onsdag den 20. marts 2019

Kørsel i egen bil - Fradrag


Du kan få statens takst for firmakørsel i din private bil.

Taksten for 2019 er 3,56 for de første 20.000 km og 1,98 kr for alt derover  - og for 2020 kr  3,52 for de første 20.000 km og så 1,96 derover for brug af egen bil for firma (eller som ansat for firma)

For cykler er fradrag 0,53 kr per km for 2019 og 0,54 for 2020


Bilen skal være din egen, eller tilhøre en husstand du bor I - og hvor du betaler med til at eje bilen.

Transport hjem til arbejde giver i stedet, for 2019 ret til befordringsfradrag med 1,98 op til 24 km og 0,99 kr over 24 km og for 2020 ret til befordringsfradrag med 1,96 kr fra 24 km op til 120 km og 0,98 kr derover

Som selvstændig = personlig virksomhed har du fradrag for beløbet kørebogen viser.

Det er lettest blot at trække dette beløb fra dit samlede resultat til skat = du har dit regnskabs resultat til skat, og trækker så kørebogens beløb fra i skatteregulering, inden du skriver resultatet i udvidet selvangivelse. Regnskab og kørebog gemmes i 5 år.

Du må gerne udgiftsføre i regnskabet som personlig virksomhed - men skal så overføre beløbet til mellemregning da der ikke bare må udbetales direkte kørepenge i personlig virksomhed uden VSO.

Den eneste måde du får glæde af fradrag for bilen er via skat. Du må altid hæve som du vil via mellemregning, men det er jo dine egne penge og det ændre ikke din skat. Vil du hele året løbende have mindre at betale i skat, ja så forskudsopgører du dit resultat - som du venter det vil være efter fradrag for bilen- så betaler du mindre skat løbende, og har dermed fået dine penge i lommen.

Som ejer i selskab - (eller ansat) skal du have en helt reel løn samtidigt - ellers ingen kørepenge. Her skal du angive kørepenge som skattefri kørselsgodtgørelse til skat sammen med din almindelige lønangivelse. Ingen reel løn - ingen kørepenge

Både ejere af personlig virksomhed af selskaber skal være meget nøje med kørebogen da SKAT er klare over, at det er et tag-selv-bord, hvor ejere jo kontrollerer sig selv - i modsætning til ansatte, der jo har ejere eller andre til at sikre, de ikke får for mange penge.

KRAV TIL KØREBOG:


Kravene fra skat er klare - kørebogen skal vise:
  • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning. (dette er så SKAT kan se der er plads til privat kørsel ind i mellem erhvervs km og så skal der ikke føres regnskab over de private km.)
  • Datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel (den daglige fordeling vil fremgå af KM stand på hver side af al erhverv - alle km derimellem er så private i sagens natur)
  • Bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed. (F.eks skriv:  Kundebesøg: Andersson & Andersson lugtfri tørklosetter.)
I dette link til skat fremgår også disse krav-  inkl. kilometertællerkravet - som mange glemmer, hvilket kan være dyrt for selvstændige og ejere specielt. 
--------------


Der er idag et bundfradrag for udlejning af privatbiler - dele biler - type gomore. Udlejning fra ejer til eget selskab vil dog være fuld skattepligt, da det er erhvervsmæssig - loven er lavet til delebiler ikke for udlejning til erhverv, og heller ikke hvis man gør det via anden kanal

Skat har svaret klart - først i telefon og så skriftligt:

Hej John Hannover

Jf. telefonsamtalen, fremsendes henvisning vedr. ny lov om bundfradrag for udlejning af bil. Bundfradraget kan ikke anvendes, som led i erhvervsmæssig virksomhed. Der henvises til Ligningsloven § 15 R:

Fysiske personer, der udlejer de i stk. 2 nævnte aktiver, kan fradrage et grundbeløb på 9.100 kr. (2010-niveau) i bruttolejeindtægten fra udlejningen af aktiverne ved indkomstopgørelsen for indkomståret. Fradraget efter 1. pkt. kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Endvidere kan der af den del af lejeindtægten, der overstiger fradraget efter 1. pkt., fradrages 40 pct. Fradrag efter 1. og 3. pkt. dækker samtlige udgifter m.v., der er forbundet med udlejningen. 1.-4. pkt. gælder ikke for den del af bruttolejeindtægten, der er erhvervet som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Jeg er ikke revisor eller import specialist og har her blot videregivet min egne praktiske erfaring så godt jeg kunne, men dobbeltcheck, for jeg påtager mig ikke ansvar for fejl, eller senere lovændringer

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber - 2019 version med de nye kapitalkrav og inkl. IVS med de nye regler

”IVS” – Om at drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog