onsdag den 20. marts 2019

Kørsel i egen bil - Fradrag


Du kan få statens takst for firmakørsel i din private bil.

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil for virksomheden, eller som ansat behandles på hver sin måde som beskrevet.

Helt kort har ejer af personlig virksomhed fradrag for beløbet medens ejere i selskaber, og alle ansatte, får beløbet ved indberetning til skat af skattefri kørsel men KUN hvis de samtidigt har en reel løn.

Kørsel fra hjem til arbejdsplads er befordringsfradrag med helt andre satser.

DU KAN VÆLGE MELLEM STATENS TAKST, DER OMFATTER ALT I PRINCIP ELLER dele FAKTISKE OMKOSTNINGER mellem firmakørsel og privat efter kørebogen. I det tilfælde kan du til driftsomkostninger lægge afskrivning på 25% - tage for den del af året du har bilen ved anskaffelse, og så 25% per år og ikke afskrivning i salgsåret.

For de fleste vil statens takst være lettes og bedst.
 
Her får du satserne for både statens takst for at anvende egen bil, og for at transport til og fra arbejde:

Som altid, forbehold for evt. trykfejl.
Dette omhandler kørsel i egen bil for firmaet.
Befordringsfradrag findes i DETTE LINK

Bilen skal være din egen, eller tilhøre en husstand du bor I - og hvor du betaler med til at eje bilen. Du skal selv være føre af den.


Som selvstændig = personlig virksomhed har du fradrag for beløbet kørebogen viser.

Det er lettest blot at trække dette beløb fra dit samlede resultat til skat = du har dit regnskabs resultat til skat, og trækker så kørebogens beløb fra i skatteregulering, inden du skriver resultatet i udvidet selvangivelse. Regnskab og kørebog gemmes i 5 år.

Du må gerne udgiftsføre i regnskabet som personlig virksomhed - men skal så overføre beløbet til mellemregning da der ikke bare må udbetales direkte kørepenge i personlig virksomhed uden VSO.

Den eneste måde du får glæde af fradrag for bilen er via skat. Du må altid hæve som du vil via mellemregning, men det er jo dine egne penge og det ændre ikke din skat. Vil du hele året løbende have mindre at betale i skat, ja så forskudsopgør du dit resultat - som du venter det vil være efter fradrag for bilen- så betaler du mindre skat løbende, og har dermed fået dine penge i lommen.

Som ejer i selskab - eller som ansat, uanset virksomhedsform, skal du have en helt reel løn samtidigt - ellers ingen kørepenge.

Arbejdsgiver skal så altid angive kørepenge som "skattefri kørselsgodtgørelse" til skat sammen med din almindelige lønangivelse. Ingen reel løn - ingen kørepenge.


Både ejere af personlig virksomhed af selskaber skal være meget nøje med kørebogen da SKAT er klare over, at det er et tagselvbord, hvor ejere jo kontrollerer sig selv - i modsætning til ansatte, der jo har ejere eller andre til at sikre, de ikke får for mange penge.

KRAV TIL KØREBOG:


Kravene fra skat er klare - kørebogen skal, hvis du ikke vil risikere, at skat forkaster den og laver sine egne antagelser -  vise:
  • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning. (dette krav er borte i den ny juridiske vejledning - men for jer der er selvstændige anbefaler jeg at have det med,  så SKAT kan se der er plads til privat kørsel ind i mellem erhvervs km og så skal der ikke føres regnskab over de private km. I er som selvstændige ude for hård (rimelig) kontrol, da I jo nærmest har tag selv bord med kørebogen, som kun i selv normalt kontrollerer :)  )
  • Datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel (den daglige fordeling vil fremgå af KM stand på hver side af al erhverv - alle km derimellem er så private i sagens natur)
  • Bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed. (F.eks. skriv:  Kundebesøg: Andersson & Andersson lugtfri tørklosetter.)
OVERVEJ BOGEN FRADRAG SOM HER I 2024 UDGAVE, GIVER DIT REGLER OG PRAKSIS SÅ DET KAN FORSTÅS + MERE END 70 VIGTIGE FIRMAFRADRAG AT HUSKE I E-BOG


--------------

60 dages reglen


Reglen indebærer, at en medarbejder kan få skattefri kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver for ialt 60 dages transport mellem hjem og arbejdsplads. Reglen gælder helt tilsvarende for selvstændige, uanset de udbetaler kørepenge som ansat i eget selskab, eller tager kørepenge som fradrag i personlig virksomhed,

De 60 dage omfattet af reglen skal ligge inden for 12 mdr - og de 12 mdr er løbende/rullende perioder.
  • Reglen indebærer under visse omstændigheder mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse for over 60 dage, hvis medarbejderen/den selvstændige arbejder flere faste steder i de 12 mdr.
  • Forudsætningen er som med al kørselsgodtgørelse, at medarbejderen/den selvstædige anvender egen bil.
  • Det giver ikke flere skattefri kørepenge, hvis medarbejderen/den selvstændige kører flere gange frem og tilbage på en dag - EN gang per dag i de max 60 dage.
  • Der kan ikke gives befordringsfradrag i skatten for disse 60 dage hvis der modtages skattefri kørselsgodtgørelse.
                                                    ----------------------------------
Der er i dag et bundfradrag for udlejning af privatbiler - dele biler - type go-more. Udlejning fra ejer til eget selskab vil dog være fuld skattepligt, da det er erhvervsmæssig - loven er lavet til delebiler ikke for udlejning til erhverv, og heller ikke hvis man gør det via anden kanal

Skat har svaret klart - først i telefon og så skriftligt:

Hej John Hannover

Jf. telefonsamtalen, fremsendes henvisning vedr. ny lov om bundfradrag for udlejning af bil. Bundfradraget kan ikke anvendes, som led i erhvervsmæssig virksomhed. Der henvises til Ligningsloven § 15 R:

Fysiske personer, der udlejer de i stk. 2 nævnte aktiver, kan fradrage et grundbeløb på 9.100 kr. (2010-niveau) i bruttolejeindtægten fra udlejningen af aktiverne ved indkomstopgørelsen for indkomståret. Fradraget efter 1. pkt. kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Endvidere kan der af den del af lejeindtægten, der overstiger fradraget efter 1. pkt., fradrages 40 pct. Fradrag efter 1. og 3. pkt. dækker samtlige udgifter m.v., der er forbundet med udlejningen. 1.-4. pkt. gælder ikke for den del af bruttolejeindtægten, der er erhvervet som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog