onsdag den 30. marts 2022

Frist for indberetning af selskabers årsrapport og selvangivelse


Dette vedrører alene selskaber og ikke personlige virksomheder som blot skal udfylde årsrapport til skat -inden 1/7 blot.


Den normale frist for indsendelse af årsrapport er 6 mdr efter afslutning så selskaber der har balancedag 31/12 skal indsende inden 1/7 året efter

Den ny frist er således nu: Årsrapport skal være udfyldt inden udgangen af Juni måned og samme frist gælder uændret for selvangivelse for alle selskaber med regnskabsudløb 31/12.

Der kan ikke dispenseres fra fristen for indsendelse af årsrapporten.

Husk at checke om dine vedtægter siger noget om fristen, da den er ændret i 2022 kan vedtægter mangle update.

MANGLENDE INDSENDELSE AF SELVANGIVELSE FOR SELSKABER - KONSEKVENS:

Frisen for selskabsselvangivelser har i hele perioden blot været  - inden udløbet af 6 mdr. efter regnskabsåret

Manglende indsendelse medfører et skattetillæg til selskabet på 200 kr for hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr i alt. Det er selskabet der får boden og, der er ikke fradrag for denne i selskabets skattepligtige resultat.

Er selvangivelsen ikke korrekt fyldestgørende, kan SKAT påføre endnu et skattetillæg.

For selskaber der er sambeskattede udgør de 5.000 samlet maksimum tillæg og det opkræves hos administrationsselskabets (holdingselskab) årsopgørelse.
-------------------

MANGLENDE INDSENDELSE AF REGNSKABER FOR SELSKABER - KONSEKVENS:

Ved manglende indberetning, sendes der rykker til selskabets digitale postkasse (husk derfor at få besked ved ny mail til den)

Her får selskabet 8 dage, fra den dato EOS sendte rykkeren, til at indberette regnskabet. Overholdes den frist sker der ikke videre.

Overholdes fristen ikke, så får hver medlem af selskabets øverste ledelse (direktører/reg bestyrelse) bøder på 500 til 3.000 kr, afhængig af hvor stor overskridelsen er.

- 500 kr. for 1. påbegyndte måned (efter 8 dages fristen)
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer)

BEMÆRK DET ER LEDELSESPERSONERNE PERSONLIGT DER FÅR BOD OG, DER ER IKKE FRADRAG FOR DENNE FOR PERSONERNE.

4 uger efter fristen kan Erhvervsstyrelsen desuden - UDEN VARSEL - sende selskabet til tvangsopløsning. Besked om dette kommer fra skifteretten til selskabets digitale postkasse.

Selskabet kan så, inden for 3 måneder, anmode om genoptagelse, forudsat det ikke tidligere har været sendt til tvangsopløsning, og forudsat der foreligger revisor erklæring på, at den oprindelige kapital er intakt. Har selskabet f.eks. tabt noget af sin kapital, så skal denne først "fyldes" op igen - før selskabet kan genopstå.


HUSK, AT EJERE DER HAR EN KONTROLLERENDE INDFLYDELSE (+50% EJER ELLER AKTIONÆRAFTALE DER GIVER KONTROLLERENDE INDFLYDELSE) - SÅ SKAL DER OGSÅ INDSENDES SKEMA FOR KONTROLLEREDE OPLYSINGER TIL SKAT PESONLIGT SOM GENEMGÅET HER I LINK

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog