lørdag den 22. april 2023

AI - Open AI - chat OpenAI - og Bing/Microsoft AI om copyright og ranking
Et par spørgsmål som diskuteres, er hvad AI generede tekster betyder for fremtiden og- om det gør os alle arbejdsløse. Mange "hardcore" tilhængere mener de skaber god ranking og ingen copyright problemer. Man må håbe de samme så, i deres blinde tillid til brugen, vil tænke lidt over, at samme chat boots ikke er helt enige med dem.

Kort kan sige, at AI gør ikke alle arbejdsløse, men det kan lette arbejdet for nogle tekstskrivere og også ofte give gode svar på mere komplekse spørgsmål.

Jeg kan også konstatere, at man sagtens kan få forkerte svar, og direkte svar som, hvis man følger dem, vil betyde man begår ulovligheder.

Man er derfor nød til at kende ganske mange regler, for ikke at risikere at blive fanget med bukserne nede. Det kan gælde både i forhold til handelsbetingelser, eller handel med varer, hvor chat boot enten faktisk henter gale svar, eller svarer ud fra nogle regler, der gælder helt andre steder i verden, end der man skal bruge svaret.

Man skal også stadigt forstå, at for at få høj ranking, så er det unikt indhold af relevant interesse der tæller, og at man absolut ikke kan udgå fra, at chat boot automatisk sikrer en god placering i f.eks. Google søgemaskinen. Dette svarer så også til, hvad de to store chat boots selv svarer, så på den led, har de jo fattet ting ret pænt.

Jeg har herunder i blå tekst ladet OpenAI chat selv besvare de to spørgsmål, og neden under i rød, ladet Microsofts Bing Chat nyeste generation, tage stilling til samme to spørgsmål om - først copyright, og så ranking.
 

Spørger man open AI chat, hvem der har copyright hvis man anvender deres tekster med spørgsmålet:

Who has copyright to AI generated – from open chat AI

så får man det korrekte svar, at det kan man ikke sige med sikkerhed, og man dermed jo godt kan lave brud på copyrigt ved brugen

The question of who owns the copyright to text generated by AI is currently a topic of debate and has not been fully resolved in many jurisdictions. In general, copyright law grants ownership to the person or entity that created the work, but when it comes to AI-generated text, it is not always clear who the creator is.

Some argue that since the AI was programmed and trained by humans, the copyright should belong to the developers or owners of the AI. Others argue that the AI itself is capable of creating original works and should be considered the creator and owner of the copyright.

In some jurisdictions, the law may not be clear on this issue, and it may require further clarification through legal cases or new legislation. It's always recommended to seek legal advice to understand the copyright implications of using AI-generated text.

Og spørger man til Google ranking med dette spørgsmål, får man svaret herunder:

does use of AI create good rating on google

The use of AI alone does not necessarily create a good rating on Google. Google uses a complex algorithm that takes into account many factors to determine the ranking of a website or page in search results. While AI can be used to optimize some of these factors, such as keyword selection, content creation, and website design, it is not the only factor that influences ranking.

To improve your website's ranking on Google, it's important to focus on creating high-quality content that is relevant to your target audience, using appropriate keywords and meta tags, optimizing your website's speed and performance, and earning high-quality backlinks from reputable websites.

Additionally, user experience plays a significant role in how Google ranks websites. A website that is easy to navigate, loads quickly, and provides a positive user experience is more likely to receive a higher ranking than one that is slow, difficult to use, or has a high bounce rate.

In summary, while the use of AI can be helpful in improving certain aspects of your website's optimization, it's important to focus on creating high-quality content and providing a positive user experience

Bings - Microsoft  chat AI svarer omring copyright:

Ophavsretten til tekster fra chat ligger hos Microsoft Corporation. Dette betyder at du ikke kan kopiere eller bruge tekster fra denne chatten uden tilladelse fra Microsoft.

Og spørger man Bing Microsoft egen chat, om tekster fra den øger ranking på Google, svarer den

Jeg tror ikke at tekster fra chat gir bedre rangering på Google. For at forbedre ranking på Google kan du skrive SEO-tekster som er tekster skrevet efter Googles retningslinjer og med henblik på at erobre organiske placeringer i søgeresultatene.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi bare er i den spæde start her, men vil advare mod at tro, det nødvendigvis er den nye gud. Der er ingen tvivl om, at de både er meget anvendelige, brugt rigtigt og - kommer til at udvikle sig yderligere.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


tirsdag den 28. marts 2023

Årsopgørelsens rubrikker for RENTER

 


"ALMINDELIGE" RENTEINDTÆGTER AUTO INDBERETTES OG VISES AUTOMATISK I RUBRIK 31:

 • Renteindtægter af indestående beløb i danske pengeinstitutter.
 • Renteindtægter af obligationer (også ved køb og salg). Hvis du har købt obligationerne i 2022, kan du fratrække renter, du har betalt ved købet, selv om renteindtægterne først forfalder i 2023.
 • Udlodning, der er kapitalindkomst, og som stammer fra investeringsbeviser i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, hvor der ikke er trukket udbytteskat.
 • Renteindtægter af pantebreve i depot. 
 • Positivt afkast på livsforsikring indberettet af dit forsikrings- eller pensionsselskab.

  Du kan ikke selv skrive i rubrik 31 som kun er til de som skal indberette for dig. 
RENTE INDTÆGTER DK, SOM IKKE AUTO INDBERETTES SKRIVES I RUBRIK 39
(ex også rente du modtager for lån givet til det ApS som hovedaktionær)

RENTE UDGIFTER DK, SOM IKKE AUTO INDBERETTES RUBRIK 44

disse renteudgifter skal på din årsopgørelse i rubrik 44:

 • Renter i private låneforhold, hvis de ikke fremgår på din årsopgørelse.
 • Renter fra refusionsopgørelsen ved køb og salg af fast ejendom.   
 • Renteudgifter af lån med mere end to låntagere.
 • Renter vedr. fælleslån optaget via en ejerlejlighedsforening, du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til foreningen.

RENTE INDTÆGTER OG ANDRE INDTÆGTER FRA UDLANDET

Sådan oplyser du din udenlandske indkomst:

 • Vælg Ja ud for rubrik 401 til 495.
 • Klik på Næste under teksten "Hvis du har udenlandsk indkomst".
 • Teksten: "Du skal fremover oplyse om din udenlandske eller erhvervsmæssige indkomst hvert år og senest 1. juli, før du får din årsopgørelse." vises.
 • Klik på Næste.
 • Du kan fortryde ved at klikke på Afbryd.
 • Længere nede på siden finder du Udenlandsk indkomst
 • Vælg den type indkomst du vil indberette ved at klikke på lommeregneren.
 • Når du har indberettet alle dine oplysninger om udenlandsk indkomst, klikker du på Gem og Overfør beløb.
 • Tag stilling til de fortrykte beløb - og skriv det rigtige beløb, hvis der er fejl.
 • Klik på Næste.
 • Godkend dine oplysninger

RENTE UDGIFTER FRA UDLANDET

Disse renteudgifter på din årsopgørelse under Udenlandsk indkomst i rubrik 432 og 493:

 • Renter af gæld i udlandet
 • Renter af lån optaget i Danmark vedrørende udenlandske forhold
  • Lån optaget hos realkreditinstitut i Danmark, som vedrører udenlandsk ejendom, fremgår af dit servicebrev under rubrik 41.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

søndag den 26. marts 2023

Hvad består virksomhedens resultat til skat af?

Dette indlæg har fokus først og fremmest på ejere af personlig enkeltmandsvirksomhed (og type I/S) og selskaber er kun svagt berørt - update 2023
:


Hvordan regner jeg mit resultat til skat ud?

Det simple og korte svar er, at det i personlig virksomhed er alle dine indtægter minus alle dine fradragsberettigede udgifter. Dette gælder helt uanset du driver registreret virksomhed - og om du er med eller uden moms.


Moms er ikke del af overskud eller underskud:

Moms er ikke en del af dine indtægter og udgifter. Moms er bare beløb du opkræver for skat hos slutforbrugerne og opbevarer indtil du skal indbetale, og der trækker du din egen købsmoms fra din salgsmoms. Se evt BASALT OM MOMS OG SKAT


Brug regnskabsprogram, så du får både DRIFT og STATUS med i regnskabet.

Et regnskab består af en driftsdel som er alle indtægter og alle udgifter, og en status del som er ændringer i beholdninger. Status delen påvirker slet ikke dit resultat, det gør kun de ting du bogfører i driften, og et hvert moderne regnskabsprogram vil gøre det meget let for dig at vide, hvad du skal bogføre hvor.


Egne penge der indskydes eller hæves påvirker IKKE skat:

Skyder du selv penge ind, så skyder du dem ind i virksomheden i status. Du skyder dem ind i egenkapitalen (det som nogen kalder mellemregning) på en konto som kan hedde privat indskud fra ejer og samtidigt med at den får pengene ind, bogfører du beløbet som indsat i banken f.eks. Herved sikrer du, at penge du selv skyder ind, kun er i status og fremgår af kontoen for indskud fra ejer og derved kommer du jo så heller ikke til at betale skat af de - allerede beskattede - penge som du skyder ind, og du kan hæve dem uden skat.

Hæver du selv penge så foregår det også i egenkapitalen om f.eks. hævet privat til ejer. Igen sker det i status og det har ingen som helst betydning for dit resultat. Skat er helt ligeglad med om du hæver en masse penge, for det sker i status og har ingen betydning for dit resultat, som stadigt er alle indtægter minus alle udgifter. 
Hæver du for meget, så kan du ikke betale din moms eller dine leverandører og andre forpligtelser, og det er jo skidt, men det er ikke noget skat blander sig i.

Til bedre at forså hvorfor hævning af penge ikke påvirker, kan du her læse om hvorfor der netop ikke er noget der hedder løn i en personlig virksomhed. LINK - HVORDAN BESKATTES MAN I VIRKSOMHED

For selskaber sker private indskud ved at man låner sit selskab penge og her skal der beregnes og betales en rente fra selskabet til aktionæren svarende til markedsrente - og ejeren/anpartshaveren må IKKE låne penge / hæve penge privat i selskabet, dette er derfor langt enklere i personlig virksomhed.


Skattekorrektioner:

Man poster er uden fradrag skattemæssigt, og de skal bogføres på konti, hvor man let kan genfinde dem, og så lægge beløbet der ikke er fradrag for - til overskuddet, inden det angives til SKAT i selvangivelsen.

Når året er slut skal man lave sådan en skattekorrektion til ens resultat. Det kan være man har kørepenge til gode efter statens takster, og det beløb skal trækkes fra virksomhedens resultat når det opgives på selvangivelsen, så man opnår fradrag for beløbet. (se evt KØREPENGE

En post mange ikke er klar over, ikke giver fradrag i resultatet, er års/månedsgebyr til banken. Når man har bogført det, så skal det være på en udgiftskonto man kan genfinde, så man kan lægge beløbet til sit overskud, inden man indberetter til skat, ellers får man problemer.
 (Link hvis du vil nørde i det).

Også gaver og repræsentation er penge der ikke giver fuldt fradrag skattemæssigt, og de skal derfor også korrigeres når man indberetter overskud.

Der kan være mange andre ting der skal korrigeres for til skat, typisk gaver, repræsentation, bespisning og andet som ikke har fuld fradragsværdi. 

I bogen Fradrag 2023 får i alt om fradrag og hvilke ting der er fradrag i skat for, og hvilke der ikke er. Der er også mere end 70 meget brugte firma fradrag listet alfabetisk, så du kan trykke dig rundt til det du skal bruge i e-bogen Fradrag 2023 (og hvert år kommer ny) klik på bogen for mere info og link til køb i Saxo som e-bog - Den burde være til stor nytte for dig:


Varelager korrektion:


Varer man har købt, men ikke solgt, så de ligger på lager er IKKE en udgift i regnskabet.

Hvis man bare køber sine varer ind som en udgift til varekøb, så påvirker det jo resultatet. Køber man får 10.000 kr. varer, så tager man en udgift på 10.000 kr., og hvis vi siger der slet ikke var solgt noget, så ville resultatet jo være minus 10.000 kr., og det ville gi skattefradrag i anden personlig indkomst for ejere personlige virksomheder.


Den går ikke. Varelageret har jo en værdi af 10.000 kr, så hvis når man skal kende sit resultat, så skal man regne indkøbsværdien af ens varelager ud, og den værdi skal man lægge til resultatet. Man kan gøre det manuelt men normalt er det klogt at flytte fra varekøb i drift (den konto man har bogført udgiften til købet på) og over til en post for varelager i status. Derved viser regnskabet direkte ens resultat. Man bør løbende holde øje med varelageret så man har overblik over, om man tjener penge eller ikke.

Renter: 

skal ikke med i din personlige virksomheds resultat, de kommer på din personlige selvangivelse sammen med dine personlige rente indtægter og udgifter.

Har du store erhvervsmæssige renteudgifter, kan du overveje om det kan betale sig at bruge VirksomhedsSkatteOrdningen. VSO er mere kompliceret og giver oftest behov for revisorhjælp, men det øger fradragsværdien af renter.

For selskaber som  ApS og A/S er renterne med i selskabets resultat og har ikke noget med personen at gøre.


Afdrag:

Er aldrig en udgift. Det er bare, at du bringer gæld ned. Det koster penge, men der er ikke nogen påvirkning af dit resultat, kun flytter du penge fra penge i banken f.eks. til konto for gæld, så gæld går lige så meget ned som penge i banken - og dermed er der balance, og intet sker via drift.

En del regnskabsprogrammer og webshops har indbygget lagerstyring som kan anvendes også.


Køb af aktiver og deres afskrivning:

Aktiver der som sammenhængende aktiv har en værdi af op til 32.000  kr i 2023 priser kan afskrives som udgift på en konto for småaktiver. 

Alt man har afskrevet og som derfor nu har værdi 0 i regnskabet, skal man stadigt have liste over (inventarliste), da de skal redegøres for, hvis man lukker virksomheden, og tages ud igen, uanset de ER afskrevet til 0.

Aktiver der har større værdi skal afskrives over flere år. Man må gerne driftsmæssigt afskrive ud fra en bestemt forventet levetid, men skattemæssigt skal man som udgangspunkt afskrive med 25% af aktivets værdi, indtil det samlede beløb man afskriver på rammer 32.000 hvor hele resten så kan afskrives på en gang. Google skattemæssige afskrivninger for yderligere hvis du køber aktiver der koster over de 32.000 kr.

Købes aktiver som man også bruger privat, f.eks. en computer man har i hjemmet, så skal der ske deling af momsen som angiver i dette link om DELT MOMS

Kun computer kan købes med fuldt fradrag, ud over momsen, hvis den anvendes privat. Alt andet, som skat måtte formode man også bruger privat, f.eks. et kamera osv, skal deles som udgift i forhold privat/erhverv procentmæssigt, så kun den erhvervsmæssigt anvendte del giver fradrag.
Brug sund fornuft, og ellers vil skat ofte acceptere 50/50 = halvt fradrag udgift og moms, hvis man ikke mener at kunne sandsynliggøre fordelingen nærmere.


Forskudsopgørelse og Oplysningsskema / udvidet selvangivelse:

Man skal ved start af ny virksomhed selv angive sit forventede overskud i rubrik 221 i forskudsopgørelsen lige som man får udvidet selvangivelse fremover. Her UDVIDET SELVANGIVELSE  forklaret. Inden du kan se din personlige skat (og det samme for din ægtefælle) så skal du have opfyldt oplysningskemaet for virksomheden til SKAT.


Hvor meget skal jeg så betale i skat?

Du skal altid betale 8% arbejdsmarkedsbidrag lige fra den første krone. Når din indtægt fra virksomheden OG evt fra andet arbejde overstiger dine fradrag, så skal du helt frem til topskat regne med samlet ca 40% af overskuddet skal gå til skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan med stor fordel, for små penge, købe denne paperback, eller downloade PDF af bogen til boglæsere. Den er skrevet let læst for begyndere inden for personlig virksomhed og burde være til stor nytte for dig:Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


torsdag den 9. marts 2023

Patent


PATENT MED FOKUS PÅ TEKNISKE PATENTER

Et vigtigt udgangspunkt er, at du kan altså ikke få patent på en idé, med mindre du kan beskrive, hvordan man teknisk udfører den.

Et patent er en juridisk beskyttelse af en opfindelse, der giver indehaveren en eksklusiv ret til at producere, sælge og anvende opfindelsen i en bestemt periode. For at opnå et patent, skal en opfindelse opfylde visse krav. De vigtigste krav til et patent omfatter:

 1. Nyhed: Opfindelsen skal være ny og ikke offentligt kendt på tidspunktet for patentansøgningen. Hvis opfindelsen allerede er kendt, kan den ikke patenteres.

 2. Opfindelseshøjde: Opfindelsen skal have en vis grad af opfindelseshøjde, hvilket betyder, at den ikke må være åbenlys eller enkel og rutinemæssig for en fagmand inden for det relevante tekniske område.

 3. Industriel anvendelighed: Opfindelsen skal være praktisk anvendelig og have en industrielle anvendelse. Dette betyder, at opfindelsen skal kunne fremstilles eller anvendes i en industriel eller kommerciel sammenhæng.

 4. Beskrivelse: Patentansøgningen skal indeholde en beskrivelse af opfindelsen, der er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en person med almindelig faglig viden inden for det relevante tekniske område at reproducere opfindelsen og:

 5. Krav: Patentansøgningen skal indeholde krav, der definerer omfanget af beskyttelsen, som ansøgeren søger at opnå. Kravene skal være klare og præcise og beskrive opfindelsen i detaljer.

Når en opfindelse opfylder disse krav, kan indehaveren ansøge om et patent. Patentet vil give indehaveren en eksklusiv ret til at fremstille, sælge og anvende opfindelsen i en bestemt periode, normalt 20 år fra ansøgningsdatoen. 


Her er 
LINK TIL PATENT ANSØGNINGEN


I Danmark kan man ikke få patent på software-kode alene, men det betyder ikke, at software ikke kan patenteres. En GOD GENNEMGANG SOM LINK ER HER.

HVIS du slet  ikke mener patent, men søger viden om registrering af logo, varemærker, navne mm, så kan du blive klogere I DETTE LINK.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

fredag den 3. marts 2023

How to form a limited company ApS (or A/S) in Denmark


To form a limited company (in Danish, "anpartsselskab" or "ApS") in Denmark, you will need to follow these steps:

1. Choose a name for your company: The name should be unique and not similar to any existing company in Denmark.

2. Create the company's articles of association: The articles of association are the legal documents that govern how the company is run, including details such as the company's purpose, share structure, and management.

3. Register the company with the Danish Business Authority: This can be done online at the Business Authority's website in this LINK. You will need to provide information about the company's owners, directors, and share structure.

By doing so, you will obtain a CVR number: This is a unique registration number that all Danish companies must have. You will obtain a CVR number when you register your company with the Danish Business Authority.

This will also register the company with the Danish tax authorities: You will need to register for a range of taxes, including VAT and corporate income tax, with the Danish tax authorities during your company registration.

4. Deposit the required share capital: A minimum of DKK 40,000 is required to start a limited company in Denmark. The share capital must be deposited in a Danish bank-account, and it must be confirmed by a registered auditor, lawyer or the bank (most banks will not undertake such a task today).

5. Open a bank account for the company: This will allow you to manage the company's finances separately from your personal finances.

You may never deduct any money from the limited company into your own pocket, without registering a salary with tax deducted, or a dividend with tax deducted and reported.


Once these steps are completed, you will have successfully formed a limited company in Denmark.

It is highly recommended that you seek professional advice to ensure that you follow all legal requirements and regulations.

I am writing this based on my best knowledge, and I do not accept any responsibilty for mistakes og misintrepetations in my text, so if in doubt, consult an auditor.Also, if you can read Danish, you may take advantage reading my full blog and my e.books listed below - and fist of all this about ApS:


Click on the book to learn more and possible purchase HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 


SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO


MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:


”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag


"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Facebook

How to establish a sole proprietorship, og "enkeltmandsvirksomhed" in Denmark


In order to form - and run - a personal company in Denmark, you need to be living in Denmark and be fully tax responsible to Denmark. Otherwise it has to be an "other foreign company"

It is important to understand, that in a personal company you are personally liable for losses, as opposed to running an limited company like anApS company, but there are advantages with both forms.

Forming a sole proprietorship / Personal company or "enkeltmandsvirksomhed" in Denmark involves the following steps:

 1. Choose a business name: You should choose a unique business name that is not already registered in Denmark. You can check the availability of a business name by searching on the Danish Business Authority's website. Do not let the name stop you if you do not think you have the absolut right name. In fact the service you provide and customer feedback, will mean much more to your business, than the name. Novo, Ikea, Maersk, Jyske, Rema1000 - does not fail, and that is not a name you would have thought likely to provide succes.

 2. Register your business: You will need to register your business with the Danish Business Authority. You can do this online using the Virk website. You will need to provide information such as your business name, address, type of business, and the date you plan to start the business. Here is a link to startup registration Doing that, you will obtain a CVR number: Once you have registered your business, you will receive a Central Business Register (CVR) number. This number is used to identify your business in Denmark.

 3. During registration, apply for any necessary licenses and permits such as VAT, import and export registration, empolyers registration and so forth. This is done simply by ticking off checkboxes. If your annual turnover is expected to exceed DKK 50,000, you will need to register for Value Added Tax (VAT) with SKAT, the Danish tax agency. You will then have to report your VAT quarterly in the begining. You will need to set up a separate bank account for your business transactions. Although TAX would allow using a personal account, the many other laws banks have to apply to, like whitewash control law, KYC law ++ - will in general mean, you need to pay for a separate business account. That amount you pay yearly/monthly in fee for the account, is not deductabel in the business tax result

 4. File tax returns and pay taxes by the end of each business year: As a sole proprietor, you will be responsible for filing your own tax returns and paying taxes on your business income. The result for the year goes into the årsopgørelse/tax declaration into field 111/112

It is recommended that you seek advice from a professional accountant or lawyer when starting a business in Denmark to ensure that you comply with all legal requirements and regulations.

I am writing this based on my best knowledge, and I do not accept any responsibilty for mistakes og misintrepetations in my text, so if in doubt, consult an auditor.

I you can read Danish, you may take advantage reading my full blog and my e.books listed below:


HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 


SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO


MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:


”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag


"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Facebook

søndag den 26. februar 2023

Moms ved salg til private i Danmark, til EU og ved eksport

Moms ved momsregistreredes salg af varer og ydelser til private 

Sælger du til firmaer og momsregistrerede skal du se DETTE LINK.

Dette omfatter alt salg til private af varer og elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

SALG TIL PRIVATE I DANMARK:

Alt salg til alle i DK er dansk momspligtigt og tillægges dansk moms.

SALG TIL PRIVATE I EU:

Til private i EU kan du vælge dansk moms op til 10.000 euro omsætning per år, og hvis du ved du vil komme over det, så skal du momsregistreres i alle EU lande via SKAT i Danmark i det som hedder Moms One Stop Shop eller MOSS og således lægge den moms som det land du sælger til, har som momssats. 

Dette betyder naturligvis, at du skal have et regnskabsprogram, som er opsat til at håndtere mange landes momssatser og angive dem separat.

Selve momsangivelsen sker hos SKAT hvor du netop med MOSS kan indberette alle EU landes moms.

Registrering i ordeningen er gyldig per påbegyndt kvartal eller måned, afhængig af dine momsfrister. Når du kan se du vil overskide de 10.000 € på 12 mdr bagud medregnet, så skal du for det kvartal du ser det, registreres i EU landene og fordele din moms korrekt.
Skats vejledning siger:
“Din tilmelding til Moms One Stop Shop gælder fra den første dag i kalenderkvartalet, efter at tilmeldingen er afgivet i systemet. Hvis du er tilmeldt Importordningen, gælder tilmeldingen fra første dag i kalendermåneden, efter at tilmeldingen er blevet bekræftet af os."
SALG AF VARER TIL PRIVATE UDEN FOR EU

Når du eksporterer varer ud af EU, skal du ikke opkræve dansk moms af salget.  Du skal kunne dokumentere, at betingelserne for det momsfrie salg er opfyldt.

Det kan du dokumentere via f.eks.:

 • udførselsangivelse med udpassageattest i e-Export
 • skriftlig ordre
 • korrespondance med køberen
Denne dokumentation skal du gemme.

SALG AF YDELSER TIL PRIVATE UDEN FOR EU:

Så er det en del mere komplekst, men hovedreglen er, at hvis du som dansk virksomhed sælger ydelser til private i lande uden for EU, skal du opkræve dansk moms.

Der er så en række undtagelser for reglen om at sælge uden dansk moms. Den rammer nok de færreste af jer men som udgangspunkt kan du starte med, at hvis ydelsen rent faktisk anvendes i Danmark, så skal der dansk moms på.

Ellers gælder, at for følgende typer ydelser skal du kun opkræve dansk moms af salg til en privat forbruger, hvis ydelsen forbruges i Danmark - med skats egen tekst:

 • Formidling af salg eller køb, som foregår i Danmark.
 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i Danmark (fx byggeydelser)
 • Personbefordring, som foregår i Danmark (turistbuskørsel).
 • Adgang til arrangementer og øvrige ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (fx udstillinger, ballet, teater, koncerter, sportskampe, messer, seminarer, konferencer og kurser), som foregår i Danmark.
 • Restaurant- og cateringydelser, som udføres i Danmark.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, hvis transportmidlet bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.
 • Langtidsudlejning af fartøjer (fx både), der bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.
 • Transport af varer, som foregår i Danmark.
 • Transport af varer mellem to EU-lande, når transporten påbegyndes i Danmark
 • Aktiviteter i tilknytning til transport (fx lastning, losning, omladning og pakning), som udføres i Danmark.
 • Vurdering af og arbejde på løsøregenstande, som udføres i Danmark.

Derudover skal du kun opkræve dansk moms af salg af følgende typer ydelser til en privat forbruger i lande uden for EU, hvis ydelsen forbruges i Danmark:

 • Salg af rettigheder
 • Reklame
 • Rådgivning
 • Forpligtelse til undladelse (fx konkurrenceklausuler)
 • Bank-, finansierings- og forsikringsydelser (dog ikke boksleje)
 • Udlejning af arbejdskraft
 • Udlejning af løsøregenstande
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde
SALG AF VARER TIL UDEN FOR EU kræver du er eksportregistret og har modtaget et EORI nummer

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 


Søg i denne blog