lørdag den 22. august 2020

Ny aftale om bedre muligheder for IVS aug 2020 i kraft 26 /2 2021

KORT OG GODT: så længde du ikke har modtaget konkret varsel eller er under tvangslukning, så  - hvis dit IVS skal lukkes på "ordentlig vis" via Skatteerklæring eller Frivillig likvidation, så NU AFMELD ALLE PLIGTER OG INDSEND KVITTERING FOR, AT LUKNING VED ERKLÆRING NU ER SAT I GANG.

DERTIL: DER VIL KOMME ADVARSELSBREV EFTER 15/10 (OG SIKKERT FOR MANGE GANSKE LÆNGE EFTER) MED 4 UGERS FRIST TIL OMREGISTRERING ELLER LUKNING - OG FØRST DA - SENDES TIL TVANGSOPLØSNING. Link til EOS på området

Jeg indleder lige her 14/10 2021 - dagen før fristen for generalforsamlingsbeslutning om omdannelse af IVS til ApS udløber, og Erhvervsstyrelsen rent praktisk nu kan og skal i gang med at overgive de IVS der ikke har reageret, til tvangslukning i skifteretten at:

Jeg hørte Erhvervsstyrelsen, hvorledes styrelsen ville forholde sig, hvis man afmeldte alle pligter og indsendte kvittering fra SKAT der viste, at man havde indsendt anmodning om lukning ved betalingserklæring § 216. 

Jeg spurgte konkret:

Jeg ser mange IVS ejere i panik over 15/10 og de ikke kan nå at få skatteerklæring
HVIS man afmelder alle pligter (moms mm) i virk.dk OG kan fremsende kvittering for anmodning om §216 erklæring fra SKAT, vil EOS så ikke kunne afvente denne erklæring kommer gennem skattesystemet og acceptere lukning påbegyndt og derfor IKKE tvangsopløse selskabet (som bare er ekstra omk. for det offentlige)

Og styrelsen svarede:

Erhvervsstyrelsen
Hej John Hannover
Tak for dit spørgsmål.
Ingen grund til panik: Det er rigtigt, at der kan være længere behandlingstid på erklæringen fra Skattestyrelsen. Hvis man afventer erklæringen, kan man stadig nå at anmelde lukning rettidigt, når man vedhæfter en kvittering fra Skattestyrelsen.
Når virksomheden modtager erklæringen, kan den eftersendes til indberet@erst.dk sammen med sagsnummeret fra lukningen.
/Jannik
Samme vil givet gælde, hvis selskabet har anmeldt frivillig solvent likvidation inden fristen - så vil der selvklart ikke blive indledt tvangslukning - selv om likvidationsprocessen hos likvidator jo tager over 3 mdr.

Jeg kan i sagens natur ikke garantere noget, men mener der er god grund til stadigt at søge at undgå tvangslukning og gå efter ordnet lukning ved erklæring.

Meget peger også på, at selv om loven siger generalforsamling senest 15/10 - og dermed omdannelse inden for 14 dage = 29/10, så skriver Selskabstyrelsen i vejledningen:

"I praksis indebærer dette, at alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst efter fristen, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist på f.eks. 4 uger til at omregistrere eller opløse sig. De iværksætterselskaber som efter 4 uger fortsat ikke er omregistreret eller opløst vil blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten."


Det burde jo betyde, at man faktisk - givet først ca. 1/11 modtager advarsel med 4 ugers frist - og da der står, at de som så ikke er omregistreret (eller opløst) efter disse 4 uger, vil blive tvangsopløst.

Det må ses som, at fristen for generalforsamling nok slet ikke ultimativt er 15/10 men snarere inden de 4 uger der står i advarselsbrev man modtager.

______________________

HER FØLGER SÅ OPRINDELIGE INDLÆG OM MULIGHEDERNE FOR IVS EFTER 15/10-2021:

Efter mange forskellige udtalelser fra Erhvervsministeren er der 21/8 indgået ny aftale, som skal redde en del IVS der eller står til tvangslukning efter 15/4-2021

Loven blev vedtaget i 2020 men er først trådt i kraft 26/2-2021 ved erhvervsministeriets bekendtgørelse  (link)

Det betyder, at man nu kan redde sit IVS og omdanne til ApS blot ved at indbetale forskellen mellem den oprindelige anpartskapital (f.eks. 1 kr) og de 40.000 kr med som ejernes indbetaling til kapital forhøjelse.

Det svarer til, at man nu kan fortryde, at man stiftede IVS frem for ApS, og selvom man i mellemtiden har fået negativ kapital, så skal der ikke indbetales yderligere

Omregistrering skal ske inden 15/10 2021, og sker det ikke, så kan erhvervsstyrelsen indsende selskabet til tvangsopløsning.

Selskabets generalforsamling skal træffe beslutning om omregistrering til ApS. Hvis der i denne forbindelse skal foretages en kapitalforhøjelse – som der skal hvis der ikke er frie reserver nok i forvejen – skal denne forhøjelse vedtages inden vedtagelsen af omregistreringen. Der skal så også vedtages ændring af selskabets vedtægter, i det størrelsen af selskabskapitalen OG som selskabets navn ændres fra at inkludere IVS til nu at inkludere ApS.

Omregistrering ved kapitalforhøjelse ved indskud af ny kapital, fra den oprindelige selskabskapital op til 40.000 kr (var der opr. stiftet med 1 kr - så 39.999 nye kr)

Forhøjes kapitalen fra oprindelig selskabskapital op til 40.000 kr, så vil beviset for kapitalforhøjelsen skulle være:( bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019 § 18)

 1. Bankbilag hvor det fremgår, at kapital og evt overkurs er indsat på konto tilhørende selskabet. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation, så banken skal bekræfte.
 2. Udskift fra advokat klientkonto hvor det fremgår, at kapitalen er bogført i advokatens bogholderi på selskabets klient konto
 3. Erklæring fra advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.
 4. Erklæring fra revisor om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.

Efter generalforsamlingen skal omregistreringen anmeldes på virk.dk vedhæftet følgende dokumenter:

 • Generalforsamlingsreferat
 • De nye vedtægter
 • Dokumentation for evt. indbetalt selskabskapital - se senere afsnit om dette.

Fondsforhøjelse:
Hvis der er frie reserver nok til at binde 40.000 kr, så kan man i stedet for at tilføre kapital, fra oprindelig selskabskapital op til 40.000 kr ,overføre pengene fra de af selskabets reserver, der kan bruges til den slags. Det kan bla.a. være den IVS-reserve hvor alle har skulle reservere 25% af årets overskud til IVS reserven. En sådan fondsforhøjelse gøres via generalforsamling, uden nødvendig revisor godkendelse, men i øvrigt på samme måde via generalforsamling og virk.dk.

Apportindskud:
Det kan også ske ved apportindskud af aktiver, hvilket kræver en revisorerklæring evt på baggrund af et officielt revideret regnskab, der ikke må være over 5 mdr gammelt. Igen er fremgangsmåden via generalforsamlinger mm det samme. I det fald skal der tages hensyn til negativ kapital, idet revisor skal kunne bekræfte, at den samlede kapital nu er 40.000 kr, så har man negativ egenkapital inden man skal omregistrere, så vil de fleste givet vælge at indbetale ny kapital, op til de 40.000 kr.

Konvertering af ejers tilgodehavende til bunden kapital:
Endeligt kan det ske ved konvertering af et tilgodehavende, som ejeren måske har hos selskabet. Dette tilgodehavende kan konverteres til bunden kapital (svarer jo til at indskyde penge, da disse penge jo så i forvejen blot er indskudt som lån og nu konverteres til selskabskapital. 
Igen er fremgangsmåden via generalforsamlinger mm det samme.

Husk selskabets navn skal skiftes til nu at hedde ApS til slut, da selskabsformen jo er en del der skal fremgå af hovednavnet (som jo tidl var IVS)

Husk at ændre ejerbog med nye anpartsandele.

-----------------------------------------------------

Lovforslaget medfører, at de som stiftede IVS reelt får muligheden for at fortryde, at de ikke fra start valgte ApS, ved at sikre der er indbetalt samme selskabskapital som krævet af ApS, uanset den samlede egenkapital, skulle være negativ ved omregistreringen.

Det kan den jo også være i eksisterende ApS er formentlig begrundelsen.

Lovforslaget med begrundelser kan læses HER I LINK

Jeg kan forestille mig, at en del selskabsejere må overveje - hvad skal jeg vælge, hvis selskabets kapital på tidspunktet for omregistrering faktisk er sådan, at der, via opsparet overskud og IVS reserve måske er 20.000 kr der kan bindes som selskabskapital:

 • Enten kan jeg betale for revisorerklæring, som let koster 5-15.000 kr, hvorefter der kun skal 20.000 kr nye ind for at opnå de krævede 40.000 kr i bundet selskabskapital 
 • Eller - indbetale 39.999 kr og dermed spare revisor erklæringen og ikke skulle tage hensyn til kapitalen inden forhøjelsen
-----------------------------------
Samlet: En løsning man nok ikke kunne have sagt meget imod fra starten, men totalt tosseri, at det skal komme så længe efter loven trådte i kraft. Kan vi ikke bede om lovgivere som tænker inden de endeligt lovgiver - først stiller en ultimativ lukke trussel og en dato - og så længe efter, nu kommer med denne mulighed

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

2 kommentarer:

 1. Det er vel kun 40.000 beskattede midler minus stiftelseskapitalen

  SvarSlet
  Svar
  1. Jep det skal meget gerne fremgå også - har man stiftet med 10.000 er det kun 30.000 f.eks - ligesom det kan tænkes man har fri kapital på 30.000 og så vil omregistrere på gammel vis og kun skyde 10.000 ind

   Det som så driller er, at måske bliver resultatet snart at ApS kapital krav går ned til 20.000 og det sker jo så givet også for dette tilfælde
   Politikerne er helt i vildrede - laver lov - laver ny lov - vil lave tredie, alt mens IVS kan være lukket, omregistreret med for "mange penge" inden denne nye lov eller nu tilmed - igen med galt kapitalkrav

   Vent til tættere på fristen - som du også vil se jeg har lagt til i indlægget

   Slet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog