tirsdag den 20. september 2022

Digital bogføring

Hvornår skal vi være klare?

Start med Erhvervsstyrelsens frister


 • 1. februar 2023: Krav til digitale standard bogføringssystemer trådte i kraft. 
 • 31. oktober 2023: Udbydere har frist for at anmelde deres bogføringssystem til Erhvervsstyrelsen, hvis det skal registreres som digitalt standard bogføringssystem pr. 1. januar 2024.
 • 1. november – 31. december 2023: Anmeldte systemer kontrolleres og registreres af Erhvervsstyrelsen. OBS: Registrering vil finde sted såfremt det anmeldte system efterlever kravene til digitale standard bogføringssystemer.   
 • 1. januar 2024: Anmeldte systemer er registrerede. 
 • 2024 (forventeligt): Regnskabspligtige virksomheder skal bogføre digitalt fra de regnskabsår, der begynder efter 1. juli 2024. 
 • 2026 (forventeligt): Personligt ejede virksomheder og visse foreninger skal bogføre digitalt fra de regnskabsår, der begynder efter en endnu ubestemt ikrafttrædelsesdato i 2026.

SENESTE offentliggjorte : 14/12-2022 
Erhvervs og selskabsstyrelsen  har udsendt meddelelse om, at grundet ny regeringsdannelse er dato for ikraftræden ALENE FOR REGNSKABSPROGRAMMERS MULIGHED FOR INDSENDELSE TIL CERTIFICERNG NU udsat fra 1/1-2023 til - UBEKENDT

Det er stadigt samme 1/1-2023 frist for hvornår bogføringsprocedurer, for alle som omfattes, skal været beskrevet og dokumenteret, sammen med regnskabsprogrammet.

OM udskydelsen af muligheden for regnskabsprogrammers certificeringsansøgning så også kan komme til at betyde noget for, at iværksættelse af pligt til bru
g af disse (eller egne systemet) udsætter til senere end 1/1-2024 JA det tror jeg - mon ikke tidligt fra regnskabsår begyndende 30/6-2024
Hele beskeden fra styrelsen i LINK HER

Et af kravene er dog allerede NU meget aktuelt for de omfattede - nemlig, at der skal ligge en skriftlig beskrivelse af bogføringsprocedurene. Her kan de omfattede udarbejde deres egen beskrivelse, eller benytte Erhvervsstyrelsens formular som findes med i dette LINK:

Kravene omfatter 
§ 6. Virksomheder, der er bogføringspligtige efter § 1, stk. 1, og som efter årsregnskabslovens § 3, stk. 1, har pligt til at aflægge en årsrapport, eller hvor nettoomsætningen i 2 på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr., skal under hensyn til § 5, stk. 2, udarbejde skriftlig beskrivelse af bogføringsprocedurer:

Skal jeg korte det ned, så skal det som minimum omfatte:

Hvordan sikrer du, at transaktioner jævnligt - uden unødig forsinkelse registreres i dit system
Hvordan sikrer du, at alt regnskabsmateriale opbevares sikkert og digitalt i + 5 år

Hvem i firmaet er ansvarlig for disse punkter?

Kravene til digital bogføring i øvrigt - vil for de fleste der er omfattet starte fra 1/1-2024. 

Det er IKKE så lang tid som du måske lige tror, så forbered dig. 

Hvem er omfattet af at skulle bogføre i digitalt regnskabsprogram og opbevare bilag digitalt?

Den tager jeg bare fra styrelsens egen vejledning her først:

1

Alle virksomheder, uanset størrelse, der har pligt til at aflægge en årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen, vil blive omfattet af de nye regler om bogføring via et digitalt bogføringssystem.

2

Andre bogføringspligtige virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder, foreninger, filialer mv. der ikke har pligt til at aflægge en årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen, men har en omsætning over 300.000 kr. to år i træk, vil også blive omfattet af de nye regler om bogføring via et digitalt bogføringssystem.

Til 1 kan tilføjes, at det jo her drejer sig om alle selskaber - ApS, A/S og mange foreninger. Det er de som har pligt til årsrapport indberettet og offentliggjort i Erhvervsstyrelsen

Til 2 kan tilføjes, at det jo friholder alle personligt ejede virksomhed der ikke har en omsætning på over 300.000 kr to år i træk. Det vil dog også sige langt flest enkeltmands hvor en ejer skal kunne leve af det på nogen som helst måde.

Kravene til digitalbogføring efter ny bogføringslovs § 15 er:

 1. 1
  Systemet skal understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år.  

 2. 2
  Systemet skal opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag. 

 3. 3
 4. Systemet skal understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.
De punkter fra Erhvervsstyrelsen er ret selvforklarende men det kan tilføjes at;

Det kommer naturligvis til at koste et eller andet at bruge et af de certificerede programmer, da disse jo både skal lægger serverplads 5 år til og - garantere en lang række forhold.

Det er helt slut med at anvende Excel eller hvad man eller vil rode med, så snart man enten er et selskab eller personlig virksomhed man kan leve af.

Det kommer til at give langt lettere kontrol og sikkerhed OG for brugerne kommer de fleste til at opleve masser af fordele ved den delvist ensartede kontoform og hele digitaliseringssidens automatiseringer.

Her har du Erhvervsstyrelsen fulde gennemgang af lov mm i LINK

Alle cloud og hybrid standard regnskabsprogrammer skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen som vil certificere/godkende de som lever op til alle lovens krav, inkl. garantere regnskab og bilag i skyen i + 5 år mm.

Du må gerne lave din egen løsning hvis du er stensikker på den overholder alle regler for digital bogføring, beskrivelse af program og og og. Det vil jeg i skrivende stund fraråde alle at satse på.

Min mening:

Jeg er lidt ambivalent, for på nej siden vil jeg gerne have alle skal kunne drive en lille virksomhed, uanset som EMV eller ApS for så små omkostninger som muligt.
På ja siden, der nok vinder, synes jeg automatisering er vejen frem, og frem for tilfældige besværlige skattekontroller, vil dette lette kontrollen, ved den ensartede opsætning af alle tal. Det vil jeg mene gavner alle.

Om nogle år, så vil vi sikkert kunne se arbejde for, at nu skal vi ikke udfylde årsrapport på samme måde, og samme måske med udvidet årsopgørelse, for nu kan SKAT faktisk tage alle tal, vor omsætning, vort resultat før renter, renter, afskrivninger og og og - og selv lægge de tal ind i årsrapport og selvangivelse personligt. Alle programmer, vil lægge alle disse punkter og mere til, på helt samme sted i den kontoplan som digitalt skal kunne forbinde alt.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog