mandag den 9. november 2020

Nye momsregler for salg og køb i EU fra 1/7-2021

 


Jeg tager ganske enkelt så meget af teksten jeg kan fra Skats vejledning, for at sikre alt er med. Det korte og lange er, at fra 1/7-2021 skal der pålægges moms med den sats der er i kundens modtagerlande, for både varer og ydelser og 80 kr grænsen momsfrit ved import, bortfalder. 

For privates KØB bliver der fra 1/7-2021 pålagt moms fra første krone for privates import at varer fra lande uden for EU. I dag er varer til værdi under 80 kr ex fragt momsfrie, men denne bundgrænse forsvinder.

For salg til private i EU kommer der så også nye regler og både ydelser, som tidligere, og nu varer, er omfattet.

De nye regler gælder typisk ved internethandel til forbrugere i EU.

Tidligere "onestopshop" moms havde regler for hvorledes de første 10.000 Euro kunne være med dansk moms, og galt kun ydelser og ikke varer. Det virker til, at 10.000 Euro reglen videreføres således, at hvis dit samlede salg til EU holder sig under 10.000 Euro, så kan du pålægge dansk moms på hele salget, men det kan være klogt at tilmelde sig ordningen i alle fald, da du vil skulle dele momsen ud, hvis du pludseligt kommer over 10.000 Euro, så jeg ville tilmelde mig fra start.

Ordningen hedder fremover Moms One Stop Shop - forkortet MOSS i det daglige. 

Der bliver indført nye grænser for hvornår og ved hvilke beløbsgrænser den praktiske indberetning til EU landene skal ske.

Fra 1. juli 2021 bliver momsreglerne ved salg til private i EU udvidet til, at moms på salg af både varer og ydelser til private i EU skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor eller varen/ydelsen bruges. Det vil sige, at virksomheder skal indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger varer og ydelser til private.

Hvis du sælger til private i andre EU-lande via internettet, er salgene som hovedregel omfattet af reglerne om fjernsalg. Fjernsalg er salg af varer til private inden for EU, hvor du som sælger er direkte eller indirekte involveret i transporten af varen til kunden, for eksempel salg via internettet.

Samtidig bliver de nuværende ordninger under One stop moms udvidet med en importordning.

Det har tidligere været planen, at reglerne skulle træde i kraft pr. 1. januar 2021, men på grund af corona-situationen, har EU-landene valgt at udskyde startdatoen for de nye momsregler med 6 måneder fra den 1. januar 2021 til 1. juli 2021.

De vigtigste ændringer opsummeret:

 • Fra 1. juli 2021 gælder lovgivningen både varer og ydelser
 • Fra 1. juli 2021 bliver der lagt moms på første krone på import fra lande uden for EU
 • Der bliver indført en fælles grænse for EU-virksomheders afregning af moms ved salg til private i EU
 • Der bliver indført nogle ordninger, der gør det nemt at indberette og betale moms i ét land (Moms One Stop Shop; EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen)
 • Virksomheder, der allerede er en del af One stop moms, bliver automatisk en del af den nye Moms One Stop Shop-ordning - Du skal således ikke rent praktisk foretage dig noget, hvis du allerede er tilmeldt den gamle ordning.

I løbet af 2020 bliver der udviklet helt nye systemer til at registrere virksomheder i de nye ordninger og til at indberette oplysninger.

Link til SKAT om sagen her

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


søndag den 25. oktober 2020

Kontrollerede transaktioner

Kontrollerede transaktioner har skulle indberettes både som del af selskabets selvangivelse og - af ejere med kontrollerede transaktioner i selskaberEjere skal indberette ved at uploade blanket 05.021 til SKAT som indlogget som person - blanketten er HER 

Definitionen på kontrollerede transaktioner er:

“Der er tale om kontrollerede transaktioner i tilfælde, hvor eksempelvis en person eller et koncernselskab, har bestemmende indflydelse over et andet selskab og har handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med dette selskab"

Hvis vi ejer mere end 50% af kapitalen eller har indflydelse som mere end 50% af stemmerne, så skal kontrollerede transaktioner indberettes.

Mellem dig og selskaber, kan typiske kontrollerede transaktioner være:

 1. Når du sælger eller køber aktiver mellem dig selv og selskabet, computer eller andet aktiv den ene eller anden vej.
 2. Når du udlejer noget til selskabet
 3. Når du modtager - eller betaler rente til selskabet for lån mellem dig og dette
 4. Hvis der er en mellemregning mellem dig og selskabet (og her skal man naturligvis være klar på, at det skal der normalt ikke være i selskabets favør, da det ofte vil være meget problematisk aktionærlån.
Du har også kontrollerede transaktioner hvis du som ejer af et selskab har mere end 50% ejerandel eller stemmeret - over et datterselskab.
Typiske indberetningspligtige transaktioner kunne her være:

 1. Stiftelse af et selskab, kontant eller via apportindskud
 2. Likvidationsprovenu fra penge eller aktiver
 3. Handel men anparter i tilknyttede selskaber.
Så er ting der ikke skal indberettes så som punkter, der i forvejen er del af anden indberetning:

 1. Løn til nærtstående som ikke er aktionærer
 2. Løn til hovedaktionær selv
 3. Udbytter
 4. Sambeskatning mellem selskaberne.
Har du kun har løn eller udbytte og ingen andre kontrollerede transaktioner, så er det kun de første 9 felter i 05.021 du skal udfylde, med navn, dit CPR og så de indledende spørgsmål blot.

Der er bod for ikke at aflevere til tiden, så gør det til en vane når du selvangiver personligtJeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUDlørdag den 22. august 2020

Ny aftale om bedre muligheder for IVS aug 2020

Efter mange forskellige udtalelser fra Erhvervsministeren er der 21/8 indgået ny aftale, som skal redde en del IVS der eller står til tvangslukning efter 15/4-2021

Kort beskrevet er aftalt at:

Partierne er enige om, at IVS’erne skal have mulighed for at blive omregistreret ved, at selskaberne indbetaler differencen mellem selskabernes registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS, der er på 40.000 kr. Partierne er enige om at forlænge den nuværende frist, som IVS’erne har til at blive omregisteret, fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021, således IVS’erne får tid til at anvende den nye mulighed for omregistrering.

Bag aftalen står som jeg ser det - hele folketinget. Lovforslagets høringstid er overstået og det forventes fremsat i november 2020 og erhvervsministeren vil så kunne afgøre ikrafttræden (givet kort efter, med mindre Corona lovgivning stjæler tid som kan udskyde lidt, men det vil ikke få betydning for fristen oktober 2021.

Det svarer faktisk præcis til det, som jeg i mange blogindlæg har forudset ville blive løsningen HVIS der kom en. At den kommer så sent, er vandvid i mine øjne, for mange kan jo allerede have lukket, og atter andre have indbetalt og fyldt og for negativ kapital, som loven sagde. 

Hvordan erstatter man de, som valgte at reagere på loven, og nu står med et tab ved at have lukket eller sat langt flere penge ind end nu krævet??

Jeg synes det er rent amatørarbejde, først at vedtage en klar lov og så straffe de som under 1,5 år har valgt at følge den men :

Hvorom alting er så betyder det, at man nu kan redde sit IVS og omdanne til ApS blot ved at indbetale 40.000 nye beskattede kroner i selskabet. 

Det svarer til, at man nu kan fortryde, at man stiftede IVS frem for ApS, og selvom man i mellemtiden har fået negativ kapital, så skal der ikke indbetales yderligere

40.000 KR NYE BESKATTEDE MIDLER IND OG MAN KAN OMREGISTRERE IVS TIL ApS INDEN 15/10 2021

Dersom man skal anvende aktiver til kapitalen, så skal der revisorgodkendelse til. Indbetales der 40.000 kr kontant, skal der blot indsendes dokumentation (ex kontoudtog) samt generalforsamling, og hermed hæfter ledelsen naturligvis for, at der rent faktisk er tilføjet 40.000 kr ny kapital.

Lovforslaget med begrundelser kan læses HER I LINK

Loven skal kunne gælde fra 1/1-2021 men erhvervsministeren kan bestemme, hvornår den træder i kraft, givet for at sikre, at systemerne der skal håndtere det, er klare.

Loven kan have fornuft, overfor de som stiftede IVS og påtog sig store udgifter i at opbygge det ene eller andet, men langt de fleste IVS vil formentlig stadigt stå der, hvor ejerne IKKE vil skyde 40.000 kr beskattet kapital ind

Om der kommer til at indgå noget med "soliditesterklæring" i stil med hvis Egenkaptialen er under halv i ApS fremgår ikke i pressen, men det ville være naturligt.
Det vil så kunne skabe basis for en masse kommende sager om hæftelsesgennembrud og personligt ansvar.

Om lovsjuskt betyder, at lån der allerede er ydet uden at være konvertible, kan ændres til EK i princippet - er en mulighed

Da negativ kapital ikke skal fyldes op, så kan du nu fylde 40 t på for at få ApS og betale de 40.000 tilbage til dig selv - andet andet lig - uden skat - og ende med kapital 0 fra dag 1.

Helt konkret bliver det fremover muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem IVS’ registrerede selskabskapital og de 40.000 kr., der er minimumskravet til ApS’er.

Hvis der f.eks. er indskudt 5.000 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et som følge af forslaget blive omregistreret til ApS ved at indskyde de resterende 35.000 kr.

Er selskabet stiftet med 1 kr, vil det dermed være 39.999 ny kroner der skal ind.

Hvad der står på selskabets bankkonto eller er af varer, har ikke betydning, hvis det er denne form for omregistrering, der vælges.

Det er jo ikke anderledes end hvis de havde stiftet ApS fra dag 1 og måtte låne virksomheden penge, men naturligvis har det behov været større i et selskab startet med 1 kr, og der vil kunne opstå mange nye ApS hvor kapitalen fra dag 1 er under halv.

Her kan der måske skulle en erklæring til, i lighed med hvad ApS skal, hvis de kommer under halv kapital men det er ikke nævnt endnu.

Jeg kan forestille mig nogle overvejelser der kan blive, for et selskab der måske er stiftet med 1 krone i selskabskapital, men hvor der faktisk er opbygget en kapital på 20.000 kr i dag.

Om ikke jeg tænker galt, må disse selskaber overveje - hvad skal jeg vælge:

 • Enten fuld revisorerklæring, hvorefter der kun skal 20.000 kr nye ind - med pris for erklæring, måske 5-10.000 kr
 • Eller - indbetale 39.999 kr så EK faktisk kommer op på 59.999 kr men - nok en langt billigere erklæring på at der er fyldt 39.999 nye kr ind.

Samlet: En løsning man nok ikke kunne have sagt meget imod fra starten, men totalt tosseri, at det skal komme så længe efter loven trådte i kraft. Kan vi ikke bede om lovgivere som tænker inden de endeligt lovgiver

Lidt ekstra malurt i bæret:

Det er jo også "morsomt", at Venstre var statsministerparti i den regering der afskaffede IVS og - trods mange råd, ikke ville se på "mellemløsninger" af nogen art. Konservative var mindst lige så stålfaste i kravene til omregistrering eller luk.

Nu er de begge med i det totale flertal, der retter den lov - efter mange måske har valgt at leve efter den, lukket, tvangslukket, eller omregistreret for "dyrt" og pokker mig om ikke samme Venstre nu, i de forhandlinger der skal være til efteråret, om lettelser for iværksættere, kræver ApS kravet nedsat

Hvad er tanken så? Nu omregistrerer IVS måske med 40.000 nye kroner - og så bliver ApS kravet måske sat ned til 20.000 kr. Det kan næsten ikke være dårligere politisk håndværk fra Venstre i så fald.


Her hvad venstre siger i forbindelse med den ny 40 t mulighed:
Torsten Schack Pedersen (V): ”For Venstre er det afgørende, at vi fremadrettet gør noget ved kapitalkravet for at stifte et selskab i Danmark. På nuværende tidspunkt ligger vi næsthøjest i EU - i efterårets forhandlinger vil Venstre kræve det niveau sænket for at fremme iværksætteriet i Danmark.”

Hertil må jeg vel spørge: Skal IVS ejere så omdanne med 40 t nu? - Nej de skal vel så vente til næste år i alle fald - før deadline 15/10 2021 - for usikkerhed på usikkerhed sikres i folketinget.

Fra pressen https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/august/ivaerksaettere-faar-hjaelpende-haand-ny-politisk-aftale-letter-omregistre

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


torsdag den 20. februar 2020

Bank - ikke helt let at få konto - brev til ministeren


Jeg tror de fleste i dag anerkender, at det kan være ganske vanskeligt at få en konto i banken til nystiftet firma. Årsagen kan være, at en del iværksættere slet ikke forstår og anerkender, at banken SKAL stille en lang række spørgsmål og kræve dokumentation for mange ting OG - helt naturlig, også i hvidvasklov, - kan og bør bede om et budget og en forretningsplan.

Bank bashing, hvor en del iværksættere i f.eks facebook sammenhæng, hænger banker ud som uhyrer, fordi de tager betaling for en konto, eller giver negativ rente, gavner bestemt heller ikke bankernes lyst, til at tage nye små iværksættere ind.

Sandheden er, at uden et ret højt startgebyr, så koster det ofte bankerne mere end de kan tjene på den type forretning.

Det ændrer jo så ikke ved, at det er galt, hvis nye firmaer ikke kan få en konto, uanset de afleverer alt det materiale de skal, og er villig til at betale en vis pris for en erhvervskonto, ligesom det i mine øjne, er en uskik, at visse banker - f.eks Jyske - er begyndt at stille krav om revisor - også til helt små nystartede.

Jeg har derfor skrevet dette brev til erhvervsministeren, og I kan lige se det, da det jo fint dækker min mening om, at der måske bør komme et lovkrav om, at bankerne skal stille en MEGET simpel risikofri konto til rådighed, mod en rimelig betaling, som bør forhandles på plads med deres organisation Finans Danmark.

Største ulempe ved pligt til at stille konto til rådighed er nok, at prisen og kravene - til en mere avanceret konto, så KAN risikere at gå op, men her er vi nok nødt til at acceptere, at det jo er forretninger som SKAL tjene penge og, at der trods alt er en del konkurrence.

Her er brevet til erhvervsministeren: 

Alle større fora flyder over med nye iværksættere, som ikke kan få den lovpligtige nemKonto til deres nystiftede selskab. Rigtigt mange er i vildrede.

En del af problematikken er givet, at mange mener, bankerne skal stille sig gratis til rådighed, eller nægter at skulle aflevere budget og forretningsplan, men det ændrer ikke ved, at mange, uanset de vil betale hvad det koster, får afslag i alle banker, til den lovpligtige nemKonto.

Dermed er man jo så afskåret for lovligt at kunne drive sit nystiftede firma. 

Jeg forstår helt, at banker ikke vil løbe risiko og, jeg forstår også, at de er pålagt stort ansvar  fra lovgiverne til hvidvask kontrol, så derfor bygger mit forslag også på en konto som aldrig kan give banker risiko, og til en pris som bankerne kan sandsynliggøre som rimelig.
Prisen kunne også afhænge af antal ejere mm - da flere personer kan øge arbejde med hvidvaskkontrol mm

Hvis en nystiftet virksomhed får nej til banken fra alle sider, og generelt også får forbud mod at anvende deres personlige konto erhvervsmæssigt, hvilket er rimeligt med hensyn til hvidvask lov - så stopper iværksætter eventyret dér.

Når det offentlige stiller kravet om lovpligtig nemKonto til erhverv, inden første kontakt med det offentlige (f.eks. moms retur), så må der også en regel til, der sikrer, at dette som udgangspunkt er muligt at få, ganske som loven er for personlig NemKonto.

Jeg ville, hvis jeg var regeringen, overveje om der skulle lovgives, så banker SKULLE give alle CVR en meget simpel erhvervskonto, når krav om NemKonto er uomgængeligt lovkrav fra myndighederne, i alle fald til alle momsregistrerede firmaer. 
Jeg ville forhandle med bankernes organisation Finans Danmark om en konto lignende visse danske og udenlandske bank apps.

1
En ren top-op konto med et rent hævekort - debetkort - også af top-op typen, og med forbud mod betalingsservice tilknytning (som kan trække enhver konto i minus).

Der kunne også for en sådan konto være forbud mod webshop betalingsløsninger som kunne give bankerne charge back uden der var penge på kontoen. 

2
Jeg ville forhandle en basis pris - nok ca. 2.500 kr opstart og 200 kr per måned, for en sådan konto (kunne fraviges hvis banken kunne vise anden omkostning direkte) 
Jeg ville forhandle en fast skabelon, som Finans Danmark kunne se som tilfredsstillende for basis hvidvask kontrol, så alle banker i princip kunne have den samme pakke som krav til oplysninger, til disse små erhvervskonti. 

Herved var bankerne godt hjulpet, og kunderne vidste præcis hvad der skulle udfyldes og vedhæftes ved ansøgning, så det ikke er manglende oplysninger der stopper ønsket om bankkonto. 

3
Nægtede banken alligevel at tage en erhvervskunde, så skulle de skriftligt redegøre for hvorfor de tager den undtagelse - og et klagenævn ved f.eks. Finans Danmark - eller andet sted - skulle så kunne afgøre, om det var rimeligt (Det kunne jo være banken  direkte af hvidvask kontrol havde grund til at tro der var ulovligt formål - eller kunden kunne have været truende overfor ansatte, ganske som det gælder ved personlig Nemkonto)

Der må ikke stilles andre betingelser for optagelsen (ex ikke aut. revisor som udgangspunkt - til en så enkel og helt risikofri konto) ganske som bankerne jo heller ikke gør det til private. 

Stilles alligevel sådanne krav, skal det være skriftligt begrundet og kunne indankes, så det ikke bruges til blot at fravælge alle nystiftede.

Ønsker kunder konti der kan tilsluttes betalingsservice, betalingsordninger for webshops, som via chargeback kan give banken risiko, og alm visadankort der kan trækkes over, så må bankerne have frie hænder, i forhold til de krav de stiller kunden.

Formålet er alene, at sikre, at alle lovlige firmaer kan få en konto i banken - uden risiko for banken, og med anerkendelse af en rimelig betaling for en sådan simpel kontoform. Nægter banken det - så skal det begrundes og kunne godkendes af et Finans Danmark udvalg.SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

tirsdag den 11. februar 2020

Kapitalforhøjelse i et selskab


KAPITALFORHØJELSE

Har dit selskab behov for ny kapital, enten fra dig selv - eller fordi der skal nye ejere ind, som ikke skal købe eksisterende anparter, men skal skyde ny frisk kapital ind i selskabet, så får du lidt råd her:

Inden du kan forhøje kapitalen i selskabet, så skal selskabet afholde en generalforsamling, hvorpå ejerne kan/bør afgive stemme. Her vedtages det, at udvide kapitalen med xx kr. til ialt yyy kr. 

I bør også se, om der skal ændres i “tegningsreglen” - hvem tegner for firmaet i sager ud over daglig drift.

Generalforsamlingen vil være del af de dokumenter der uploades til erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af udvidelsen.

Vedtægterne skal givet ændres, og dette vedtages også på generalforsamlingen og - de nye vedtægter skal også med ind til Erhvervsstyrelsen.

Den nye tegningsregel registreres i Erhvervsstyrelsen ved samme lejlighed og ud fra samme generalforsamling.

Herefter udarbejdes et dokument for hver ny ejer, som dokumenteres disses respektive kapitaludvidelsen, og dette dokument underskrives, hvorefter pengene via netbank overføres til selskabets bankkonto og bogføres i status kredit ejerkapital mod debet bank.

Selskabets ejerbog på selskabets adresse opdateres, og nye legale og - ved over 25% faktisk indflydelse, reelle ejerregister opdateres.

Ejeraftalen skal også - gerne inden udvidelsen være forhandlet på plads, og denne ejeraftale er noget af det mest afgørende for, om I får samarbejdet til at fungere siden. Mere om det i LINK HER

Husk også, når I nu er flere ejere, at have gode tydelige direktørkontrakter.

Du checker at du korrekt i erhvervsstyrelsen virk.dk har fået registreret forhøjelsen korrekt sammen med nævnte referat fra generalforsamling og vedtægter der uploades.


OVERKURS:

Hvis du skal købe dig ind i et eksisterende selskab, så vil du ofte kunne opleve, at du ikke får lov at købe dig ind til den oprindelige stiftelseskurs, men at du vil skulle betale en overkurs.

Lad os tage et eksisterende ApS med en oprindelig kapital 40.000 (kan jo også nu have været 50.000 eller 80.000 oprindeligt), og du skal have 20% af værdien - ja så skal kapitalen øges med 20% af de oprindelige 40.000 kr, svarende til 10.000 kr (= 20% af den ny sum på 50.000 kr).


Hvis du skal betale en overkurs, så du måske afkræves ialt 50.000 kr for de 10% af selskabet, så vil de 40.000 kr være en overkurs.

Efter denne indbetaling vil du så i praksis eje 20% af de 40.000 når transaktionen er gennemført.

Kapitalforhøjelsen til overkurs medfører dermed en værdistigning i kapitalejernes andele, som dog ikke beskatte før realisation af anparterne.

For den der køber sig ind via kapitaludvidelsen, ofte via et holdingselskab, vil værdien så, indtil der evt sker senere reguleringer, stå som 40.000 kr (kostpris) som værdi på de 10.000 anparter der blev resultatet af kapitaludvidelsen for dette holdingselskab som køber. 

Stifter man selskabet med mere end kr. 40.000,00, kan det være en fordel at stifte selskabet til overkurs. Når selskabet stiftes til overkurs, betyder det at der alene registreres en nominel kapital på kr. 40.000,00, mens resten af det indskudte beløb bliver allokeret til selskabets frie reserver. Fordelen ved dette er, at man har større råderet over de frie reserver.

I bør altid bruge en konkret rådgivning af kompetente personer ved disse sager, med mindre I er helt sikre på at kunne udføre alt korrekt, og jeg påtager mig ikke noget ansvar for evt fejl eller mangler i denne artikel, som på ingen måde erstatter konkret rådgivning.SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

lørdag den 25. januar 2020

Medarbejdene ægtefælle personlig virksomhed


Hvis du driver personlig virksomhed, og går med tanker om at få din ægtefælle med i virksomheden, så kan du naturligvis ansætte - på samme måde som var det en helt 3. person - lønnen må ikke stå i misforhold til det som du ville betale enhver anden medarbejder for tilsvarende arbejde -

Alternativt kan I benytte skattemodellen - MEDARBEJDENDE ÆGTEFÆLLE:


SKAT FORKLARER DET FINT HER:


Ægtefæller kan anmode om at få en del af virksomhedens overskud overført som indkomst til den ægtefælle, der ikke driver virksomheden i overvejende grad. Der er følgende betingelser for at få overført en del af overskuddet:
 1. Ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang.
 2. Ægtefællerne har begge i væsentligt omfang deltaget i driften af den ene eller begge ægtefællers erhvervsvirksomhed.
 3. Det overførte beløb må ikke stå i åbenbart misforhold til den medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats i virksomheden.
 4. Der er ikke indgået en lønaftale mellem ægtefællerne, der gælder for hele eller en del af indkomståret.
 5. Det overførte beløb må ikke overstige 50 pct. af virksomhedens overskud opgjort efter KSL § 25A, stk. 3.
 6. Det overførte beløb må højst være 241.000 kr. i 2019 og 246.400 for 2020.
Det skal lægges vægt på punkt 3, at fordelingen mellem ægtefæller, rent sagligt kan begrundes i virksomhedens drift.
For at overføre overskud til medarbejdende ægtefælle er der reelt betydelige krav til arbejdsindsatsen denne yder. Der skal som nævnt være tale om væsentlig deltagelse i driften. Hvad det så betyder, vil bero på en helt konkret vurdering af den medarbejdende ægtefælles indsats.

Hvis ægtefællen har fuldtidsjob, eller stor indtægt fra andet arbejde, eller f.eks modtager sygedagpenge en stor del af året, så vil det tale imod, at der er tale om en væsentlig deltagelse.

Ændring af medarbejdende ægtefælle til ikke at bruge ordningen:

I kan ændre beslutning ved at give Skattestyrelsen besked om det, inden den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Efter den dato, kan I ikke ændre, uanset skatteansættelse for en af jer måtte blive ændret siden.

Dette var blot en, forhåbentlig letlæst, gennemgang af mulighederne. Skal I til at benytte ordningen, vil jeg råde jer til at tage lidt proff rådgivning på området inden. I kan læse Skattestyrelsens artikel om det her i LINK

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Søg i denne blog