lørdag den 4. november 2023

Beskatning af Cryptovaluta + lidt om kommercielt brug.

 


Cryptovaluta, som f.eks Bitcoin har i dag en hård, og i manges øje, uretfærdig beskatning.

De er ikke omfattet af alm skattelovgivning om finansielle kontrakter, så du skal selv føre nøje regnskab med alle handler du foretager.

Hver handel beskattes for sig. Tab giver fradrag som ligningsmæssige fradrag med knapt 26% værdi, mens gevinster beskattes som personlig indkomst med en skat mellem ca 37% og 53%

Tab kan således ikke fremføres til modregning i senere gevinster, hverken inden for året, eller til senere år.

Her kan ses, at SKAT er aktive i kontrollen med mere end 300 borgere der har måtte betale mere end 58 mio i skat for 2019 til 2021 LINK

Her er link til god SKAT gennemgang af samlet cryptobeskatning for private

Angivelse i årets oplysningsskema (selvangivelsen):

Tab - årets samlede tab fra alle handler opgives i rubrik 58 til kun ligningsmæssig fradragsværdi

Gevinster, årets gevinster lagt sammen, men ikke fratrukket tab - skrives i rubrik 20

Investeres via EFT (som crypto CFD) beskattes ikke kun realiserede men efter lagerprincippet ult. hvert år - gevinst og tab.
Direkte investering i crypto beskattes kun for realiserede (handler)

Sådanne finansielle kontrakt er beskattes så som kapitalindkomst med fra 37-42% skat på gevinst -  og tab giver fradrag med max 33 - ned til 25% - forudsat man har andre finansielle kontrakter at trække fra i. Ellers fremskrives tabet generelt.

Begge skattebetragtninger er godt gennemgået i DETTE LINK


Generelt spekulationsbeskattes aktiver som ikke er omfattet af særregler som for Fast ejendom, aktier og fordringer. Undtagelser er så, hvis de er brugt i næring (aktiv drift modsat passiv opbevaring) Der er ikke nok at handle for dem, for at det er næring. Det vil også, med mindre de indgår i egentlig drift/næring være spekulation at gemme dem, for handel senere.

Dette forstærkes i den juridiske vejledning, at de ikke, som f.eks et maleri, kan anvendes til at udsmykke værelser med, og ikke, som f.eks en dyr violin, til at spille på.

V.DK har en god gennemgang af udvidelse af begrebet spekulation og handel ved crypto i dette LINK

Når vi taler direkte investering i Cryto, er her et eksempel som kan vise, at selvom man måske i et år ikke har tjent spor og heller ikke tabt noget, med andre ord, er gået i rent 0, så vil kunne opleve at man beskattes:



Der fra skatteministeriet givet besked til skattelovrådet, om at gennemgå denne lovgivning og komme med forslag til ændringer, senest i 2023 - hvilket jo tidligst vil give ikrafttræden i 2024

 • En forudsætning for en "normalisering" vil givet blive, helt som finansielle kontrakter, at købet med det samme-  fra hvert køb -  skal være meddelt skat, for at man får mulighed for at fradrag et tab i senere gevinster.
 • Herefter vil beskatning så kunne ske som kapital indkomst og:
 • Man vil have ret til fradrag for tab i senere gevinster i samme investeringstype - cryptovaluta.
 • Der vil givet også blive en pligt til, at alle danske bitcoin udbydere opgiver alle handler til det offentlige. Her er der også internationalt samarbejde, så det er sandsynligt det vil komme til at omfatte langt de fleste større udbydere.

Det vil give staten den fordel, at der bliver mere kontrol med handler, da personer der ikke angiver køb, dels vil miste mulighed for fradrag af tab og dels vil kunne sigtes for skattesvindel.

Erhvervsmæssigt brug:
Jeg vil her blot pege på den risiko der kan være med hvidvaskkontrol og compliance.

Der er jo ikke megen tvivl om, at crypto bruges af kidnappere og personer der lukker store firmaers IT ned - mod krav om betaling i crypto - bortførelsesløsepenge ligeså, ligesom der givet er et eller andet niveau af hvidvask af sorte penge til hvide i brugen.
Det kan betyde, at man som virksomhed KAN anklages for ikke at have godkendt hvidvask kontrol af betalinger - og dermed kritik af compliance.
Der er behov for en crypto-valuta der i langt højere grad kan føres kontrol med. 

SKAT
har i bindende svar LINK angivet, at hvis man ex kan begrunde investering i selskabsform i f.eks BTC med ønske om at undgå negativ rente, ville det ses som del er selskabets sfære og indgå som gevinst og tak i resultatet - jævnfør LINK

Erhvervsmæssig investering er hæmmet af, at skat forsat ser investering i cryptovaluta som del af privatsfæren, og man derved risikerer at blive personligt beskattet. Dette forhold kan skattelovrådet nok se på samtidigt.

Brug som betalingsmiddel vil være muligt, men hæmmes så yderligere af de store svingninger i kurs, noget der dog intet har med skat at gøre, men kommer af, at valutaen ikke i sig selv er baseret i anden værdi, end det som køberne spekulerer i.

Man kan læse meget mere om disse sidste forhold i dette tidligere blogindlæg i linket.

Husk også, at hvis du mister din kode til din wallet - så er der ikke skattefradrag for tabet (som i princip ikke er endeligt konstateret). 
SKM2018.104 SR Ved evt hacking og snyd, skal der også mange sikre beviser til, og generelt bindende svar fra SKAT, hvis du skal have fradrag.

Her er en - i alle fald her i April 2022 RIGTIG god gennemgang fra Samar law i link

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

lørdag den 21. oktober 2023

SKRÆKEKSEMPLER på "gør det selv regnskab" der kan gå HELT galt


Under min indledning her, får I en del eksempler som viser hvor galt det for ofte går,

Jeg er ikke fortaler for, at man skal bestå studentereksamen eller andet, for at blive selvstændig, men jeg tror, at f.eks et lille kørekort, man skulle tage, inden man stiftede CVR, kunne redde mange fra dumme fejl.
Det er oplagt, at de mange super regnskabsprogrammer kan være god hjælp, men hvis man tror, at alt så er "gør det selv" så tager man ofte fejl.

Jeg vil altid opfordre alle til, selv hvis de er gode til at bruge programmerne, så lader de lige regnskabet afluse, mindst hver gang inden der skal afregnes moms de første 4 gange og så inden året afsluttes

Alternativt et gratis obligatorisk kursus på 1 time hos SKAT eller Erhvervsstyrelsen til alle, men problemet der vil være, at det gør det umuligt at stifte samme dag man vil, da der altid vil være ventetid på kurser
Her et par kørekort eksempler

Personlig virksomhed kørekort
MOMS kørekort 
Det er ikke min forventning, at man som sådan skal bestå, blot skal man kunne læse regler for hvert spørgsmål klart og tydeligt, og derefter selv sætte kryds de rigtige steder. Det vil gøre, at mange misforståelser kan undgås.
Jeg skriver ikke dette, for at få arbejde, for jeg har INGEN betalte ydelser

Her er nogle skrækeksempler fra div. Facebook iværksætter sider - naturligvis anonymiseret

-----------------------------------------------------------------

Anonymt medlem
  min 

Jeg kunne ikke få erhvervskonto til mit ApS så jeg har bare ladet mine kunder betale til min egen konto. Det er gået sådan i næsten to år, en nu siger skat, at jeg skal betale skat af alle de 480.000 kr der er kommet ind, selv om jeg ikke har brugt pengene selv og jeg skal betale dem alle tilbage til en bank som har mit ApS som kunde. Jeg vil tabe alt og gå konkurs. Hvad gør jeg?

JH: Eksempel, hvor en simpelt krav om lige at sætte sig ind i regler for brug af privat konto og private hævninger uden skat, kunne have reddet en person
Anonymiseret af mig  
Hej
Spørgsmål ang GÆLDSTYRELSEN
Jeg har fået et brev at jeg skylder gældstyrelsen og de ville komme på min privat adresse og lukke firmaet (emv). Hvad sker der hvis jeg har et aps bliver det også lukket, aps er forholdsvis ny?

JH: Endnu et eksempel på en, der er kommet helt galt af sted med sin personlige virksomhed - for den skal være gal før den ender der. Simple krav til viden om hvad man kan og må i personlig virksomhed, kunne have reddet en person, der nu let mister levebrød og før smadret økonomien

 Anonymt medlem 15 min

Kan det betale sig at tage lån til samlet skattegæld fra min enkeltmands på ca 400.000? Og er der nogen som vil låne mig penge til det? JH: Skattegæld på 400.000 kr får man ofte kun fordi man totalt har misset skatteregler som man godt kunne have undgået, hvis kravene til basis viden var større, inden man stifter noget, Den vil forfølge spørgeren i mange år frem ofte,

 Anonymt medlem

  min 
Hej alle. Jeg er ifbm en enkeltmandsvirksomhed desværre end i lidt af en gæld. virksomheden stod i mit navn, og desværre godtog skat ikke kunstnermoms (det var et galleri) derfor er jeg endt med en kæmpe momsregning, samt tilbagebetaling af corona-støtte. Samlet lidt over 200.000.
Derudover skylder jeg omkring 100.000 til private kreditorer.

JH: Tænk hvis personen her havde taget lidt hjælp fra dag 1 til et ikke helt let spørgsmål om kunstnermoms. Måske tilmed bedt om bindende svar fra SKAT, og måske også havde haft lidt hjælp til at huske, at der var krav til dokumentation mm ved Corona hjælpepakker.

 Anonymt medlem

  
 mmemme
Jeg har solgt for lige lidt mere end 50000 kr i år fordi jeg fik at vide, at man ikke skulle have firma og måtte sælge for 50000 kr uden skat. Jeg har heller ikke regnskab. Nu vil skat pludseligt have moms og en bøde af det hele - og de vil have jeg skal betale skat af det. Det er over 50.000 kr ialt og det har jeg slet ikke. Hvordan kan de pludseligt bestemme det?
JH: ja her var ikke megen redning i lidt flere krav ved stiftelse af nyt firma, men stadigt sørgeligt eksempel på en, der helt har misset reglerne for hvornår man er skattepligtig, og hvornår moms skal med. Et lille kørekort som man kunne tage, inden bestemte sig for at drive erhverv, kunne måske have været en redning
Anonymisere af mig
 min 
Jeg har brugt min private bil i firmaet. Jeg har bogført halvdelen af alle regninger i mit firma, da jeg bruger bilen lige meget i firmaet og privat, Nu vil skat ikke acceptere mit fradrag selv om jeg har kørt alt det. De vil have en bog over alt jeg har kørt for at jeg kan have fradrag og for at gøre det helt skørt, skal jeg betale alt det tilbage, som mit ApS har betalt af regninger for bilen. Jeg har altid hørt man måtte trække halvdelen fra i firmaet og nu kan jeg lukke det hele for de penge har jeg slet slet ikke?
JH: Har altid hørt, er ofte fejlen. Man har hørt fra en ven, at han trak en halv bil fra eller altid holdt middag for ham selv ude i byen de fleste dage på firmaet, for det gør hans venner da. Det har næppe været mindste ond vilje, men for det første går det ikke bare at sætte halvdelen, og tro SKAT godkender for ejeren og . for det andet må man aldrig bare betale noget fra et ApS til en ejer, uden om skat. Resultatet er, at alt han har hævet fra ApS til ham selv nu beskattes fuldt OG skal betales tilbage til det ApS der har udbetalt En sådan fejl kan ødelægge hans forretning - og måske bringe ham ud i slem gældsknibe

Anonymisere af mig
 

Jeg har købt et hus i mit ApS og  lejer det billigt ud til mig selv, men først nu siger skat, at jeg ikke selv må bestemme huslejen, når jeg ejer firmaet. Jeg er glad for den husleje ApS får, men skat vil bestemme den skal være meget højere og kræver en masse i skat af mig. Hvordan kan de bestemme hvad jeg vil leje ud til? Jeg kan slet ikke betale alt det og vil heller ikke bo så dyrt, og hvad skal jeg så med huset, når det er skat der bestemmer?

Ja - lyder jo også som om det var to forskellige - ApS og ejeren men det er godt eksempel på, hvor en person både får en masse skat at betale og hvor hele ideen med ApS køb af huset, falder til jorden med et brag. Det duer ikke at gøre sådan noget uden at have basis viden
anonymiseret af mig: Jeg har en ApS virksomhed og er momsregistrerer - jeg har købt noget brugt værktøj fra en Privat sælger som skal anvendes i mit arbejde. Er der ikke noget moms jeg kan få retur?

Bare som sidste eksempel på hvor farligt det er, når en ejer af et ApS selv tager sig af regnskab, og ikke ved, at man IKKE kan trække moms fra hvis ikke den fremgår af regning fra dansk momsregistreret Der er givet risiko for masser af fejl i det regnskab, som i noget nær 40% af alt skat kontrollerer, og det kan koste selskabet livet og en selv ens økonomi til slut

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN

I MIN BLOG SOM DETTE LINK 


SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO
MANGE

AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

”START-UP" 

Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende e-bog bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften
”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag
"ApS" Alt om anpartsselskaber
”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Facebook

lørdag den 22. april 2023

AI - Open AI - chat OpenAI - og Bing/Microsoft AI om copyright og ranking




Et par spørgsmål som diskuteres, er hvad AI generede tekster betyder for fremtiden og- om det gør os alle arbejdsløse. Mange "hardcore" tilhængere mener de skaber god ranking og ingen copyright problemer. Man må håbe de samme så, i deres blinde tillid til brugen, vil tænke lidt over, at samme chat boots ikke er helt enige med dem.

Kort kan sige, at AI gør ikke alle arbejdsløse, men det kan lette arbejdet for nogle tekstskrivere og også ofte give gode svar på mere komplekse spørgsmål.

Jeg kan også konstatere, at man sagtens kan få forkerte svar, og direkte svar som, hvis man følger dem, vil betyde man begår ulovligheder.

Man er derfor nød til at kende ganske mange regler, for ikke at risikere at blive fanget med bukserne nede. Det kan gælde både i forhold til handelsbetingelser, eller handel med varer, hvor chat boot enten faktisk henter gale svar, eller svarer ud fra nogle regler, der gælder helt andre steder i verden, end der man skal bruge svaret.

Man skal også stadigt forstå, at for at få høj ranking, så er det unikt indhold af relevant interesse der tæller, og at man absolut ikke kan udgå fra, at chat boot automatisk sikrer en god placering i f.eks. Google søgemaskinen. Dette svarer så også til, hvad de to store chat boots selv svarer, så på den led, har de jo fattet ting ret pænt.

Jeg har herunder i blå tekst ladet OpenAI chat selv besvare de to spørgsmål, og neden under i rød, ladet Microsofts Bing Chat nyeste generation, tage stilling til samme to spørgsmål om - først copyright, og så ranking.
 

Spørger man open AI chat, hvem der har copyright hvis man anvender deres tekster med spørgsmålet:

Who has copyright to AI generated – from open chat AI

så får man det korrekte svar, at det kan man ikke sige med sikkerhed, og man dermed jo godt kan lave brud på copyrigt ved brugen

The question of who owns the copyright to text generated by AI is currently a topic of debate and has not been fully resolved in many jurisdictions. In general, copyright law grants ownership to the person or entity that created the work, but when it comes to AI-generated text, it is not always clear who the creator is.

Some argue that since the AI was programmed and trained by humans, the copyright should belong to the developers or owners of the AI. Others argue that the AI itself is capable of creating original works and should be considered the creator and owner of the copyright.

In some jurisdictions, the law may not be clear on this issue, and it may require further clarification through legal cases or new legislation. It's always recommended to seek legal advice to understand the copyright implications of using AI-generated text.

Og spørger man til Google ranking med dette spørgsmål, får man svaret herunder:

does use of AI create good rating on google

The use of AI alone does not necessarily create a good rating on Google. Google uses a complex algorithm that takes into account many factors to determine the ranking of a website or page in search results. While AI can be used to optimize some of these factors, such as keyword selection, content creation, and website design, it is not the only factor that influences ranking.

To improve your website's ranking on Google, it's important to focus on creating high-quality content that is relevant to your target audience, using appropriate keywords and meta tags, optimizing your website's speed and performance, and earning high-quality backlinks from reputable websites.

Additionally, user experience plays a significant role in how Google ranks websites. A website that is easy to navigate, loads quickly, and provides a positive user experience is more likely to receive a higher ranking than one that is slow, difficult to use, or has a high bounce rate.

In summary, while the use of AI can be helpful in improving certain aspects of your website's optimization, it's important to focus on creating high-quality content and providing a positive user experience

Bings - Microsoft  chat AI svarer omring copyright:

Ophavsretten til tekster fra chat ligger hos Microsoft Corporation. Dette betyder at du ikke kan kopiere eller bruge tekster fra denne chatten uden tilladelse fra Microsoft.

Og spørger man Bing Microsoft egen chat, om tekster fra den øger ranking på Google, svarer den

Jeg tror ikke at tekster fra chat gir bedre rangering på Google. For at forbedre ranking på Google kan du skrive SEO-tekster som er tekster skrevet efter Googles retningslinjer og med henblik på at erobre organiske placeringer i søgeresultatene.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi bare er i den spæde start her, men vil advare mod at tro, det nødvendigvis er den nye gud. Der er ingen tvivl om, at de både er meget anvendelige, brugt rigtigt og - kommer til at udvikle sig yderligere.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


tirsdag den 28. marts 2023

Årsopgørelsens rubrikker for RENTER

 


"ALMINDELIGE" RENTEINDTÆGTER AUTO INDBERETTES OG VISES AUTOMATISK I RUBRIK 31:

 • Renteindtægter af indestående beløb i danske pengeinstitutter.
 • Renteindtægter af obligationer (også ved køb og salg). Hvis du har købt obligationerne i 2022, kan du fratrække renter, du har betalt ved købet, selv om renteindtægterne først forfalder i 2023.
 • Udlodning, der er kapitalindkomst, og som stammer fra investeringsbeviser i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, hvor der ikke er trukket udbytteskat.
 • Renteindtægter af pantebreve i depot. 
 • Positivt afkast på livsforsikring indberettet af dit forsikrings- eller pensionsselskab.

  Du kan ikke selv skrive i rubrik 31 som kun er til de som skal indberette for dig. 
RENTE INDTÆGTER DK, SOM IKKE AUTO INDBERETTES SKRIVES I RUBRIK 39
(ex også rente du modtager for lån givet til det ApS som hovedaktionær)

RENTE UDGIFTER DK, SOM IKKE AUTO INDBERETTES RUBRIK 44

disse renteudgifter skal på din årsopgørelse i rubrik 44:

 • Renter i private låneforhold, hvis de ikke fremgår på din årsopgørelse.
 • Renter fra refusionsopgørelsen ved køb og salg af fast ejendom.   
 • Renteudgifter af lån med mere end to låntagere.
 • Renter vedr. fælleslån optaget via en ejerlejlighedsforening, du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til foreningen.

RENTE INDTÆGTER OG ANDRE INDTÆGTER FRA UDLANDET

Sådan oplyser du din udenlandske indkomst:

 • Vælg Ja ud for rubrik 401 til 495.
 • Klik på Næste under teksten "Hvis du har udenlandsk indkomst".
 • Teksten: "Du skal fremover oplyse om din udenlandske eller erhvervsmæssige indkomst hvert år og senest 1. juli, før du får din årsopgørelse." vises.
 • Klik på Næste.
 • Du kan fortryde ved at klikke på Afbryd.
 • Længere nede på siden finder du Udenlandsk indkomst
 • Vælg den type indkomst du vil indberette ved at klikke på lommeregneren.
 • Når du har indberettet alle dine oplysninger om udenlandsk indkomst, klikker du på Gem og Overfør beløb.
 • Tag stilling til de fortrykte beløb - og skriv det rigtige beløb, hvis der er fejl.
 • Klik på Næste.
 • Godkend dine oplysninger

RENTE UDGIFTER FRA UDLANDET

Disse renteudgifter på din årsopgørelse under Udenlandsk indkomst i rubrik 432 og 493:

 • Renter af gæld i udlandet
 • Renter af lån optaget i Danmark vedrørende udenlandske forhold
  • Lån optaget hos realkreditinstitut i Danmark, som vedrører udenlandsk ejendom, fremgår af dit servicebrev under rubrik 41.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Søg i denne blog