torsdag den 29. august 2013

Bank Erhvervskonto eller privatkonto

Erhvervskonto og personlig konto er to forskellige konto typer

Nogle iværksættere oplever problemer med at få en egentlig erhvervskonto i banken. Det går let med at stifte virksomhed, men hvis man behøver en erhvervskonto, så er det en af de ting det ofte betaler sig at undersøge allerede i opstartsfasen. En personlig konto og en erhvervskonto/virksomhedskonto, registreres helt forskelligt i bankernes systemer.


Krav:

Personlig virksomhed kan bruge personlig konto men banken skal godkende det, da de skal tilknytte CVR nr til kontoen som NemKonto. 
Selskaber SKAL have erhvervskonto da økonomien skal være helt adskilt fra ejerens.


2017 - og kravene er skærpede:

Reglen er stadigt, at du må bruge en privat konto hvis dit CVR tilknyttes som nemKonto i en personlig virksomhed. 
Næsten ALLE banker siger bare til alle nye, at det skal være en egentlig erhvervskonto. Det er ikke kun for at få penge for det kunne de jo også tage for at tilknytte CVR til en personlig hvis de ville, men kravene til hvidvask lov er meget skærpede, og banker vil der som udgangspunkt IKKE have sammenblanding af privat og firma længere.

At de så også kan have klart større risiko med erhverv er en anden sag, for som sagt kunne de jo bare tage gebyret for selve tilknytningen af CVR

Risiko er bla at banken står for tilbagebetaling til kunder der laver charge back (returvarer f.eks ) når konto er tom, og at bl.a moms kan trækkes fra kontoen uden banken ved det inden, og så kan den gå i voldsomt minus.

 Al erfaring siger at der flere og større overtræk når erhverv er tilknyttet. Standard er idag at man mødes med krav om erhvervskonto i de fleste fald.

Bankens normale krav om oplysninger:

De forskrækker en del mennesker, men hvidvaskregler er skærpede, og bankerne skal efter loven idag - som minimum:
 • Sikre sig identitet på den der stifter, personen  - legitimation + selskabet via registreringsattest
 • Sikre sig de forstår formålet med forretning = generelt forretningsplan
 • Sikre sig de forstår omfanget af forretningen = generelt budget.
Herudover vil de oftest, hvis de ikke kender stifter, kræve oplysninger om stifterne som personer, hvilket kan inkludere ex udskrift af årsopgørelse fra skat. Det er klogt på forhånd at være klar over disse ting, og ikke blive fornærmet over sådanne krav.

Alle har ret til en personlig nemKonto  - men ikke til en erhvervskonto

ALLE som ikke direkte har været truende overfor banken har krav på en personlig konto der kan tilknyttes som Nemkonto hvorved løn og alle offentlige betalinger kan indgå på den. 


Kan man bruge en personlig konto til et selskab (modsat til personlig virksomhed)?

Absolut NEJ. At modtage penge ind på en personlig konto svarer til at man tager penge fra en juridisk enhed til en anden, og er det ejerens konto svarer det til et at de absolut ulovlige aktionærlån, der - hvis opdaget (og ex revisor SKAL skrive det i årsopgørelse hvis revisor bruges) - giver skat bare ved en eller to dages lån, og ikke fradrag i firmaet for udgiften, så brug aldrig personlig konto til et selskab (type ApS, IVS, A/S). Jacob Tøjner har skrevet godt om risikoen ved aktionærlån HER I DETTE LINK.

Erhvervskonto er en konto kun tilknyttet ens CVR nummer:

En ægte erhvervskonto er kun tilknyttet ens CVR nummer og er specielt vigtig for selskaber hvor man jo ikke må risikere, at selskabets penge går ind på ens personlige konto. Her er det generelt påkrævet at få åbnet en erhvervskonto. 

En erhvervskonto vil ofte også være nødvendig ved f.eks. tilknytning til Nets og visse andre betalingsløsninger, selv for personlige virksomheder.

I og med en erhvervskonto er helt selvstændig og aldrig behøver modtage noget personligt fra andre, og fungerer som helt selvstændig nemKonto, så sikrer den naturligvis også, at det er lettere med regnskabets sammenhæng til banken, også i personlig virksomhed.

I dette LINK kan man logge på nemkonto - selvbetjening med sin virksomheds nemID og se + administrere de konti man måtte ha som erhverv


Erhvervskonto til brug for stiftelse af selskab - IVS eller ApS:

For at stifte selskab, skal selskabskapitalen som udgangspunkt ligge tilstede op en bankkonto og der taler vi erhvervskonto. For ApS kan det ske ved at banken banken bekræfter tilstedeværelsen af en konto med 50,000 kr som ApS konto eller 1 kr og op for IVS. For at banken skal det, skal den igennem et ret besværlig procedure med en speciel bank "nemID" og mange banker takker nej til det arbejde, eller tager så meget betalt, at det er lettere og billigere at benytte en advokat. Hos en advokat der stifter, kan de 50,000 kr placeres på dennes klientkonto og efter stiftelsen overflyttes til en erhvervskonto i banken.

For IVS er der en ekstra krølle. Her kan man stifte med kapital op til 25.000 kr ved egenerklæring. Her kan kapitalen bestå af 1 krone lagt i en cigarkasse. Først ved over 25.000 kr skal man samme vej som ved ApS = via banken bekræfter eller advokat klient konto.

Ved under de 25.000 kr så kan man altså selv bekræfte kapitalen men selvom den kapital så lovmæssigt kan ligge i en kontantkasse så vil man ikke med succes kunne drive et selskab som et IVS uden en bankkonto, og da det så SKAL være en erhvervskonto, så kan man lige så godt ta hul på det fra dag et. Til brug for stiftelsen kan banken stille en konto til rådighed i form af en konto til IVS xxxxxxxx under stiftelse. Det kræver jo, at de i det hele taget vil stille en erhvervskonto til rådighed, så tag fat i det allerede under stiftelses proceduren.

Man kan få CVR tilknyttet til samme nemKonto man har sit CPR tilknyttet:

Generelt kan man også få tilknyttet sit CVR nummer til samme personlige konto. Det kræver at man afleverer kopi af sin registreringsattest som minimum. Mange banker beretter, at de oplever problem med at få "stat-ups" til at forstå, at kopi af registreringsbeviser er et must for at få tilknyttet CVR til en konto. 

Har man tilknyttet CVR til den personlige konto, ud over sit CPR, kan f.eks. moms betales/udbetales til samme konto. Man får så sin personlige skat og firmaet mulige moms retur, til helt samme konto nummer.

Det gør således ikke kontoen til en egentlig erhvervskonto, som i næsten alle bankers systemer er mere komplicerede og dermed vil det ikke pr. automatik betyde, at f.eks. NETS accepterer at kontoen bruges i forhold til dem. De vil ofte kunne kræve en egentlig erhvervskonto.

Det vil for mange kunne betyde vanskeligheder i forhold til adskillelse af personlig og virksomheds regnskabet og også i forhold til f.eks. NETS, hvis man ikke får oprettet en egentlig erhvervs/virksomhedskonto, så man har hver sin NemKonto til privat økonomien og virksomheden


Tilknytning af CVR nr til en personlig konto som ikke samtidigt er ens personlige nemKonto

Der er praktiske eksempler på banker der har ladet en ekstra personlig konto tilknytte ens CVR så man faktisk har to personlige NemKonti, da kontoen jo i sagens natur i banken er ejet af en som person, ellers var det jo en erhvervskonto. Det er ikke en normal fremgangsmåde skal dog slås fast.

Erhverv og personlig konto er således to typer, og banken KAN sige nej til at man bruger en personlig konto til erhverv, det er dog ikke almindeligt:

Det kan være godt at slå fast, at begrebet erhvervskonto og privat konto er faste begreber bankerne opererer med som 2 forskellige produkter, ofte med hver sin prissætning, og at bankerne ikke er forpligtede til at give erhvervskonto, men faktisk tværtimod, kan forbyde folk at benytte en personlig konto til erhverv. Dette LINK FRA PENGEINSTITUT ANKENÆVNET viser en sådan klar dom, og jeg citerer lige fra teksten også:

Det forhold, at et pengeinstitut ifølge bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder § 20 som udgangspunkt har pligt til at oprette en almindelig indlånskonto medfører ikke, at pengeinstituttet har pligt til at oprette en erhvervskonto, eller at det skal accepteres, at en privat konto også anvendes til erhvervsmæssige formål.
Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at pålægge Danske Bank at oprette en erhvervskonto til klageren eller at acceptere, at klageren benytter den private konto til erhvervsmæssig brug.
Såfremt klageren uanset Danske Banks meddelelse om, at fortsat erhvervsmæssig brug af den private konto ikke vil blive accepteret, fortsætter hermed, vil Ankenævnet anse en opsigelse af kundeforholdet for berettiget.

Erhvervskonto er lovpligtig til et selskab og ofte vil det i det hele taget også til personlig virksomhed være en fordel, ex ved tilknytning til nets og andet

Den klare anbefaling herfra skal være, at man søger om oprettelse af hver sin NemKonto til privat og erhverv. Det vil langt de fleste kunne få oprettet, forudsat der ikke er gæld af betydning og man ikke er kendt for noget dårligt i forhold til sin bank.

Det anbefales generelt  ikke, at ha samme NemKonto til privat og erhverv, da alle indberetninger til skat jo så sker helt fælles for begge + man har vanskeligere ved at holde de to adskilt regnskabsmæssigt + ofte vanskeligheder i forhold til NETS o.l..

Hvorfor er det spor svært at få erhvervskonto hvis man slet ikke beder om lån, bare vil lade penge gå ind?

Det er et af de spørgsmål man oftest møder og jeg skal prøve at forklare lidt om årsagen:

Renten er så tæt på 0, at bankerne ikke får rente i nationalbanken for de penge der står på indlånskonti og som ikke er bundet/låst. Alene der gør, at banken ofte ikke har interesse i at stille en konto til rådighed eller, vil tage sig godt betalt for oprettelse og årsgebyr

Selve oprettelsen er langt mere kompliceret for erhverv (Banken SKAL kende formål (forretningsplan) kende omfang (budget) - personlig kaution skal ofte udarbjedes og mange bliver forskrækkede over sådanne krav, og banken får bare besvær ud af diskussionen

Dertil kommer, at der jo i sagens natur er langt flere transaktioner generelt på erhvervskonti, og jo flere transaktioner, jo mere træk på systemerne OG jo mere risiko for fejl.

Jamen banken har jo i alle fald ikke risiko eller??

Jo. Det er påvist at banker sagtens kan ha risiko uden kassekredit. Jo flere transaktioner jo flere risici. 

Der kan  fra webshop ske tilknytning til betalingssystemer der ikke kræver bankernes godkendelse - og disse kan gå konkurs

Der kan være kreditkort betalinger der er gået ind på bankens kundes konto, og er hævet af kunden, men hvor leverancen ikke svarer til det bestilte. Banken skal nu medvirke til at kreditkortbetaler holdes skadesløs og returnere penge til den der betalte med kreditkort, selv om konto for bankens kunde måske står i 0.

Erhvervskonto giver mulighed til automatisk træk af moms. Dette sker uden banken (eller kunden) faktisk kan se det på kontoen (ses ikke i kommende "PBS" inden det trækkes).

Endeligt er der med mange transaktioner som i erhverv, en vis mængde forkerte overførsler, forkert kontonummer, et 0 for meget i beløbet osv - og igen skal banken medvirke til at kortholder får sine penge, men kontoen kan sagtens løbende være trukket i ned i rent 0 af bankens kunde.

Derfor er banken mere besværede af konti uden lån og kassekredit, for renten er i 0 og de kan ikke tjene penge ind på sikrede lån. Her er LINK der forklarer mere om hvorfor banker i dag oftest tager penge for konto.

Dette Kan droppes af alle der har besluttet at søge fuld erhvervskonto:

Lidt mere om muligheden hvor man knytter CVR til ens personlige nemkonto CPR kontoen, som En bankkonto - to Nemkonti til samme konto.                                         

Iflg NemKonto.dk KAN man klare sig med en personlig NemKonto og bruge samme til både privat og erhverv. Det fremgår f.eks.af siden i dette spørgsmål:

Kan min virksomheds og personlige NemKonto være den samme?

Svar: Ja, der er ingen krav om, at man skal eje sin NemKonto. Det betyder, at din virksomheds NemKonto ikke behøver at være registreret som en virksomhedskonto, men kan være privatejet.

Og det står andet steds også på Nemkonto.dk at: citat:


Mange små virksomheder er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, hvor virksomhedens ejer benytter sin private konto som virksomhedenskonto. 

Den konto skal indberettes som virksomhedens NemKonto - også selvom den allerede fungerer som virksomheds-ejerens private NemKonto.

For at moms f.eks kan udbetale til ens personlige NemKonto kræves altså, at både ens CPR personnummer og CVR virksomhedsnummer registreres til kontoen - Det skal man gøre via banken eller, hvis banken stejler, ved at henvende sig direkte til NemKonto.dk  

Bankerne kan dog nægte at tillade, at man bruger en privatkonto til erhverv og dermed forbyde CVR tilknytning til personlig konto. Det er der domme for i ankenævnet.

Den vil stadigt fremstå som personlig konto, og det kan ex NETS se, og nægte at lave aftale, med mindre banken officielt registrer kontoen som virksomhedskonto/erhvervskonto.

Der er ikke nogen automatisk ret til en egentlig erhvervskonto for en virksomhed og en rundspørge til bankerne har ikke givet mig fuld klarhed over, om de rent faktisk alle, er indstillet på at tilknytte både CPR og CVR til kontoen, men de fleste siger, at det er fuldt muligt, blot vil det stadigt alt andet lig, være en personlig konto som de ikke per automatik vil godkende f.eks. NETS og ganske mange andre aftaler tilknyttet. 

Når banken skal tilknytte CVR, skal de opfylde krav om at sikre sig oplysninger i forhold til hvidvask og andet omkring formål, forretningsplan og budget - i en eller anden udstrækning, så vær forberedt på at skulle kunne aflevere forretningsplan og budget. Kravene er, at bankerne for sådanne konti skal danne sig overblik over formål og omfang.

Der er ikke et lovkrav i forhold til f.eks NETS at kontoen er åbnet som egentlig erhvervskonto, men det vil generelt være NETS krav alligevel. Man skal være forberedt på, at NETS og visse andre, kan stille krav om, at kontoen KUN er tilknyttet ens CVR og er oprettet som egentlig erhvervskonto i bankernes systemer. 

Ofte, hvis ikke man står i RKI og ikke i forvejen er kendt for at skylde penge væk til f.eks. banken, så vil man absolut ikke kunne få en erhvervskonto. Man vil også kunne blive mødt med krav om, at man har den personlige økonomi i samme bank. Det er fordi det både giver banken et større overblik OG giver banken på at tjene på karrusellerne hvis de skulle tabe på gyngerne.

Står man i RKI er det bedste råd, hvor svært det end er, at se at få banket gælden væk inden man skal regne med hjælp fra banken.

Hvis ikke der kommer det ønskede svar fra ens egen bank, så må man ud og prøve lykken hos flere andre.

venligst John H
Jeg er ikke specielt bank ekspert og mine råd altid givet som bedst jeg kan, uden erstatningspligt.
Venligst John Hannover   


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

8 kommentarer:

 1. Du skriver:

  "...Den konto skal indberettes som virksomhedens NemKonto - også selvom den allerede fungerer som virksomheds-ejerens private NemKonto.

  Hermed turde være slået fast, at myndighederne inkl. skat næppe kan kræve at ens CVR nummer skal være specifikt knyttet til nemKontoen..."

  Det sidste afsnit er jeg usikker på, hvad du reelt mener? Lad os slå fast at man kan bruge den samme konto som nemKonto både som ens private nemKonto og som sit firmas nemKonto.

  MEN det kræver at man både tilmelder kontoen som sin private nemKonto og at man tilmelder sin virksomhed (CVRnr.) til samme konto. Altså i alt to tilmeldinger.

  SvarSlet
 2. Jeg tror jeg havde rettet lidt inden du spurgte - men i alle fald

  Jeg har været til møde i anden forbindelse med bl.a. Torben Lausten fra Nordeas ledelse og en del af deres erhvervsfolk og

  Det er klart korrekt at man kan knytte både CPR og CVR til samme konto som nemkonto.

  Det er ofte en skidt ide ud fra at ha seperate konti + renter indberettes jo samlet person og virksomhed til skat

  Moms vil betale til en Nemkonto som er/var privat men har fået CVR tilknyttet uden problem

  Det er stadigt ikke en virksomhedskonto - men en personlig, hvilket ex NETS kan se i deres systemer, så man vil stadigt kunne opleve problemer med en NemKonto som også har CPR tilknyttet hvis man vil ha NETS aftale

  Jeg har rettet i min slut tekst - erkender den er lidt lang, men ser på den igen senere :)
  vh og tak for kommentarer John H

  SvarSlet
 3. Hvad ville der være i vejen for at oprette en ekstra privat konto og tilknytte den til min virksomheds NemKonto? Jeg skal ikke sælge noget på nettet, så NETS behøver ikke godkende for fx dankorttransaktioner.
  På forhånd tak,
  Anders

  SvarSlet
 4. Hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt - så mener jeg det står i mit oprindelige. Man kan som person KUN ha EN NemKonto til ens CPR
  Denne ENE kan man så i to separate processer tilknytte sin person og sit CVR til som NemKonto - Vil banken f.eks ikke knytte CVR ud over CPR, kan få det via NemKonto direkte - men du kan ikke ha to nemkonti til din CPR og ikke få dit CVR knyttet til på anden vis, end som tilknytning til eksisterende CPR NemKonto - eller som en NY NemKonto knyttet kun til CVR
  Så enten roder man lidt privat og virksomhed sammen eller - får en erhvervskonto med NemKonto tilknyttet separat til ens CVR

  God vind med det- det er ikke så svært normalt at få OK til en erhvervskonto - men ja der kan være en pris i mange banker
  vh JH

  SvarSlet
 5. Jeg siger tak for hjælpen. Sikke noget bøvl - jeg tager det med banken og ser hvad de siger.

  SvarSlet
 6. Danmark dejlg Danmark, Jeg tror erhvervsdrivende har det nemmer i Nord korea!
  Efter så meget bøvl med det ene efter det andet flyttet vi selskabet til tyskland
  vI fik en chock over den kongelig behandling vi fik I banken selv om vi ikke en gang havde en tysk cpr. nr !
  At en bank kan stå i vejen for den næste Skype fordi han står i RKI!!!


  SvarSlet
  Svar
  1. Jeg tror du skal regne med at det jo ikke er EN bank der gør det, men alle banker. Svaret her er desværre, hvor vanskeligt det end lyder, at se at komme ud af RKI som altid vil være et h.... hvis man vil drive virksomhed - og nye skype er svært at overbevise en långiver om i den situation. Det er bare at ønske held og lykke med Tyskland som jo har flere mulige selskabsformer, kort nævnt UG - men tyske banker er heller ikke helt lette at danse med.
   God vind med projektet i alle fald John

   Slet
 7. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog