onsdag den 21. januar 2015

Barsel for selvstændige - personlig virksomhed

Ny lov om barsel for selvstændige med enkeltmandsvirksomhed og I/SSelvstændige = ejere af personlig virksomhed og ikke af selskaber, har, helt som ansatte, ret til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Orlovsperioden i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption er idag som følger:

Graviditetsorlov: 4 uger før fødslen (moder)
Barselsorlov: 14 uger efter fødslen  (moder)
Fædreorlov: 2 uger efter fødsel (fader)
Forældreorlov: både moderen og faderen kan holde hver 32 ugers orlov.

Der er fire hovedpunkter at opfylde for at have ret til barselsdagpenge som selvstændig:

  • Du skal have drevet virksomhed som selvstændig i 6 måneder inden for de seneste 12 måneder
  • Du skal have haft en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time om ugen - svarer fint til ansatte
  • Du skal i den sidste måned inden orloven og mindst 5 andre måneder skal arbejdet have haft et væsentligt omfang
  • Du har daglig kontakt med dit barn (betyder du ikke kan være på barsel uden den daglige alm kontakt
Du må medregne perioder med lønmodtager arbejde - hvis du været selvstændig i mindre end 6 mdr.

Hvad får du udbetalt? 
Dine barselsdagpenge som selvstændig begrænses af den seneste årsindkomst, der er oplyst til skattemyndighederne. Du skal således kunne vise overskud i din virksomhed i det seneste regnskabsår eller mindst 6 mdr perioden. Barselsdagpenge har så blot den samme begrænsning som almindelig højeste dagpengesats.

Har du ikke være selvstændig hele året inden du.skal på barsel, så skal du kontakte kommunen/borgerservice for at få oplyst hvordan du skal opgøre din indkomst.
Du kan ud over den alm. offentlige dækning tegne sygeforsikring som selvstændig, og så er du sikret mindst 2/3 af barselsdagpengenes maksimumbeløb uanset dit indkomstgrundlag.
Hvis du som selvstændig delvis genoptager arbejdet under orloven, får du udbetalt 50% af de fulde barselsdagpenge. I dette tilfælde beregnes dagpengene altså ikke på baggrund af timetallet på hhv. arbejde og orlov.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler under din barsel. 

Har du spørgsmål til barsel skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark 

Du kan få delvise barselsdagpenge 2 uger efter fødslen og kan så forsætte arbejde i op til halvdelen af normal tid. Dagpengene nedsættes så i forhold til de timer du genoptager arbejdet.


Forsikringsmuligheder:

Som selvstændig bør du undersøge muligheden for at tegne offentlig sygeforsikring. Den kan dække under både barsel og sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen at der er indtægt i virksomheden som tidl. angivet.

Med en offentlig sygeforsikring kan du få 100%  af dagpengesatsen i barselsdagpenge, alt efter hvilken forsikring der tegnes. Når en forsikring tegnes træder den i kraft 6 måneder efter. Det betyder at forsikringen skal tegnes indenfor de første måneder af en evt graviditet for at du kan være sikker på den når at dække.

Her kan du indberette barsel som selvstændig LINK 

Kort om ejere af selskaber

Du er ikke selvstændig i denne sammenhæng med følger regler for ansatte - her i dit eget selskab. Ejere af selskaber får beregnet barsel efter samme udgangspunkter men betaler til barsel i forhold til selskabets indberetning af ATP. 

Jeg er ikke specialist i barsel ligesom regler kan ændres. Dobbeltcheck derfor - og jeg påtager mig ikke ansvar for redegørelsen

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog