onsdag den 30. marts 2022

Frist for indberetning af selskabers årsrapport og selvangivelse

Lovforslaget er vedtaget endeligt 11/5-2022


Dette vedrører alene selskaber og ikke personlige virksomheder.


Fristen er udskudt 1 måned, og gælder for selskaber med årsrapport der har balancedag 31/12-2021 (og tilvarende vedtaget tilsvarende for fremtidige regnskaber.

Den ny frist er således nu inden udgangen af Juni måned.

Udskydelsen gælder selskaber i regnskabsklasse B og C (og dermed ikke for de helt store A/S f.eks.)

Husk at checke om dine vedtægter siger noget om fristen, og derfor evt. skal ændres.

MANGLENDE INDSENDELSE AF SELVANGIVELSE FOR SELSKABER

Frisen for selskabsselvangivelser er inden udløbet af 6 mdr. efter regnskabsåret. Denne frist står fast.

Manglende indsendelse medfører et skattetillæg til selskabet på 200 kr for hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr i alt.

Er selvangivelsen ikke korrekt fyldestgørende, kan SKAT påføre endnu et skattetillæg.

For selskaber der er sambeskattede udgør de 5.000 samlet maksimum tillæg og det opkræves hos administrationsselskabets (holdingselskab) årsopgørelse.
-------------------

MANGLENDE INDSENDELSE AF REGNSKABER FOR SELSKABER:

Selskaber skal i dag indberette årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen senest 5 mdr efter regnskabsårets afslutning, d.v.s. hvis det slutter 31/12, skal regnskabet ind inden 31/5. året efter. Denne frist vil det ny lovforslag udskyde med 1 måned.

Ved manglende indberetning, sendes der rykker til selskabets digitale postkasse (husk derfor at få besked ved ny mail til den)
Her får selskabet 8 dage, fra den dato EOS sendte rykkeren, til at indberette regnskabet. Overholdes den frist sker der ikke videre.

Overholdes fristen ikke, så får hver medlem af selskabets øverste ledelse (direktører/reg bestyrelse) bøder på 500 til 3.000 kr, afhængig af hvor stor overskridelsen er.

- 500 kr. for 1. påbegyndte måned (efter 8 dages fristen)
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer)

4 uger efter fristen kan Erhvervsstyrelsen desuden - UDEN VARSEL - sende selskabet til tvangsopløsning. Besked om dette kommer fra skifteretten til selskabets digitale postkasse.

Selskabet kan så, inden for 3 måneder, anmode om genoptagelse, forudsat det ikke tidligere har været sendt til tvangsopløsning, og forudsat der foreligger revisor erklæring på, at den oprindelige kapital er intakt.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

Facebook råd


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog