onsdag den 22. september 2021

Bankers gebyr for erhvervskonto NU fradrag fra juni 2022 og frem efter ændret skattepraksis

DENNE ARTIKEL ER NU UAKTUEL, DA SKAT HAR ÆNDRET PRAKSIS OG GIVER FRADRAG FOR GEBYR TIL ERHVERVSKONTO - OGSÅ TILBAGE FRA JUNI 2022 OG FREM


Jeg er ret overrasket over at lære, at SKAT faktisk ikke godkender udgiften til det gebyr banker generelt i dag tager for at oprette en erhvervskonto.

Det konkrete som har overrasket mig, går i første omgang på personlig virksomhed, da et af argumenterne fra SKAT har været, at der ikke er lovpligt om en erhvervskonto til personlig virksomhed, men jeg har nu svært at se, at det så ikke skulle kunne gælde for selskaber også.

Har nogen mere konkret viden, må I meget gerne svare på denne tråd.

Det var en Facebook forbindelse, som spurgte i spørg en revisor, om det var korrekt som SKAT oplyste hende, at årsgebyr til erhvervskonto ikke kunne fratrækkes. 

De fleste af os der svarede, svarede, at da denne konto jo var lovkrævet i form af, at alle virksomheder SKAL have CVR tilknyttet i NemKonto lov, og banker generelt absolut nægtede at man brugte personlig konto, så var det en nødvendig konto, for erhvervelsen af indtægterne. 

Det skulle dog vise sig, at de svar hun havde fra SKAT - var ganske tydelige i retning af, at der IKKE var fradrag.

Personen med det nægtede fradrag forklarede, at det var 4 forskellige i SKAT der gav samme "nej til fradrag" og henviste til citat, at "
SKAT´s svar argument er, at det jo ikke er dem som kræver separat erhvervs konto. "

SKAT skrev også til den berørte - her citat: Der er ikke fradrag for gebyr til erhvervskonto/årlige genforhandlingsomkostninger/revurderingsomkostninger for en erhvervskonto i et pengeinstitut, da denne omkostning ikke er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jvnf. statsskattelovens § 6 stykke 1, men afholdt for at opretholde virksomhedens indkomstgrundlag. Gebyret er et fast årligt gebyr, som ikke beregnes af nogen hovedstol eller restgæld.

Det er ikke muligt at fratrække gebyret for kontoen i det skattemæssige regnskab. Gebyret anses for at vedrøre formuesfæren/indkomstgrundlaget og kan derfor ikke fratrækkes." 
Citat slut 

Dette må jo så reelt være samme tilfælde for et selskab som ApS, uanset det jo så trods alt der er lovkrav.

SKAT henviste også min Facebook forbindelse til afgørelsesdatabasen fra landsskatteretten - ligesom den faktisk har været afprøvet i en meget gammel højesteretsdom -(som jeg ikke selv har fundet - eller søgt specielt)

Jeg har så hørt skat, - godt nok via Facebook SKATTESTYRELSEN for at speede up, og her brugte de en dag på, at undersøge det hos overordnede inden svaret blev givet, og jeg er overrasket over at få samme svar, her citeret:

"Det er ikke muligt at fratrække gebyret for kontoen i det skattemæssige regnskab. Gebyret anses for at vedrøre formuesfæren/indkomstgrundlaget og kan derfor ikke fratrækkes". Det overrasker nu mindst lige så meget, at en god revisor i revisorforum har svaret:

Nu har jeg også spurgt Skattestyrelsen og fået samme svar.
Ikke alene det, men de vil heller ikke acceptere fradrag for gebyrer i forbindelse med internationale overførsler og lignende, hvilket jeg ellers skulle mene klart er en driftsomkostning. Alle bankgebyrer er formueomkostninger og derfor ikke fradragsberettigede.

Jeg har dog så også spurgt SKATTESTYRELEN og fået et svar, som jeg anser for langt mere korrekt, AT DER ER FRADRAG FOR GEBYRER DER OPSTÅR VED BETALING OG MODTAGELSE AF BETALING FOR VARER (OG YDELSER) nemlig:

Hej John 


Hvis udgiften knytter sig til en betaling for en vare, er der som udgangspunkt fradrag, fordi anskaffelsesprisen så bliver højere.


Vh. Silja

Det vil jeg udgå fra er det korrekte

IKKE FRADRAG FOR ÅRS/MÅNEDS GEBYR DER IKKE ER TILKNYTTET EN TRANSAKTION ELLER AFHÆNGER AF KONTO STØRRELSE, MEN FRADRAG FOR GEBYRER DER KOMMERE SOM FØLGE AF VARE OG YDELSES HANDEL

Jeg erkender mig overrasket, men også overbevist om, at SKAT klart vil nægte, at de årlige bankgebyr for en erhvervskonto, indgår som fradrag i skatteregnskabet.

Jeg forstår, at for en konto til indsættelse af kapital for at kunne stifte selskabet, vil det være etableringsomkostning og vel ikke fradrag, men her beskrives det jo som alle årsgebyrer generelt. 

Der var her også tale om personlig virksomhed, hvor banken midt i året nægtede kunden at forsat bruge en gratis CPR konto, og - som det er i 99% af alle fald - fremover krævede gebyr for drift af en ren erhvervskonto.

Jeg har som svar på dette indlæg fået besked fra aut revisor, der bekræfter, at SKAT kontrollerer punktet ved kontrol, og fremhæver at de ved kontrol kræver skattereguleret, så der ikke er skattefradrag.


Jeg kan ikke se den så forskellig som driftsudgift i forhold til f.eks. regnskabsprogrammet, som vel også er frivillig påtaget omkostning, men vel altid giver fradrag - men SKAT er tydelig i svar og links.

Med andre ord, når firmaet betaler dette gebyr, så skal der skattereguleres for det, så det ikke påvirker resultatet til skat.

Er der moms tydeligt med på din opkrævning - så er der fradrag for momsen, uanset selve udgiften ikke giver fradrag (i stil med moms på stiftelse mm)

Man kan måske finde en lille pendent i andre skatteforhold for både virksomheder og selskaber med teksten:

Udgifter til stempel- og tinglysningsafgift kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3. Det gælder, hvad enten der kun betales stempel- eller tinglysningsafgift, eller der betales et gebyr, som også dækker andre udgifter. Udgifter til dækning af andet papirarbejde kan heller ikke fradrages, uanset hvad udgiften kaldes. Minder nok lidt om årsgebyret
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047221

Endeligt kan der nørdes i den oprindelige dom fra højesteret som formueforvaltning og ikke fradrag bygger på C.C.2.2.1.5 Formueforvaltning - Skat.dk 

Var det en rente, var der fradrag men årsgebyr er alene til administration mm og slet ikke knyttet til omsætningen eller driften som sådan direkte - iflg skatte praksis

Venlig hilsen John Hannover

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften
”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd


4 kommentarer:

 1. Dette er for mig fuldstændigt uforståeligt. Som du også skriver, er det jo de-facto et krav med erhvervskonto, hvis man vil overholde kravet om at registrere en nem-konto til sit CVR.

  Kan du forklare grundlæggende, hvad en "formueomkostning" er, og ræsonnementet bag, disse ikke kan fratrækkes?
  Eller sagt på en anden måde: Hvad er et godt eksempel på en afgift som er "afholdt for at opretholde virksomhedens indkomstgrundlag" - og som det er let at forstå, hvorfor den ikke kan fratrækkes?

  På forhånd tak.

  SvarSlet
  Svar
  1. Ja det kan være svært at forstå - du må bare læse, at det klart fra skat ses som del af formuesfæren . modsat transaktionsgebyrer osv som er med fradrag
   Du kan jo sige det også er nødvendigt at stifte Aps for at drive forretningen men - det er også uden fradrag, og sådan er der jo så meget - gaver, bespisning osv

   Slet
 2. TS 1983-01-01
  T&S af 01/01 1983, (SD 370-4300-215)
  SO 1983, 262

  Statsskattedirektoratet blev anmodet om en nærmere redegørelse vedrørende fradragsretten for bankgebyrer. Efter at spørgsmålet havde været forelagt Skattedepartementet, meddelte Statsskattedirektoratet, at gebyrer vedrørende depoter, kundebokse og fondsdispositioner, kurtage samt gebyr for kontoudskrifter må anses for fradragsberettigede i henhold til gældende praksis vedrørende udgifter til formueforvaltning, jf. LV 1982, s. 367. Undtaget er dog gebyrer for forvaltning af værdipapirer, der henhører under en kapitalopsparingsordning. Gebyrer vedrørende valutatransaktioner må anses for fradragsberettigede i det omfang, udgiften kan anses som et accessorium til udgifter, der er fradragsberettigede i medfør af LL § 8 D. Det bemærkedes, at fradragsretten ifølge nævnte lovbestemmelse forudsætter, at transaktionerne vedrører erhvervsmæssig virksomhed, og det tilsvarende gælder for gebyrerne. Gebyr for oprettelse af konto er omfattet af fradragsretten i LL § 8, stk. 3 c. Gebyrer for ID-kort, kundekort og checkhæfte, gebyrer vedrørende checks, kontantudbetalinger og kundekortudbetalinger og gebyrer for diverse pengeoverførsler samt øvrige formueadministrationsgebyrer er alene fradragsberettigede i det omfang, udgiften i medfør af SL § 6 a kan anses som en driftsomkostning.

  Afgørelsen er kun medtaget som ovenstående resume.

  SvarSlet
  Svar
  1. Omhandler ikke årsgebyr for erhvervskonto - alle transaktionsgebyrer giver fradrag - oprettelse og årsgebyr er "frivillig" påtaget formuesfæren tilhørende hos skat desværre -Dertil er den jo ret så gammel 1983

   Slet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog