fredag den 8. februar 2019

skat på selskabers salg af aktier


Jeg skal her, i så simpel form som muligt, søge at redegøre for selskabers beskatning ved SALG af aktier de besidder som investering (aktier ejet i selskabsform). 

Til slut i indlægget er der også lidt om beskatning af aktier som blot holdes til investering - gevinst på kursstigning og udbytter, uden at blive solgt.
Lad mig lige først slå fast, at aktier man ejer som privatperson - og dermed ikke ejer i selskabsform, beskattes som alle private aktier, med 22% af op til samlet 54.000 kr - i 2019 tal, og 42% derover (Socialdemokratiet vil sætte 42% op til 45%)

Og så over til beskatning af aktier ejet i selskaber:

  • Datterselskabsaktier = Selskaber (datterselskaber) som et selskab har ejerandel på mindst 10% af aktierne i: Gevinster er skattefri og der er ikke fradrag for tab
  • Koncernselskabsaktier = Moderselskab har bestemmende indflydelse, ofte ved +50% ejerskab. Selskaber som der sker eller kan ske sambeskatning for - (link til skat om koncernselskab) : Gevinster skattefri og ikke fradrag for tab.
  • Skattefrie porteføljeaktier = Unoterede aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10 % i porteføljeselskabet, med andre ord, aktier der ikke er optaget til handel på reguleret marked (typisk børs), ejet af selskab der ejer mindre end 10% af porteføljeselskabet: Gevinster skattefri og ikke fradrag for tab. Her er udbyttet fortsat skattepligtigt, dog kun med 70 % af det samlede udnytte. De 30% af det modtagne udbytte er derfor skattefrit.
  • Skattepligtige porteføljeaktier er alt det som ikke er dækket af de foregående - aktier, der hverken er egne aktier, næringsaktier, datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier, er skattepligtige porteføljeaktier.                                                                              Disse er skattepligtige af gevinst. Hvis lagerprincippet anvendes, så er der også fuldt fradrag for tab. Dersom betingelser for at anvende realisationsprincippet er opfyldt, så er fradrag for tab kildeartsbegrænset (kun fradrag i samme type papir)
  • Næringsaktier = aktier uanset type, erhvervet som led i handelsnæring som foreligger når en skattepligtig har som del af sit erhverv driver handel med aktier og lignende værdipapirer. Det vil sige, at aktierne er erhvervet med videresalg for øje og med henblik på at opnå gevinst ved videresalg. Handelsnæring er en individuel vurdering på det enkelte skattefald. Link til mere om næringsaktier/handelsnæring.
Ganske kort om BESKATNING AF NÆRINGSAKTIER (Se afsnittet herover)- UDEN HANDEL - I SELSKABER:

Gevinst beskattes. som nævnt og tab kan kun fradrages i det omfang, tabet overstiger modtagne skattefrie udbytter.
Driver aktionæren næring med køb og salg af aktier, kan de ikke undgå beskatning på næringsaktier, uanset at aktierne er koncernselskabsaktier, datterselskabsaktier eller aktier, der ellers udenfor næring, ville have været skattefri porteføljeaktier. 

Udbytter beskattes.

Udbytte af datterselskabs- og koncernselskabsaktier er dog skattefri, uanset at aktierne samtidigt er næringsaktier.


Aktierne lagerbeskattes, hvilket vil sige at selskabet beskattes af årets ændring i kursværdi, også uden aktien realiseres.
Det er til at leve med, hvis aktierne er købt for selskabets egne penge, men hvis man skal til at skyde penge ind i et selskab, beskattede penge, alene for at flytte sin private aktieinvestering ind i et selskab, så er det ikke en fordel, for den løbende lagerbeskatning og beskatning af udbytter, udløser jo 22% selskabsskat, og inden man så selv kan få pengene ud, ja så skal man igen af med udbytteskat 27/42% hvorved man samlet kommer på på 41/56% skat, hvor man i sin private beholdning kunne holde sig på 27/42%

Med andre ord: 
Beskatning af aktier og værdipapirer købt for private midler beskattes billigst ved at lade disse blive i det private, og kun betale 27/42% skat af udbytte og realiserede gevinster, frem for først 22% selskabsskat og så - når pengene skal i egen lomme - 27/42% udbytteskat - eller som lønbeskatning.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog