torsdag den 20. september 2018

Bøger af John Hannover


Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


Lønmodtager eller fakturere som selvstændig kort


Det kan være meget dyrt, at kræve, at de som skal udføre arbejde skal skaffe sig CVR og fakturere, frem for at ville ansætte. Det kan være dyrt, både for arbejdsgiveren OG den der fakturererDer er IKKE frit valg på alle hylder, i forholdet LØNMODTAGER eller SELVSTÆNDIG.

Moms kan underkendes for "kunden" og dig - OG fakturering fra et selskab, hvis det er lønmodtager job - vil kunne betyde en skat langt over 100% - og der kan tælles 3 år tilbage = det kan være en ren katastrofe.


LØNMODTAGER:


At være lønmodtager betyder, at du er i et ansættelsesforhold. Det vil sige, at du arbejder efter arbejdsgiverens anvisninger, for dennes regning og risiko, og som led i en aftale.
Forhold, der betyder, at du er lønmodtager

Karakteristika inden for det enkelte forhold
Du arbejder efter arbejdsgiverens anvisninger
Der er fastsat regler for, hvordan og hvornår du skal udføre arbejdet, og der er tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse.
Du kan ikke bestemme, hvilke arbejdsredskaber og materialer der skal bruges ved arbejdets udførelse.
Du kan typisk ikke ansætte arbejdskraft.
Du arbejder for arbejdsgiverens regning og risiko
Du betaler ikke de udgifter, der er ved arbejdet.
Du har ikke en reel økonomisk risiko ved arbejdet.
Indtægten er overvejende nettoindkomst, det vil sige, at der ikke er udgifter til fx indkøb og annoncering af dine egne arbejdsydelser.
Du arbejder som led i en aftale
Du har indgået aftale om løbende arbejdsydelse.
Du anses ifølge arbejdsmarkedslovgivningen - fx ferieloven og funktionærloven - som lønmodtager.
Du får et fast beløb for hver time, uge eller måned, du arbejder.
Udbetaling af bonus, akkord osv. er aftalt på forhånd.
Du arbejder overvejende for én arbejds- eller hvervgiver.
Du har krav på at blive opsagt med et bestemt varsel.
Din mødetid, timetal og ferieplacering er aftalt med eller bestemmes af hvervgiveren.

Selve det, at du måske har fleksible arbejdsforhold betyder IKKE, at du er selvstændig.

HONORARMODTAGER:


Du bliver anset som honorarmodtager, fx når du i din fritid yder et stykke arbejde, der bliver betalt med et honorar eller engangsvederlag, selvom du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse.
Som udgangspunkt skal du ikke registreres for moms som honorarmodtager. Men hvis din omsætning som honorarmodtager overstiger 50.000 kr. før moms, bør du kontakte SKAT.

Fradrag for udgifter:


Fakturerer du, hvad skat kan se som lønmodtager arbejde, vil du også miste en lang række fradrag, da disse skulle have være ligningsmæssigt og ikke bare taget som udgifter.

Du vil endvidere kunne få bod for at have fratrukket kørsel efter statens takst, da det så skulle være befordringsfradrag. Samtidigt mistes fradraget naturligvis.
HVORNÅR ER MAN LØNMODTAGER?
 • Det er arbejdsgiver som bestemmer hvordan og hvornår arbejdet udføres
 • Arbejdsgiver betaler som hovedregel de udgifter der er forbundet med arbejdet
 • Arbejdsforholdet har fast karakter - også selv om det er nogle timer om ugen og helt uregelmæssigt, det gentages oftest
 • Der betales en fast løn for hver time, uge eller måned der arbejdes, uanset om opgaven er færdigudført - eller der er aftalt en fast provision, akkord eller bonus ud fra et resultat.
 • Arbejdstager har ikke reel risiko for at tabe penge ved at udføre arbejdet - ud over risikoen for at lønnen / betalingen for det udebliver.
 • Arbejdstager ville iflg. ferieloven, funktionærloven eller andre arbejdsmarkedslove ha været lønmodtager
Det at man vælger at udskrive fakturaer og f.eks. er momsregistret er uden betydning for bedømmelsen af om man er selvstændig, honorarmodtager eller lønmodtager

Lad mig slå fast: MAN MÅ IKKE BARE BEDE FOLK STIFTE VIRKSOMHED FOR AT UNDGÅ AT SKULLE ANSÆTTE. Kildeskattelov med mere sætter stop for det, 

For arbejdsgivere er der i disse år en stor motivation til søge bort fra ansættelse af lønmodtagere, med forpligtelser i forhold til opsigelse og meget andet.

Der stilles derfor i en del fald krav om, at den "ansatte" skal være freelancer - og i en del fald faktisk om, at den "ansatte" skal starte egen virksomhed, og sende faktura.

For den "ansatte" er risikoen faktisk begrænset til momsen og dens fradrag. Så længe den pågældende overholder og betaler alle skatter OG fakturerer fra personlig virksomhed, vil skat sjældent gribe ind. Kommer den "ansatte" i problem med at kunne betale sin skat, så vil den ansatte, i det omfang denne har medvirket til at bryde kildeskatteloven og ikke ha været registreret som lønmodtager med A-skattetræk, risikere bod.
Faktureres fra et selskab, er risikoen skat på over 100%
Trippelbeskatning opstår ved, at indkomsten først bliver beskattet i det selskab, som modtager pengene for et stykke udført arbejde. Dernæst hos ejeren som er den rette indkomstmodtager. Slutteligt sker der igen beskatning når pengene tages ud af selskabet (løn/udbytte).

For arbejdsgiveren er risikoen klart større. Arbejdsgiveren kan oftest ikke vide, om den "ansatte" faktisk har orden,- og penge til at få betalt sin B-skat eller virksomhedsskat. I de tilfælde vil skat ofte kontrollere, om der faktisk skulle ha været tale om lønmodtagerforhold, og bedømmer skat det, vil de kræve den manglende skat fra lønmodtageren betalt af arbejdsgiveren + afkræve denne en bod.

Her får du en række links der kan være gode for dig, hvis du stadigt er i tvivl:

Dette link til skat er godt at blive klog på skats direkte synspunkter og forklaring om forskel, selvstændig eller ansat.: LINK TIL SKAT OM DETTE


Også BDO revision har skrevet godt om konsulenter gennem virksomhed eller som lønmodtager - her med retningslinje fra SKAT og MOMS i 2018 afgørelse

Her er også et godt link til en AMINO TRÅD hvor Bent Zimmermann fra Skattekonsulenterne ApS bla.a. skriver hvorfor man ikke bare kan stifte selskab, og så lade faktureringen ske via dette, uden at påtage sig selv en alvorlig skatterisiko, hvis ikke skat anerkender en som selvstændig i forhold til den fakturerede løn - du skal gå lidt frem i tråden, men her er en del af teksten:
Hvis Skat efterfølgende kommer og siger at man ikke er selvstændig erhvervsdrivende er det "deep shit". Som personligt erhvervsdrivende betyder det "bare" at man bliver beskattet som løn. Har man lagt indtægterne ind i et selskab bliver man også beskattet personligt men det er endnu værre for selskabet bliver beskattet og lønbeskatningen ændrer ikke ved at midlerne stadig ligger i selskabet. Det kaldes trible beskatning og ikke er lige til at lave om.

Endeligt har advokat Jacob Tøjner lavet et rigtigt godt indlæg om emnet på Amino.dk: LINK TIL JACOB TØJNER og samme mand skriver godt om de problemer det kan gi at bede en lønmodtager om at stifte selskab og fakturere, for at undgå forpligtelser KONSULENTER FIRMA PAS PÅ

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


tirsdag den 18. september 2018

Lukkes der for nye IVS?


Erhvervsministeriet bad i efteråret Erhvervsstyrelsen (EOS) om at udarbejde en redegørelse for Iværksætter selskabernes tilgang til selskabs markedet.

Dette var i realiteten blot en forlængelse af folketingets beslutning, da man fra 2014 åbnede for formen IVS. Her var det besluttet at se formen an og så tage stilling til forsættelsen.


Det kan man så mene tog meget langt tid - men nu kom EOS så med en meget grundig redegørelse på 56 sider, men megen statistik, som IKKE taler voldsomt positivt for formen IVS. 

Erhvervsstyrelsens 56 lange sider redegørelse kan man finde i DETTE LINK. som åbner hele redegørelsen i PDF

Det tog ikke lang tid før den ny erhvervsminister Rasmus Jarlov viste handlekraft og meddelte, at man ville sætte stop for flere IVS og istedet gøre ApS kapitalkravet mindre. Det betyder formentlig 40.000 kr mod i dag 50.000 kr

Erhvervsministeriet har beskrevet det HER I LINK -  ligesom nyheden naturligvis har fundet vej til mange aviser.

Eksisterende IVS får sikkert bare køre videre og mange vil så nok søge hurtigst muligt at blive omregistreret, for ikke at stå som den form der nærmest er taberdømt.

OM det så bliver sådan lovmæssigt ved vi jo ikke, men redegørelsen fra EOS var absolut ikke positiv mod IVS

Hvis man VIL lade IVS forsætte så tror jeg man faktisk kom langt ved følgende, som jo skal gælde alle selskaber, også ApS og A/S men som nok ikke rammer mange andre, end de sjuskede IVS.
 1. Bod for ikke at aflevere regnskab falder 3 mdr efter regnskab skulle have været inde - er som nu personlig uden fradrag - MEN skal ikke bortfalde ved tvangslukning
 2. Karantæne for ledelse/ejere der har et selskab sendt til tvangslukning - mindst 1 mdr - eller måske under hele tvangslukningen, så disse ikke som nu, bare kan flytte goodwill og sikkert også en del aktiver over i nyt IVS stiftet dagen efter tvangslukning af forrige - ofte med samme navn bare men lille tilføjelse.
 3. Evt gebyr til ejer der af sjusk lader selskab (alle former) gå til tvangslukning for besvær i skifteret - 4000 kr kunne være tallet iflg en del undersøgelser
De tre ting ville gøre at mange tænkte sig om en ekstra gang inden de bare lod ting gå til tvangslukning - og man ville næppe se færre iværksættere, fordi folk vidste at hvis de sjuskede så voldsomt, at de blev sendt til tvangslukning - så var der en omkostning der skulle dække skats besvær, skifteretten osv. Samlet ville det vel så koste en ejer maks 7000 kr og en kort karantæne inden nyt stiftes - hvor slemt var det lige?
Ved konkurs giver bod næppe mening - men ved tvangslukning tror jeg det gør

Så er det ikke de gode der straffes men de som ikke vil holde regler - og evt lukke ved erklæring.


Kombiner gerne med automatik der forhindrer stiftelse uden alle ejerregistre er registret og der er angivet email til besked om post i selskabets digitale e-post, for en del tvangslukninger skyldes, at ejeren slet ikke ser sin digitale post og derfor ikke får rykker.

Nu må vi se. Nogen vil givet sige SKYND DIG AT FÅ 1 KR SELSKABER inden de bliver lukkede. 

"Smarte selskabs-stiftere" vil sikkert stifte en masse skuffe IVS de kan sælge ud af, efter det evt. er umuligt at nystifte.

Personligt vil jeg sige, at stoppes formen som nystiftelse så er der al mulig grund til ikke nu at fare ud og stifte IVS, for så vil man meget hurtigt komme bag i køen hos rigtigt mange leverandører og banker.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


tirsdag den 11. september 2018

For mange IVS lukker

Dette er ikke et indlæg MOD Iværksætterselskaber, men faktisk lidt tværtimod, en lille "opsang" til en del af ejerne om at tage sig sammen.

Det skader ALLE IVS over en kam, når IVS har langt flere lukninger end andre firmaformer.

Mange, de fleste, lukkes tilmed ved tvangslukning, og det skyldes ofte, at ejerne ikke indleverer regnskab, og - når de så sendes til tvangslukning, ikke vil bruge revisorpenge på at få selskabet genoptaget (krav om revisor) men hellere smider startkapitalen på - ofte 1 krone - væk, og bare starter nyt,


Jeg har set en kendt jurarådgiver som netop i 2017 OG 2018 ikke indsendte regnskab til tiden. I 2017 blev det reddet med et sent regnskab og genoptagelse men når det skete igen i 2018 kan det ikke genoptages. 3 dage efter det blev sendt til opløsning i 2018 var der et nyt IVS oprettet med næsten samme navn. Det siger lidt om manglende seriøsitet

Nå det var lidt statistik i skulle have


Det viser, at pt er 7,4% af alle IVS der ikke tidl år er opløst, sendt til tvangsopløsning mod 0,7% af ApS der er i normal drift.

Det viser også at 4,5% af alle IVS der ikke tidl er lukket, pt er under konkursbehandling mod 1,4% af ApS

Endeligt viser det, at lægger man de IVS der tidl. år ER lukket ved tvangslukning og konkurs til, så kommer vi op i knapt 20% eller hvert 5 IVS på de kun 4,6 år selskabsformen har eksisteret.

Se vi i stedet på alle stiftede er trækker alle normal drift fra, så får vi samme billede. Her er medregnet alle som er lukket frivilligt ved likvidation og erklæring.
IVS har eksisteret 4,6 år, ApS i 44,6 år og man  kan se, at deler vi de lukkede ud på antal år og holder dem op mod alle stiftede, ja så får vi


Jeg har lagt denne til på opfordring af en der mente, at der lukkede lige så stor procentdel af eksisterende ApS som eksisterende IVS per år, og selv om det er en lidt "sjov" måde at regne på, over så lang en periode som 45,6 år for ApS og 4,6 for IVS, så siger den jo stadigt lidt om, at IVS ikke kan hævde, at der lukkes procentvis lige så mange ApS heller i den regnemåde.

Det tyder meget klart på, at ejerne af IVS dels tager langt større risiko, hvilket nok er naturligt da de ofte har meget lidt at tabe, men det viser også, at ejerne af IVS er langt mindre omhyggeligt med f.eks. at indlevere regnskab,

Det sidste kan skyldes, at selskabet går så dårligt, at man vil af med det, og i alle fald er det jo sådan, at loven er skruet så fjollet sammen, at sender man det selskab til tvangsopløsning, ved slet ikke at aflevere regnskab, så slipper man for alle bøder for at indsende regnskab for sent.

Bøden udløses alene når  man pligtskyldigt for det sene regnskab ind, men giver man helt pokker i regnskabet, så bortfalder bøden og ejerne kan stifte nyt IVS samme dag for 1 krone, imens skifteretten for samfundets regning opløser det gamle, ofte med lidt gæld til skat og moms og andre.

Her kunne loven let ændres til, at bøden for et forsent afleveret regnskab falder uanset selskabet opløses. Bøden/boden er jo i forvejen en der udstedes personligt og ikke til selskabet, men trods det, at både selskabsstyrelsen og erhvervsminister kender til denne lov OG problemerne, sidder alle på hænderne og gør ingenting.

Resultatet kan godt en dag blive, at hele loven om IVS skal ændres, og i alle fald er det her og nu til stor skade for alle veldrevne IVS, og for alle nye IVS der skal stiftes og skaffe sig bankkonto og leverandører, at SÅ mange eksisterende ikke drives tilstrækkeligt seriøst.

Det er urimeligt, at det måske en dag ikke skal være muligt, at få stiftet et selskab med så lav kapital, eller være en selskabsform der ses dybt ned på, alene fordi en række lykkeriddere ikke har ansvar nok til at føre regnskab og moral nok til ikke bare at lade selskaberne sejle i deres egen sø, så snart de taber lysten eller ser deres ene krone er tabt i alle fald.

SÅ forslag til enkle ændringer der kunne fjerne incitament til at lade tvangslukke:
 1. Bod for manglende regnskab skal falde også ved tvangslukning, den er i forvejen personlig.
 2. Ejer af tvangslukkede selskaber må ikke stifte nyt før tidligst 3 mdr efter - eller måske først når skifterettens behandling var afsluttet.

Til alle jer der driver IVS seriøst, og I er heldigvis klart flest - thumbs up herfra - Forsæt det gode arbejde og god vind med jeres forretninger

Skulle nogen have fået lyst til at vide mere om IVS og hvordan man driver det sikkert - så kig evt ind i IVS som ebog eller paperback - Det burde kunne forhindre nogle utide lukninger.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


vh John Hannover


torsdag den 9. august 2018

STOP STOP STOP - og kom SÅ igang


Alt for mange kaster sig ud i ny webshop med hovedet under armen. Troen er ofte, at det må være den nemmeste og næsten mest passive form for indtægt, som man kan skaffe uden at gå på arbejde, men blot køre tingene fra hjemmet.

Virkeligheden er, at webshop markedet er noget nær 100% mættet, og skal man have antydning af chance, så skal man have en shop, der sælger noget som man enten er billigst med (og det er reelt umuligt) eller noget, som meget få andre sælger og som man derfor kan tiltrække kunder til - MEN det som næsten ingen andre sælger, er jo ofte fordi - der faktisk ikke rigtigt er salg i den type varer.

Jeg ved det her lyder som dagens mest negative indslag, og jeg kan selvklart ikke påstå, at der slet ikke kommer nye stærke online shops til, men jeg vil meget gerne advare mod at tro, at det er let.

ALT for ofte ser jeg på facebook folk der spørger:

"Hej søde netværk - jer der har webshop - hvor skaffer i leverandører fra?

eller

"Jeg vil bare lige høre om man godt må købe varer på ebay eller amazon til at sælge i sin webshop"

eller

"Hej vi er to unge gutter som har lavet noget fedt design til tøj og vil starte vores eget tøjmærke. Hvor kan vi købe t-shirt til at få trykt på?"

Den type er med 99,9% borte efter ½ år og ja - de er klogere på at sætte en shop op, de har lært lidt om betalingsløsninger måske, men de hænger alle sammen med næbet.

Amazon alene, udgør en stor trussel mod alle eksisterende webshops, og i den grad også mod alle danske. De har et KÆMPE udvalg, de leverer lynhurtigt - specielt til deres nye segment af Amazon prime kunder, de er i alle fald ikke dyrere end andre, snarere billigere og returvarer og alt andet problematisk håndteres så smidigt det overhovedet kan tænkes.
Også i special segmenter som tøj gadgets, IT osv, er Amazon stærke, men her er der jo så også en lang række special sites som Zalando osv, som har stort udvalg, gode priser osv, så at skulle starte sit eget tøjmærke op, baseret på indkøbt stangvare man trykker motiver på, er i den grad op ad bakke.

Jeg påstår ikke det ikke KAN lykkes, siger bare, langt langt de fleste er borte på kort tid.


Hvis du vil slå igennem, så ligger hele din mulighed i, at du tænker dig mere end godt om fra starten. Kan du noget - som ikke andre meget større kan meget bedre.

Kan du finde en vare, som du tror vil blive et kæmpehit, men som ikke findes på markedet endnu f.eks Segboards som jo skabte et hurtigt marked hvor der kunne skummes fløde (og hvor der så også var mange svindlere) - ja så kan du ofte tjene nogle penge i en fart, men ofte vil du så skulle ud og lede efter andre varer, når de store spillere også leverer de varer, du måske skummede fløde på.


Du skal derfor være superomhyggelig i din planlægning - Ikke tro du kan leve af at købe på Amazon eller Ebay og sælge videre i din shop. 

Du skal både være omhyggelig i valget af hvad du vil handle med OG du skal være parat til at bruge tid på at finde de rigtige leverandører. Det er ofte fabrikkerne og ikke grossister der sidder hos Aliexpress og Alibaba osv. Det er et arbejde i sig selv at få de rigtige kontakter. Du får dem ikke ved at spørge på Facebook, hvor andre køber deres xxxx. De som HAR fundet superleverandøren, drømmer ikke om at dele demmed andre.

Du søger dem via f.eks landets ambassades handelsafdeling, eller via grossister hvor du måske kan opspore den egentlige producent, og du skriver med dem frem og tilbage, indtil du har en række gode kontakter, som du så ofrer penge på at flyve ud og besøge. Gennemser deres fabrik, får kontakter og netværk i ledelsen og starter så en import.

Jeg er godt med på, at mange af jer ikke har 100.000 kr til en opstart, og derfor er tvunget til at se, om ikke I kan finde varen på Alibaba/Aliexpress og mange andre har tilmed slet ikke råd til at opsætte et lager, og vælger derfor dropshipping.

Dropshipping bruges også af mange helt store, men for små nye, er det meget sjældent noget der kaster penge af sig. Det skyldes, at man får meget lille fortjeneste - eller tvinges til at sælge til helt ukonkurrencedygtige priser - samtidigt med, at man jo stadigt står med udgifter til returvarer, webshop, betalingsløsning, bank og meget mere.
De store som har succes - har det fordi de kan garantere producenten en stor mængde ordrer fast og laver særaftaler. Så kan man godt sælge dyre varer fra ET site, og så reelt få dem leveret via store leverandører direkte til kunden.


Det kan naturligvis køre, som en lille sidebeskæftigelse mens man øver sig på at drive webshop, og på den led KAN det være en mulig start, men det er ikke noget du skal vente at kunne leve af.


At rigtigt mange nye shops så heller ikke ER noget ejeren lever af fremgår også af deres betalingsløsninger. Mange af dem har alene Stripe, paypal og måske Mobilepay og beskriver Nets som noget de mener er helt udgået.

Det er en af lakmusprøver på om de faktisk lever af deres shop, for gør de det, så vil de som udgangspunkt som dansk shop netop have Nets og dankort som mulighed. 


Omkring 4 ud af 5 danske onlinehandler - 80% ca - sker via dankortdelen af Visakort, og det skyldes, at der har shops de laveste omkostninger ved at tage mod betaling. Den del er så blevet besværliggjort af lovgivning som gør, at online shops ikke må fakturere betalingsgebyr over på kunder, og en del kunder vælger derfor idag per standard, at svinge et mastercard - hvilket giver shoppen omkostninger.

Skal du leve af en onlineshop, så vil jeg påstå, afhængig af hvilken vare vi taler om, så skal du omsætte mellem ½ og 1 mio gode danske kroner om året som minimum.

I de fleste varetyper vil din pris max kunne være 2 gange indkøb når vi taler online - og så er det let at regne ud, at hvis du omsætter for ½ mio kr, ja så køber du nok for ca 250.000 kr, og det er så det samme du har i bruttofortjeneste. Fra de 250.000 kr bruttofortjeneste går så omkostninger til betalingsløsning/gebyr, drift af shoppen, returomkomstninger, fejlvarer, svindel, bank/regnskab/forsikring mm, og så har du næppe 200.000 kr til dig selv, og det er jo mindre end du ville have, ved at passe kassen i Netto.


Der er ikke noget galt ved at øve sig, og drive en lille shop med omsætning på 100.000 kr om året- men det giver givet ikke mere end 20-.30.000 k  om året til dig selv - i bedste fald, og vejen op til at leve af det, er meget lang.

De som får succes, er de som finder de rigtige varer, finder de helt optimale leverandører ved at ofre meget tid på søgning og kontakter, finder en pris de kan leve af, og som samtidigt ikke virker høj i forhold til denne verdens giganter i online shopping, skaber sig succes i søgning SEO på nettet, og får en kundekreds, der begynder at omtale shoppen til venner og bekendte.

Det KAN absolut lade sig gøre, og det her er ikke en opfordring til ikke at prøve, men en advarsel mod den tendens der afspejles i spørgsmål som - hvor finder jeg lige en T-shirt leverandør til mit nye tøjbrand  og et håb om, at nogen af jer vil tænke om, og tænke dybt, og være villig til at spare noget op til en god start, med et produkt der kan rykke noget på et mæt marked


Jeg vil godt fastslå, at NÅR man har været alle tanker igennem - fået planlagt ting, så kommer der en tid hvor man bare skal se at komme igang - just fucking do it som det så smukt hedder. Et punkt hvor man ikke længere skal sidde og nørkle med navnet, en lidt lysere grå baggrund - lidt bedre det ene eller andet. Der vil altid være et tidspunkt, hvor man er så langt at NU STARTER man.

God vind til de af jer der prøver i alle fald. Jeg forstår i den grad lysten og vil bare meget gerne se flere der overlever med projektet ud over år 1

venligst John Hannover


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE - MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØBMANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

tirsdag den 7. august 2018

Kørselsgodtgørelse hovedejer i selskab

HOVEDEJER AF SELSKAB KAN FÅ UDBETALT SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE.
Er du ikke selskabsejer men personlig virksomhed, så gå til DETTE LINK


Kørselsgodtgørelse benyttes når man kører i sin private bil for sin arbejdsgiver eller sig selv som ejer af selskab. Udgiften til kørslen skal kunne dokumenteres medgå til, at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i firmaet.

For at få kørselsgodtgørelse kræves det, at du som ejer har en reel løn.

Godtgørelse gives ikke for kørsel mellem hjem og arbejde, men udenlukkende for ren kørsel for firmaet. 

Kørsel mellem hjem og arbejde kan man i stedet opnå befordringsfradrag for.


Kørselsgodtgørelse forudsætter det er egen bil, eller husstandens med fælles økonomi 


Benyttes andet end egen bil, må der ikke tages kørselsgodtgørelse


Man må leje af andre, men de skal så betale skat af lejen, eller man må rent praktisk føre kørebog, og fylde den lånte bil op ved start af firmakørslen og igen ved slut - så benzin passer med kørebog, og så trække den benzin fra, uden skat for bilejeren. (ikke moms på udgifter til hvidpladebil)

Køres der f.eks. fra arbejdsplads til kundebesøg og videre hjem, så trækkes det antal km der er mellem arbejdsplads og hjem fra, ved beregningen af kørselsgodtgørelse. På den måde før man befordringsfradrag for hjem til arbejde - og kørselsgodtgørelse for de ekstra km der måtte komme.

Satserne i skema til start:

KRAV TIL KØREBOG:

Der skal føres kørebog, og man er på den sikre side hvis man noterer: Dato, km-stand ved start - slut - antal km, adresse fra og til - samt f.eks. kundenavn eller formål OG for at leve op til krav skal man så faktisk også skrive - privat - inde mellem firma km. så hvis man stoppes skal kørebogen kunne vise hvad man har kørt også privat. Det er angivet her fra SKAT LINK, at km stand skal fremgå af kørebogen.

Skats regel er så firkantet at også den private kørsel skal noteres. Her skal ikke stå fra og til men bare klargøres, at det der er mellem firma kørslen er privat - ex ved dagligt at notere slut km ind efter det privat.


Jeg tror ikke ret tid skat fælder nogen kun på manglende privat km angivelse, men jeg ved fra revisorer, at det kan forekomme. 
Kravene fra skat er klare - kørebogen skal vise i citat:
 • hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
 • datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
 • bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed.
I dette link til skat fremgår også disse krav-  inkl. kilometertællerkravet. 

Kravene til kontrol af hovedejer er skarpere end kontrol af ansatte:
Skat forventer, at arbejdsgiveren inden udbetaling til ansatte, selv fører en god kontrol, for ikke at betale for meget.
Det er jo så ikke tilfældet når ejer kontroller sig selv, og derfor er skat skarpere i kravene til perfekt kørebog:

KRAV OM "REEL LØN" FOR AT EJER/ANSAT MÅ MODTAGE SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE:


En forudsætning for at modtage kørepenge er, at du modtager en løn der størrelsesmæssigt har "fornuftigt" forhold til kørepengene (generelt er klart større) Uden løn - ingen kørepenge.
Se side 13 i dette link fra "Beierholm" hvor jeg citerer:

"I den forbindelse (hovedaktionær) er det også særlig vigtigt at være opmærksom på, at det er et krav i praksis, at aktionæren reelt modtager en løbende A-indkomst/løn fra eget selskab, for at der overhovedet kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. Der er ikke noget mindstekrav til lønnen, men den bør stå i et rimeligt forhold til de årlige godtgørelser".


Her er i link også en interessant tråd fra Amino om en selskabsejer der fik besked om, at 5000 kr i løn var alt for lavt og al kørepenge - flere år tilbage - skulle indberettes som skattepligtig løn. Det er så også i den mere ekstreme ende, men viser alvoren.

Og her link til BDO pjece - også omkring kravet om lønDETTE LINK vil fremgå, at hvis hovedejer har en meget lav løn, så vil man let havne i skats søgelys. Er der 0 løn eller meget lav løn, så har skat oftest den opfattelse, at man ikke er egentlig ansat, og så er der lukket for skattefri kørselsgodtgørelse.

Der gives et par rigtigt gode råd - uden det er en klar facitliste:
 • Sørg for at du får en løn på ikke under 5.000 kr helt fast om måneden fra selskabet
 • Er kørepenge større, bør lønnen tilsvarende være det.
 • Indberet kørepengene til skat i felt 48 i e-indkomst ved HVER udbetaling
 • Om muligt så lad køreregnskab få en intern kontrol i firmaet, f.eks. af bogholderen som f.eks. skal følge en skriftlig procedure.
 • Sørg for at kørselsregnskab minutiøst overholder alle krav.
Fra revisor fik jeg også dette gode generelle råd: "Som udgangspunkt skal der ske en almindelig aflønning, svarende til hvad der ville være blive udbetalt til en uafhængig person. Det vil desuden være usædvanligt hvis f.eks. kørselsgodtgørelsen overstiger den kontante løn."  

Som erstatning af kørepenge, hvis man ikke tager løn som hovedejer, så kan man trække benzinen fra, men igen kræver det ført kørebog mm:

Dersom man som ejer/ansat i selskab ikke modtager løn og derfor ikke må modtage skattefri godtgørelse, så kan det være en mulighed, at man fører fuldt regnskab over bilens driftsudgifter og så tager % del der passer med omhyggeligt ført kørebog ud  - som udlæg fra selskabet, så man får dækket den konkret omkostning, men det kræver så både fuldt regnskab over alle bilens driftsomkostninger (ikke afskrivning) som så deles per km ialt per år - gange med km firmakørsel efter kørebogen.

De færreste har dog nok overblik over alle driftsomkostninger fra start, og så er det mere enkelt alene at trække benzin - igen efter kørebog - fra

KØRSELSGODTGØRELSE FOR ANSATTE:


Lønmodtagere, som anvender egen bil til kørsel for firmaet - kan modtage kørepenge efter statens takster. Her har ejeren/direktøren krav på sig om at kontrollere, at kørebogen er korrekt ført og afspejler den faktiske kørsel for firmaet.

Er den ansatte berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men arbejdsgiveren ikke udbetaler en sådan, er den ansatte berettiget til et fradrag efter satserne for befordring mellem hjem og arbejde. Der skal stadigt føres kørebog

Grænsen på 20.000 km for den høje sats, er per arbejdsgiver, så man får ny grænse ved jobskifte. Årsagen er formentlig, at man ikke kan pålægge en ny arbejdsgiver, at checke hvad en tidligere har udbetalt. Dette gælder kun for ansatte.

INDBERETNINGSPLIGT FOR KØREPENGE TIL ANSATTE OG FOR EJER SELV:

Selskabet skal indberette det udbetalte beløb ved hver udbetaling for den ansatte, og det samme for ejeren selv. 

Det skal som sagt hænge sammen med en lønudbetaling der står i proportion til kørepengene (er klart højere normalt) - ellers ingen kørepenge.

Kørselsgodtgørelse må kun udbetales fra arbejdsgiver til faktiske lønmodtagere


Arbejdsgiveren må kun udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til lønmodtagere, så udbetaling sker via den almindelige lønseddel, og indberettes af arbejdsgiveren til skat, som skattefri kørselsgodtgørelse.

Der kan således ikke undbetales skattefri kørselsgodtgørelse til freelancere, honorar modtagere o.l. Disse kan dog fratrække deres kørsel, enten med de faktiske udgifter, eller efter samme reglerne for standardsatser, i deres indkomst.

60 dages reglen

Reglen indebærer, at en medarbejder kan få skattefri kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver for ialt 60 dages transport mellem hjem og arbejdsplads. Reglen gælder helt tilsvarende for selvstændige, uanset de udbetaler kørepenge som ansat i eget selskab, eller tager kørepenge som fradrag i personlig virksomhed,


De 60 dage omfattet af reglen skal ligge inden for 12 mdr - og de 12 mdr er løbende/rullende perioder.

 • Reglen indebærer under visse omstændigheder mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse for over 60 dage, hvis medarbejderen/den selvstændige arbejder flere faste steder i de 12 mdr.
 • Forudsætningen er som med al kørselsgodtgørelse, at medarbejderen/den selvstædige anvender egen bil.
 • Det giver ikke flere skattefri kørepenge, hvis medarbejderen/den selvstændige kører flere gange frem og tilbage på en dag - EN gang per dag i de max 60 dage.
 • Der kan ikke gives befordringsfradrag i skatten for disse 60 dage hvis der modtages skattefri kørselsgodtgørelse.
Vil man som arbejdsgiver benytte ordningen - som er frivillig for en arbejdsgiver, så bør man læse skats vejledning, hvor den i skrivende stund nyeste, findes i DETTE LINK.

Mulighed for op til MAX 25 gange at have firmabil med hjem mod kørebog:

Skat godkender generelt at man har firmabilen med hjem max 25 gange hvis man besøger kunder eller har møder, hvor det giver væsentlig ekstra transport tid at køre den tilbage til arbejde. Det fordrer så, at man fører kørebog nøje som dokumentere hvor til man kørte til møde og kl - og at det var på vej fra arbejde til hjem og samlet km ( som kan holdes op mod normal km). Dette er for at undgå man måske skal besøge kunder der bor så man passerer direkte forbi sit eget hjem - og skal køre forbi for at få afleveret bilen. Brug med omhu og altid med ført kørebog der dokumentere hvorfor det var oplagt ikke at køre bilen hele vejen tilbage til arbejde - max 25 gange

Sælgere der altid kører fra hjem til kunde og ikke ud til arbejde først:

Her kan der være ekstra muligheder, men det bedømmes meget strengt, også i arbejdsgivers kontrol og dokumentation. Jeg vel stærkt anbefale at man får konkret vurdering, da man ikke ret mange gange skal ha været ude på det faste arbejde før det kan give problem
---------------------------

Jeg er ikke revisor eller specialist i fradrag og har her blot redegjort for det jeg selv har fundet sammen til eget brug. Dobbeltcheck derfor - og jeg påtager mig ikke ansvar for redegørelsen


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/SVenligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog