fredag den 1. december 2023

Julegaver

Der er faste regler for Julegaver og deres satser. h
Omfattet af fradrag for Julegaver er:
  • Virksomhedens ansatte
  • Ulønnet registreret arbejdskraft, f.eks advisory board, bestyrelse og praktikanter - bemærk registreret, som for en bestyrelse der er registreret i erhvervstyrelsen. Ikke registreret bestyrelse leller hjælpere er ikke omfattet, da de jo eller bare er forretningsforbindelser - hvor det så ikke er fuldt fradragsberettiget - men som repræsentation/gaver.

Ting-gaver til under 900 kr for 2021-22 i alt:

Gaver der omfatter ting som vin, chokolade, køkkenudstyr – i modsætning til kontanter og gavekort, kan man give for op til 900 kr. per medarbejder. Julegavers værdi, tæller med i grænsen for skattefrie Personalegoder på i alt 1.200 kr. inkl. moms  (se under personalegoder).

Gives der gaver for mere end 1.200 inkl moms for et år, så skal hele beløbet – lige fra krone et – beskattes MEN her må man holde julegaven på højst 800/900 kr. ude af regnestykket.

Overstiger julegavens værdi 900 kr. altså fra 901 kr. så må julegaven ikke holdes ude af beregningen af det samlede fribeløb på 1.200 kr., men skal indgå ved beregningen af personalegoder omfattet af den samlede 1.200 kr. grænse.

Er der slet ikke givet andre personalegoder, så kan julegaven således koste op til 1.200 kr. inkl, moms - i sig selv.

Kontantgaver og gavekort der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige, så der er kun tale om ting-gaver, eller gavekort til bestemte ting når vi ser det fradragsmæssigt. Kontanter gavekort uden specifik vare mm - og tilsvarende, har arbejdsgiveren pligt til at indberette.

Dette gælder uanset gavekortet bruges som Julegave, eller til jubilæum eller andet. 

Skatteindberetning gælder for gavekort der gives bredt til f.eks. køb i en forretningskæde, et varehus, den lokale handelsstandsforening eller tilsvarende.
Det har ikke betydning, at kortet ikke kan veksles til kontanter.

Gavebeviser der alene kan anvendes til valg af specifikke gaver ud fra en liste, bestemt af dig som arbejdsgiver, giver fradrag.

BDO revision beskrev for nyligt skatteopkrævninger i selskaber med gavekort helt ned til værdi 50 til 300 kr.

Der er ikke momsfradrag for gaver til personale - hvilket jo også forklarer, at grænserne er inkl. moms.

Julegaver til mere end 1.200 kr. inkl moms er altid skattepligtige.

JULEGAVER TIL EJER DER ER ALENE I SELSKAB ELLER PERSONLIG VIRKSOMHED:

Ejer kan ikke give sig selv eller sin medhjælpende hustru en julegave med fradrag. Det forudsætter, at det er til egentlig ansat personale. Gives til alle ansatte, vil ejer også kunne modtage.

Jeg bad skat om officielt svar, til brug for dette indlæg, og fik dette skriftlige svar:

'Gaver til medarbejderne er skattefri, fordi de er en del af de goder, som gør, at medarbejderne finder det attraktivt at arbejde i en virksomhed, og derfor er de fradragsberettigede. 

Derimod arbejder en selvstændig uanset, om de får frysegoder eller ej – og julegaver anses ikke nødvendigt for at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i firmaet'

Anden revisor i facebook gruppe refererede det svar han fik fra skat:

Ansatte hovedaktionærer vil være omfattet af personalegodereglerne i ligningslovens § 16, stk. 3. Det er uden betydning om vederlag udbetales i kontanter eller goder. Der er ikke krav om at der er andre ansatte, men en hovedaktionær skal indgå aftaler mellem sig selv og selskab på armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2.
Så det vil være en konkret vurdering af om selskab også ville have givet tilsvarende goder til en uafhængig part. 

Min personlige konklusion er, at jeg ikke ville bruge gave til hovedaktionær der ikke kan sandsynliggøre, at denne arbejder reelt mange timer i selskaber - gerne via løn, men i alle - arbejder reelt, hvis der ikke er andre ansatte der får tilsvarende. 
Jeg vil også være sikker på, at hovedaktionæren jo så også skal være omfattet af lovpligtig arbejdsskadeforsikring, da det jo er krav for netop - ansatte. Jeg synes måske ikke helt det er risiko værd, for 1000 kr uden skat - men det er individuel bedømmelse.
SAMLET SKEMA FRA SKAT VEDR. JULEGAVER TIL FORSTÅELSE:JULEGAVENS VÆRDI
VÆRDI AF ANDET PERSONALEGODE
BESKATNING
FORKLARING
800 KR.
0
Ingen
En julegave til høst 800 kr. Udløser ingen beskatning
1.200 KR.
0
Ingen
Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
800 KR.
400 KR.
Ingen
Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen op 1.200 kr.
810 KR.
400 KR.
Beskatning af 1.210 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
800 KR
500 KR.
Beskatning af 500 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 500 kr.Giver arbejdsgiveren gaver over bagatelgrænsen til medarbejdere, skal disse indberette værdien til skat. Det er EN samlet grænse, så arbejder man for flere arbejdsgivere, er det den samlede grænse der tæller, som gennemgået siden, 800 2019 og 900 kr 2020 samt samlet 1200 kr begge år INKL moms  som - maksimum for ting-gaver. 

Medarbejderen skal derfor lægge værdien sammen, hvis de modtager gaver fra flere arbejdsgivere, når beløbet overstiger grænsen samlet.

Gode Julegaver kan være Iværksætterbøger - Nederst mine egne 8 bøger hvor du kan se indholdsfortegnelse

Jeg blogger efter min bedste viden, men kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller misforståelser.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber - 2019 version med de nye kapitalkrav og inkl. IVS med de nye regler

”IVS” – Om at drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog