søndag den 26. marts 2023

Hvad består virksomhedens resultat til skat af?

Dette indlæg har fokus først og fremmest på ejere af personlig enkeltmandsvirksomhed (og type I/S) og selskaber er kun svagt berørt - update 2023
:


Hvordan regner jeg mit resultat til skat ud?

Det simple og korte svar er, at det i personlig virksomhed er alle dine indtægter minus alle dine fradragsberettigede udgifter. Dette gælder helt uanset du driver registreret virksomhed - og om du er med eller uden moms.

Skatten betales ved, at du forskudsregistrerer (gerne flere gange under året efterhånden som du er klogere) og så nedsættes fradrag ved anden indkomst mod 0, og hvis der skal mere til, så kommer der opkrævning på resten. Dermed ER der betalt skat af det forskudsangivne.

Moms er ikke del af overskud eller underskud:

Moms er ikke en del af dine indtægter og udgifter. Moms er bare beløb du opkræver for skat hos slutforbrugerne og opbevarer indtil du skal indbetale, og der trækker du din egen købsmoms fra din salgsmoms. Se evt BASALT OM MOMS OG SKAT


Brug regnskabsprogram, så du får både DRIFT og STATUS med i regnskabet.

Et regnskab består af en driftsdel som er alle indtægter og alle udgifter, og en status del som er ændringer i beholdninger. Status delen påvirker slet ikke dit resultat, det gør kun de ting du bogfører i driften, og et hvert moderne regnskabsprogram vil gøre det meget let for dig at vide, hvad du skal bogføre hvor.


Egne penge der indskydes eller hæves påvirker IKKE skat:

Skyder du selv penge ind, så skyder du dem ind i virksomheden i status. Du skyder dem ind i egenkapitalen (det som nogen kalder mellemregning) på en konto som kan hedde privat indskud fra ejer og samtidigt med at den får pengene ind, bogfører du beløbet som indsat i banken f.eks. Herved sikrer du, at penge du selv skyder ind, kun er i status og fremgår af kontoen for indskud fra ejer og derved kommer du jo så heller ikke til at betale skat af de - allerede beskattede - penge som du skyder ind, og du kan hæve dem uden skat.

Hæver du selv penge så foregår det også i egenkapitalen om f.eks. hævet privat til ejer. Igen sker det i status og det har ingen som helst betydning for dit resultat. Skat er helt ligeglad med om du hæver en masse penge, for det sker i status og har ingen betydning for dit resultat, som stadigt er alle indtægter minus alle udgifter. 
Hæver du for meget, så kan du ikke betale din moms eller dine leverandører og andre forpligtelser, og det er jo skidt, men det er ikke noget skat blander sig i.

Til bedre at forså hvorfor hævning af penge ikke påvirker, kan du her læse om hvorfor der netop ikke er noget der hedder løn i en personlig virksomhed. LINK - HVORDAN BESKATTES MAN I VIRKSOMHED

For selskaber sker private indskud ved at man låner sit selskab penge og her skal der beregnes og betales en rente fra selskabet til aktionæren svarende til markedsrente - og ejeren/anpartshaveren må IKKE låne penge / hæve penge privat i selskabet, dette er derfor langt enklere i personlig virksomhed.


Skattekorrektioner:

Man poster er uden fradrag skattemæssigt, og de skal bogføres på konti, hvor man let kan genfinde dem, og så lægge beløbet der ikke er fradrag for - til overskuddet, inden det angives til SKAT i selvangivelsen.

Når året er slut skal man lave sådan en skattekorrektion til ens resultat. Det kan være man har kørepenge til gode efter statens takster, og det beløb skal trækkes fra virksomhedens resultat når det opgives på selvangivelsen, så man opnår fradrag for beløbet. (se evt KØREPENGE

En post mange ikke er klar over, ikke giver fradrag i resultatet, er års/månedsgebyr til banken. Når man har bogført det, så skal det være på en udgiftskonto man kan genfinde, så man kan lægge beløbet til sit overskud, inden man indberetter til skat, ellers får man problemer.
 (Link hvis du vil nørde i det).

Også gaver og repræsentation er penge der ikke giver fuldt fradrag skattemæssigt, og de skal derfor også korrigeres når man indberetter overskud.

Der kan være mange andre ting der skal korrigeres for til skat, typisk gaver, repræsentation, bespisning og andet som ikke har fuld fradragsværdi. 

I bogen Fradrag 2024 får i alt om fradrag og hvilke ting der er fradrag i skat for, og hvilke der ikke er. Der er også mere end 70 meget brugte firma fradrag listet alfabetisk, så du kan trykke dig rundt til det du skal bruge i e-bogen Fradrag 2024 (og hvert år kommer ny) klik på bogen for mere info og link til køb i Saxo som e-bog - Den burde være til stor nytte for dig - klik på bogen for at se indholdsfortegnelsen også:
Varelager korrektion:


Varer man har købt, men ikke solgt, så de ligger på lager er IKKE en udgift i regnskabet.

Hvis man bare køber sine varer ind som en udgift til varekøb, så påvirker det jo resultatet. Køber man får 10.000 kr. varer, så tager man en udgift på 10.000 kr., og hvis vi siger der slet ikke var solgt noget, så ville resultatet jo være minus 10.000 kr., og det ville gi skattefradrag i anden personlig indkomst for ejere personlige virksomheder.


Den går ikke. Varelageret har jo en værdi af 10.000 kr, så hvis når man skal kende sit resultat, så skal man regne indkøbsværdien af ens varelager ud, og den værdi skal man lægge til resultatet. Man kan gøre det manuelt men normalt er det klogt at flytte fra varekøb i drift (den konto man har bogført udgiften til købet på) og over til en post for varelager i status. Derved viser regnskabet direkte ens resultat. Man bør løbende holde øje med varelageret så man har overblik over, om man tjener penge eller ikke.

Renter: 

skal ikke med i din personlige virksomheds resultat, de kommer på din personlige selvangivelse sammen med dine personlige rente indtægter og udgifter.

Har du store erhvervsmæssige renteudgifter, kan du overveje om det kan betale sig at bruge VirksomhedsSkatteOrdningen. VSO er mere kompliceret og giver oftest behov for revisorhjælp, men det øger fradragsværdien af renter.

For selskaber som  ApS og A/S er renterne med i selskabets resultat og har ikke noget med personen at gøre.


Afdrag:

Er aldrig en udgift. Det er bare, at du bringer gæld ned. Det koster penge, men der er ikke nogen påvirkning af dit resultat, kun flytter du penge fra penge i banken f.eks. til konto for gæld, så gæld går lige så meget ned som penge i banken - og dermed er der balance, og intet sker via drift.

En del regnskabsprogrammer og webshops har indbygget lagerstyring som kan anvendes også.


Køb af aktiver og deres afskrivning:

Aktiver der som sammenhængende aktiv har en værdi af op til 32.000  kr i 2023 priser kan afskrives som udgift på en konto for småaktiver. 

Alt man har afskrevet og som derfor nu har værdi 0 i regnskabet, skal man stadigt have liste over (inventarliste), da de skal redegøres for, hvis man lukker virksomheden, og tages ud igen, uanset de ER afskrevet til 0.

Aktiver der har større værdi skal afskrives over flere år. Man må gerne driftsmæssigt afskrive ud fra en bestemt forventet levetid, men skattemæssigt skal man som udgangspunkt afskrive med 25% af aktivets værdi, indtil det samlede beløb man afskriver på rammer 32.000 hvor hele resten så kan afskrives på en gang. Google skattemæssige afskrivninger for yderligere hvis du køber aktiver der koster over de 32.000 kr.

Købes aktiver som man også bruger privat, f.eks. en computer man har i hjemmet, så skal der ske deling af momsen som angiver i dette link om DELT MOMS

Kun computer kan købes med fuldt fradrag, ud over momsen, hvis den anvendes privat. Alt andet, som skat måtte formode man også bruger privat, f.eks. et kamera osv, skal deles som udgift i forhold privat/erhverv procentmæssigt, så kun den erhvervsmæssigt anvendte del giver fradrag.
Brug sund fornuft, og ellers vil skat ofte acceptere 50/50 = halvt fradrag udgift og moms, hvis man ikke mener at kunne sandsynliggøre fordelingen nærmere.


Forskudsopgørelse og Oplysningsskema / udvidet selvangivelse:

Man skal ved start af ny virksomhed selv angive sit forventede overskud i rubrik 221 i forskudsopgørelsen lige som man får udvidet selvangivelse fremover. Her UDVIDET SELVANGIVELSE  forklaret. Inden du kan se din personlige skat (og det samme for din ægtefælle) så skal du have opfyldt oplysningskemaet for virksomheden til SKAT.


Hvor meget skal jeg så betale i skat?

Du skal altid betale 8% arbejdsmarkedsbidrag lige fra den første krone. Når din indtægt fra virksomheden OG evt fra andet arbejde overstiger dine fradrag, så skal du helt frem til topskat regne med samlet ca 40% af overskuddet skal gå til skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan med stor fordel, for små penge, købe denne paperback, eller downloade PDF af bogen til boglæsere. Den er skrevet let læst for begyndere inden for personlig virksomhed og burde være til stor nytte for dig:Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog