søndag den 25. oktober 2020

Kontrollerede transaktioner - Indberetning for selskaber og ejere hver for sig

Kontrollerede transaktioner skal indberettes både som del af selskabets selvangivelse og - af ejere med kontrollerede transaktioner i selskaber


For selskabet sker det sammen med udfyldelse af selskabets selvangivelse hos SKAT

Ejere i form af Fysiske personer, der har bestemmende indflydelse over et eller flere selskaber, og/eller har et eller flere faste driftssteder mv., skal anvende blanket 04.021 uanset de har haft, eller har haft udnyttet kontrollerende indflydelse.

BLANKETTEN udfyldes digitalt via dette link
 - Ejere med alm selvangivelse må formentlig skulle have frist 1/5 men - blanketten er jo ikke som sådan integreret med denne, så nogen ville mene 31/8 som for 2021 er frist for selskabers selvangivelse også kunne være argument for de som ikke har nået det.

Når der alene har været kontrollerede transaktioner i form af indberettet deklareret udbytte udbetalt kontant og/eller løn, der er indberettet som A-indkomst og udbetalt kontant, skal alene punkt 1-9 besvares.

Det siger sig selv, at udfyldelsen er mindre kompliceret, hvis man ikke har haft kontrollerede transaktioner. Skat gennemgår det også, lidt mere "knudret" i LINK HER 

Sidste år (2020) for regnskabsår 2019. var det blanket 05.021 der skulle sendes til SKAT under kommunikation som bilag for personer med sådanne indflydelse.) Har man allerede indsendt den, så bør det være OK også for 2020 regnskabet med indsendelse her i 2021, men jeg har selv også lige indsendt den elektroniske nu den kom.

Definitionen på kontrollerede transaktioner er:

Der er tale om kontrollerede transaktioner i tilfælde, hvor eksempelvis en person eller et koncernselskab, har bestemmende indflydelse over et andet selskab og har handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med dette selskab"

Hvis du ejer mere end 50% af kapitalen ELLER har indflydelse som er mere end 50% af stemmerne, så skal kontrollerede transaktioner indberettes.

Mellem dig og selskaber, kan typiske kontrollerede transaktioner være:

 1. Når du sælger eller køber aktiver mellem dig selv og selskabet, computer eller andet aktiv den ene eller anden vej.
 2. Når du udlejer noget til selskabet
 3. Når du modtager - eller betaler rente til selskabet for lån mellem dig og dette (rente er lovpligtig for alle lån fra hovedaktionær til selskab)
 4. Hvis der er en mellemregning mellem dig og selskabet (og her skal man naturligvis være klar på, at det skal der normalt ikke være i selskabets favør, da det ofte vil være meget problematisk aktionærlån.
Du har også kontrollerede transaktioner hvis du som ejer af et selskab har mere end 50% ejerandel eller stemmeret - over et datterselskab.

Endeligt vil nær familie til hovedejer skulle angive kontrollerede transaktioner, men skattedom begrænser dette, til de som også er ejer med mindre andel.

Typiske indberetningspligtige transaktioner kunne her være:

 1. Stiftelse af et selskab, kontant eller via apportindskud
 2. Likvidationsprovenu fra penge eller aktiver
 3. Handel men anparter i tilknyttede selskaber.
Så er ting der ikke skal indberettes så som punkter, der i forvejen er del af anden indberetning:

 1. Løn til nærtstående som ikke er aktionærer
 2. Løn til hovedaktionær selv
 3. Udbytter
 4. Sambeskatning mellem selskaberne.
Har du kun har løn eller udbytte og ingen andre kontrollerede transaktioner, så er det kun de første 9 felter i 05.021 du skal udfylde, med navn, dit CPR og så de indledende spørgsmål blot.

Der er bod for ikke at aflevere til tiden, så gør det til en vane når du selvangiver personligt

Den normale frist for ændringer af selskabsselvangivelse er 3 år og 4 mdr men i drejer en ændring sig om noget der involverer "kontrollerede transaktioner" er fristen forlænget med 2 år.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:


”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog