lørdag den 4. november 2023

Beskatning af Cryptovaluta + lidt om kommercielt brug.

 


Cryptovaluta, som f.eks Bitcoin har i dag en hård, og i manges øje, uretfærdig beskatning.

De er ikke omfattet af alm skattelovgivning om finansielle kontrakter, så du skal selv føre nøje regnskab med alle handler du foretager.

Hver handel beskattes for sig. Tab giver fradrag som ligningsmæssige fradrag med knapt 26% værdi, mens gevinster beskattes som personlig indkomst med en skat mellem ca 37% og 53%

Tab kan således ikke fremføres til modregning i senere gevinster, hverken inden for året, eller til senere år.

Her kan ses, at SKAT er aktive i kontrollen med mere end 300 borgere der har måtte betale mere end 58 mio i skat for 2019 til 2021 LINK

Fra 2024 gælder DAC8 som påbyder alle udbydere af Crypto tjenester ti, at dele oplysninger om deres kunder indståender og transaktioner med de forskellige landes skattemyndigheder. Kravet dækker i princip alle, også uden for EU . Mere i LINK for nørder  Ikraft i DK formenlig fra 1/1-25

Her er link til god SKAT gennemgang af samlet cryptobeskatning for private

Angivelse i årets oplysningsskema (selvangivelsen):

Tab - årets samlede tab fra alle handler opgives i rubrik 58 til kun ligningsmæssig fradragsværdi

Gevinster, årets gevinster lagt sammen, men ikke fratrukket tab - skrives i rubrik 20

Investeres via EFT (som crypto CFD) beskattes ikke kun realiserede men efter lagerprincippet ult. hvert år - gevinst og tab.
Direkte investering i crypto beskattes kun for realiserede (handler)

Sådanne finansielle kontrakt er beskattes så som kapitalindkomst med fra 37-42% skat på gevinst -  og tab giver fradrag med max 33 - ned til 25% - forudsat man har andre finansielle kontrakter at trække fra i. Ellers fremskrives tabet generelt.

Begge skattebetragtninger er godt gennemgået i DETTE LINK


Generelt spekulationsbeskattes aktiver som ikke er omfattet af særregler som for Fast ejendom, aktier og fordringer. Undtagelser er så, hvis de er brugt i næring (aktiv drift modsat passiv opbevaring) Der er ikke nok at handle for dem, for at det er næring. Det vil også, med mindre de indgår i egentlig drift/næring være spekulation at gemme dem, for handel senere.

Dette forstærkes i den juridiske vejledning, at de ikke, som f.eks et maleri, kan anvendes til at udsmykke værelser med, og ikke, som f.eks en dyr violin, til at spille på.

V.DK har en god gennemgang af udvidelse af begrebet spekulation og handel ved crypto i dette LINK

Når vi taler direkte investering i Cryto, er her et eksempel som kan vise, at selvom man måske i et år ikke har tjent spor og heller ikke tabt noget, med andre ord, er gået i rent 0, så vil kunne opleve at man beskattes:Der fra skatteministeriet givet besked til skattelovrådet, om at gennemgå denne lovgivning og komme med forslag til ændringer, senest i 2023 - hvilket jo tidligst vil give ikrafttræden i 2024

  • En forudsætning for en "normalisering" vil givet blive, helt som finansielle kontrakter, at købet med det samme-  fra hvert køb -  skal være meddelt skat, for at man får mulighed for at fradrag et tab i senere gevinster.
  • Herefter vil beskatning så kunne ske som kapital indkomst og:
  • Man vil have ret til fradrag for tab i senere gevinster i samme investeringstype - cryptovaluta.
  • Der vil givet også blive en pligt til, at alle danske bitcoin udbydere opgiver alle handler til det offentlige. Her er der også internationalt samarbejde, så det er sandsynligt det vil komme til at omfatte langt de fleste større udbydere.

Det vil give staten den fordel, at der bliver mere kontrol med handler, da personer der ikke angiver køb, dels vil miste mulighed for fradrag af tab og dels vil kunne sigtes for skattesvindel.

Erhvervsmæssigt brug:
Jeg vil her blot pege på den risiko der kan være med hvidvaskkontrol og compliance.

Der er jo ikke megen tvivl om, at crypto bruges af kidnappere og personer der lukker store firmaers IT ned - mod krav om betaling i crypto - bortførelsesløsepenge ligeså, ligesom der givet er et eller andet niveau af hvidvask af sorte penge til hvide i brugen.
Det kan betyde, at man som virksomhed KAN anklages for ikke at have godkendt hvidvask kontrol af betalinger - og dermed kritik af compliance.
Der er behov for en crypto-valuta der i langt højere grad kan føres kontrol med. 

SKAT
har i bindende svar LINK angivet, at hvis man ex kan begrunde investering i selskabsform i f.eks BTC med ønske om at undgå negativ rente, ville det ses som del er selskabets sfære og indgå som gevinst og tak i resultatet - jævnfør LINK

Erhvervsmæssig investering er hæmmet af, at skat forsat ser investering i cryptovaluta som del af privatsfæren, og man derved risikerer at blive personligt beskattet. Dette forhold kan skattelovrådet nok se på samtidigt.

Brug som betalingsmiddel vil være muligt, men hæmmes så yderligere af de store svingninger i kurs, noget der dog intet har med skat at gøre, men kommer af, at valutaen ikke i sig selv er baseret i anden værdi, end det som køberne spekulerer i.

Man kan læse meget mere om disse sidste forhold i dette tidligere blogindlæg i linket.

Husk også, at hvis du mister din kode til din wallet - så er der ikke skattefradrag for tabet (som i princip ikke er endeligt konstateret). 
SKM2018.104 SR Ved evt hacking og snyd, skal der også mange sikre beviser til, og generelt bindende svar fra SKAT, hvis du skal have fradrag.

Her er en - i alle fald her i April 2022 RIGTIG god gennemgang fra Samar law i link

JJeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog