onsdag den 24. februar 2021

Kontrolpakke for selskabet - Nye krav til f.eks kapitalforhøjelser, opbevaring af selskabets dokumenter mm

I 2020 kom ny lovpakke som giver Erhvervs Og Selskabsstyrelsen (EOS) flere muligheder for at styrke regnskabskontrol - og f.eks kapitalforhøjelse i selskaber, ApS og A/S, og samme for IVS som måtte vælge at benytte den nye lov om kontant forhøjelse af kapitalen til samlet 40.000 for så at omregistrere til ApS (den lov træder i kraft senere i 2021)

For de som vil nørde videre, er her link til EOS om Selskaber liv

De punkter, der giver EOS øget kontrol med selskaber og deres regnskaber og indfører nye pligter for selskabers opbevaring af selskabsdokumenter, samt nye krav til dokumentation ved kontante kapitalforhøjelser i selskaber, trådte i kraft 1/1-2021

EOS får med loven nye juridiske muligheder for at foretage indgreb over for selskaberne. 

EOS kan derefter trække offentliggjorte årsrapporter tilbage hvis de konstaterer større mangler/fejl, lige som de kan kræve, at div. oplysninger givet af selskaberne skal bekræftes af en 3.part (ikke beskrevet om det nødvendigvis er revisor erklæring men - ren juridisk uafhængig 3. part - og hvem andre end revisorer og advokater vil normalt gøre det og få tillid)

Skulle selskaber ikke efterfølge EOS påbud kan EOS kræve disse tvangsopløst direkte, ligesom EOS, administrativt, kan ændre såkaldt "åbenbart urigtige registrerede oplysninger".

Et formål er klart også, at styrke EOS kontrol i forhold til selskaber der anvender stråmænd, fiktive adresser, falske identiteter mm.

Dokumentationskrav ved kontante kapitalforhøjelser:

Der indføres også nye dokumentationskrav ved kontante kapitalforhøjelser, herunder f.eks bekræftelse af 3.part via e-mail

Formålet med at kræve indsendelse af dokumentation for kontante forhøjelser - eller IVS der omregistreres til ApS via kontant forhøjelse er klart, at sikre at disse rent faktisk tilfører disse kontante midler korrekt. 

Her vil man blive mødt af "rullemenu" til at skulle angive f.eks forhøjelsesmetode - og efterfølgende f.eks skulle angive e-mail til en 3. person man ønsker at EOS kan få bekræftet ægtheden af oplysningerne fra.


I følgende beskrives mere om en sådanne 3. persons godkendelse.

Beviset der kan anvendes er iflg. loven ( bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019 § 18)

 1. Bankbilag hvor det fremgår, at kapital og evt overkurs er indsat på konto tilhørende selskabet. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation, så banken skal bekræfte.
 2. Udskift fra advokat klientkonto hvor det fremgår, at kapitalen er bogført i advokatens bogholderi på selskabets klient konto
 3. Erklæring fra advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.
 4. Erklæring fra revisor om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.
Dette gælder jo allerede i dag ved stiftelse af nye selskaber. Som jeg ser det betyder det, at fremover kan ApS kontantstiftes med kopi af bankkonto frem for efter krav om revisor/advokat bekræftelse. Dette fremgår også af pt 6 som jeg læser det hos EOS HER I LINK

  Opbevaring af selskabsdokumenter - fra 1/1-2021:

  Selskabets direktion har pligt til at sikre, at alle selskabsdokumenter opbevares på sikker vis i mindst 5 år efter afslutning af det år et selskabsdokument er udfærdiget. Pligten ligger på direktionen men en bestyrelse vil naturligvis har pligt til at kontrollere dette sker, som del af deres pligt til at sikre "selskabets forsvarlige organisation"

  Selskabsdokumenter er alle dokumenter et selskab er forpligtet at udfærdige i.h.t. selskabsloven, f.eks. vedtægter, forretningsorden, stiftelses dokumenter, ejerbogen, generalforsamlinger mm. Dokumenterne skal kunne gøres tilgængelige for danske myndigheder. I papirform skal de så opbevares i DK uden yderligere krav til opbevaringen, og for digitale dokumenter, skal disse til en hver tid kunne gøres tilgængelige for myndighederne.

  Overtrædelse kan straffes med bøde og i grelle fald med tvangsopløsning. 

  Kontrol mod stråmænd, falske identiteter mm:

  Nye regler i selskabsloven, til forhindring/besværliggørelse af brugen af "stråmænd" specificerer, at personer der registreres som ledelsesmedlemmer også reelt skal udføre de opgaver, de skal udføre i.h.t. lovgivningen.
  EOS kan afvise registrering af personer, og afmelde registrerede personer, hvis der er tvivl om, at personen faktisk udøver sin ledelsesret.

  EOS kan kræve bekræftelse af registrerede personer via identifikations oplysninger eller om ønsket, via fysisk fremmøde i EOS
  EOS får også øget mulighed for at kontrollere selskabers hjemstavns adresse, ledelses personers bopæls adresse mm, for at sikre at alle kan kontaktes på deres registrerede adresser.

  Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

   

  HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

   

  SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
  DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

  MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

   

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

   

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

   

  ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

   

  Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

   

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

   

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

   

  ”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

   

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

   

   Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


  Ingen kommentarer:

  Send en kommentar

  all advertising as comment is spam and will not be allowed

  Søg i denne blog