tirsdag den 28. maj 2024

Hovedaktionær beskatning af fri bolig

 


HELT KORT:

Aktionæren beskattes med 5% af et beskatningsgrundlag fastsat i loven (højt grundlag) og det er som personlig indkomst for aktionæren - uanset som udbytte eller løn (udbytte hvis ikke ansat - ellers løn)
Der er fradrag i selskabet hvis det er som løn/personalegode (ansat) men ikke hvis som udbytte - (ikke ansat)

Det betaler sig MEGET sjældent ret godt

Jeg har her kortet lidt ned i SKATs tekst, der jo ofte er uden afsnit og linjeafstand MEN til gengæld har langt flere lovhenvisninger. Vil du se lovhenvisninger og SKATs egen gennemgang, er LINKET HER

--------------------------------

Hovedaktionærer mv. ansat i deres selskab samt andre personer med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, der som led i ansættelsesforholdet får stillet helårsbolig til rådighed, skal beskattes af fri bolig.

Tilsvarende skal en hovedaktionær mv., der får stillet en helårsbolig til rådighed uden samtidig at være ansat af sit selskab, beskattes af værdien af fri bolig. 

For begge persongrupper foregår beskatningen på grundlag af en standardsats af et beregningsgrundlag. Værdien beskattes som personlig indkomst. 

Der er en undtagelse for hovedaktionærer mv., der efter anden lovgivning er omfattet af en pligt til at bo i selskabets ejendom, fx landbrug

HVEM ER OMFATTET:

En ansat hovedaktionær eller hovedanpartshaver er altid omfattet af reglen. Derudover er det en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en ansat er omfattet af reglen. Det afgørende er, om den ansatte konkret har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform

PERSONER OMFATTET OG I ANSÆTTELSESFORHOLD:

Personer med væsentlig indflydelse over egen aflønning og hovedaktionærer i ansættelsesforhold skal beskattes af fri bolig som et personalegode.  

Der er tale om B-indkomst og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, bortset fra personer med bopælspligt efter anden lovgivning mv.

PERSONER OMFATTET OG IKKE I ANSÆTTELSESFORHOLD:

Hovedaktionærer mv., der, uden at være ansat, får stillet bolig til rådighed af deres selskab, skal beskattes af udbytte i form af fri bolig  Et sådant udbytte beskattes som personlig indkomst. 

BESKATNINGSGRUNDLAG:

Beskatningen fastsættes som hovedregel med en standardiseret sats på 5 pct. af et nærmere defineret beregningsgrundlag. Derudover forhøjes den skattepligtige værdi med et tillæg i forhold til ejendomsværdien efter ejendomsværdiskatteloven/ejendomsskatteloven

Hvis arbejdsgiveren betaler udgiften til ejendomsskat, skal denne udgift regnes med i den skattepligtige indkomst.

Hvis arbejdsgiveren betaler andre udgifter som fx varme, vand, vandafledningsafgift, renovation, el, fællesantenne, gartner og lignende, skal de også beskattes særskilt.

Modtageren skal i forhold til udgifter stilles, som om denne selv havde ejet ejendommen
Hvis arbejdsgiveren betaler udgiften til ejendomsskat, skal denne udgift regnes med i den skattepligtige indkomst.

Hvis arbejdsgiveren betaler andre udgifter som fx varme, vand, vandafledningsafgift, renovation, el, fællesantenne, gartner og lignende, skal de også beskattes særskilt. 

Modtageren skal i forhold til udgifter stilles, som om denne selv havde ejet ejendommen.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


lørdag den 2. marts 2024

Udlån fra selskab. Også nære venner vil være under NÆRTstående i mange fald


Man skal ikke forvente, at begrebet nærtstående, alene omfatter nærtstående familie, som ellers anvendt i flere sammenhæng.

Når vi taler udlån fra et selskab til nærtstående, så vil dette ofte kunne være ulovligt, og - næste altid skattemæssigt galt - og her er nærtstående ikke bare den nære familie op og ned, men kan også omfatte kærester og nære venner mm.

Det afgørende, hvis du skal være sikker på, at lånet ikke KAN ses som givet til nærtstående, at du ærligt kan sandsynliggøre, at lånet IKKE er ydet i kraft af en personlig relation - men alene rent erhvervsmæssigt.

I denne afgørelse beslutter retten, at en kæreste, trods der ikke er bofællesskab, vil være omfattet af nærtstående LINK TIL SKATTEAFGØRELSE og til en anden LINK HER - i den ene er der tale om lån til en person, der er nabo i sommerhuset. Det var så nok til "nærtstående."

Her ser du nogle af de forhold som SKAT ser på ved et konkret afslag f.eks.

lån inkl. renter er afdragsfrit og forfalder først til betaling inkl. renter den xx/x-xxxx
der er ikke opkrævet rente af yderligere lån
der ses ikke at være en forretningsmæssig begrundelse for at yde lånet
formålet kan ikke anses for at være at tjene penge på lånet, når der ikke sker løbende afdrag eller opkræves renter løbende
selskabet er ikke næringsdrivende med udlånsvirksomhed yderligere lån er udbetalt umiddelbart før det konstateres tabt
lånet kan alene anses for udbetalt i kraft af långivers dominerede indflydelse i selskabet

Bemærk, at det ikke betyder, at alle disse forhold skal være gældende, blot nogle af dem kan være nok til forkastelse.

Er du i tvivl om hvorvidt der er tale om nærtstående forhold, så er mit råd, at sikre dig bindende svar fra skat når du låner ud fra selskab til nogen du overhovedet har et personligt forhold til

Hvis lånet er givet til nærtstående, så vil konsekvenser være, at det skattemæssigt behandles som maskeret udlodning - med skat som aktieindkomst af beløbet for ejeren, uden fradrag i selskabet. 

ER du kommer galt af sted med et lån, eller for den sags skyld har fået hævet privat fra ApS kontoen, så vil det ofte kunne være klogt at kontakte en revisor, for korrekt og hurtig udbedring.

Et blogindlæg om aktionærlån samlet - lovligt eller ej, findes i DETTE LINK 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 


Dansk moms fra udlandet opkrævet ved fejl

 


Det sker ret ofte, at man kan læse spørgsmål fra personer, der har dansk virksomhed med dansk momsregistrering, og som køber fra EU, alligevel får regning med dansk moms på.

Reglen er, at du som kunde skal sikre din leverandør får dit danske moms nummer (som er dit CVR med DK foran) og så skal din leverandør levere uden moms= reverse charge til dig. Det betyder, at du selv skal stå for moms og indberetning.

Det sker normalt ved at bruge regnskabsprogram og bogføre på en konto for køb af varer eller køb af ydelse, og så bogfører programmet selv moms som erhvervelsesmoms EU som lægger momsen på under egen gruppe i salgsmoms, og samme beløb under købsmoms, så du betaler ikke nogen moms ved indkøbet.

Kun hvis du ikke bruger varen eller ydelsen til momspligtig aktivitet, så må du ikke lægge samme på købsmoms, men alene øge salgsmoms med erhvervelsesmomsen

Hvad så hvis du får faktura med dansk moms som skulle have været uden moms - reverse charge?

Det første er, at gøre leverandøren opmærksom på fejlen, og bede om kreditnota for den forkerte faktura og ny faktura med reverse charge - og dermed uden moms

Her kommer problemet ofte, at leverandøren ikke vil det. Faktisk kan du så melde det til EU (og det er ret lang besværlig proces så få gider) men ellers:

Du har så stadigt pligt til at angive købet uden moms, under Erhvervelsesmoms/købsmoms - som jo ikke koster dig noget men - selv momsen op fakturaen, den har du IKKE fradrag for.
Dette er bekræftet at SKAT - formentlig fordi det jo skal med i EU skatte statistikmæssigt.

Den skal du derfor - i et ApS have bogført på særkonto for skatteregulering, så den moms lægges til dit resultat til skat, når året er gået, og i Personlig virksomhed, kan du blot bogføre momsen som en privat hævning i mellemregning og dermed ikke i udgift

Det er derfor dyrt - man smider hele momsfradraget væk, så fravælg altid leverandører der ikke vil levere uden moms (reverse charge)

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 


mandag den 19. februar 2024

Gældsstyrelsen inddrivelse af gæld

 

Lad os starte med at linke til styrelsen selv her LINK GÆLDSSTYRELSEN

Siden efteråret 2023, har Gældsstyrelsen fået lovmæssig ret, til at inddrive op til 60% af nettolønnen.

Det skaber run på gældsrådgivere, da mange slet ikke mener, at kunne klare hverdagen længere. Specielt personer med større husleje vil have problemer.

Det er dog vigtigt at vide, at man har 14 dage, og kun 14 dage, til at protestere mod en afgørelse fra Gældsstyrelsen, og indsende et budget der viser, hvorfor du ikke kan falde ind under max 60% reglen. I Feb. Marts taler flere inden for regeringen om, at forlænge denne frist lidt.

Det vil ofte være klogt, at have en kyndig gældsrådgiver med inde over det budget, du så indsender med protesten. Det er nemlig sådan, at styrelsen både kan afvise at nedsætte, men også ud fra budgettet kan vælge ting fra, og sætte opkrævningen OP.

Gældsstyrelsen selv lister en række gode punkter op:

  1. Har du gæld til det offentlige, kan Gældsstyrelsen trække penge fra din indkomst til at nedbringe gælden. 
  2. Pengene bliver trukket fra din indkomst ved at hæve trækprocenten på dit skattekort.
  3. Hvor meget styrelsen trækker afhænger af din indkomst, og om du har børn, du skal forsørge.
  4. Men Gældsstyrelsen kan beslaglægge helt op til 60 procent af nettolønnen hos skyldnerne med de højeste indtægter. 
  5. Løntrækket stiger i takt med indkomstens størrelse, så de højeste indkomster også får trukket den største del af lønnen.
  6. Du har 14 dage til at protestere og indsende et budget, der kan overbevise styrelsen om, at løntrækket er forkert eller for højt. 

Kilde: Gældsstyrelsen  

Det vil langt fra være alle som trækkes 60%, for det vil være de højest lønnede, som generelt vil kunne have den mulighed, for at der trækkes 60%, men mange, som måske tidligere fik trukket 10%, vil nu let se det hævet til f.eks. 15% 

Gældsstyrelsen beretter selv her februar 2024, at man har sendt varselsbreve ude til 130.000 personer - og det er langt fra slut med det.

14 dages fristen til at protestere med et nyt budget, må siges at være meget kort, men det er jo lovligt, hvis man ved, at man skylder dem penge, allerede nu, inden varsel eller andet, at få udarbejdet et budget man seriøst mener, kan overbevise styrelsen om, at man max kan betale x kroner. Det er trods alt sådan, at skylder man først pengene via gældsstyrelsen, i form af f.eks. manglende betaling af børnepenge, eller skat mm, så kommer det IKKE som en overraskelse.

Det kan også være et problem, at styrelsen jo, som alt offentligt, skriver til en i e-Boks og langt fra alle, er gode til at sikre de får besked, hver gang der er ny besked, og derfor overser det.

For ejere med store ejendomme vil problemet kunne være, at gældsstyrelsen jo dels kan gøre udlæg i ejendommen, men også både for ejere og lejere i dyre lejemål, at kræve man finder noget andet.

Det er, for mig at se rimeligt nok, at man ikke kan sidde i en dyr Hellerup villa til mange mio. eller en Strandvejslejlighed til leje, og stadigt ikke betale det man skylder det offentlige.

Det vil kunne betyder, at man skal ud og finde billigere bolig, uanset man mener, man ikke lige kan nøjes med mindre til familien.

At gælden ER et problem for Danmark står klart ved, at ca hver 5 skylder penge i skat, og samlet skylder vi staten over 150 mia. kroner, et svimlende beløb som kunne gøre livet lettere for alle, hvis alt var betalt.

Det er IKKE en god ide bare at udskyde, hvis man på nogen som helst måde kan betale gælden, (og en endnu bedre ide var det, hvis man ikke skabte så meget gæld, men det er vi jo ligesom forbi)

Den forsvinder generelt ikke, og selv om renten faktisk blev halveret i samme forbindelse - så er den uden fradrag og kan let være så stor, at man reelt ikke nedbringer gælden, næsten uanset hvad. Det kan så hæmme en resten af livet, så ofte er det smart, at sætte alle udgifter helt ned, få arbejdet gælden af, inden den er så stor, at det reelt ikke er muligt at betale.

Der er mulighed for gældssanering, men meget langt fra alle bevilges det, og der er mange kriterier der skal være opfyldt. De kan man læse om her i LINK GÆLDSSANERING 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 


søndag den 18. februar 2024

IVÆRKSÆTTERLINKS

 DENNE BLOG SAMLER EN LANG RÆKKE LINKS JEG PERSONLIGT HAR FUNDET NYTTIGE FOR IVÆRKSÆTTER OG UNGE START-UP PROJEKTER
DE VIGTIGSTE ALMENE LINK:

Aldeles ubeskedent, min egen blog med en række iværksætteråd:
Der kan i alle fald findes en masse artikler med mange under-links at surfe rundt i.

og En flot gennemgang af opstarts spørgsmål hos STARTVÆKST
Og 130+ værktøjer med flot spredning til iværksættere hos IV-TOOLS 
God iværksætterrådgivning hos IVÆKST 


GODE IVÆRKSÆTTERBØGER

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/SOM MIG SELV & PODCAST INTERVIEW MED MIG FRA KARIN HØGH PODCONSULT
OM JOHN HANNOVER
LINK TIL PODCAST
LINK TIL INTERVIEW BRIAN VANGSGAARD SEPT 2023

GOD FACEBOOK - SPØRG EN REVISOR FOR REGNSKABSSPØRGSMÅL

OFFENTLIG MYNDIGHER OG VIGTIGE TILMELDINGER FOR FIRMAER - STIFTE OG ANDET:

Registrere ny virksomhed: VIRK.DK 
Gratis regnskaber og oplysninger om andre virksomheder 
Digital postkasse lovpligtig for alle CVR: DIGITAL POSTKASSE OPRET
E Boks for firmaer: E-BOKS TILMELD
SUPERGOD Virksomhedsguiden - offentlig med mange anvisninger
Opstart af fødevarevirksomhed - FØDEVARESTYRELSES ANVISNING
Arbejdsskadeforsikring LOVPLIGTIG FOR ALLE EJERE AF SELSKABER
Gennemgang af barsel, sygedagpenge osv for selvstændige hos NEMREFUSION
Gratis hjælp til at finde dine kunder i udlandet EKSPORTRÅDET 
Bibeskæftigelse og dagpenge for selvstændige fra BORGER DK
Indberetning af skat og moms som indlogget under erhverv i SKAT.DK
Skat for UNGE  LINK
Gratis materiale fra Københavns Erhvervshus til SMV - kurser mm


GRATIS RETSHJÆLP

Kandidatstuderende fra jura studie tlf. møde eller e-mail IVÆRKSÆTTERRETSHJÆLPEN

INVESTORER

Investorportalen Capino 

REGNSKAB, SKAT OG MOMS

Link til skats SAMLEDE VEJLEDNINGER FRA SKAT  både på dansk og udenlandsk.
Tilmeld dig automatisk betaling af moms og andet og slip for for tidlig eller for sen betaling i dette LINK TIL BETALINGS TILMELDING HOS SKAT 
MENETO  - god samlet artikel og gratis bog om REGNSKAB
Skat gennemgår skat for alle former for CROWDFUNDING HER - godt gået
GEVINSTAFIGIFT o.l. ved f.eks facebook/hjemmeside konkurrencer fra BDO revision
PRÆMIEAFGIFT MM ved konkurrencer  -Anita Cordes blog/Susan Vestergaard


VENNERS, KOLLEGERS OG ANDRES SUPER-LINKS

Masser af viden og links omkring mange skattespørgsmål i TAX.DK
Hallkom - Med IVÆRKSÆTTERENS ULTIMATIVE CHECKLISTE 
Jacob Tøjner fra Skt. Petri advokater har begået en række strålende videoer og artikler i DIT SELSKAB 
Henrik Koudahl har en blog som ud over at kunne give smag for vin, også omfatter meget læsværdige hjælpeartikler og indlæg til ivæksættere, se HENRIK KOUDALS OM IVÆRKSÆTTERI 
MARTIN BJØRN En god blog om iværksætteri 
GO-LEARN videoer og kurser om SEO, marketing og rigtigt meget andet - men mange af folkene i kender fra f.eks. Amino baglandet
Revisor Tonny Skov Pedersen fra Erhvevs consult har en side med mange gode råd og artikler med mening og kant - lås ERHVERVS-CONSULT 
STARTUPSVAR af Thomsen Business - giver også bred adgang til viden om ny virksomheder/selskaber 
Gratis beregner af hvad koster det at få lavet en APP fra biocod lab

IMPORT

Super indlæg om TOLD OG IMPORT fra Amino og K V Hansen 

TILSKUD - INVESTORER - STØTTEMULIGHEDER

Væksthusene som kan ha forskellige tilskudsordninger: VÆKSTHUS
Gratis for brugerne - investorer og folk der søger investorer INVESTORGATE
Skift A-kasses - IVÆRKSÆTTER LEGATET
Sealand capital BUSINSS ANGEL
En del investorer vil være for større virksomhed mere end startup som SEED CAPITAL
En nødvendig ting er en forretningsplan ex STARTVÆKST FORRETNINGSPLAN

IVÆRKSÆTTER FORA:

Danmarks ubetinget største forum hvor iværksætter kan debattere: AMINO

FIND SPARRING
ENTERPRISE EUROPE NETWORK - find samarbejdspartnere i Europa
JA Alumni Denmark - stort iværksætter netværk. Mulighed for gratis advisory board m.m.

ONLINE REGNSKABSPROGRAMMER

En rigtig god sammenligningside fra Regnskabsguiden i dette link
www.dinero.dk - Aminos bud på et regnskabsprogram, gratis op til 1 mio i omsætning
E-conomic - et af de større og mere komplette programmer
Billys Billing - intuitivt og letbrugt
Dynaccount
Uniconta


LØNPROGRAMMER

Blot to nævnt, der er flere nye men jeg anbefaler
DATALØN BLUEGARDEN - Det absolut nemmeste - ikke billigeste, men absolut nemmest
SALARY Et af de nyere med bl.a. automatisk mulighed for gratis 0 indberetning mm
DANLØN - Ikke nyeste interface men velfungerende


KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER:

SAXIS - 

SKABELONER TIL HANDELSBETINGELSER MM

Medialine skabelon til handelsbetingelser 
HANDELSBETINGELSER fra Pensopay til download
ANSATTE - OMKOSTNINGER

Lønguiden fra Dataløn- Rent ud hvad det koster ud over den aftalte løn i LØNGUIDEN


START WEBSHOP

Shopnyt om at STARTE EN WEBSHOP  med mange råd

SEO - gode råd om synlighed på nettet

ONLINE SYNLIGHED PÅ NETTET AF JOHN NIELSEN
SEO   ØG DIG SALG PÅ NETTET - F.EKS. PÅ DØDE DAGE


RETTIGHEDER HVIS DU ER BLEVET KOPIERET OG KODA MUSIK BETINGELSER

SIMON KIRK MED FLOT GENNEMGANG AF HVORNÅR MÅ DU AFSPILLE MUSIK I DIN BUTIK MM

OPHAVSRET OG KRÆNKELSER

KRÆNKELSE AF OPHAVSRET OG KONSEKVENS AF HALFDAN TIMM


PARALLELIMPORT

PARALLEL IMPORT beskrevet af Fashion- Seller - Morten K fra Not allowed

IVÆRKSÆTTER TESTS

Kørekort til personlig virksomhed - test dig selv for sjov
Kørekort til selskab - test dig selv for sjov
Fra startvækst, en test om du skal være iværksætter 


REGNSKABSHJÆLP 

Fra Regnskabsskolen og Anette Sand, en genial beregner til splitmoms og specielle momssatser
Fra Amino - deres fine VALUTAKURSOMREGNER
Fra Amino - søg og få bekræftet udenlandske momsnumre HER 


MOMS

En god guide til masse af momsspørgsmål. Gratis bruger log-in

KAPITALUDVIDELSE eller ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Ditselskab.dk ved advokat Jacob Tøjner skriver godt om proceduren HER I DETTE LINK
Lidt om begrebet ansvarlig lånekapital her fra FORUM ORIENTERING 

PRISBEREGNER KORTINDLØSERE

Fra Ulrik Mo .- en genial beregner til alle der skal beslutte sig for kortindløser - Nets og alle andre, indtast forventet antal transaktioner i shoppen og gennemsnits pris, og se straks pris for en masse betalingsløsninger i KORTGEBYR


FORENINGER:

En af flere foreninger DANSK IVÆRKSÆTTER FORENING


LIDT FACEBOOK LINKS TIL IVÆRKSÆTTERE

Disse facebook sider er bare nogle af de jeg selv har fundet værd at følge, men der er mange andre. Ud fra navnet kan man måske tænke lidt over hvem de søger at henvende sig til, men tag et kig på dem alle evt:
STARTUP DANMARK                            
Min egen - ikke en gruppe, men en side der updater med mit lovstof og meget andet fra tid til anden - STARTUPADVISE 
Har nogen forslag til andre - lødige - så lægger jeg dem gerne på.

DEFINITIONER OG ORDBØGER

Finansordbog med mandre udtryk fra http://finansordbog.blogspot.dk/
Finansordbog fra PROINVESTOR
Regnskabsordbog fra E-CONOMIC

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK FOR MANGE ANDRE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

onsdag den 14. februar 2024

ApS eller personlig virksomhed med brug af Virksomheds Skatte Ordning

 


Det her er kun gennemgang af forskellen, mellem selskabsskat i ApS og Aconto-skat i Personlig virksomhed, hvor man, med brug af Virksomheds Skatte Ordningen (fremover VSO) og selskabsskatten i selskaber som ApS, hvor selskabsskatten er endelig og ikke refunderes i senere år, mens den i VSO betalte aconto-skat er aconto-skat, der modregnes senere år ved hævninger..

I VSO betales 22% af overskuddet man IKKE hæver, som aconto-skat, og når dette hæves senere år, så refunderes den betalte aconto-skat, mod selve den almindelige personskat af det hævede.

Fordelen er først og fremmest muligheden for at udskyde hævninger til dårligere år fra gode år, hvor der så hæves til topskatte grænse løbende, hvis muligt

I et ApS får man ikke betalt selskabsskat tilbage, men man fremfører underskud til brug for modregninger, når der senere år kommer overskud.

Det ender, som med det meste, ret ens, for også i et ApS får man sådan set reguleret skatten,

Hvis vi leger med, at du i 2024 har et resultat i dit ApS på 500.000, men kun tager løn på 250.000 kr, så er det sådan, at de resterende 250.000 kr som overskud, beskattes med 22%

Hvis du så leger med at du i 2025 får et resultat på 0 kr inden din løn, og du alligevel hæver 250.000 kr i løn, så får du et underskud på 250.000 kr, som fremskrives til fremtidigt overskud.

I 2026 har du så måske igen overskud på 500.000 kr, og tager en løn på 250.000 kr, og har så 250.000 kr tilbage i overskud for 2026 MEN - da du jo havde 250.000 i underskud for året inden, så bliver der nu samlet 0 selskabsskat i dit ApS, og du har således ikke betalt både 22% og personlig skat, af din løn i det tilfælde

KUN hvis du  i et ApS aldrig igen får overskud, så vil det underskud du bare fører frem, hvis du må lukke, vise sig tabt, hvor der i personlig virksomhed er mulighed, for at underskud løbende kan modregnes anden personlig indkomst.

Meget mere om VSO i dette LINK og i det hele taget, meget mere om Personlig virksomhed, PMV, I/S og brug af VSO i letlæst e-bog til hurtig PDF download, eller som Paperback Personlig virksomhed - klik på bogen for LINK til indholdsfortegnelse og evt. siden køb

                                                               

Alternativt er der e-bog Grundbog for iværksættere med både personlig virksomhed og ApS med stiftelse og meget andet nyttigt for alle med nyere ApS også


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 


søndag den 11. februar 2024

Import fra uden for EU - importregistrering moms mm
.
For at importere fra uden for EU skal du være importregistreret og dermed have firma med CVR nummer.

Told tilkommer på varens pris inkl. fragt og varierer fra land til land og vare til vare
Told beregnes af speditøren eller f.eks PostNord.

Moms betaler du ved import hvis du ikke er momsregistreret. Hvis du er momsregistreret og importerer til momspligtigt brug, så er momsen ikke en omkostning men blot en bogføring og indberetning.

Satserne for fortoldning og gebyr er som følger

Fra krone 1 er der 25% moms på varens pris + fragt + gebyr for fortoldning, typisk PostNord 160 kr

Over 1.150 kr tilkommer så told


Lad mig gøre klart, at import og drift af virksomhed faktisk er noget mange har brugt mange års uddannelse og elev-tid for at lære, og der er ikke en enkelt checkliste som kan kompensere for alt det.


Sites som Alibaba og Aliexpress er generelt ikke direkte kontakt til de som producerer, men i al hovedsag en blanding af små firmaer og unge mennesker, der kæmper med at skaffe alle de ting hjem, som I vil købe via de sites. 

Der er ærlige mennesker og uærlige, og der er ægte varer og fake/kopivarer i massevis (se evt om Kopivarer) lige som CE og andre mærkninger for elektriske artikler, meget let kan være falske. 

Det er derfor afgørende, at man tester leverandørerne, gerne flere gange, indtil man er sikker på, at kvaliteten er den korrekte OG den samme fra leverance til leverance, for de kan let skifte mellem de fabrikker de køber fra.

Alibaba, Aliexpress, Ebay, Amazone er alle en mulig start, men der er ingen større webshops, som kan leve ved import den vej. De skal have varen direkte fra producenter til helt andre priser, med helt anden kvantumsrabat.


Skal man have en levevej ud af en shop, så bør man helt klart sætte målet højere, og skaffe kontakt til nogle af de større leverandører. Det kræver arbejde, via den kinesiske ambassades handelsafdeling i København, via google og meget andet OG - en lidt rejser ud til Hong Kong Kina.

Man kan godt bygge en shop op på Alibaba, Ebay osv, men det bliver næppe noget man lever af.

Denne gennemgang bør dog kunne sætte de fleste godt igang lige fra den tidlige plan til stiftelse af virksomhed og den krævede importregistrering m.m

Start med en plan og et budget:

Start med at udarbejde en forretningsplan. Skriv alle planer du har ned, leverandører, finansiering osv. Lad dig ikke forskrække af det punkt her. 

Det er noget som mange tror de bare kan springe over, men det bremser dem både i forhold til at få en god bankkonto, og det er noget skidt i det daglige arbejde bagefter, hvis man mangler en plan. Her kan man læse om FORRETNINGSPLAN I LINK og man kan vælge en version der ikke skal fylde mere end EN side hvis man vil det.

Lav et godt budget - prøv at skaffe dig overblik over hvor meget eller lidt du mener at kunne omsætte og tjene og tænk på, at der kan være tidsforskel mellem hvornår man tjener penge og hvornår man FÅR penge ligesom der skal være penge til rådighed når momsen forfalder, så udarbejd et likviditetsbudget. 


Det kan være klogt at ha en lidt økonomikyndig ven eller familiemedlem med her, alternativt vil det være rigtigt fint med f.eks. en revisor. I linket om forretningsplan er der eksempel på simple budgetter.

Tag tidligt kontakt til banken og få aftale om en konto:

Læs her et bud på hvordan man lettest måske kan få en  GOD START MED BANKEN

Regn med, at det ikke er så ligetil at få banker til at låne ud til nystartede, og slet ikke hvis man ikke selv har noget at skyde i, så vær forberedt på, at du selv vil kunne skulle finansiere opstarten. Det kan være klogt at få tilbud fra flere banker, men dagens virkelighed er, at det er meget vanskeligt i en ny-start, at få andre end den bank der kender en for noget stabilt, til at være med, og kravet vil ofte være, at man i alle fald samler alle engagementer i den bank der kender en. Det kan der argumenteres mod, men virkeligheden er hvad den er.
Her lidt om BANKERS PRISER

Stift virksomhed

Du kan så stifte CVR som i dette link. Det er helt gratis at stifte personlig virksomhed. ApS har et gebyr på 670 kr + evt omkostning til advokathjælp og - bekræftelse af kapitalen på mindst 40.000 kr. Denne kapital er IKKE en omkostning. Det er penge du må anvende i driften.

For at importere fra uden for EU skal du også være IMPORTREGISTRERET som vist i linket i dette punkt. Sæt kryds for importregistrering, og afkryds af praktiske hensyn for eksport samtidigt, det gør det nemt evt at skulle returnere varer f.eks. Når du sætter kryds i importregistrering, har du sat kryds i en "forpligtelse" og dermed vil din CVR registrering kunne gennemføres. 


Du skal sætte kryds i rubrikken for moms hvis du kan forvente at omsætte for over 50.000 kr på en hvilken som helst 12 mdr. periode. Læs evt om MOMSPLIGT. Det er ikke et krav at man er momspligtig for at kunne importere varer til videresalg fra uden for EU men 50.000 kr grænsen skal overholdes, ellers kan man sættes til at betale moms + bod af alt det man har solgt uden moms. 


Du skal tænke på, at hvis du importer og ikke er momsregistreret, vil du blive pålagt 25% dansk moms på de samlede udgifter, og ikke kunne trække denne fra.


Hvis du er momsregistreret vil du skulle tillægge 25% importmoms på din salgsmoms, men du lægger samme beløb til som købsmoms så det koster dig intet. Læs evt om IMPORTMOMS i dette link


Din moms på salget skal du sammen med importmomsen i starten angive én gang i kvartalet i perioden fra kvartalets slut og ca 40 dage frem. 


Du ser let, hvordan du skal angive når du er logget på moms. Under importmoms uden for EU skriver du 25% af den samlede værdi af produkt, fragt og moms - Den ligger i gruppen "salgsmoms" og så lægger du helt samme beløb til din købsmoms.

Du vil få mulighed for at tilmelde dig reminder fra moms når du er registreret. Efter en tid vil du automatisk får meddelelse om, at din momsperiode er ændret til halvårlig.

Læs evt alt om at stifte virksomhed eller selskab i min letlæste - men meget dækkende e-pub bog GRUNDBOG FOR IVÆRKSÆTTERE.  Den kan spare dig mange problemer med alle regler, stiftelse, skat, moms og meget andet. 


Find leverandører:

I princip kan man jo godt begynde at søge leverandører allerede inden man stifter virksomhed, men mange af disse vil slet ikke vise interesse, hvis ikke man kan give dem et dansk CVR nr.

Skaf dig overblik over hvor du kan få varerne fra. Kontakt leverandører ved at søge via google, hent priser, undersøg konkurrenters priser, og tag hensyn til at undgå kopi varer eller varer der ikke er f.eks. elektrisk godkendte. 

Tænk på at sites som Alibaba som nævnt IKKE er sites med direkte producenter generel, men mere som den blå avis eller ebay. Masser af blandet godt og skidt. 
Mange ganske unge Kinesere som sidder og modtager forespørgsler og foregiver at være leverandør af ALT. Så snart de får en ordre eller forespørgsel er de i gang. Finder leverandør pris og får ting afsendt. 

Kvaliteten kan svinge enormt fra mange af dem, da de kan købe fra ny leverandør fra gang til gang. Man kan godt finde helt fine leverandører og udvalget er stort. Man bør teste dem af hensyn til at sikre sig leverance så godt man kan, men være klar over, at kvaliteten som beskrevet kan svinge.

Store kvantiteter bør man helt klart finde den virkelige producent af. Det gør man erfaringsmæssigt ikke uden at besøge fabrikken og selv der, kan man være ude for, at den kontakt person man har haft fat i, i virkeligheden bare lader som om han ejer fabrikken, og i virkeligheden bare har ejerens OK til at gå rundt og vise frem. Man skal derfor være omhyggelig med sin søgning.

Når du mener at have fundet dine leverandører, så skal du lave regulære markedsundersøgelser, baseret på dine varer og de priser du kan sælge til.

Søg efter shops der handler disse varer, og se OM du overhovedet er i nærheden af, at kunne konkurrere med disse. 


De køber i store mængder, de har masser af reklame og SEO kroner, de har ofte næsten dag til dag leveringstid, de brokker sig ikke over returvarer, og udvalget er enormt.

Tænk alle omkostninger ind - for at se OM du mener du kan lave en god forretning, når det kommer til stykket.

Pas på kopivarer

Noget af det første er, at finde den vare du vil sælge. Vær klar over, at der er mange kopivarer i Asien. Du skal sikre dig personligt at det ikke er en kopi - ved at checke den op mod original produkter og mindst 15% (ikke en lovfastsat procent eller facitliste men tommelfingerregel) eller mere skal være ændret (ud over navnet - at fjerne det er bare en del af svindlen ikke noget der gør det til en original) 

Du har hele ansvaret og kan ikke holde dig til hvad en kineser svarer omkring det - ansvaret er dit ved ankomst til danmark. Der er masser af bøde sager og konfiskationer, så vær omhyggelig med den del. Derudover er der de tekniske krav CE mærkning med mere for brandsikkerhed o.l. hvor du også vil hænge på alle erstatninger hvis de ikke er overholdt
Læs evt mere om KOPIVARER


         Ja- de er skam over 18 alle - Der sorteres silketrykte mærker til modeindustrien

Pas på parallelimport af originale mærkevarer fra uden for EU

Parallelimport af original varer fra uden for EU kan være ulovligt med mindre følgende betingelser er opfyldt:

- Varerne er ægte!!!
- Varerne er sat i cirkulation af mærket selv eller et af mærkets agenture/distributører
- Varerne kommer fra et agentur eller en distributør i EU, eller at man har tilladelse fra mærket direkte, til at import
erer varer fra Amerika eller Asien.

Told:

SIMPEL FORTOLDNING:
  • Sørg for, at dit firmanavn og CVR fremgår af pakken.
  • Sørg for at din leverandør vedlægger/i plastperm - fakturakopi på pakkens yderside HVIS det er posten som behandler. Det kan fremme hastigheden hvis varen sendes med post (speditører klarer tingene selv). Fakturaen skal svare helt til det du betaler - ikke have falsk værdi, som en del i Kina benytter.
  • Pakken udleveres så typisk med det samme fra told. Fra kurer firma/speditør, får du generelt pakken udleveret omgående, og der kommer så senere en regning for told og evt fragt. Sendes den med Post Danmark, kan der dog normalt gå lidt længere tid inden den er færdigbehandlet og ankommer til dig.
  • Normalt skal du ikke udfylde noget, det klarer den speditør som indfortolder for dig (post DK - eller anden - DHL, osv)
Importører ansvarer for, at alt der købes indfortoldes korrekt - med korrekt told tarrifnummer og korrekte papirer, faktura med korrekt værdi og CVR/firmanavn på pakken.

Told er forskellig fra vare til vare og det er din pligt at angive korrekt told tarif nummer. 

Tolden vil kunne være lige fra 0% til 15% (og måske mere) men du vil sikkert se at den ligger omkring 5-10% for de fleste varer fra uden for EU.

Toldtariffen kan volde vanskeligheder for en del, jeg mener DENNE er hoved tariffen - tryk på eVita tarifering. Her er så også  SKATS TOLDTARIF hvor tolden kan findes når man har tarrifnummer Skat anbefaler i dag man bruger det sidste link, da eVita systemet ikke i al fremtid vil blive opdateret

Man kan også downloade en fuld TOLDTARIF HER

At finde ret toldtarif nummer er vanskeligt men man kan bede om bindende svar hos told, og det vil ofte kunne være en rigtigt løsning. Her LINK TIL BINDENDE SVAR OM TOLDNUMMER

Der findes naturligvis også klarérbutikker og speditører som kan hjælpe med dette mod betaling.

Man kan ikke regne med, at leverandøren altid har korrekt tarifnummer at give en, og er det forkert, hænger man selv på ansvaret.

Tolden kan man betale ved ankomst eller aftale betalt forsinket samlet for virksomheder. Har du valgt kontant betaling betales manuelt hver gang varen ankommer, ellers det efter afslutning af hver måned.

Skat og regnskabspligt:

Du skal føre regnskab. Som personlig virksomhed iht bogføringsloven - som selskab - i henhold til årsregnskabsloven, men i princip minder de om hinanden.

Du bør klart bruge et regnskabsprogram lige fra start.


Regnskabet skal du opbevare med alle bilag i mindst 5 år.

Personlig virksomhed udfylder blot udvidet selvangivelse som vist i LINK

Selskaber skal offentliggøre regnskabet og indberette til virk.dk og - aflevere selskabsselvangivelse til SKAT.


Her i LINK kan du i e-bog eller paperback i letlæst form blive meget klogere på regnskab, uanset hvilket program du vælger.

God vind med en ny virksomhed. Pas på pengene, de får hurtigt ben at gå på, så køb ting efter devisen: Køb først NEED to have og så vent med NICE to have, indtil økonomien er flydende

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Søg i denne blog