinderen er skattefri OG den der afholder konkurrencen, blot skal sørge for at betale gevinstafgift.

Hvornår skal der betales gevinstafgift?

Følgende tre betingelser skal alle være opfyldt, for at konkurrencen er omfattet af gevinstafgiftsreglerne:
1 Deltagelsen skal være gratis.
Det betyder, at hvis deltageslen er betinget af køb af varer eller ydelser, så der konkurrencen ikke skattefri for vinderen, hvis der er sammenhæng mellem kundens køb, og den vinderchance kunden så har.
Du må dog godt udlove en gevinst til alle kunder der køber f.eks en dyr bil, i den forretning i en bestemt periode, da præmien i det tilfælde slet ikke matcher købet.
2 Konkurrence skal være offentlig.
Det betyder, at f.eks en konkurrence internt på en arbejdsplads ikke vil være skattefri for vinderen. Det skal være alle der kan deltage. Det betyder så også, at f.eks. konkurrencer på facebook anses for offentlige, selv om du måtte kræve der skal gives et like - eller svares på et let spørgsmål.
Facebook har en række regler, som ikke som sådan har med gevinstafgiftsloven at gøre, men som er godt gennemgået i dette LINK.
3 Der skal være et element af tilfældigehed i konkurrencen.
Vinderen skal findes ved lodtrækning eller anden lignende tilfældig omstændighed (gæt hvor mange sandkorn der er på billedet osv) Der må ikke være krav om, at man skal besidde en bestemt færdighed eller viden, for at kunne deltage.
Når en konkurrence er omfattet af gevinstafgift og følger disse regler, så er gevinsten altid skattefri for vinderne. Dette er tilfældet uafhængig af om du, som udbyder konkurrencen, faktisk indbetaler afgiften. Det vil ikke kunne gå ud over vinderne, som jo ellers ikke kunne forsvare sig, men skulle du ikke betale afgiften, så vil det naturligvis udløse både afgift og bøde.
Afgiftens størrelse og betaling
Gevinstafgiften udgør 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger 750 kr. (frem til udgangen af 2018 - 200 kr)
Afgiften, hvis præmien er varer fra din shop f.eks, skal beregnes ud fra salgsprisen af disse varer. (handelsværdien)
Før du må afholde konkurrence med præmieafgift, så skal du registrere dig for gevinstafgift ved brug af blanket 29.063 
Virksomheden skal anmelde sig til registrering for gevinstafgift hvis en konkurrence er gevinstafgiftspligtig. Det foregår på virk.dk ved brug af blanket 29.063. Den kan du hente HER I LINK
Angivelse og betaling af afgiften foregår via TastSelv Erhverv enten månedsvis eller senest 15 dage efter, at resultatet af konkurrencen foreligger.
Jeg er ikke specialist i gevinstafgift, men skriver ud fra min bedste evne om emnet. Jeg kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl, trykfejl eller misforståelse i mine tekster.
SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

søndag den 25. november 2018

Ny lov om moms på gavekort på vej

Efter de gældende regler, skal moms ikke afregnes ved salget af gavekort, men først når gavekortet rent praktisk anvendes til køb af en vare eller ydelse. Det giver dermed en god frist med at indbetale moms for sælgere af gavekort. Fra 1/1-2019 skal moms afregnes allerede ved salget af alle almindelige danske gavekort.

LOVEN ER MEDIO DECEMBER 2018 BLEVET UDSAT TIL 1/7-2019

EU-kommision har vedtaget et direktiv, der skal sikre at alle former for "vouchere", herunder altså gavekort, skal behandles ens, så de ikke enten kunne risikere, at blive pålagt moms i flere lande (butikker f.eks. med shops i flere lande) eller måske slet ikke pålægges moms, hvis de anvendes i lande uden moms.

Det medfører så et lovforslag, som kommer ganske sent, fra skatteministeriet, og som skal træde i kraft allerede fra 1/1-2019.


De nye regler betyder, at moms for alle "single purpose vouchers" skal pålægges og betales ved gavekortets udstedelse. Single purpose vouchers" er gavekort hvor det land, hvor varen eller ydelsen leveres, og dermed momssatsen, er kendt ved udstedelsen.


Det vil som udgangspunkt omfatte alle almindelige udstedte danske gavekort. Det gælder både ved evt salg fra udstederen til forhandleren - og ved senere salg fra forhandleren til en slutkunde.

Der skal så IKKE pålægges moms ved indløsningen af gavekortet.

Ud over, at forslaget som nævnt betyder fremskydning af momsbetalingen, så kan det give problemer i forhold til forbrugerregler, hvor forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at digitalt udstedte gavkort, kan kræves indløst kontant, indtil et år efter gavekortets udløb (modsat fysiske gavekort udstedt i butik mm)

Reglen betyder, at gavekortudstedere mister den likviditetsfordel det har været, at kunne vente med moms til gavekortet blev indløst - og ligeledes afregnes momsen nu, uanset gavekortet indløses eller ikke.

De nye regler vil omfatte gavekort alene udstedt til ét formål og hvor udnyttelseslandet er kendt på forhånd.

Er gavekort med "flere formål" = det kan indløses i flere lande, så pålægges moms først ved udnyttelsen, da momssatsen så ikke er kendt på udstedelsestidspunktet. Dem er der nok ikke så mange af i Danmark.

Mange vil med fordel allerede nu kunne indrette deres salgssystemer for gavekort efter de nye regler.

Vil du granske videre i det meget svært læste forslag- kan du læse HELE FORSLAGET HER.

Jeg blogger med min bedste viden, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl og misforståelse i mine tekster

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


fredag den 16. november 2018

Om John Hannover

Jeg er ret aktiv på mange fora. Måske nogen vil vide lidt mere om mig.
Jeg er 68 og for ikke så længe siden pensioneret efter langt forretningsliv.

Havde mit eget firma som jeg overtog da jeg var 24, et A/S med ca 120 ansatte inden for branding af mode og tekstil, levering af etiketter, back pockets mm
Jeg solgte det i 1986-88 i to omgange til en svensk koncern, og forsatte så som ansat direktør i Danmark og som del af koncernledelsen i Sverige.

Jeg var ansvarligt for opkøb af en lang række selskaber i Europa, hvor jeg havde mit store netværk. Dermed fik jeg også stor erfaring i virksomhedsovertagelser og prissætninger. Jeg fik tilknyttet datterselskaber til os i Schweiz, Tyskland, Belgien, Frankrig, England og Portugal og stiftede nye selskaber og skabte partner virksomheder i Hong Kong, Kina, Indien, Bangladesh og Tyrkiet.
Omkring 1997 besluttede ejerne, som bla.a. omfattede den svenske Wallenberggruppe, at børsnotere selskabet, og jeg var del af det "roadshow" der præsenterede koncernen. Senere ønskede bestyrelsen, at jeg overtog CEO posten og omstrukturerede så vi gik fra en lang række europæiske produktionesenheder til produktion eksternt ude i de områder, hvor mode og beklædning i høj grad nu blev produceret.

Jeg skulle flytte til Sverige, men ønskede ikke det på det tidspunkt i mit liv, og aftalen blev, at enten kiksede jeg omstruktureringen og blev fyret omgående, eller også lykkedes den for os, og jeg måtte så igen vælge, enten at flytte til Sverige, eller gå af som CEO og overlade pladsen til en lokalboende.

Jeg tog den udfordring og omstruktureringen blev en succes og selv sluttede jeg så helt omkring 2011, hvor min tidl salgschef så forsatte, og idag er en dygtig chef for Nilörngruppen AB.
Derefter har jeg deltaget i visse virksomhedshandler som adhoc opgaver for nogle større equity selskaber og været inde som rådgiver omkring en virksomhedsnedlukning med salg af alle aktiver. 
Nær familie driver et filmproduktionsselskab og jeg sagde fra starten, at jeg da kunne tage regnskabet, så den omkostning kunne holdes nede. Det var lidt overmodigt, da jeg godt nok havde læst mange koncernregnskaber MEN ingen som helst anelse havde om detaljer som momsfradrag på hvidpladebiler og alt det andet almindelige bogholderstof.

Jeg måtte sætte mig ind i det, tykke masser af bøger igennem, mødes med revisorer og:

Resultat var, at jeg efterhånden havde en masse viden på så mange områder, som jeg kunne se mange nye iværksættere helt manglede. Jeg startede derfor min blog www.johnhannover.com hvor der idag ligger utroligt mange indlæg, alle med henblik på at besvare iværksætteres mange spørgsmål.  Samtidigt er jeg aktiv i Amino samt en del facebook iværksætter sider.

Et par stykker opfordrede mig til at samle tingene lidt mere i bogform, og de seneste 4 år har jeg så udgivet 6 egne bøger og været medforfatter på en syvende. De ligger alle som E-bøger eller som Paperback eller rigtig hard-cover bog hos Saxo og alle kan ses - med indholdsfortegnelse for hver i https://www.bog.johnhannover.com

Jeg sælger ikke andre ydelser, og er bare forhåbningsfuld til, at så mange så muligt får det lettere som iværksættere, ved lige at sætte sig godt ind i tingene

God vind til alle iværksættere og selvstændige.

søndag den 11. november 2018

Forskudsopgørelse virksomhed

Hvis du driver personlig virksomhed, så skal du have udvidet selvangivelse. Den kan du lære at udfylde i DETTE LINK 


Du finder din forskudsopgørelse ved at logge  på www.skat.dk (eller klik på billedet herover) og vælge erhverv, og så logge på med Nem-id.

Forskudsopgørelsen kommer de fleste år omkring den 13. november.


Forskud kan du ændre så ofte du vil under året, og det er en rigtig god ide at gøre det løbende, så du ikke står med en ubehagelig overraskelse i slutningen af året. Du logger bare på og ændrer, hvis du kan se, at det du først angav, måske var for lavt sat.

Mange spørger, om de ikke bare kan betale skatten når året er gået, hvis de gemmer penge til det. Svaret er, at det første år kan man det, da skat jo slet ikke ved man har virksomhed.

Forsætter man, så kan skat sætte et beløb ind skønsmæssigt, og det kan være ganske højt og ikke lige til at ændre selv. Lovhjelmen for skat til at gøre sådan finder du i kildeskatteloven, hvor skatten for årets indtjening skal betales under årets gang, og hvor du har pligt til, loyalt, at indberette så godt du kan.

Du rammer aldrig præcist, og du kan også lægge dig lidt for lavt, men se til at forskudsregistrere.


Din forskudsregistrering betyder, at skatten trækkes under året, og når året er gået så vil den del du har forskudregistreret, være din, uden du skal tænke mere på skat.

Skatten trækkes ved, at dit fradrag nedsættes, så du betaler skatten via anden indtægt, enten det er løn eller andet der opgives til skat og, hvor skat trækkes. *

Mange siger, jeg vil ikke have mit firma koster mig indtægt fra anden løn men det er jo helt fint, for du har jo så til gengæld den indtægt du har forskudsregistreret til rådighed, og kan bruge 1/12 det du har angivet i forskud, helt frit samme med din løn. Du vil på den måde hele tiden, hver måned, have mere til dig selv end du havde med kun løn, nemlig dit overskud minus skatten der så er betalt.


Ved at forskudregistrere kan du også hele tiden se, præcis hvad din skat vil være og hvad du har til dig selv, og du kan også bruge forskud som regnemaskine. 

Du kan helt roligt logge ind og eksperimentere med forskellige scenarier, sætte overskud højt, lavere osv - og så bare tryk BEREGN for neden når du er færdig. Så får du resultatet.

Først når du trykker godkend, går beløbet ind som forskud, og skulle du få godkendt noget du ikke ville, så ændrer du bare tallet og godkender igen.


Ejere af I/S (personlig virksomhed med mere end en ejer) skiver hver sit overskud ind i forskudsangivelsen. Enten i forhold til ejerdel - eller som det er aftalt i ejeraftale.

---------------------------------.
Overskud fra personlig virksomhed skal skrives i forskud i rubrik 221

Underskud fra personlig virksomhed skal skrives i forskud i rubrik 435

-------------------------------
Husk at checke dine andre indtægtsforhold og få dem ændret hvis de ser forkerte ud.

-------------------------------
Det er vigtigt at ændre hvis du f.eks har skiftet job og løn, fået ny afstand til arbejdet, sluttet med SU eller ændringer i dagpenge, a-kasse, købt eller solgt fast ejendom eller vil indbetale på fradragsberettigede pensionsordninger m.m.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelsen inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

mandag den 15. oktober 2018

Vigtig ny regel fra SKAT - enten løn eller 0 indberet - SE MERE

Vigtig skatte nyhed 0 indberet

Vigtig information hvis du ikke vil have SKAT til at selv ansætte en foreløbig løn OG modtage en bod på 800 kr for hver måned du IKKE indberetter løn.

Fra 1 januar 2019 er det slut med ikke at indberette løn hver måned, hvis firmaet er arbejdsgiverregistreret.

Hidtil har man kunnet være registreret som “Sporadisk løn” og dermed har man ikke skulle lave 0 indberetning hvis ikke man havde en faktisk løn at indberette. Det er slut nu fra 1. Januar 2019.

Man kan naturligvis afregistrere som arbejdsgiver men ellers skal man nu 0 indberette løn for alle måneder hvor firmaet ikke har en lønudbetaling.

I visse lønprogrammer sker det automatisk, hvis ikke man indlægger en løn, i andre skal man selv sikre det, ofte som noget man kan gøre 3 mdr frem per gang.

Skulle man have 0 indberettet, og så alligevel beslutte, at der skal betales en lønning, så har man hidtil blot gjort det, så overskriver det automatisk 0 indberetning. Det må formodes det stadigt fungerer sådan.

Her er LINK TIL SKAT om ændringen

Dersom man IKKE får lønindberettet og ikke 0 indberetter, så vil Skattestyrelsen foretage en foreløbig ansættelse OG man vil modtage en bod på 800 kr

Check dit lønsystem, om det kan auto indberette 0 og hvis ikke, se til at gøre det

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

onsdag den 3. oktober 2018

Forskudsopgørelsen


Fra midt i november kan du normalt logge ind i din forskudsopgørelse. Det gør du på skat.dk. Er du SELVSTÆNDIG med egen virksomhed, så skal du logge ind med almindelig personlig nemID da det er din personlige forskudsopgørelse, som indeholder både dine almindelige indtægter - og dit resultat af virksomheden

Her er det vigtigt at ændre oplysninger hvis du ved du

Får ændret din løn
Går på pension eller efterløn
Begynder eller stopper med SU
For ændret kørselsfradrag eller befordringsfradrag
For ændrede rente indtægter eller udgifter
Køber eller sælger en bolig
Stifter egen virksomhed eller

Bliver gift eller skilt.

Alle tal du ændrer i forskudsopgørelsen skal indtastet for hele året ialt.

Jeg koncentrerer mig her om det du skal udfylde som selvstændig med personlig virksomhed. Har du et selskab - ApS, A/S eller iVS,  så har selskabet sin helt egen selvangivelse og for dig, som person, vil det så kun være løn og udbytte der hører til forskudsopgørelsen, helt som hvis du var ansat hos alle andre.

Har du stiftet virksomhed under året - så vil du kunne finde de rubrikker du skal bruge, ved at scrolle lidt ned og se overskriften EGEN VIRKSOMHED/UDLEJNINGSEJENDOM og når du folder den ud, så giver det hele stort sig selv.

Du ser du skal angive dit overskud i virksomheden - eller dit underskud og du ser, at du skal angive hvis du har rente indtægter eller udgifter som ligger i virksomhedens regnskab, da disse, med mindre du bruger virksomhedsskatteordningen eller kapitaltalafkastordningen, hører til dig selv privat skattemæssigtMange spørger, om ikke man bare kan lade være med at skrive noget i forskud, og så blot gemme penge af overskuddet til skat året efter. Svaret er, at det kan man i princip det første år, da SKAT ikke ved man har virksomhed, men derefter kan SKAT låse ens forskud fast, med et beløb de sætter fast. Det er nemlig lovpligt at angive så godt man kan i forskud, og betale skatten løbende under året.

Du kan godt ændre forskud flere gange helt frem til f.eks. oktober, efterhånden som du bliver mere klar over hvad du får i resultat, og du kan også sætte det lidt i underkant, men du bør klart registrere så godt du kan.


Skatten trækkes så ved opkrævninger som B skat. Har du fast arbejde, betaler du først skatten ved, at dit fradrag nedsættes, så skatten automatisk betales, og først når du har 0 i fradrag, skal du rode med opkrævninger.

Jeg påtager mig ikke ansvar for evt fejl eller misforståelse der måtte være i mine indlæg, som ikke erstatter egentlig personlig rådgivning
 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Søg i denne blog