tirsdag den 5. april 2022

Selvstændiges fradrag for kursus - personlighedsudvikling, uddannelse:

 Jeg ser mange spørgsmål på nettet om "fradrag" for deltagelse i kurser, konferencer, udvikling mm.  Link til SKAT om spørgsmålet

Skats tekst:
Der er ikke fradrag for udgifter i forbindelse med grund- eller videregående uddannelse. Sådan uddannelser, der giver helt nye kompetencer eller kvalificerer til andre stillinger eller helt andre funktioner, er en etablering af et nyt indkomstgrundlag. Etablering af et nyt indkomstgrundlag er ikke fradragsberettiget.

og;
Udgifter ved deltagelse i faglige kurser er derfor fradragsberettigede, når der er tale om kurser, der har til formål at vedligeholde og ajourføre deltagernes faglige viden og uddannelse, mens udgifter til kurser med videreuddannelsesformål ikke kan fratrækkes."

Som jo siger det samme, med lidt anden tekst

Specielt for selvstændige/virksomhedsejere, skal man være opmærksom på, at skat har ganske så hårde krav, før der ydes fradrag.

Tag ikke fejl, jeg synes det kan være super godt at være med til konferencer, også gerne spændende steder, men mit udgangspunkt er alt, at det skal jeg ikke lige forvente fradrag for, og så skal indholdet række til, at jeg vil betale af egen lomme. Det gør jeg gerne hvis det giver MIG noget.

Mange tænker, at så længe JEG mener det er med til at  erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, så er der fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det er jo også hovedreglen MEN - der er ret skarpe regler, før SKAT godkender, og det vil gælde rigtigt mange konferencer og kurser, hvor indholdet ikke er fagligt målrettet mod videreudvikling af en bestående faglig kunden, men har et, enten for personligt udviklende formål, for megen selskabelighed, eller tilfører ny viden.

Den simple forståelse kan måske fås ved, at en uddannet frisør kan fratrække et opfølgnings kursus i ny viden og metoder til hårfarvning, men ikke umiddelbart et kursus i neglemanicure,  da manicure er uden for frisørfaget - uanset det naturligvis kunne bringe indtægt i en frisørsalon som ekstra tilbud,

Vi kan lige så godt bruge SKATS egen tekst:

Udgifter til kurser kan fratrækkes som driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a, hvis der er en konkret og direkte sammenhæng mellem det kursus, der ønskes fradrag for, og den pågældendes aktuelle indkomsterhvervelse. Formålet med at deltage i kurset skal være at vedligeholde og ajourføre sin faglige viden og uddannelse.

Det betyder, at et kursus ikke må være af for generel og almen karakter. I så fald kan kurset ikke anses for tilstrækkeligt tæt relateret til den pågældende persons indkomsterhvervelse.

Et kursus må heller ikke have karakter af videreuddannelse. I så fald kan udgiften ikke fratrækkes, fordi den vedrører virksomhedens indkomstgrundlag eller etablering af et nyt. 

Udgifter til kurser af privat karakter kan ikke fratrækkes. Se SKM2006.411.LSR.

Skatteyderen har som udgangspunkt bevisbyrden for, at kurset opfylder betingelserne for fradragsret, det vil sige, at der skal være en direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen. Se SKM2009.753.BR.

Her kan vi lige tage et par afgørelser hvor SKAT har nægtet fradrag, da de kan give lidt forståelse:

En psykoterapeut havde deltaget i en række forskellige kurser, bl.a. foredrag, weekendkonference, weekendkursus og en gralsuddannelse, som foregik over 3 år. Landsskatteretten nægtede fradrag for udgifterne til kurserne. Ved afgørelsen var der lagt vægt på kursernes generelle og personlighedsudviklende karakter, samt på at kurserne indeholdt et væsentligt element af egen terapi.

Så er der lidt yderligere, hvis f.eks. vi taler om kursus eller konference med rejse:
Igen er SKATS tekst sjovt nok dækkende:

Rejseudgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Rejseudgifterne skal have en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Der er derfor ikke fradrag, når formålet med rejsen er af generel karakter, se SKM2009.753.BR.

I denne vurdering indgår

  1. Er kurset/studierejsen fagligt relevant for deltageren?
  2. Er der tale om, at deltagelse sker for at vedligeholde og ajourføre den faglige viden, eller er der tale om videreuddannelsesformål?
  3. Er der tale om et turistmæssigt islæt? Vurderingen heraf foretages bl.a. ud fra programmets tidsmæssige tilrettelæggelse, herunder fordelingen mellem studie/undervisningstid og fritid.
Deltagelse i konferencer med oplæg af diverse dygtige ledere og iværksættere og med formål at møde andre iværksættere og blive inspireret, vil jeg anser for generelt at falde uden for fradragsret. Her vil de tre ovennævnte punkter skulle besvares meget klart, med program og alt, for at få JA tril ET og TO og NEJ til punkt TRE.

Hvis du som ejer af et selskab, sender dine lønmodtagere på kursus, ud fra vurdering af, at det er fagligt begrundet for selskabet, så kan du selv deltage på lige fod ud fra samme vurdering.
Det er lidt i samme tråd som, at du ikke kan give dig selv en god Julefrokost alene eller med ægtefællen, men hvis du afholder en, for hele virksomheden og alle ansatte, så kan du selv deltage.

Det kan i denne sammenhæng også nævnes, at der generelt ikke er fradrag for deltagelse i erhvervsnetværk eller disses arrangementer, hverken indenlandsk eller i udlandet

Der skal KLART påvises direkte sammenhæng mellem udgifterne til en sådan deltagelse, og de indtægter man skaber i virksomheden.

Man skal for alvor sikre sig, at helt reelle indhold af konferencen/mødet, i AL væsentlighed er RENT fagligt indhold og ikke med sociale netværk som noget bærende. Det står også klart, at hvis kontingentet i stor grad går til bespisning, rejse, sociale engagementer mm, så vil det generelt IKKE blive godkendt.

Danrevisor skriver godt om det her I LINK 

Det må i alle fald tilrådes, at man - hvis fradrag er afgørende for lysten til at deltage, undersøger dette meget konkret, evt. gennem spørgsmål til bindende svar fra SKAT

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog