tirsdag den 2. april 2019

Min eneste betalte ydelser - Mine BØGER


START-UP - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE TIL DEN MEST KOMPLETTE IVÆRKSÆTTERBOG - SOM RIGTIG HARD-COVER BOG ELLER E-BOGGRUNDBOG FOR DIG DER VIL VÆRE SELVSTÆNDIG. DANMARKS E-PUB BOG TIL ALLE BOGLÆSERE, COMPUTER, TABLET OG SMART PHONE MED ALT DU SKAL VIDE
INTRODUKTION TIL REGNSKAB  - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E BOG - ELLER TIL KØB SOM PAPERBACK

ApS - ALT DU SKAL VIDE OM ANPARTSSELSKABER
IVS -  IVÆRKSÆTTERSELSKAB 2. UDGAVE - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E-BOG ELLER KØB SOM PAPERBACK
Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  

mandag den 1. april 2019

Nye momsregler for salg til private i EU

Fra 1 januar 2021 træder nye momsregler i kraft, for varesalg til private i EU.

De nye regler betyder, at det er momssatsen i kundens og ikke leverandørens land, der er gældende ved salg til kunder i andre EU-lande, hvis deres samlede eksport til andre EU-lande overstiger 10.000 euro. 

Dette svarer til den ordning som allerede er i kraft for elektroniske ydelser.

Alle firmaer uden for EU skal, for at levere både varer og elektroniske ydelser momsregistres i alle de EU lande de måtte have kunder i, uanset omsætningsstørrelse, mens virksomheder med sæde i EU må benytte eget lands momssats op til en omsætning på 10.000 Euro eller ca 75.000 danske kroner.

Momsregistrering for EU baserede virksomheder sker i det system der hedder "Onestopshop" og kan ske via deres eget lands momssystem, så du kan registrere hos "moms" i Danmark.

En anden stor ændring er, at det fremover pålægges alle platforme at de fremover skal sikre opkræve moms.

Ved at lægger ansvaret for, at der opkræves moms over på online-markedspladserne  - når virksomheder uden for EU sælger varer på en online platform, OG gøre onlinemarkedspladser ansvarlig for manglende momsopkrævning, så sikres det i høj grad, at disse markedspladser vil sikre korrekt moms.

Hvis virksomheder uden for EU dermed ikke overholder regler, så vil de nye regler sikre, at onlinemarkedspladserne nok skal se til at moms opkræves, og gør de ikke det, så kan myndighederne i EU lande være sikre på, at de så kan indkræve skyldig moms hos online markedspladsen.
Specielt for varer der sælges fra lagerfaciliteter i EU pålægges moms, selv når varen teknisk set sælges af virksomheder etableret uden for EU

Som det er i dag, er der ulige konkurrencevilkår mellem EU-virksomheder og ikke-EU-virksomheder, da varerne typisk i dag importeres momsfrit til EU, inden de videresælges til EU-forbrugere.

Slut med momsfri varer fra ikke-EU-lande


Idag er der ikke moms af varer fra uden for EU, hvis varen eks. fragt koster under 80 kr.

Denne regel ophæves, så de altid er fuldt momspligtige når varer handles inden for EU´s grænser.


Det er en kendt sag, at ganske mange netbutikker fra lande uden for EU, ofte fra Asien, snyder med værdien og angiver den til under 80 kr.

Det må ses som positivt for danske butikker og onlineshops, at denne konkurrenceforvridende fordel for import bortfalder.


Jeg blogger her efter bedste viden og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misforståelser i min tekst.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


onsdag den 20. marts 2019

Kørsel i egen bil - Fradrag


Du kan få statens takst for firmakørsel i din private bil.

Taksten for 2019 er 3,56 for de første 20.000 km og 1,98 kr for alt derover for brug af egen bil for firma (eller som ansat for firma)


For cykler er fradrag 0,53 kr per km.


Bilen skal være din egen, eller tilhøre en husstand du bor I - og hvor du betaler med til at eje bilen.

Transport hjem til arbejde giver i stedet ret til befordringsfradrag med 1,98 kr fra 24 km op til 120 km og 0,98 kr derover

Som selvstændig = personlig virksomhed har du fradrag for beløbet kørebogen viser.

Det er lettest blot at trække dette beløb fra dit samlede resultat til skat = du har dit regnskabs resultat til skat, og trækker så kørebogens beløb fra i skatteregulering, inden du skriver resultatet i udvidet selvangivelse. Regnskab og kørebog gemmes i 5 år.

Du må gerne udgiftsføre i regnskabet som personlig virksomhed - men skal så overføre beløbet til mellemregning da der ikke bare må udbetales direkte kørepenge i personlig virksomhed uden VSO.

Den eneste måde du får glæde af fradrag for bilen er via skat. Du må altid hæve som du vil via mellemregning, men det er jo dine egne penge og det ændre ikke din skat. Vil du hele året løbende have mindre at betale i skat, ja så forskudsopgører du dit resultat - som du venter det vil være efter fradrag for bilen- så betaler du mindre skat løbende, og har dermed fået dine penge i lommen.

Som ejer i selskab - (eller ansat) skal du have en helt reel løn samtidigt - ellers ingen kørepenge. Her skal du angive kørepenge som skattefri kørselsgodtgørelse til skat sammen med din almindelige lønangivelse. Ingen reel løn - ingen kørepenge

Både ejere af personlig virksomhed af selskaber skal være meget nøje med kørebogen da SKAT er klare over, at det er et tag-selv-bord, hvor ejere jo kontrollerer sig selv - i modsætning til ansatte, der jo har ejere eller andre til at sikre, de ikke får for mange penge.

KRAV TIL KØREBOG:


Kravene fra skat er klare - kørebogen skal vise:
 • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning. (dette er så SKAT kan se der er plads til privat kørsel ind i mellem erhvervs km og så skal der ikke føres regnskab over de private km.)
 • Datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel (den daglige fordeling vil fremgå af KM stand på hver side af al erhverv - alle km derimellem er så private i sagens natur)
 • Bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed. (F.eks skriv:  Kundebesøg: Andersson & Andersson lugtfri tørklosetter.)
I dette link til skat fremgår også disse krav-  inkl. kilometertællerkravet - som mange glemmer, hvilket kan være dyrt for selvstændige og ejere specielt. 
--------------

Jeg er ikke revisor eller import specialist og har her blot videregivet min egne praktiske erfaring så godt jeg kunne, men dobbeltcheck, for jeg påtager mig ikke ansvar for fejl, eller senere lovændringer

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

fredag den 8. februar 2019

skat på selskabers salg af aktier


Jeg skal her, i så simpel form som muligt, søge at redegøre for selskabers beskatning ved SALG af aktier de besidder som investering (aktier ejet i selskabsform). 

Til slut i indlægget er der også lidt om beskatning af aktier som blot holdes til investering - gevinst på kursstigning og udbytter, uden at blive solgt.
Lad mig lige først slå fast, at aktier man ejer som privatperson - og dermed ikke ejer i selskabsform, beskattes som alle private aktier, med 22% af op til samlet 54.000 kr - i 2019 tal, og 42% derover (Socialdemokratiet vil sætte 42% op til 45%)

Og så over til beskatning af aktier ejet i selskaber:

 • Datterselskabsaktier = Selskaber (datterselskaber) som et selskab har ejerandel på mindst 10% af aktierne i: Gevinster er skattefri og der er ikke fradrag for tab
 • Koncernselskabsaktier = Moderselskab har bestemmende indflydelse, ofte ved +50% ejerskab. Selskaber som der sker eller kan ske sambeskatning for - (link til skat om koncernselskab) : Gevinster skattefri og ikke fradrag for tab.
 • Skattefrie porteføljeaktier = Unoterede aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10 % i porteføljeselskabet, med andre ord, aktier der ikke er optaget til handel på reguleret marked (typisk børs), ejet af selskab der ejer mindre end 10% af porteføljeselskabet: Gevinster skattefri og ikke fradrag for tab. Her er udbyttet fortsat skattepligtigt, dog kun med 70 % af det samlede udnytte. De 30% af det modtagne udbytte er derfor skattefrit.
 • Skattepligtige porteføljeaktier er alt det som ikke er dækket af de foregående - aktier, der hverken er egne aktier, næringsaktier, datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier, er skattepligtige porteføljeaktier.                                                                              Disse er skattepligtige af gevinst. Hvis lagerprincippet anvendes, så er der også fuldt fradrag for tab. Dersom betingelser for at anvende realisationsprincippet er opfyldt, så er fradrag for tab kildeartsbegrænset (kun fradrag i samme type papir)
 • Næringsaktier = aktier uanset type, erhvervet som led i handelsnæring som foreligger når en skattepligtig har som del af sit erhverv driver handel med aktier og lignende værdipapirer. Det vil sige, at aktierne er erhvervet med videresalg for øje og med henblik på at opnå gevinst ved videresalg. Handelsnæring er en individuel vurdering på det enkelte skattefald. Link til mere om næringsaktier/handelsnæring.
Ganske kort om BESKATNING AF NÆRINGSAKTIER (Se afsnittet herover)- UDEN HANDEL - I SELSKABER:

Gevinst beskattes. som nævnt og tab kan kun fradrages i det omfang, tabet overstiger modtagne skattefrie udbytter.
Driver aktionæren næring med køb og salg af aktier, kan de ikke undgå beskatning på næringsaktier, uanset at aktierne er koncernselskabsaktier, datterselskabsaktier eller aktier, der ellers udenfor næring, ville have været skattefri porteføljeaktier. 

Udbytter beskattes.

Udbytte af datterselskabs- og koncernselskabsaktier er dog skattefri, uanset at aktierne samtidigt er næringsaktier.


Aktierne lagerbeskattes, hvilket vil sige at selskabet beskattes af årets ændring i kursværdi, også uden aktien realiseres.
Det er til at leve med, hvis aktierne er købt for selskabets egne penge, men hvis man skal til at skyde penge ind i et selskab, beskattede penge, alene for at flytte sin private aktieinvestering ind i et selskab, så er det ikke en fordel, for den løbende lagerbeskatning og beskatning af udbytter, udløser jo 22% selskabsskat, og inden man så selv kan få pengene ud, ja så skal man igen af med udbytteskat 27/42% hvorved man samlet kommer på på 41/56% skat, hvor man i sin private beholdning kunne holde sig på 27/42%

Med andre ord: 
Beskatning af aktier og værdipapirer købt for private midler beskattes billigst ved at lade disse blive i det private, og kun betale 27/42% skat af udbytte og realiserede gevinster, frem for først 22% selskabsskat og så - når pengene skal i egen lomme - 27/42% udbytteskat - eller som lønbeskatning.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

mandag den 4. februar 2019

Tilbagesalg af anparter til selskabet


For nogle kan det være aktuelt, at sælge aktier/anparter tilbage til selskabet, frem for til en ny ejer, eller en af de andre anpartshavere.

Det kan være tilfældet f.eks., hvis der ikke lige står nogen 3. part klar til at købe, og hvis de andre anpartshavere ikke har penge til at købe den der vil ud af selskabet - ud.


Hvis du som aktionær sælger anparter, tegningsretter, optioner mm - til det selskab der har udstedt aktierne, så skal hele salgssummen som udgangspunkt beskattes som udbytte.


Normalt, når man sælger sine anparter, så beskattes man med aktieskat af en gevinst ved salget, udregnet som salgspisen minus den oprindelige anskaffelsessum. Ved salg til selve selskabet, mister sælger således fradrag for anskaffelsesværdien - til gengæld skal ingen andre anpartshavere eller aktionærer til lommerne.


Reglen gælder også, hvis aktionæren sælger aktier til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse, og hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mere end 10 % af aktiekapitalen. (sælger til et holding selskab f.eks)
Selskabet skal så indberette 27% udbytteskat som foreløbig skat for sælgende anpartshaver. Hvis anpartshaver har større aktie/udbytteindkomst end bundgrænsen for 27% skat, så opkræves det resterende via selvangivelsen.
Køb af egne andele må ikke ske ved anvendelse af årets overskud. De frie reserver ved senest aflagte årsrapport er således maksimum for opkøb af egne aktier. Er de frie reserver faldet siden seneste rapport frem til opkøbet, så nedsættes beløbet så der KUN må købes for de frie reserver på dagen for opkøbet. Er det omvendt steget, så må der stadigt kun købes til den værdi de frie reserver havde ved seneste årsrapport. 
Kald det laveste værdi af seneste balances frie reserver, og de frie reserver på opkøbsdagen.
Reglen er først og fremmest til for at sikre, at der ikke sker omgåelse af udbyttebeskatning, ved at udbyttet udloddes via ejernes tilbagesalg af anparter/aktier til selskabet, men den lempeligere aktiebeskatning frem for udbytteskat.
Det er muligt at søge dispensation hos SKAT så man kan få behandlet avancen som aktiebeskatning (med fradrag for anskaffelsessummen) frem for som udbytte (uden fradrag for anskaffelsessummen.
Der gives normalt  ikke forhåndstilsagn mig bekendt, men SKAT vil se på, om tilbagesalget på nogen måde kan ses som alternativ til en udlodning af udbytte.
Normalt gives alene dispensation, hvis en aktionær afhænder alle sine aktier i selskabet. Det må så normalt gerne ske ved, at nogle af anparterne sælges tilbage til selskabet, og andre måske til 3 part eller eksisterende anpartshavere, blot ALLE aktier afhændes.

Der kan også gives dispensation af andre årsager, men skal der handles aktier tilbage til eget selskab, vil jeg meget kraftigt tilråde, at det sker med en revisor i hånden.
Disclaimer: Jeg er ikke specialist på emnet og blogger altid blot efter bedste evne og viden og kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for fejl og mangler. Bloggen er aldrig erstatning for egentlig professionel hjælp til den enkelte opgave.
SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


torsdag den 3. januar 2019

Holding efter drift er etableret ANPARTSOMBYTNING

Mange har overvejelser OM, de skal stifte holdingselskab eller ikke OG: Om de skal stifte holding allerede fra start, for at kunne bruge samme kapital i drift og holding.Mange tror holding er nødvendigt og i sig selv sparer penge. Dette er langt fra korrekt, og der stiftes masser af holdingselskaber som viser sig helt overflødige. Det kan du læse meget mere om i DETTE LINK.

Man skal tænke på, at et selskab, også et holdingselskab, koster penge i drift. Der er lovpligtig arbejdsskadeforsikring for ejeren uanset løn og omsætning, banken skal ofte have penge for en konto og så kvartalsgebyr, regnskabsprogrammet kan koste per CVR, der skal laves årsrapport - med sambeskatning, klarer man det selv?

Det er ikke usædvanligt, at et holdingselskab kan koste i alle fald 3 - 4.000 kr per år. 

Ved man, at man SKAL bruge holding inden for nogle år, så skal man stifte det fra starten, og lade det stifte drift for samme 50.000 kr.

Ved man det ikke, så kan man ofte på ca 3 år have sparet det, som det koster at skulle få holding ind efter drift er stiftet og i gang.

Sandt er, at mange enten aldrig får brug for holding - eller lever fint i mange år uden eller - sågar lukker drift ned, og aldrig får brug for et holding.

Metoden til at få et holdingselskab over et eksisterende driftsselskab hedder ANPARTSOMBYTNING og kræver revisor vurdering, og det er den der, lidt som ved omregistrering, kan koste omkring 6 - 12.000 kr

Ved ombytningen får man et holdingselskab over sit driftsselskab, uden der skal mere kapital til.

Ombytningen kræver, at du ejer mere end 50% af driftsselskabet.

Ombytningen foregår ved, at du idag ejer Drift ApS  og nu bytter du så de anparter du ejer i Drift ApS med nogle nye anparter i et Holdingselskab stiftet med disse aktier som værdi - Holding ApS.

Dermed er du så ejer af Holding ApS - og det er så, helt som formålet er, Holding ApS der nu ejer gamle Drift ApS.

Du skal som nævnt bruge en revisor for at foretage denne operation, så jeg vil ikke gå i alle detaljer men:

Det du IKKE må er, at stifte et holding for derefter at sælge dine anparter i Drift ApS  til dette nye holding selskab.

Det kunne du i princip gøre, hvis dit drift med sikkerhed ikke var mere værd end da du stiftede det. Ellers vil det jo udløse personlig skat for dig, når du sælger anparterne

Ved ombytningen tages stilling til, om den skal foretages skattepligtig (hvis der i princip ikke er en skat der udløses ved overdragelsen) eller Skattefrit -

Ved den skattefri overdragelse, så udløses der ikke skat af overdragelsen fra dig til Holding - som du så også ejer, og en revisorerklæring skal bekræfte værdien - men:

Betingelsen for at måtte gennemføre ombytningen uden skat er, at du nu ikke må lade dit holdingselskab sælge anparterne i Drift ApS før 3 år efter ombytningen fandt sted.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØBMANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

fredag den 28. december 2018

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift som mange der IKKE har momspligtig aktivitet vil høre under.

Jeg skal her prøve at forklare det så forståeligt som muligt, men giver dig også til slut et godt link til skat. Det vil specielt være nyttigt til den konkrete forståelse af grundlaget for afgiften.

Den omfatter i hovedtræk:

 • En række brancher indenfor sundhed, så som læger, tandlæger, tandteknikere, fysioterapeuter, optikere, kiropraktorer og en række alternative behandlere
 • Persontransport f.eks.taxivognmænd
 • Virksomheder inden for Finans så som banker, sparekasser, kreditforeninger, pensionskasser, investeringsforeninger, vekselerer, forsikringsselskaber og forsikringsmæglere
 • Bedemand og begravelsesforretninger
 • Organisationer, fonde, foreninger, som arbejdgiver, ejerlejligheds- og grundejerforeninger
 • Virksomheder der sælger en del faglig undervisning, kulturelle ydelser, avisudgivere, ydelser til sport samt lotterier mm


Afgiften betales efter 4 forskellige metoder, afhængig af hvilken gruppe man hører til:

Metode 1: Organisationer, fonde, foreninger og loger, spilleaktiviteter og offentlige virksomheder uden overskud. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 6,37 pct.
Afgiftsgrundlaget er Lønsummen. Det er altid lønnen indtjeningsperiode der anvendes, og ikke udbetalingsdato - Lønsummen tillægges feriepenge forpligtelse, som årligt jo altid reguleres. Beregnigen er derfor: Lønsum x afgiftsprocent.
Hvis der ikke er nogen ansatte, skal virksomheden ikke betale lønsumsafgift.

Afgiftsperiode: Kvartal.
---------------------------------
Metode 2: Den finansielle sektor. Her er afgiftssatsen 14,5 % for 2018 og 15 %  for 2019
Afgiftsgrundlaget er Lønsummen. Det er altid lønnen indtjeningsperiode der anvendes, og ikke udbetalingsdato - Lønsummen tillægges feriepenge forpligtelse, som årligt jo altid reguleres. Beregnigen er derfor: Lønsum x afgiftsprocent.
Hvis der ikke er nogen ansatte, skal virksomheden ikke betale lønsumsafgift.

Afgiftsperiode: Kvartal.
                                                     ---------------------------------
Metode 3: Virksomheder der udgiver eller importerer aviser. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 3,54 pct,

Afgiftsgrundlag: Omsætningen fra salg af aviser. Afgiften er derfor: Salg af aviser * afgiftssatsen.

Afgiftsperiode: Kvartal.
                                                     ---------------------------------
Metode 4: Øvrige. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 4,12 pct.
Afgiftsgrundlag: Der skal betales lønsumsafgift af den samlede udgift til løn mv. med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud.
Over-/underskud opgøres som det skattemæssige resultat før finansielle poster.
Skattemæssigt over-/underskud før finansielle poster opgøres ved at korrigere for ikke-fradragsberettigede omkostninger, private andele og med skattemæssige afskrivninger, samt finansielle poster, som fx renter, kursgevinster og aktieudbytte.
Afgiftsperiode: Kvartal og år.
Her så for metode 4 lidt mere komplekse beregningsforhold:

Hvis virksomheden har ansatte, er hvert kvartal en foreløbig opgørelsesperiode, hvor du skal indberette kvartalets lønsum og lønsumsafgiftens størrelse, det vil sige 4 aconto indberetninger. Derudover skal du indberette en årsangivelse, efter udløb af indkomståret.
På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens skattemæssige over-/underskud før finansielle poster og lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og trække den lønsumsafgift fra, du har indberettet aconto hvert kvartal.
Du kan modregne negativ lønsumsafgift fra tidligere år. Det er, når virksomheden i et år har et underskud, der er større end årets lønsum.
Lønsumsafgiften beregnes som: (Lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) X afgiftssats.
---------------------------------
Afgiften kan trækkes fra skattegrundlaget som en driftsomkostning således at du jo har "skattefradrag" for den.

Her får du link til skats vejledning som jeg varmt vil anbefale. 

Jeg vil som udgangspunkt altid anbefale, du får en revisor eller anden regnskabskyndig til at kontrollere dit valg, og din opsætning af bogføringen, for let og korrekt at kunne angive afgiften.

Jeg blogger blot af interesse og for at gøre det svære lettere forståeligt, men jeg kan ikke drages til ansvar for evt fejl eller misforståelse i mine tekster. Bemærk altid hvis der er link til lovgivning og myndigheder.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Søg i denne blog