fredag den 18. maj 2018

Bøger af John Hannover


Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


tirsdag den 24. april 2018

Ansat i eget selskab


EJER ANSAT I EGET SELSKAB

PLIGTER OG RETTIGHEDER 


Det er overordentlig let og uformelt, at være ansat i eget selskab, uanset vi taler IVS eller ApS mm.

Som ejer af personlig virksomhed, som f.eks enkeltmandsvirksomhed, er man selvstændig - og ikke som sådan ansat. En kontrakt er derfor uhyre simpel og udbetaler ikke løn, men beskattes af virksomhedens resultat.

Denne artikel er derfor alene for ejere af selskaber, hvor ejeren altid er at anse som - ansat.


Ejeren i et selskab har ansvaret for at selskabet har den fornødne styring - og kan så i en del tilfælde selv også være direktør. Direktøren varetager, uanset denne er ejer samtidigt, den daglige ledelse og administrere de overordnede beslutninger som ejer eller direktør har angivet. Ansvares fordeling vil jeg ikke her komme ind på, men alene beskrive hvordan man som ejer fungerer som ansat.

Der er meget få regler at overholde. Faktisk er den eneste lovpligtige regel, at man som ejer i et selskab, helt uanset ansættelseskontrakt eller løn, og uanset om selskabet har omsætning eller ej, skal være omfattet af lovpligtig arbejdsskadeforsikring og - at alle udbetalinger til ejer skal ske med indberetning til skat og - uanset det er ren formalitet, en bittelille aftale mellem dig som selskab og dig som direktør, som i princip ikke behøver sige andet, end har aftalt du skal være direktør.

Der er ikke andre helt formelle regler der skal overholdes, men vi kan jo godt se lidt på hvad der kan være klogt:

ARBEJDSSKADEFORSIKRING er som nævnt lovpligtig

ALLE UDBETALINGER:

Hovedreglen er, at alle udbetalinger der sker fra et selskab til dets ejer/direktør, skal ske som løn og der skal samtidigt indberettes løn og indbetales skat af denne til skat.
Har selskabet haft overskud OG har en fri kapital ud over den bundne ( og specielle regler for Iværksætterselskaber IVS), så kan der udbetales udbytte  som dog skattemæssigt ikke er en fordel, med mindre man betaler topskat.


ANSÆTTELSESKONTRAKT:

Der er ikke et krav om at der skal være ansættelseskontrakt for dig selv som eneejer - men så snart man er flere ejere, vil jeg meget anbefale,, at der laves ansættelseskontrakt for hver ejer der skal have løn.

Selskabslovens § 127 stk 2 siger ganske vist, at kontrakter mellem eneejer og selskabet kun er gyldige såfremt de kan dokumenteres men den siger også "medmindre der er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende" og kontrakten står jo klart, i og med I har registreret dig som direktør i selskabsstyrelsen

Så længe forholdet ikke omfatter andet end helt alm udtage af løn, spontant eller fast efter eget valg, så er en kontrakt i virkeligheden både unødvendig og ret meningsløs, især da du jo i de fald som ejer og ene direktør jo vil være registreret som sådan i virk.dk

Vil du være på den helt sikre side man du altid blot skrive at selskab xxx har ansat yyy som adm. direktør. Der er ikke aftalt fast løn - denne kan udbetales spontant eller fast efterhånden som selskabets økonomi tillader det.  Dateret x/xx og underskrevet af dig selv som dir og ejer.


Meget mere er der jo ikke i det, da der ikke SKAL aftales ferie, atp, opsigelse eller noget som helst andet. Jeg har dog til gode at se en dom eller situation, hvor en ebeejer har fået problem med eller uden kontrakt, så længe alle pligter med kapitalberedskab osv overholdes.


Husk uanset hvad, at du som ejer og direktør skal se til at selskabet overholder sine forpligtelser hvad angår kapitalberedskabet, så du vil uanset hvad kunne komme i problem, hvis du udbetaler en løn der på uforsvarligvis ikke tager hensyn til kapitalberedskabet, men reelt tømmer selskabet inden kreditorerne kan komme til.


ANSÆTTELSESKONTRAKTENS INDHOLD,

Kontrakten for direktøren, der ikke er enejer, bør som minimum indeholde lidt om arbejdstid, ferie eventuelt samt alle specielle rettigheder og pligter mm og evt opsigelse og i det hele taget, alle vigtige punkter som parterne ønsker respekteret.


Dette er ikke anvisning på en specifik ansættelseskontrakt, netop fordi der ikke som sådan er større krav, når vi taler om direktørkontrakt for ejere. Der er ikke pligter i forhold til funktionærlov mm når vi taler hovedaktionærens egen ansættelse.

Kontrakten handler derfor mest om at fastslå hvad der aftalt, hvad firmaet og direktøren skal leve op til.

Er man mindretals ejer og/eller ansættes som andet - end en del af øverste ledelsesgruppe/direktør, så skal alle de normale regler for ansættelseskontrakter, funktionærlov, ferielov med mere følges. Her er godt link til lidt om direktørkontrakter.


Øverste direktør er ikke som udgangspunkt omfattet af f.eks krav om funktionærloven, mens andre i ledelsesgruppen som udgangspunkt vil være det. Man kan godt vælge at skrive, at direktørens ansættelse følger funktionærlovens krav, men det er frivilligt.

TITEL: Hvilken titel skal man give sig selv hvis man er ejer uden ansætte?

Mange finder det lidt "pudsigt" hvis man slår om sig med store titler uden faktisk at have et større selskab som begrundelse. 


I et selskab uden ansatte, og i en enkeltmandsvirksomhed vil en titel som administrerende direktør kunne virke lidt prætensiøst?

Direktør uden administrerende foran vil kunne virke mindre prangende, men mange vil hellere i starten stå som stifter eller ejer, frem for den "fine" direktør titel, så længe der ikke er ansatte.


Det kan dog godt spille en rolle, specielt i forhold til udenlandske forretningsforbindelser. Her kan det have en vis betydning, at man kan mødes og lægge visitkortet med "Chief Executive officer - CEO" frem.

Det er jo frit for enhver, selv at vælge sin egen titel hvis man er ejer, men tænk over hvordan det vil virke på omgivelserne. I ethvert selskab ejet af mere end en ejer, bør der altid udarbejdes en livsvigtig 
EJERAFTALE som LINK 

Den erstatter ikke som sådan en ansættelseskontrakt, som alene handler om selve ansættelsens forhold men en ejeraftale regulerer alle aftaler som er indgået ejerne imellem. Eksterne leverandører og kunder, skal naturligvis ikke forholde sig til en ejeraftale, men ejeraftale sætter interne regler for - f.eks løn, hvem der har ret til at ansætte, købe for xx kr, hvem der har pligt til at sørge for der er bogført og alle andre rettigheder og pligter, som ejerne indbyrdes aftaler.
Ejeraftalen skal også have et afsnit med "hvad man gør ved stor uenighed". Skal der så en 3. part (ex advokat) ind og mægle og til syvende og sidst træffe afgørelsen? og kan man slet ikke blive enige, hvordan så med udtræden af selskabet?

Disse ting overses ofte når man stifter selskab flere sammen, men skaber alt for ofte også voldsomme konflikter.

   
LØN: Lønnen kan sættes helt frit, fra 0 kr til alt hvad selskabet har råd til. Løn er eneste måde man kan få penge ud af sit selskab helt fra starten. 

Når selskabet har opbygget overskud og afsat til selskabsskat, så kan der være en fri kapital der kan udloddes som udbytte, men i starten er løn eneste mulighed.

Løn er, så længe man ikke er oppe i topskat, også skattemæssigt fuldt så god som evt. udbytte.

Eneste du skal er, at se til at overholde selskabets kapitalberedskab - så du ikke ved en konkurs kan risikere, at en kurator kan se din løn som ren tømning af selskabskapital


Lønnen skal indberettes til skat når den udbetales. 

For at kunne det, skal man være arbejdsgiverregistret. Det er et flueben i selskabets registrering i "virk.dk" under ændringer. Man kan vælge alm arbejdsgiver registrering og skal så 0 indberette til skat hvis der ikke er løn,  eller - hvis man f.eks kun er sig selv og kun får løn en gang imellem, vælge at registrere for sporadisk løn = får kun løn med større mellemrum, og dermed ikke krav om 0 indberetning.

Selve indberetningen til skat  kan så ske som indlogget i skat.dk erhverv under punktet E.indkomst eller, man kan gratis benytte skats Letløn som findes samme sted.

Ofte skal man først ned under "rettigheder" i skat, og tildele sin nemID signatur rettighed til at indberette løn og skat.

Man kan også vælge at bruge lønprogrammer som Bluegarden/Dataløn, Danløn eller mange andre nye programmer.

Du bør aldrig hæve penge til dig selv i dit selskab uden samtidig indberetning til skat.

Hæver du som ejer penge til dig selv i dit selskab, uden det samtidigt indberettes som løn, eller udbetales lovligt som udbytte med indberetning, så vil det være et ulovligt aktionærlån når du er hovedaktionær. Det vil også være ulovligt skattemæssigt, og konsekvensen vil være, at du både skal betale skat af pengene OG betale det fulde lån tilbage, selv om du nu ikke har alle pengene, efter skattetræk. Du kan oveni det få en bod, så hæv aldrig løn eller penge til dig selv, uden samtidig indberetning.

Løn fast hver måned eller bare enkelte gange?: Man afgør som ejer selv helt hvornår man vil have løn. Nogen tager det hver måned, for at have et fast beløb til personlige udgifter, andre tager det måske EN gang om året når man kender selskabets resultat og kan se, hvor meget man kan tage ud i løn, uden at selskabet får underskud, og atter andre tager det helt sporadisk, når der er plads en gang om året. 

Løn i IVS - må det tages før der er sparet 50.000 kr bunden reserve? 

Det er korrekt, at et IVS skal opspare 25% af sit resultat efter skat til en bunden reserve men løn må man altid betale

Det betyder jo så, at overskuddet går ned så der muligvis slet ikke er et overskud at spare 25% op af, men man må gerne udbetale løn, også til ejeren selv, så overskud ender i et rent 0 (eller underskud som så kan give andre problemer)

FERIEPENGE: 

Du kan efter min klare overbevisning godt undlade feriepenge, hvis du samtidigt er eneejeren i selskabet - men, det er faktisk lovligt at afsætte feriepenge i regnskabet. Det kan have den fordel, at du med det samme kan tage denne udgift ind. LINK til lovligheden for dette, og ja - måske endda det tilrådelige i at afsætte feriepenge HER FRA BDO 

FERIE: 

Aftales i kontrakten hvis man er flere ejere, og ellers styrer man jo helt det selv.

FRI TELEFON OG SKAT: 

Skat af fri telefon forsvinder fra 2020, men for 2018 skal angives 2800 kr i fri telefon for den ansatte til skat - eller 233,33 kr per måned, da man for ansatte skal angive det månedligt (man kan jo ikke vide om den ansatte har fri telefon hele året eller forlader arbejdet eller andet) - Der er rubrik til firmaers indberetning for ansatte i E-indkomst og i alle kendte lønprogrammer.

ANSVAR ANSVAR ANSVAR: Er du alene i dit selskab, så er du jo givet automatisk registreret som direktør, for sådan en skal jo findes i alle selskaber. Uanset hvad, er det vigtigt at være klare over, at direktøren faktisk har en del ansvar. og kan få straf og bod, hvis pligterne ikke opfyldes. Det kan du læse meget mere om HER i link. 

Jeg blogger efter bedste viden og påtager mig ikke ansvar for evt. fejl eller misforståelse 

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:


”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

torsdag den 12. april 2018

Momsfri undervisning


I en årrække var der ikke momsfritagelse for en del former for undervisning. I Juni 2017 har skat udsendt nyt styresignal der "genoptager " momsfriheden for de områder der tidl. (fra 1994 til 2017, ikke fik momsfrihed.

Skat styresignal har overskriften:


"Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv."

Og skats resume, samler godt op, med hvilket niveau undervisningen skal have, for at være omfattet af momsfritagelsen som vist her:

"Undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning leveret uden for egentlige skoleforløb er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, når undervisningen har et fagligt indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter."

Det er helt afgørende, at der er tale om undervisning på fagligt niveau der svarer til skole/universitets niveau, faglig uddannelse, omskoling og anden form for undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig faglig uddannelse.

Det er helt afgørende, at der er tale om et egentligt lærer/elev forhold hvor der er kontakt lærer og elev kontinuerligt i undervisnings forholdet.

Baggrunden findes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Her fremgår hovedreglen, men også, at momsfritagelsen ikke omfatter f.eks. kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, primært rettet mod virksomheder og institutioner.
"Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv."
Skat udpensler videre godt:
Det er en betingelse for momsfritagelse, at undervisningen i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning har karakter af skoleundervisning, dvs. undervisningen skal have karakter af– og fagligt indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter, idet undervisningen herved opfylder momslovens § 13, stk. 1, nr. 3’s betingelse om, at undervisningen skal være skolemæssig. 

Et kriterium vil også kunne være, at underviseren har en helt relevant baggrund rent fagligt, for at undervise i det pågældende område. Om denne vurdering skriver SKAT:

"Der kan ved vurderingen af, om undervisningen er skolemæssig, lægges vægt på, om undervisningen er godkendt som tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven, eller om udbyderen kan sammenlignes med en folkeoplysende forening, jf. SKM2008.522.LSR og SKM2013.48.LSR, men disse kriterier alene kan ikke anses for afgørende.
Dette ses bl.a. illustreret af Skatterådets afgørelse SKM2016.236.SR, hvor klaverundervisning givet som én-til-én undervisning, hvor underviseren var pianist, uddannet cand.mag. i musik fra Københavns Universitet, kunne omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.
Dette uanset undervisningen foregik uden for et egentligt skoleforløb, ligesom undervisningen ikke var godkendt som tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven.
Skatterådet lagde vægt på, at undervisningen efter sin karakter og indhold kunne sammenlignes med undervisning i klaver, som foregår på eksempelvis momsfritagne musikskoler.
Ligeledes kunne stemmetræning, som består af en kombination af undervisning i legemsøvelser og undervisning i sang, sammenlignes med undervisning på en momsfritaget musikskole. Se SKM2016.107.SR.
Det bemærkes endvidere, at lektiehjælp vil kunne omfattes af momsfritagelsen i det omfang lektiehjælpen relaterer sig direkte til et fag, som udbydes på en momsfritaget undervisningsinstitution, ligesom leverandøren skal have tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund/erfaring, som underviserne på den pågældende undervisningsinstitution"
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+.

tirsdag den 6. marts 2018

Aktionærlån


Der er siden 1 jan 2017 blevet lovligt, under visse betingelser, at benytte sig af lån fra selskabet til aktionærerne.

Det er vigtigt at vide, at der også er to helt adskilte problemstillinger og man godt kan have situationer hvor et lån fra selskabet til aktionærer er lovligt MEN hvor de er skattepligtige.

Jeg vil derfor altid råde til at checke med revisor eller advokat inden der optages lån fra selskab til aktionær. Dette er ikke noget man skal rode med selv, så indlægget her skal du KUN bruge som baggrundsviden til din samtale med eksperter.

Til indledning - tag IKKE aktionærlån hvis du har bestemmende indflydelse:

Alle hovedaktionærer/aktionærer med bestemmende indflydelse over eget selskab (mere end 50% "magt") skal undlade at låne penge af eget selskab, da dette uanset hvad, vil udløse meget ubehagelige skattekonsekvenser.
  
Hæves løn uden skatteindberetning vil det være et ulovligt aktionærlån for disse personer.

Jeg vil også råde til at læse Erhvervsstyrelsens materiale om denne ændring i DETTE LINK men jeg skal i dette indlæg blog søge at trække det vigtige frem.


Her vil aktionærlån være skattepligtige, også de der evt kunne være selskabsretsligt lovlige - De beksattes som hævning og skal betales tilbage og tilbagebetaling udløser ikke skat returLink til skat om dette

Mulighed for aktionærlån for mindretalsaktionærer:

En forudsætning for at et aktionærlån skal være lovligt og ikke skal være skattepligtig er, at låntager IKKE må have bestemmende indflydelse i selskabet. Det vil sige ikke eje mere end 50% af kapitalen og det skal med, at hvis en ejeraftale f.eks giver bestemmende indflydelse, f.eks ret til vælge direktion eller andet, så vil det være som en hovedaktionær i denne sammenhæng.

Dette fremgår ligningslovens § 16 E´stk 2 - 3 vigtige punkter:


Det forudsætter man IKKE HAR BESTEMMENDE INDFLYDELSE via ejeraftale, så er aktionærlån lovlige og ikke skattepligtige, forudsat de gives efter helt bestemte kriterier fra selskabsloven:


Stk. 2 For at et kapitalselskab kan yde økonomisk bistand, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:
 • 1) Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2, og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
 • 2) Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
 • 3) Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.
 • Pt 1 betyder, at beløbet skal kunne rummes af fri kapital jvnf. selskabslovens § 180 og ved den fri kapital forstås, beløb som som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud og reserver, og reserver som ikke er bundet i.h.t. lov eller vedtægter og med fradrag af overført underskud
 • Der skal givet også tages hensyn til kapitalberedskabet ved at sikre sig, at der ikke i en mellemperiode efter årsregnskabet, er spist af de frie reserver.
 • Endvidere slår pt 1 fast, at lånet skal ydes på markedsvilkår. Markedsvilkår er IKKE de vilkår som selskabet kan forrente kapitalen til i banken f.eks. men derimod den rente som låntager skulle betale for et tilsvarende lån, med tilsvarende sikkerhed eller manglende sikkerhed, på det frie marked.
 • PT 2 sikrer den formelle vedtagelse og skal bestemt tages alvorligt. Det kan formentlig også indarbejdes i vedtægterne. 
 • PT 3 er til for at sikre, at den frie kapital er konstateret og følger jo netop, at det er § 180 der regulerer det og jo netop taler om de frie reserver efter årsrapporten. Der kan derfor tidligst opereres med aktionærlån efter 1 årsrapport.
Lånet må ikke skjules som alm. kort eller langfristet lån, man i regnskabet skal fremgå som særskilt postering under egenkapitalen. Det samme gælder for de tilfælde hvor et selskab måtte have givet sikkerhedsstillelse for ledelse m.fl.

Årsregnskabsloven 73
Har en virksomhed et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori. For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Herudover skal for hver kategori oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet afkald, herunder delvis afkald, på indregnede beløb. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt.

Det fremgår også af lovens bemærkninger:

Ordningen indebærer, at et selskab der udlåner et beløb til en kapitalejer eller et ledelsesmedlem, skal foretage en regnskabsmæssig omklassifikation af det udlånte beløb.
Omklassifikationen indehæver, at selskabets frie reserver reduceres med et beløb svarende til det udlånte beløb, og det udlånte beløb opføres på den regnskabsmæssige "reserved for udlån og sikkerhedsstillelse" under egenkapitalen jf. bilag 2 til regnskabsloven, og dermed bliver en bunden reserve. Ved en sådan omklassifikation vil regnskabsbrugerne kunne se, at selskabets frie midler er reduceret.

--------------
Aktionærlån optaget før 1/1 2017 kan lovliggøres dersom de ligger inden for reglerne og der er en række frister så her skal du absolut gå til revisor eller advokat for konkret bistand.

Det er også vigtigt at huske, at man jo har lånet frem for sig og ved f.eks lukning eller salg vil skulle indfri det, måske på et tidspunkt man ikke kan.

Lad mig fremhæve, at jeg ikke er specialist i aktionærlån og blot har samlet egen viden og tilgængelige oplysninger. Jeg påtager mig intet ansvar for eventuelle fejl og misforståelser i dette indlæg - Alle må selv dobbeltchecke med relevante kilder.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

søndag den 25. februar 2018

I hvilket land er jeg skattepligtig?

En ofte tilbagevendende diskussion er: Hvor skal jeg beskattes - i hvilket land, og hvad kan jeg gøre for at undgå dansk skat.


Du vil være skattepligtig til Danmark hvis:

 • Du har rådighed over en helårsbolig. Rådighed fortolker SKAT normalt som ren rådighed, uanset det måtte være eget hus, lejet lejlighed eller værelse, sommerhus, skiftende boliger hos familie eller venner, eller råder over et værelse hos f.eks dine forældre.
 • Du opholder dig i DK i et tidsrum af mindst 6 måneders varighed (180 dg)
 • Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende -men efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder for at udløse DK skattepligt (3 mdr uafbrudt eller 180 dg/6 md samlet med afbrydelser.

Flytter du til Danmark vil du blive fuldt skattepligtig til Danmark som udgangspunkt, når du har en helårsbolig til rådighed - igen uanset form OG tager ophold i Danmark. Du kan således godt have rådighed over bolig i Danmark og ikke være skattepligtig her - alene grundet boligen. Du skal også have taget ophold her, før pligten indtræder.

Flytter du fra Danmark, så vil du ikke længere være skattepligtig til Danmark, hvis du opgiver din danske bopæl. Her er det meget vigtigt at være klar i spyttet, omkring at man virkelig fuldt har opgivet bopæl i DK. Der er også en lang række regler om evt fraflytter beskatning, hvis du f.eks ejer aktier/store indskud på dansk fradragsberettiget pension mm.
Der er regler for arbejdsmæssigt ophold mm tidsmæssigt som du også må sætte dig ind i hvis du har planer om at være i DK indimellem. 


JEG VIL ALTID TILRÅDE, AT DU KONTAKTER EN REVISOR MED HENBLIK PÅ EN HELT KONKRET VURDERING, UANSET DU FRAFLYTTER ELLER TILFLYTTER LIGESOM REGLERNE FOR HVOR LÆNGE DU SOM DANSKE DER BOR I UDLANDET MÅ OPHOLDE DIG - OGSÅ ARBEJDSMÆSSIGT I DK er vigtigt stof at sætte sig ind i. 

Når du er skattepligtig til Danmark, så vil alle dine indtægter, såsom løn, overskud af virksomhed, præmier, sponsorater mm skulle medregnes i din danske skattepligtige indtægt, uanset de kommer fra danske eller udenlandske kilder. 


----------------------------

Du kan også være skattepligtig i flere lande samtidigt. Her vil du hvis du som del af det, er dansk skattepligtig normalt være omfattet af DOBBELTBESKATNING:

Det vil f.eks forekomme, hvis du faktisk er fuldt skattepligtig i Danmark men samtidigt, f.eks på grund af du har bopæl også i et andet land og/eller udfører arbejde i flere lande, også er skattepligtig i et andet land.

Det ville jo kunne betyder, at du skulle kunne blive beskattet i flere lande, af den samme indtægt, da du jo er fuldt skattepligtig i Danmark. Du skal nemlig som dansk skattepligtig selvangive indtægter i udlandet til SKAT i Danmark.


Når du skal det, så er der en særskilt selvangivelse, hvor du kan/skal anføre både den udenlandske indtægt OG hvad du har betalt af skat i udlandet - eller bliver indeholdt - på din udenlandske indtægt,

Formålet her er, at du - takket være en lang række "dobbeltbeskatningsaftaler" og regler om ophævelse af netop dobbelt beskatning - får mulighed for, at skatten i Danmark nedsættes, så du rent faktisk ikke kommer ud i, at blive dobbeltbeskattet af din indtægt fra flere lande, men i princip ender med alm. dansk skat. 

Du kan også faktisk være BEGRÆNSET SKATTEPLIGTIG TIL DANMARK. 

Det vil kort beskrevet kunne være tilfældet for en person som ikke har bopæl i Danmark men f.eks modtager indkomst her i Danmark, f.eks fra et firma denne modtager løn fra. Her vil denne løn som udgangspunkt være dansk skattepligtig og personen dermed begrænset skattepligtig, da dennes indtægt i hovedlandet ikke er dansk skattepligtig. Også her skal du gå til revisor, hvis der er spor tvivl om forholdet.


Jeg blogger her blot efter min bedste viden og påtager mig ikke ansvar for fejl eller misforståelser. Jeg råder som nævnt i dette spørgsmål altid til, at du får helt konkret vurderet din egen situation af f.eks revisor.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


torsdag den 15. februar 2018

Regnskabet er din ven

Mange regnskabsprogrammer (og deres sælgere) beskriver sjovt nok nærmest regnskabet som en fjende for den stakkels ejer af en virksomhed - noget man skulle kunne lægge bag sig og slet ikke bruge et sekund på.

Deres mantra er:

Regnskaber er noget der skal være totalt automatisk og kunne lægges helt til side, så du kan koncentrere dig om din business (de bruger nødigt ordet forretning da det kunne lyde gammeldags 😊)

Det siger sig selv, at ALT man kan automatisere, med høj grad af sikkerhed mod fejl, er lig med at vinde tid og GODT.

Nogle firmaer der sælger regnskabsprogrammer har reklameret  med, at vi AFSKAFFER BOGHOLDEREN og den er jo god nok langt hen ad vejen, hvis du er en mindre virksomhed men jeg har endnu til gode at se, nogle af dem turde garantere, at med "brug af vores program, får du ikke vrøvl med skat, og skulle det ske - så  tager vi sig af evt erstatning og pengene igen for programmet" 

Sandheden er, at selv de som bruger de smarte programmer, stadigt i stort omfang viser sig at have fejl i årsregnskab ved kontrol. Det betyder ikke, at jeg ikke tror et regnskabsprogram går ting bedre end intet regnskabsprogram, blot at de stadigt ikke kan gardere mod fejl.

Vigtigst er nok også, at Regnskaber ikke er til bare for at SKAT ikke kan slå dig i hovedet med en skovl. 

Det er naturligvis en funktion der skal være i orden, så du ikke får det "bang" i hovedet, men hovedfunktionen i et regnskab er jo, at DU ved hvordan det står til.

Det vigtigste ved regnskaber er faktisk, at DU ved hvad der sker i dit firma. Det kræver, at du enten selv bruger et godt "auto-regnskabsprogram" OG rent faktisk forstår lidt om hvad der sker i sådan et - eller fra din bogholder.

Her har autoprogrammerne en udfordring. Jeg kan lide dem og jeg elsker jo mere de kan trække oplysninger automatisk fra bank eller via scan af bilag MEN - hvis man som ejer bare plotter ting ind, og ikke BRUGER regnskabet aktivt til at se, om der måske var områder man kunne forbedre.

HEY du bruger meget på mad HEY din seneste LA rejser var dyr - HEY vi kommer til at mangle penge til moms den 1/3 og hvad ved jeg. 
"Hvorfor bruger vi så mange penge på rejser, på strøm, på fragt, på mad, på husleje osv" 

En ting jeg i den grad mangler i mange regnskabsprogrammer - er mulighed for tilknytning af et enkelt overordnet budget - og automatisk opfølgning af budget når der bogføres.

Alt for mange går ned, fordi de kører med en slags skyklapper, og slet ikke når at opdage faresignaler. Ofte ser de alene på bankkonto og så overraskes de af moms eller andet.

Et enkelt budget og en regelmæssig opfølgning, ville bringe mange flere projekter sikkert i havn.


Jeg er sikker på, at de mange gode regnskabsprogrammer, som ALLE bør bruge frem for excel, er et gode, og at de bliver endnu bedre, når banker åbner mere op for integration mellem bank og regnskab helt direkte, ligesom jeg tror der kommer lovændringer, som kan gøre bankintegration nødvendig, og sikre endnu mere automatisk bogføring, som så også letter SKAT ved kontrol.

Mit budskab er blot, at du skal se regnskabet mere som en ven - end som en fjende SKAT kræver.
Regnskabet er faktisk et af DINE vigtigste redskaber til at holde korrekt styrekurs.Venligst John HSE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+


Søg i denne blog