tirsdag den 6. september 2022

Revisor eller ikke revisor - og kraveneJeg skal beskrive den kommende lov omkring revisor krav i dette indIæg. dag gælder at:

Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • 1. en balancesum på 4 mio. kr.
 • 2: en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • 3:et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision

Reglerne for fravalg i dag kan læses her i LINK

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling og med fremadrettet virkning (eller indbygges i stiftelsen for første regnskabsår).

Fra og med 1/1 2023 skærpes revisionspligten, og der bliver øgede krav til revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen, også for en del mindre selskaber.
Det ændrer ikke på dagens regler som nævnt indledningsvis, men det suppleres med regler der gør, at man ikke kun ser på om det er TO af punkterne man overskrider, men også ved blot et af disse.

Skærpelsen sker, for at få bedre efterlevelse af regler og færre fejl i årsrapporter, skatte og momsangivelser. Endvidere kan skærpelsen give bedre kontrol med bogføringsrutiner, også i forhold til ny digital bogføringslov.


Fremover bliver det således, at alle med en balancesum alene, over 50 mio. kr. ikke vil kunne fravælge revision eller udvidet gennemgang. Dette gælder uanset selskabets omsætnings størrelse.

Der tilkommer krav om
 brug af revisor for en række virksomheder i udvalgte risikobrancher med en omsætning på 5-8 mio. kr

Lovforslaget l 163b kan ses her i link som PDF.

Virksomheder i regnskabsklasse A bliver ikke påvirkede (generelt personlige virksomheder), så alene regnskabsklasse B kan blive påvirket.

Det vil ofte være f.eks. investeringsselskaber, ejendomsinvestorer og holdingselskaber med ofte stor balance men lille omsætning.

Hertil kommer så også krav om revisionserklæring for virksomheder i særlige udvalgte risikobrancher.

Er din virksomhed i en af risikobrancherne og har en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i to år i træk - så er der fra 1/1 2023 krav om en uafhængig revisorerklæring (frit valg revisor) og du kan ikke længere fravælge revision.
absklasse B, som befinder sig i det, der benævnes særlige risikobrancher, og som samtidig har en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, er der fremover krav om en uafhængig revisors erklæring efter eget valg. Disse virksomheder kan efter de nugældende regler fravælge revision, men det kan de ikke længere fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere.

I den oprindelige politiske aftaler er følgende 11 risikobrancher udtaget:

 1. Vejgodstransport
 2. Flytteforretninger
 3. Restauranter
 4. Pizzarier, grillbarer, isbarer mm.
 5. Event og catering
 6. Anden restaurationsvirksomhed
 7. Caféer, værtshuse, diskoteker o.l.
 8. Databehandling, webhosting o.l.
 9. Webportaler
 10. Engroshandel med person og varebiler samt minimusser
 11. Detailhandel med person og varebiler samt minimusser
Brancher identificeres ud fra branche registrering i CVR.

Der gives øgede muligheder for at påbyde revision ved væsentlige fejl og mangler i Bogføringen/regnskabet.

Det betyder, at selskabsstyrelsen kan påbyde revision, ikke bare ved fejl i årsregnskabet men også ved væsentlige fejl i bogføring (og dennes rutiner.) Der vil generelt, med mindre styrelsen påbyder andet, være frit valg mellem udvidet gennemgang eller fuld revision.

Også at dom eller bøde for at overtræde hvidvasklovgivning, vil medføre, at der ikke kan fravælges revision. Det samme gælder hvis en i ledelsen måtte være pålagt konkurskarantæne inden for seneste 2 år.

Specielt risikobrancher vil nok gøre klogt hurtigt at bringe aftaler på plads.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog