torsdag den 9. november 2017

Bøger af John Hannover
INTRODUKTION TIL REGNSKAB  - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E BOG - ELLER TIL KØB SOM PAPERBACK
Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


mandag den 30. oktober 2017

Ny konto i banken


Jeg søgt at samle mine bedste råd, om hvordan du skaffer dig en ny forbankforbindelse i kort form:

1: Først kan vi konstatere:

 • Selskaber SKAL have erhvervskonto
 • Personlig virksomhed KAN bruge personlig konto, men CVR nummer SKAL tilknyttes som Nemkonto. Dette kan ikke gøres uden bankens godkendelse, da banken ellers kan nægte en at benytte kontoen
 • Banker må nægte at udstede erhvervskonti og nægte at tilknytte CVR til personlige konti. Der er kun krav om bankkonto til personligt brug.
 • 1/10 2017 kom henstilling fra erhvervsministerium og finans Damark til, at banker stiller konti til rådighed for nye CVR. Der er dog ikke forbud mod, at banker takker nej hvis de anser projektet for alt for risikofyldt og heller ikke andet om pris, end bankerne skal søge at prissætte rimeligt og endeligt, de må gerne stille en konto til rådighed med kun et hævekort (visa elektron f.eks.) og forbyde at webshop tilknytning til betalingsløsninger kan ske og forbyde til knytning til automatisk PBS betaling. Med andre ord, en konto der er meget lidt anvendelig, men dog en konto til f.eks. selskabskapitalen
2: Set ned bankens øjne:

Banker er forretninger som alle andre og skal tjene penge til aktionærerne OG det offentlige kræver generelt de skal polstre sig yderligere = have flere penge på kistebunden.

De har en vis skepsis overfor personer der vil drive virksomhed, uden selv at have hånden på bagepladen. Derfor er der ofte stor skepsis når 3 mand kommer og beder om konto til deres IVS stiftet med 33,3 øre hver, specielt hvis ingen af de tre har værdier som banken kan få sikkerhed i.

Banker takker generelt nej til alle der står i kreditorregister RKI, da disse personer allerede har beviste at de kan tabe en masse penge for andre og - deres økonomi  er langt mere uforudsigelig.

Banker har frygt for visse brancher, mere end andre, og stiller derfor ofte større sikkerhedskrav. Det kunne være alt fra ny Café til pornobutik, kiosk, import af varer der er kendt for mange kopivarer o.l.

Banker taber penge på erhvervskunder, selv uden at have bevilget lån. Ved cash-back (når en webshop kunde f.eks. returner varer og skal have pengene tilbage) så er det banken der skal betale kunden pengene, hvis ejeren har tømt sin konto løbende.

Tilmelder et firma moms til automatisk momsbetaling, så sker denne uden banken ser det først og trækker derfor let konto i minus.

Med et hvert almindeligt kreditkort kan enhver konto let trækkes over.

Banken tjener ikke på at du har lidt penge stående hos dem, tværtimod skal de betale nationalbanken for at have dine penge stående. De vil derfor langt hellere have kunder der er solidere og kan gives lån med rent.

Det koster derimod banken penge for hver konto de skal drive, til IT og til personale mm, og erhverv, der ofte har langt flere transaktioner end personlige konti, vil ofte koste mere end personlige konti.

Dertil kommer, at bankerne har meget store krav på sig til at lave en fuld hvidvask gennemgang af hele dit projekt, baggrunden for det, din økonomi og den fremtidige økonomi i firmaet. Bankerne har store personaleomkostninger på den konto.

3 Hvad gør man så for at få en konto?

Først og fremmest skal man gøre op med sig selv, om man mener at kunne skabe forståelse med økonomer og bankfolk, eller om man rent ud sagt, måske kører sur, når man synes der er for mange spørgsmål.
Er man i tvivl, så bør man enten se sig om i netværket efter nogen, som har gode bankkontakter og virker til at kunne klare en god kommunikation, eller - betale en bogholder/revisor for at gå med i banken.

Tag personlig kontakt - ikke bare en e-mail

Udarbejd en lille forretningsplan og et budget der kan vise hvad det er, du har for planer og, som banken kan blive del af.

Forklar tydeligt hvad du selv byder ind med, enten i form af penge, eller hvis du kan arbejde for dit projekt uden at skulle bruge løn i en periode. Banken gennemskuer let, hvis du siger du ikke behøver løn, for de vil forvente at komme til at kende din privatøkonomi,

Regn med, at du derfor skal starte i din egen personlige bank. Der får du langt lettest en ny erhvervskonto og får du nej, så skal du regne med, at du nok skal flytte det private med over til en anden bank.

Det  koster idag næsten altid penge at oprette en egentlig erhvervskonto eller få CVR nummer tilknyttet en personlig konto. 

Prisen svinger fra bank til bank, og der kan være studierabat eller rabat for "storkunder" osv, men regn med fra 1.500 kr til 5.000 kr for stiftelse og ofte mellem 250 kr og 300 kr per kvartal for drift af netbank/kreditkort. Tag en rolig forhandling om prisen.

4: Dette skal du regne med at have forbedret og have med til banken:

Kort beskrevet har vi hvidvaskloven som sætter minimum for det banken SKAL indhente oplysning om:

 • Sikker identifikation (ofte både kørekort og sygsikring) for samtlige ejere
 • Hvor kommer pengene fra? (ofte krav om personlig årsopgørelse fra skat mm)
 • Forstå formålet med kontoen (ofte forretningsplan)
 • Forstår omfanget med det forventede forbrug (oftest budget)
Bankerne kan ofte idag, hvis de får din tilladelse, indhente oplysninger om din privatøkonomi, løn oplysninger o.l. fra et system der hedder E-skat-data.

Jo mere forberedt du selv er og jo bedre materiale du kan give banken på forhånd, jo lettere er det at skabe det tillidsforhold som I skal leve godt med fremover.

5: Personlig hæftelse:

I personlig virksomhed der hæfter du jo automatisk personligt overfor banker og alle andre, men i selskabsform skal du som udgangspunkt forvente, at der vil være krav til at du (og evt. andre ejere) skal stille op som personlig sikkerhed. Det sker ved at underskrive en "selvskyldnerkaution"

Her går en del i baglås, idet de mener at de jo netop stifter selskab for at undgå personlig hæftelse, men så må man nok forstå at så vil banken jo heller ikke hæfte for noget.

Udgangspunktet må være, at siger man nej til selv at ville tage det ansvar, så får man et nej fra banken.

Banken vil mene, at når du står og siger, du IKKE kommer til at trække over og banken IKKE skal låne dig penge og banken IKKE har nogen risiko, ja så ville der jo heller aldrig være en risiko ejerne, ved at påtage sig den personlige risiko over for banken.

Eneste plausible forklaring på et nej set med bankens øjne vil jo være, at du jo faktisk godt ved der kan komme tab på det du nu beder banken stille op for.

KONKLUSION:

Langt de fleste der stifter firma får uden større problem en bankkonto. Det er relativt få, som af forskellige årsager løber ind i problemer, og ofte er en medvirkende årsag, at de går i baglås overfor banken på alt for tidligt et tidspunkt.

Lad være med fra start at se banken som en fjende. Du vil aldrig kunne forhandle godt med en fjende, og forholdet vil hurtigt fattes på samme måde på den anden side af skrivebordet.

Bankerne skal og bør stille erhvervskonti til rådighed - mod en rimelig pris, og desværre jo uden kreditkort og lukket af for betalingsløsninger, så konto alene kan indeholde firmaets penge og betalig alene kan ske ved bankoverførsler når konto er i plus.

Det flest får dog, mod det personlige ansvar i selvskyldnerkation eller personlig virksomhed, ret problemfrit en fuld erhvervskonto.

venlig hilsen John Hannover

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S
lørdag den 21. oktober 2017

Inkasso - eller civil retssag


Vi har i Danmark det vi kan kalde et "2 strenget retssystem" for denne type twister.

Hvis en part har et krav mod en anden part, og der ikke er rejst indsigelse mod kravet, så kan en sag sendes direkte til Inkasso ved fogedretten og der få dom med betalingspåkrav.

Hvis to parter er uenige om et krav eller en erstatning, så skal en tvist som parterne ikke selv kan enes om, bringes for civilretten med stævning til domsafgørelse.

FOGEDSAGER:

Fogedretten  behandler tvangsgennemførelse af krav. Det kan f.eks. være krav om betaling af penge, eller udlevering af genstande. Som nævnt skal der som udgangspunkt være enighed om et krav - det må ikke være betvivlet, men være et retsgyldigt krav.
Det skal med, at det ikke er nok bare at protestere mod en betaling. Det skal være en ægte begrundet indsigelse. Det er ikke en indsigelse, hvis du bare siger - "Jeg synes ikke jeg vil betale min husleje - den købte bil osv - Indsigelsen skal være rimeligt begrundet. 

Som kreditor er du forpligtet til at forholde dig kvalificeret til skyldners eventuelle indsigelser, og svare på dem.

En indsigelse kan også bestå i, at der er enighed om et eller andet bestemt krav, men klar uenighed om beløbet. Er der det, vil det være imod god inkassoskik at sende beløbet til inkasso, men også her skal der være en rimelig begrundelse for uenigheden.
Her man en kreditor (den der har penge tilgode) få hjælp til at inddrive kravet. Hvis den person der skylder pengene, ikke kan betale, så kan kreditor anmode fogedretten om at foretage udlæg i skyldnerens ejendele.

Det kan både være udlæg i privat indbo mm til dækning af en gæld eller, hvis du har købt noget på afbetaling og ikke betaler dine afdrag, så kan sælger få fogedrettens hjælp til at få det købte retur, eller anden værdi.

Betaler du som lejer ikke din husleje, så vil det også kunne være med fogedrettens hjælp, at du sættes ud af dit lejemål.

Som lille krølle, så kan fogedretten også godt i specielle situationer være behjælpelig med en foreløbig sikring af en evt ret, så værdier ikke kan forsvinde under en forhandling. 

Inden en sag kan tages op i fogedretten, så skal skyldner være blevet opfordret til at betale (der skal være sendt en rykker med rimelig tidsfrist - mindst 10 dage) Der er ikke krav om andet end en enkelt rykker, får en sag må sendes til inkasso.

Herefter indkaldes skyldner til fogedretten. Her vil kreditor, eller en repræsentant for kreditor, inkassobureau eller advokat, være til stede.Mødet i sig selv er ret uformelt og går oftest ganske hurtigt. Fogeden skal efter loven vejleden en skylder, hvis denne møder op uden egen advokat.

Kravet opgøres med de omkostninger kreditor har fået ekstra, ved at skulle fremsende sagen til fogedretten. Retten vil spørge ind til den manglende betaling og årsagen, og ved manglende betalingsevne, kan retten foretage udlæg (pant) i skyldners ejendele, og der vil også blive drøftet en eventuel afdragsordning.

Skyldner skal ærligt give alle oplysninger om sin og husstandens økonomi og oplyse om aktiver (hus, bil, båd, bankindestående og andet) TV og musikanlæg vil der normalt ikke blive taget udlæg i, med mindre disse er af helt usædvanlig høj værdi.

Hvis retten tager pant/udlæg i aktiver, så må skyldner ikke sælge disse aktiver, uden først at have indfriet gælden.

Du har pligt til at møde på indkaldelsestidspunktet i fogedretten. Bliver du syg, vil der normalt være krav om dokumentation. Ellers kan skyldner anholdes, og bringes for fogedretten af politiet.

Vejledning om almindelig behandling af fogedsager -. Det vil være klogt, at du som part i en fogedsag tager dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt.

CIVILE SAGER:

Civile sager rejses, hvor der er en twist parterne ikke kan nå til enighed om, modsat fogedsager, hvor der ikke som sådan er en twist, bare manglende betalingsvilje eller evne.

En civil retssag gennemføres ved domstolene (i første omgang byretterne). Her vil den ene part (sagsøgeren) bede om rettens hjælp til gennemførelse af et krav over for den anden part, den sagsøgte.

Civile sager kan gennemføres som almindelig civil retssag eller som småsag

Det kan både være krav om betaling af et beløb, som der er stridighed om, eller krav om den sagsøgte skal foretage en bestemt handling, eller holde op med en bestemt handling, og det kan være afgørelse af rettighedsmæssig karakter.

Boligtvister afgøres i den del af civilretten som hedder boligretten.

Retten vil afsige en dom, og vinderen af sagen kan så siden få fogedrettens hjælp til inddrivelse af beløbet.

Små sager kan afgøres af retten som såkaldt småsagsproces. Det omfatter som udgangspunkt sager hvor grænsen for pengekrav er under 50.000 kr ex renter og retsomkostninger.

Du kan læse mere om småsager i dette link.  

For enhver retssag er det vigtigt, at sagen er forberedt, både i det faktuelt juridiske indhold og, at parterne inden har undersøgt muligheden for meditation (at en eller flere, normalt uvildige, personer, har forsøgt at bringe parterne til enighed. Efter retsplejelovens § 336 a har parterne helt enkelt pligt til, inden sagens bringes for retten, at undersøge mulighederne for forlig. 

Skulle en af parterne ikke ville opfylde denne pligt, kan efter retsplejelovens § 318 stk 2 pålægges at betale de ekstra omkostninger dette måtte medføre.

Parterne skal også efter retsplejelovens § 348 og 251, allerede i stævning (fra den der stævner) og svarskrift (fra den stævnede) angive forslag til sagens behandling, og om de punkter der skal drøftes under det indledende retsmøde.

Det er ganske oplagt, at det ofte koster ganske meget at gennemføre retslige tvister, så helt givet, skal man gøre alt man kan, for at opnå en enighed, inden man griber til retssag som sidste løsning. Man skal naturligvis også overveje, om man fuldt tror på, at den man stævner, kan betale det man kræver, for ellers vil det jo let kunne være at "smide gode penge efter dårlige".

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

IVS” Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


onsdag den 18. oktober 2017

Checkliste - Faktura og moms for varer til EU og uden for

Moms ved fakturering til EU - Krav:


Til private som ikke er momsregistrerede i andre EU lande, skal du altid blot fakturere med dansk moms.

Til momsregistrerede i EU er proceduren som følger:

Du skal du først og fremmest checke, at modtager ER momsregistreret i det pågældende EU land. Det gør du ved at skrive købers moms nummer i dette VIES link. Du skal, ved tvivl siden, kunne bevise, at du checkede det, så tag f.eks. et "print screen" af billedet.


Du skal kunne påvise, at varen rent faktisk forlader Danmark til modtageren i EU.

Din faktura skal sendes senest den 15. i den måned der efterfølger måneden hvor varen er afsendt (du kan lige så godt altid bare fakturere samme dag du sender)

Du skal dernæst fakturere med teksten "Reverse charge" eller tilsvarende som viser, at det er køber der har ansvar for indberetning af momsen OG din faktura skal oplyse om modtagerens nationale momsnummer (det du checkede i VIES linket) 

Du skal til sidst, ved momsangivelsen, angive det samlede salg af denne art i momsrubrik B og du skal indberette salget kunde for kundes VAT (moms) nummer i varesalg - EU-salgslisten.

Til alle kunder uden for EU - både private og firmaer krav: 


Du skal fakturere uden moms, forudsat du kan dokumentere, at varene transporteres ud af EU. Der laves så blot faktura uden moms, og der skal ikke noteres noget specielt om købers momsnummer mm.

For at sælge varer uden for EU skal du være eksportregistreret og salget indrapporteres i e-Export systemet (overlad ofte med fordel til en speditør der står for forsendelsen.
¨
Dit samlede salg til uden for EU angives i momsrubrik C ved momsangivelsen,

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB  - En begynderbog om regnskab og bogføring - givet god for mange andre end begyndere også.

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

søndag den 8. oktober 2017

Frivillig momsregistrering - en god ide?


Ofte ser man personer der så gerne vil have virksomhed, men hvor moms er det værste de kan tænke sig. Det er der sikkert flere grunde til. For en del er det alene det at holde prisen til private kunder nede som tæller, men for mange andre, er det frygten for, om de nu kan finde ud af regnskab og indberetning.

Alle moderne regnskabsprogrammer gør momsindberetning meget enkel.

Først: Pligt til momsregistrering sker så snart det er åbenlyst, at man vil komme til at omsætte for over 50.000 kr på enhver 12 mdr periode, regnet både frem og tilbage. 

Det betyder, at man ikke bare først lige må tage 50.000 uden moms, og så registrere. Venter man for længe, så kan man skulle af med moms af alt man omsatte inden registrering + en bod på samme beløb.

Dernæst: Det er kun i forhold til salg til private der kan være en fordel prismæssigt ved ikke at være momsregistreret.
Andre momsregistrerede er helt ligeglade med, at man lægger moms på, for de har fuldt fradrag for den moms.
 

Private kunder derimod, de betaler jo momsen og dermed bliver varen dyrere. Den bliver dog sjældent 25% dyrere, for hvis du er momsregistreret, så vil du jo have haft momsfradrag for dine køb som udgangspunkt.

Sælger du i hovedsagen til momsregistrerede firmaer, så bør du generelt selv momsregistrere dig.

Fordele ved momsregistrering:

 • Du kan trække moms fra dine køb, og betaler ikke importmomsen ved køb fra udlandet.
 • Dine kunder skal ikke indberette det som honorar overfor skat, på dit CPR hvis det er ydelser du sælger.
 • Så længe du aktivt driver ting erhvervsmæssigt og gør det med overskud som mål, så kan du som udgangspunkt som CVR registreret få fradrag for evt. underskud i starten, direkte i anden personlig virksomhed. Som CPR person skal du ikke forvente at kunne fratrække et underskud.
 • Du har de samme priser hele vejen fra start til slut, modsat hvis du starter uden moms, og pludseligt skal lade alle priser til private gå op med 25%
 • Det skaber troværdighed at man sælger med moms, ganske som næsten alle andre forretninger.


Ulemper ved momsregistrering:

 • Du bliver lidt dyrere over for privatkunder.
 • Du skal føre regnskab med moms, men det klarer alle moderne regnskabsprogrammer helt af sig selv.
 • Du skal huske at moms-angive også selv om moms måtte være 0 for en periode.

Regnskab skal du føre uanset du er momsregistreret eller ikke. Du skal føre regnskab over alle udgifter minus indtægter og opgive resultatet til skat, uanset du er momsregistreret eller ikke. Moms er ikke en del af dit resultat, og alle regnskabsprogrammer kan håndtere moms problemløst for dig. Du skal blot bogføre med moms, når du ser der er moms på de fakturaer du selv modtager - eller angive moms ved import, uden det så koster dig noget.

Alle dine egne salg lægger du moms på = bruger en konto i regnskabsprogrammet som er med moms.


Når du registrerer dig og du har besluttet, at du vil have moms med i registreringen, så vælg at svare ja til, at du forventer over 50.000 kr i omsætning per 12 mdr. Du vil så kunne afslutte momsen igen lettere, end hvis det har været ren frivillig momsregistrering, som binder 24 måneder.

Mange som fravælger moms af frygt for besvær, ville garanteret med fordel kunne være momsregistrerede.

venligst John HannoverSE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

torsdag den 28. september 2017

Erhvervsminister opfordrer banker til at give iværksætter basis konto

Skal du ha bank?Der har været mange kontakter fra mange sider, iværksætter foreningen, særlige grupper indkaldt som ekspertgrupper til Erhvervsministeriet mm, med det formå at søge en løsning på, at man føler det er meget svært at få en erhvervskonto til nyt iværksætterprojekt.

Jeg selv har tildigere været i kontakt med Brian Mikkelsen, Erhvervsministeren og med Dansk Finans samt senere med en større dansk banks erhvervsledelse, og alle er som sådan positive, men alle viger i sagens natur også tilbage fra, at kræve, at banker skal løsne på kredit check mm.


Finans Danmark og Erhvervsministeriet, virker enige i problemstillingen og
Erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) har i brev svaret brugere, at der er enighed mellem ministeriet og Finans Danmark om, at der per 1/10-2017 ligger en klar henstilling til bankerne, om at udstede en basal konto til erhvervsvirksomheder er der hjemhørende i Danmark. Henstillingen træder i kraft 1 oktober 2017

Dette er dog ikke at se på finans Danmarks sider.

Dette er så også blot resultat af EUs PAD direktiv som skal være implanteret inden 18 september 2017 


Det betyder at HENSTILLINGEN opfordrer banker til at tilbyde erhverv som minimum:

En § 20-konto som skal omfatte funktioner i form af 
• Adgang til at indsætte og hæve kontanter.
• Kredittransaktioner til kontoen(konto-til-konto overførsler), eks. løn, pension mv. Kontoen kan således anvendes som NEM-konto. 
• Et debetkort med saldokontrol eller et hævekort.  

Det vil gøre det muligt at:

• indsætte og hæve kontanter, 
• gennemføre direkte debiteringer, • betalingstransaktioner via betalingskort, 
• kredittransaktioner(konto-til-konto overførsler)
• netbank til brug for ejers kontrol af saldo og direkte konto til konto overførsler.

Kort beskrevet betyder det jo en så kaldt "dum konto" så:

 • Ikke kan tilknyttes betalingsservice med automatisk træk af f.eks moms og andre omkostninger
 • Ikke kan tilknyttes betalingsløsninger til webshop brug og tilsvarende (som jo giver banken charge back risiko.
 • Ikke kan tilknyttes almindeligt dankort, Visa eller Master men alene et debet kort (type Visa Electron)

Jeg tror ikke ret mange virksomheder har meget glæde af en sådan konto, men nogen kan det jo hjælpe

I overensstemmelse med PAD-direktivet foreslås det, at pengeinstitutter skal tilbyde denne konto gebyrfrit eller til et rimeligt gebyr, som fastsættes af det enkelte institut under hensyntagen til det nationale indkomstniveau, og det gennemsnitlige niveau for gebyrer for PADkontoen i den enkelte medlemsstat. Med et rimeligt gebyr vil pengeinstitutter have mulighed for at få dækning for samtlige omkostninger ved drift af en PAD-konto samt en rimelig fortjeneste

Min forventninger er gebyr vil lande omkring 1500 kr per år (svarer lidt til de omkostninger flere neutrale har beregnet for oprettelse, hvidvask kontrol og drift per år for en sådan § 20 konto.

Personligt tror jeg ikke det ”rykker det store”. Alle med fornuftigt projekt og ikke ramt af RKI kan i dag mod betaling få erhvervskonto. Bankerne vil forsat have fuldt ret til kreditvurdering, og da der som det siden vil blive beskrevet, er en klar risiko ved erhvervskonti, som ikke er tilsvarende for personlige, så tror jeg den del bliver ret uændret.

Skal konto kunne andet end bare bruges til konto til konto overførsler osv, men f.eks. skal kunne tilknyttes alm master eller visadankort og kunne tilsluttes PBS og kunne tilsluttes betalingsløsninger i forbindelse med Webshops, så er prisen fri.
Jyske har som standard 5.000 kr. og andre ligger jo mellem 1500 og de 5.000 og den del ændres der jo ikke ved.
Bankerne synes ikke klar med sådanne basis konti til erhverv, og siger selv, at de hver gang de taler med en iværksætter om det, så vil en sådan konto ikke dække behovet alligevel.

Jeg er stadigt i kommunikation med et par banker om en sådan konto men jeg frygter lidt den vil blive vanskelig at bruge for de fleste. De som KUN lige skal kunne modtage penge ved kontooverførsler og betale andre via overførsel OG skal bruge kontoen til moms retur, de vil kunne have glæde af den, men en af de store grupper, som har vanskeligt ved "at få bank" er unge der vil starte webshop - og til det formål vil en sådan konto være ubrugelig.
-----------------------

Kort godt mener jeg faktisk, at langt de fleste kan få en erhvervskonto.

1
EN gruppe kan ikke, og det er folk der har vist sig ikke at kunne overholde betalingsaftaler eller i alle fald er havnet i en stor økonomisk klemme og lige frem er havnet i RKI. For den gruppe er døren lukket og intet ændres af nye intentioner. Det ville kræve en helt ny konto som nævnt.

2
En anden gruppe der MENER, det er tæt på umuligt, er en gruppe som faktisk sagtens kan få en konto, men bare synes at gebyret er alt for højt og føler det er for at skræmme dem bort. 
Gebyrene er høje, Jyske Bank tager som udgangspunkt 5.000 for alle nye erhvervskonti, men Erhvervsministerens ønske om at alle skal kunne få en erhvervskonto, vil snarere udløse mere faste gebyrer for alle, end det modsatte.
Hvorom alting er, så kan disse personer godt få kontoen - de synes bare den er for dyr

3
Så er der en gruppe som slet ikke ønsker at leve op til bankers krav om budget, forretningsplan identitetspapirer og andet, som hvidvask lov stiller krav til.
Den gruppe har ofte det problem, at de slet ikke har forretningsplan eller  budget, og heller ikke har noget ønske om den slags og de ser kravet som en afvisning fra bankerne 
Den del ændre erhvervsministerens ønske om konto til alle ikke på, og fra det offentlig sker der tværtimod konstante stramninger i overholdelse af hvidvaskloven.

4
En fjerde gruppe som opleve nej, er personer uden rimelig privatøkonomi, som har planer om en webshop med Kina import eller opstart af eget tøjmærke, helt uden inden at have nogen som helst kendskab til branchen. Det anser banker generelt for risikofyldt og Erhvervministeriet kommer ikke til at medvirke til, at den gruppe skal have en konto, med mindre det som nævnt er en ret ubrugelige en, uden kreditkort og nogen som helst form for PBS tilmelding.

5
Den store gruppe er de som faktisk rimeligt smertefrit får en erhvervskonto, afleverer det de skal og acceptere et gebyr, som ofte forhandles ned. Den gruppe ændrer ønsket heller ikke noget for.

Jeg ville ønske jeg kunne sige, at jeg tror Erhvervsministerens besked til bankerne via Finans Danmark, om at ministeriet ønsker, at bankerne gør det muligt for alle iværksættere at få en basis konto, kom til at rykke noget større, men jeg tror det ikke.

Det KUNNE føre til krav en dag, men aldrig krav om at banker skal tage nogen ind til egentlig risiko for dem, tværtimod kræves mere og mere polstring og faktisk mindre risikovillighed langt hen ad vejen.

Så er vi der, hvor et evt. krav bare fører til den der ubrugelige kontoform, intet overtræk, intet kreditkort, ingen PBS tilmelding og så givet alligevel et gebyr, som måske kan aftale til kun at måtte dække bankernes gennemsnitsomkostning ved hvidvask gennemgang og drift af en lille erhvervskonto. Det KUNNE blive fremtiden, en ubrugelig konto som alle skal kunne tildeles for 2.000 kr i opstart og 300 kr i kvartalet, men det er ikke en lykkelig løsning, og skaber ikke bedre iværksættere.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Søg i denne blog