lørdag den 29. december 2018

Min eneste betalte ydelser - Mine BØGER


START-UP - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE TIL DEN MEST KOMPLETTE IVÆRKSÆTTERBOG - SOM RIGTIG HARD-COVER BOG ELLER E-BOGGRUNDBOG FOR DIG DER VIL VÆRE SELVSTÆNDIG. DANMARKS E-PUB BOG TIL ALLE BOGLÆSERE, COMPUTER, TABLET OG SMART PHONE MED ALT DU SKAL VIDE
INTRODUKTION TIL REGNSKAB  - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E BOG - ELLER TIL KØB SOM PAPERBACK

ApS - ALT DU SKAL VIDE OM ANPARTSSELSKABER
IVS -  IVÆRKSÆTTERSELSKAB 2. UDGAVE - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E-BOG ELLER KØB SOM PAPERBACK
Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  

torsdag den 6. december 2018

Præmieafgift

Afgiften på præmier får en ny bundgrænse fra 1/1-2019. Den gamle grænse på 200 kr hæves til 750 kr. Afgiften er på 17,5%.


Rigtigt mange af jer søger at skabe øget opmærksomhed på jeres virksomhed, via konkurrencer, enten der er på jeres hjemmeside eller via facebook eller andet medie.


Der er en række regler for, hvornår man må holde konkurrencer, og ens vindere IKKE skal være personligt skattepligtige af værdien af præmien, men hvor vinderen er skattefri OG den der afholder konkurrencen, blot skal sørge for at betale gevinstafgift.

Hvornår skal der betales gevinstafgift?

Følgende tre betingelser skal alle være opfyldt, for at konkurrencen er omfattet af gevinstafgiftsreglerne:
1 Deltagelsen skal være gratis.
Det betyder, at hvis deltageslen er betinget af køb af varer eller ydelser, så der konkurrencen ikke skattefri for vinderen, hvis der er sammenhæng mellem kundens køb, og den vinderchance kunden så har.
Du må dog godt udlove en gevinst til alle kunder der køber f.eks en dyr bil, i den forretning i en bestemt periode, da præmien i det tilfælde slet ikke matcher købet.
2 Konkurrence skal være offentlig.
Det betyder, at f.eks en konkurrence internt på en arbejdsplads ikke vil være skattefri for vinderen. Det skal være alle der kan deltage. Det betyder så også, at f.eks. konkurrencer på facebook anses for offentlige, selv om du måtte kræve der skal gives et like - eller svares på et let spørgsmål.
Facebook har en række regler, som ikke som sådan har med gevinstafgiftsloven at gøre, men som er godt gennemgået i dette LINK.
3 Der skal være et element af tilfældigehed i konkurrencen.
Vinderen skal findes ved lodtrækning eller anden lignende tilfældig omstændighed (gæt hvor mange sandkorn der er på billedet osv) Der må ikke være krav om, at man skal besidde en bestemt færdighed eller viden, for at kunne deltage.
Når en konkurrence er omfattet af gevinstafgift og følger disse regler, så er gevinsten altid skattefri for vinderne. Dette er tilfældet uafhængig af om du, som udbyder konkurrencen, faktisk indbetaler afgiften. Det vil ikke kunne gå ud over vinderne, som jo ellers ikke kunne forsvare sig, men skulle du ikke betale afgiften, så vil det naturligvis udløse både afgift og bøde.
Afgiftens størrelse og betaling
Gevinstafgiften udgør 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger 750 kr. (frem til udgangen af 2018 - 200 kr)
Afgiften, hvis præmien er varer fra din shop f.eks, skal beregnes ud fra salgsprisen af disse varer. (handelsværdien)
Før du må afholde konkurrence med præmieafgift, så skal du registrere dig for gevinstafgift ved brug af blanket 29.063 
Virksomheden skal anmelde sig til registrering for gevinstafgift hvis en konkurrence er gevinstafgiftspligtig. Det foregår på virk.dk ved brug af blanket 29.063. Den kan du hente HER I LINK
Angivelse og betaling af afgiften foregår via TastSelv Erhverv enten månedsvis eller senest 15 dage efter, at resultatet af konkurrencen foreligger.
Jeg er ikke specialist i gevinstafgift, men skriver ud fra min bedste evne om emnet. Jeg kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl, trykfejl eller misforståelse i mine tekster.
SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

søndag den 25. november 2018

Ny lov om moms på gavekort på vej

Efter de gældende regler, skal moms ikke afregnes ved salget af gavekort, men først når gavekortet rent praktisk anvendes til køb af en vare eller ydelse. Det giver dermed en god frist med at indbetale moms for sælgere af gavekort. Fra 1/1-2019 skal moms afregnes allerede ved salget af alle almindelige danske gavekort.

LOVEN ER MEDIO DECEMBER 2018 BLEVET UDSAT TIL 1/7-2019

EU-kommision har vedtaget et direktiv, der skal sikre at alle former for "vouchere", herunder altså gavekort, skal behandles ens, så de ikke enten kunne risikere, at blive pålagt moms i flere lande (butikker f.eks. med shops i flere lande) eller måske slet ikke pålægges moms, hvis de anvendes i lande uden moms.

Det medfører så et lovforslag, som kommer ganske sent, fra skatteministeriet, og som skal træde i kraft allerede fra 1/1-2019.


De nye regler betyder, at moms for alle "single purpose vouchers" skal pålægges og betales ved gavekortets udstedelse. Single purpose vouchers" er gavekort hvor det land, hvor varen eller ydelsen leveres, og dermed momssatsen, er kendt ved udstedelsen.


Det vil som udgangspunkt omfatte alle almindelige udstedte danske gavekort. Det gælder både ved evt salg fra udstederen til forhandleren - og ved senere salg fra forhandleren til en slutkunde.

Der skal så IKKE pålægges moms ved indløsningen af gavekortet.

Ud over, at forslaget som nævnt betyder fremskydning af momsbetalingen, så kan det give problemer i forhold til forbrugerregler, hvor forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at digitalt udstedte gavkort, kan kræves indløst kontant, indtil et år efter gavekortets udløb (modsat fysiske gavekort udstedt i butik mm)

Reglen betyder, at gavekortudstedere mister den likviditetsfordel det har været, at kunne vente med moms til gavekortet blev indløst - og ligeledes afregnes momsen nu, uanset gavekortet indløses eller ikke.

De nye regler vil omfatte gavekort alene udstedt til ét formål og hvor udnyttelseslandet er kendt på forhånd.

Er gavekort med "flere formål" = det kan indløses i flere lande, så pålægges moms først ved udnyttelsen, da momssatsen så ikke er kendt på udstedelsestidspunktet. Dem er der nok ikke så mange af i Danmark.

Mange vil med fordel allerede nu kunne indrette deres salgssystemer for gavekort efter de nye regler.

Vil du granske videre i det meget svært læste forslag- kan du læse HELE FORSLAGET HER.

Jeg blogger med min bedste viden, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl og misforståelse i mine tekster

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


fredag den 16. november 2018

Om John Hannover

Jeg er ret aktiv på mange fora. Måske nogen vil vide lidt mere om mig.
Jeg er 68 og for ikke så længe siden pensioneret efter langt forretningsliv.

Havde mit eget firma som jeg overtog da jeg var 24, et A/S med ca 120 ansatte inden for branding af mode og tekstil, levering af etiketter, back pockets mm
Jeg solgte det i 1986-88 i to omgange til en svensk koncern, og forsatte så som ansat direktør i Danmark og som del af koncernledelsen i Sverige.

Jeg var ansvarligt for opkøb af en lang række selskaber i Europa, hvor jeg havde mit store netværk. Dermed fik jeg også stor erfaring i virksomhedsovertagelser og prissætninger. Jeg fik tilknyttet datterselskaber til os i Schweiz, Tyskland, Belgien, Frankrig, England og Portugal og stiftede nye selskaber og skabte partner virksomheder i Hong Kong, Kina, Indien, Bangladesh og Tyrkiet.
Omkring 1997 besluttede ejerne, som bla.a. omfattede den svenske Wallenberggruppe, at børsnotere selskabet, og jeg var del af det "roadshow" der præsenterede koncernen. Senere ønskede bestyrelsen, at jeg overtog CEO posten og omstrukturerede så vi gik fra en lang række europæiske produktionesenheder til produktion eksternt ude i de områder, hvor mode og beklædning i høj grad nu blev produceret.

Jeg skulle flytte til Sverige, men ønskede ikke det på det tidspunkt i mit liv, og aftalen blev, at enten kiksede jeg omstruktureringen og blev fyret omgående, eller også lykkedes den for os, og jeg måtte så igen vælge, enten at flytte til Sverige, eller gå af som CEO og overlade pladsen til en lokalboende.

Jeg tog den udfordring og omstruktureringen blev en succes og selv sluttede jeg så helt omkring 2011, hvor min tidl salgschef så forsatte, og idag er en dygtig chef for Nilörngruppen AB.
Derefter har jeg deltaget i visse virksomhedshandler som adhoc opgaver for nogle større equity selskaber og været inde som rådgiver omkring en virksomhedsnedlukning med salg af alle aktiver. 
Nær familie driver et filmproduktionsselskab og jeg sagde fra starten, at jeg da kunne tage regnskabet, så den omkostning kunne holdes nede. Det var lidt overmodigt, da jeg godt nok havde læst mange koncernregnskaber MEN ingen som helst anelse havde om detaljer som momsfradrag på hvidpladebiler og alt det andet almindelige bogholderstof.

Jeg måtte sætte mig ind i det, tykke masser af bøger igennem, mødes med revisorer og:

Resultat var, at jeg efterhånden havde en masse viden på så mange områder, som jeg kunne se mange nye iværksættere helt manglede. Jeg startede derfor min blog www.johnhannover.com hvor der idag ligger utroligt mange indlæg, alle med henblik på at besvare iværksætteres mange spørgsmål.  Samtidigt er jeg aktiv i Amino samt en del facebook iværksætter sider.

Et par stykker opfordrede mig til at samle tingene lidt mere i bogform, og de seneste 4 år har jeg så udgivet 6 egne bøger og været medforfatter på en syvende. De ligger alle som E-bøger eller som Paperback eller rigtig hard-cover bog hos Saxo og alle kan ses - med indholdsfortegnelse for hver i https://www.bog.johnhannover.com

Jeg sælger ikke andre ydelser, og er bare forhåbningsfuld til, at så mange så muligt får det lettere som iværksættere, ved lige at sætte sig godt ind i tingene

God vind til alle iværksættere og selvstændige.

søndag den 11. november 2018

Forskudsopgørelse virksomhed

Hvis du driver personlig virksomhed, så skal du have udvidet selvangivelse. Den kan du lære at udfylde i DETTE LINK 


Du finder din forskudsopgørelse ved at logge  på www.skat.dk (eller klik på billedet herover) og vælge erhverv, og så logge på med Nem-id.

Forskudsopgørelsen kommer de fleste år omkring den 13. november.


Forskud kan du ændre så ofte du vil under året, og det er en rigtig god ide at gøre det løbende, så du ikke står med en ubehagelig overraskelse i slutningen af året. Du logger bare på og ændrer, hvis du kan se, at det du først angav, måske var for lavt sat.

Mange spørger, om de ikke bare kan betale skatten når året er gået, hvis de gemmer penge til det. Svaret er, at det første år kan man det, da skat jo slet ikke ved man har virksomhed.

Forsætter man, så kan skat sætte et beløb ind skønsmæssigt, og det kan være ganske højt og ikke lige til at ændre selv. Lovhjelmen for skat til at gøre sådan finder du i kildeskatteloven, hvor skatten for årets indtjening skal betales under årets gang, og hvor du har pligt til, loyalt, at indberette så godt du kan.

Du rammer aldrig præcist, og du kan også lægge dig lidt for lavt, men se til at forskudsregistrere.


Din forskudsregistrering betyder, at skatten trækkes under året, og når året er gået så vil den del du har forskudregistreret, være din, uden du skal tænke mere på skat.

Skatten trækkes ved, at dit fradrag nedsættes, så du betaler skatten via anden indtægt, enten det er løn eller andet der opgives til skat og, hvor skat trækkes. *

Mange siger, jeg vil ikke have mit firma koster mig indtægt fra anden løn men det er jo helt fint, for du har jo så til gengæld den indtægt du har forskudsregistreret til rådighed, og kan bruge 1/12 det du har angivet i forskud, helt frit samme med din løn. Du vil på den måde hele tiden, hver måned, have mere til dig selv end du havde med kun løn, nemlig dit overskud minus skatten der så er betalt.


Ved at forskudregistrere kan du også hele tiden se, præcis hvad din skat vil være og hvad du har til dig selv, og du kan også bruge forskud som regnemaskine. 

Du kan helt roligt logge ind og eksperimentere med forskellige scenarier, sætte overskud højt, lavere osv - og så bare tryk BEREGN for neden når du er færdig. Så får du resultatet.

Først når du trykker godkend, går beløbet ind som forskud, og skulle du få godkendt noget du ikke ville, så ændrer du bare tallet og godkender igen.


Ejere af I/S (personlig virksomhed med mere end en ejer) skiver hver sit overskud ind i forskudsangivelsen. Enten i forhold til ejerdel - eller som det er aftalt i ejeraftale.

---------------------------------.
Overskud fra personlig virksomhed skal skrives i forskud i rubrik 221

Underskud fra personlig virksomhed skal skrives i forskud i rubrik 435

-------------------------------
Husk at checke dine andre indtægtsforhold og få dem ændret hvis de ser forkerte ud.

-------------------------------
Det er vigtigt at ændre hvis du f.eks har skiftet job og løn, fået ny afstand til arbejdet, sluttet med SU eller ændringer i dagpenge, a-kasse, købt eller solgt fast ejendom eller vil indbetale på fradragsberettigede pensionsordninger m.m.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelsen inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

mandag den 15. oktober 2018

Vigtig ny regel fra SKAT - enten løn eller 0 indberet - SE MERE

Vigtig skatte nyhed 0 indberet

Vigtig information hvis du ikke vil have SKAT til at selv ansætte en foreløbig løn OG modtage en bod på 800 kr for hver måned du IKKE indberetter løn.

Fra 1 januar 2019 er det slut med ikke at indberette løn hver måned, hvis firmaet er arbejdsgiverregistreret.

Hidtil har man kunnet være registreret som “Sporadisk løn” og dermed har man ikke skulle lave 0 indberetning hvis ikke man havde en faktisk løn at indberette. Det er slut nu fra 1. Januar 2019.

Man kan naturligvis afregistrere som arbejdsgiver men ellers skal man nu 0 indberette løn for alle måneder hvor firmaet ikke har en lønudbetaling.

I visse lønprogrammer sker det automatisk, hvis ikke man indlægger en løn, i andre skal man selv sikre det, ofte som noget man kan gøre 3 mdr frem per gang.

Skulle man have 0 indberettet, og så alligevel beslutte, at der skal betales en lønning, så har man hidtil blot gjort det, så overskriver det automatisk 0 indberetning. Det må formodes det stadigt fungerer sådan.

Her er LINK TIL SKAT om ændringen

Dersom man IKKE får lønindberettet og ikke 0 indberetter, så vil Skattestyrelsen foretage en foreløbig ansættelse OG man vil modtage en bod på 800 kr

Check dit lønsystem, om det kan auto indberette 0 og hvis ikke, se til at gøre det

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

onsdag den 3. oktober 2018

Forskudsopgørelsen


Fra midt i november kan du normalt logge ind i din forskudsopgørelse. Det gør du på skat.dk. Er du SELVSTÆNDIG med egen virksomhed, så skal du logge ind med almindelig personlig nemID da det er din personlige forskudsopgørelse, som indeholder både dine almindelige indtægter - og dit resultat af virksomheden

Her er det vigtigt at ændre oplysninger hvis du ved du

Får ændret din løn
Går på pension eller efterløn
Begynder eller stopper med SU
For ændret kørselsfradrag eller befordringsfradrag
For ændrede rente indtægter eller udgifter
Køber eller sælger en bolig
Stifter egen virksomhed eller

Bliver gift eller skilt.

Alle tal du ændrer i forskudsopgørelsen skal indtastet for hele året ialt.

Jeg koncentrerer mig her om det du skal udfylde som selvstændig med personlig virksomhed. Har du et selskab - ApS, A/S eller iVS,  så har selskabet sin helt egen selvangivelse og for dig, som person, vil det så kun være løn og udbytte der hører til forskudsopgørelsen, helt som hvis du var ansat hos alle andre.

Har du stiftet virksomhed under året - så vil du kunne finde de rubrikker du skal bruge, ved at scrolle lidt ned og se overskriften EGEN VIRKSOMHED/UDLEJNINGSEJENDOM og når du folder den ud, så giver det hele stort sig selv.

Du ser du skal angive dit overskud i virksomheden - eller dit underskud og du ser, at du skal angive hvis du har rente indtægter eller udgifter som ligger i virksomhedens regnskab, da disse, med mindre du bruger virksomhedsskatteordningen eller kapitaltalafkastordningen, hører til dig selv privat skattemæssigtMange spørger, om ikke man bare kan lade være med at skrive noget i forskud, og så blot gemme penge af overskuddet til skat året efter. Svaret er, at det kan man i princip det første år, da SKAT ikke ved man har virksomhed, men derefter kan SKAT låse ens forskud fast, med et beløb de sætter fast. Det er nemlig lovpligt at angive så godt man kan i forskud, og betale skatten løbende under året.

Du kan godt ændre forskud flere gange helt frem til f.eks. oktober, efterhånden som du bliver mere klar over hvad du får i resultat, og du kan også sætte det lidt i underkant, men du bør klart registrere så godt du kan.


Skatten trækkes så ved opkrævninger som B skat. Har du fast arbejde, betaler du først skatten ved, at dit fradrag nedsættes, så skatten automatisk betales, og først når du har 0 i fradrag, skal du rode med opkrævninger.

Jeg påtager mig ikke ansvar for evt fejl eller misforståelse der måtte være i mine indlæg, som ikke erstatter egentlig personlig rådgivning
 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Skyd penge ind i dit selskab


Mange stifter i dag selskaber med så lille kapital som overhovedet muligt. Tanken er, at man ikke vil binde pengene. 
Jeg skal, som altid komme med lidt flere tanker om hvad der er klogt, men lad os bare tage det helt konkrete her direkte:

Penge man skyder ind i et selskab som lovpligtig stiftelses-kapital, er som bekendt bundet til man en gang sælger selskabet, eller lukker det. Til gengæld kommer pengene så ud skattefrit og fungerer i selskabets levetid, som en kapital selskabet kan bruge af, og dermed måske rent faktisk blive stærkere.

Kapitalen skal ikke vare stå og "glo" på en bankkonto men bør jo bruges aktivt i driften af virksomheden. Der er intet krav om, at kapitalen bare skal stå og kede sig i banken.

Hvorledes man i IVS hæver kapitalen efter loven om mindst 25% af overskud skal overføres til reserver, og med tanke på kommende lov om mindst 40.000 kr (forventet lov) i bunden kapital - er gennemgået her I LINK

Her lidt gode råd i punktform hvis dit valg er at låne selskabet penge:

1
Stift altid med så meget kapital, at du som minimum kan klare de omkostninger du mener at ville have i opstarts fasen, uden du allerede fra den helt tidlige tid, skal mangle penge eller rode med at låne selskabet penge.

2
Hvis du skal låne selskabet penge, enten fra dig selv, eller fra et andet selskab du måtte eje som hovedaktionær, så skal du beregne - og betale - en lovpligtig markedsrente fra selskabet til hovedaktionæren, eller til selskabet.

3
Betaler du ikke en sådan rente, vil du generelt blive beskattet af den alligevel, og selskabet vil ikke få fradrag for den betalte rente. Det skyldes, at du dermed har brudt loven.

4
Den lovpligtige rente skal være - markedsrente. Det vil som udgangspunkt sige diskonto + 4%. Ofte vil man lægge den mellem 4 og 10%. Det afgørende er ordet markedsrente. Det er den rente som låntager skulle betale for samme lån hos en anden udlåner. Det er ikke den rente som udlåner kan få selv, men altså den rente, som dit selskab f.eks skulle betale i en bank for samme penge. Kravet om markedsrente skyldes det som hedder armslængdeprincippet og er indskrevet i ligningslovens § 2.

5
Det er rent faktisk slet ikke en ulykke at skulle betale rente. Det faktisk billigere at få rente betalt ud fra selskabet, end det ville være at få løn rent skattemæssigt. Skat af renteindtægt er lavere end skat af løn. Du skal dog ikke af den årsag sætte renten for højt, da skal kan forkaste valget, men blot sætte den som, markedsrente. Mon ikke mange i banken idag ville skulle af med i alle fald 8% for et usikret lån.

6
Du bør udarbejde et lille lånebrev. Et simpelt lille dokument som beskriver at xxx dato yyy har lånt zzz kr *** som anfordringslån som forrentes med x% om året. Renten betales hvert år den x/y. Lånet er givet som anfordringslån. Det sidste betyder, at det er kortfristet og, at du som långiver til hver en tid kan kræve pengene tilbage.

7
Vil du hellere kræve overkurs frem for rente, må du gerne det. Det betyder bare at du skriver at lånet på 100 kr skal betales tilbage med 110 kr om et år, og det er så det samme som 10% rente og beskattes ens. Det er dog mere besværligt, hvis ikke du ved hvor længe lånet skal løbe.

8
Lånet fra en hovedaktionær, person eller selskab, vil være tabt uden fradragsret for tabet. Det kan undgås ved at give lånet som konvertibelt lån = et lån som man frivilligt selv kan vælge at konvertere til aktiekapital frem for at få pengene retur. Der er rigtigt mange regler omkring det, at gøre lånet konvertibelt. Det er ikke noget du bare lige kan aftale, det skal i vedtægter og meget andet.

Et konvertibelt lån skal overholde en række regler:
  • Beslutning om konvertibelt gældsbrev skal træffes på generalforsamling i selskabet og indskrives i protokollen
  • Beslutningen skal anmeldes til erhvervsstyrelsen
  • Vedtægterne skal ændres så vilkår for det konvertible gældsbrev fremgår - Alle vilkår om forrentning, forfaldstidspunkt, regler for konvertering, tidspunktet samt konverteringskursen skal fremgå, ligesom vedtægterne skal have bestemmelser om betydningen af evt. ændringer i selskabets kapitalgrundlag forud for konverterings tidspunktet.
  • Vedtægterne skal også rumme bestemmelse om betydning af evt. ændringer i kapitalgrundlaget inden konverterings tidspunktet
  • Lånet skal som konvertibelt også fremgå af selskabets årsrapport og jeg ville også anbefale note-angivelse om hvornår der kan ske konvertering og til hvilken kurs.
Her lidt om hvordan du indskyder ny bunden kapital:
1
Først afholder du generalforsamling, hvor der i beslutnignsreferat skrives hvad kapitalen skal forhøjes med, og referatet underskrives. 
2 Pengene til kapitalforhøjelsen, som enten kan komme fra holdingselskabs frie kapital, eller direkte fra eksisterende eller nye kapitalejere, skal indbetales på selskabets bankkonto.
3
Vedtægterne ændres så den nye forhøjede selskabskapital fremgår.Beslutningen registreres i Erhvervsstyrelsen (virk.dk) senest 2 uger efter generalforsamlingen. Du logger på firmaets CVR hos virk, vælger "ændre virksomhed" - "rediger virksomhed" og ser så punktet "kapital" og trykker rediger. Så kommer punktet "forhøj kapital" Du skriver den nye kapital og kursen (ex 100 eller hvad du har haft oprindeligt. Så gemmer du ændringerne, og trykker - "Dokumenter" hvor du så skal uploade Generalforsamlingen samt de nye ændrede vedtægter
4
Endeligt ændrer du aktiebogen på selskabets adresse samt opdaterer de to registre, legale og reele ejere i virk.dk 
                                                                     -----------

Skal vi "nørde" lidt videre i indregning i årsrapporten kan Ernst & Young være god læsning på side 4 i dette link.

Det vil være klogt at anvende revisor eller juristhjælp hvis du vil lave lånet konvertibelt, så du ikke kommer galt af sted.

Er ekstra kapital så altid umulig at få ud igen før salg eller lukning?
Nej ikke altid, for skydes ekstra kapital ind som ren kapitalforhøjelse ud over selskabslovens krav, kan man efterfølgende lave kapital nedsættelse og få penge retur. Dette er dog lidt mere kompliceret og vil som udgangspunkt så også udløse udbytteskat. 
Personligt synes jeg der er en tendens til at der fokuseres alt for meget på at have så lille kapital som muligt, og for lidt på at have en kapital der er stor nok til at drive selskabet seriøst med. 

De samme personer som stifter med så lidt kapital som overhovedet muligt, vil ofte ikke finde det mystisk at have aktier i andre selskaber, med henblik på værdistigning og som en formue der skal hjælpe dem, når de skal på pension, men åbenbart har mange slet ingen tillid til sit eget projekt, og vil derfor absolut ikke have penge stående i det - og de vil så hellere købe bankaktier og Novo til pensionen 😏.

Rent praktisk

Signalet til omverden er heller ikke smukt. Her er en ejer, der absolut ikke tror på eget projekt, men alene vil sætte mindst muligt ind, som hånden på den varme bageplade.

Jeg blogger her efter bedste viden, men kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misforståelser i mine tekster. De er ikke erstatning for personlig rådgivning.

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

mandag den 24. september 2018

Moms ved blandet momspligt og momsfri aktivitetDette er en kort gennemgang af, hvordan man håndterer, hvis man i samme CVR har både momspligtige aktiviteter, som f.eks. webshop salg af varer, og måske ikke momspligtig aktivitet som en eller anden form for sundheds behandler.

Du må selv søge dig frem til, OM du er momspligtig eller ikke.


Når du har både momspligtig og ikke momspligtig aktivitet, bør du optimalt anvende et regnskabsprogram der kan køre afdeling/sags/dimensioner - så du kan skille din omsætning let

I alle fald:

  1. Alle udgifter der alene hører til din momspligtige aktivitet har du fuldt momsfradrag for
  2. Alle udgifter der alene hører til din momsfrie aktivitet har du intet momsfradrag for
  3. Alle udgifter der hører til begge, skal du dele momsmæssigt.

Punkt 1 og 2 giver nok sig selv . Punkt 3 får du forklaret her:

Udgifter du anvender blandet, lad os for nemhed skyld vælge  - Printerpapir husleje o.l - Disse udgifter skal deles, så dit momsfradrag i % svarer til fordelingen af din omsætning, momspligtig og ikke momspligtig.

Den fordeling kan du jo det første år kun skønne så godt som muligt og forventer du 50/50 fordeling, ja så trækker du kun halv moms fra det som hører til den momsfrie aktivitet.


Resten af momsen bliver så bare en del af udgiften, som du så har normalt fradrag for.

Når året er gået, så skal du altid fordele omsætningen præcist procentmæssigt, og hvis det nu viser sig, at det blev 75/25 med altså kun 25% af omsætningen hørende til de momsfrie, ja så så har du trukket for meget moms fra da du trak halv moms fra. Du skal nu regulere den moms så du flytter den moms du har trukket fra meget fra, bort fra købsmoms, og over på udgiften. Derved får du reguleret det, i den moms du angiver for sidste kvartal det år.

Det er bla.a her afdelings/sags/dimensions regnskab er nyttigt, så det er let at se hvad du hidtil har gjort momsmæssigt.

Det afgørende er, at du får reguleret således, at årets samlede momsfradrag bliver fuld momsfradrag for det der hører til momspligt, intet momsfradrag for det der hører til det momsfrie, og så momsfradrag der præcis svarer til fordelingen mellem de to aktiviteters omsætning, for det der bruges blandet.

Næste år bruger du så forrige års procent fordeling, da den jo har vist sig god, men stadigt skal du ved årsafslutning korrigere, så procent fordelingen af momsfradrag svarer til omsætningens fordeling - præcist

Jeg blogger ud fra bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for fejl og misforståelser i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Søg i denne blog