fredag den 24. januar 2020

Bod til firmaer - manglende moms og skat

MANGLENDE OPLYSNINGSSKEMA/UDVIDET SELVANGIVELSE PERSONLIG VIRKSOMHED
Udvidet selvangivelse/oplysningsskema skal som udgangspunkt være indberettet inden 1/7 året efter virksomhedsåret som for personlig virksomhed løber 1/1 - 31/12.
Manglende indsendelse medfører et skattetillæg til virksomhedsejeren på 200 kr for hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr ialt.
SKAT kan så naturligvis selv ansætte en overskud og dermed en skat, hvis man blot slet ikke udfylder skemaet.
-------------------

MANGLENDE INDSENDELSE AF SELVANGIVELSE FOR SELSKABER:

Frisen er inden udløbet af 6 mdr. efter regnskabsåret.

Manglende indsendelse medfører et skattetillæg til selskabet på 200 kr for hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr ialt.

Er selvangivelsen ikke korrekt fyldestgørende, kan SKAT påføre endnu et skattetillæg.

For selskaber der er sambeskattede udgør de 5.000 samlet maksimum tillæg og det opkræves hos administrationsselskabets (holding) årsopgørelse.
-------------------

MANGLENDE INDSENDELSE AF REGNSKABER FOR SELSKABER:

Selskaber skal indberette årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen senest 5 mdr efter regnskabsårets afslutning, d.v.s hvis det slutter 31/12, skal regnskabet ind inden 31/5. året efter.
Ved manglende indberetning, sendes der rykker til selskabets digitale postkasse (husk derfor at få besked ved ny mail til den)
Her får selskabet 8 dage, fra den dato EOS sendte rykkeren, til at indberette regnskabet. Overholdes den frist sker der ikke videre.

Overholdes fristen ikke, så får hver medlem af selskabets øverste ledelse (direktører/reg bestyrelse) bøder på 500 til 3.000 kr, afhængig af hvor stor overskridelsen er.

- 500 kr. for 1. påbegyndte måned (efter 8 dages fristen)
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer)

4 uger efter fristen kan Erhvervsstyrelsen desuden - UDEN VARSEL - sende selskabet til tvangsopløsning. Besked om dette kommer fra skifteretten til selskabets digitale postkasse.

Selskabet kan så, inden for 3 måneder, anmode om genoptagelse, forudsat det ikke tidligere har været sendt til tvangsopløsning, og forudsat der foreligger revisor erklæring på, at den oprindelige kapital er intakt.
-------------------

MANGLENDE MOMSINDBERETNING:
Virksomheden/selskabet får en bod på 800 kr, hvis ikke moms er indberettet til tiden, og skal vil så fastsætte en foreløbig moms, som gælder indtil den korrekt moms indberettes.
Boden er som nævnt til firmaet og ikke personlig.
-------------------
OPLØSNING AF FIRMAET VED MANGLENDE INDBERETNING:
Her skal vi se på opkrævningsloven § 4 som link som siger:
Såfremt en virksomhed i fire på hinanden følgende afregningsperioder, for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering hos told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser henholdsvis manglende indberetninger. 
Der kan så tildeles personlige daglig bod, for ikke at efterleve et påbud, til ejeren af en virksomhed, eller den daglige ledelse i selskaber, og de skal udgøre mindst 1.000 kr pr dag.
(opkrævningsloven § 18 A)
Drives en virksomhed videre trods lukning af CVR nummeret, hæfter den daglige ledelse PERSONLIGT for manglende SKAT og MOMS.
Den daglige leder kan personligt straffes med bod og sågar fængselsstraf for direkte moms og skattesvindel (eksempel link)

KRAV OM SIKKERHED VED MANGLENDE BETALINGER:
SKATTESTYRELSEN og MOMS kan kræve sikkerhed, både af eksisterende firmaer og ved stiftelse af nye, fra personer der i andre selskaber har været ansvarlig for manglende betalinger til det offentlige. Sikkerheden må som udgangspunkt svare til f.eks det momssvar som MOMS som styrelse kan sandsynliggøre vil kunne være aktuel fremover. Der kan desuden kræves moms betalt månedsvis.
-------------------
JAMEN ER DET SÅ STRAFBART IKKE AT BETALE SKAT OG MOMS I FIRMAET?
Nej ikke i sig selv. Det kan være tidernes ugunst, udygtighed, kunders konkurs og meget andet der ligger bag, så det er ikke som sådan strafbart ikke at KUNNE betale.
Det er derimod strafbart ikke at indeholde og angive skat, og ikke at angive moms.
SKAT har som sådan ikke viden om hvad du skylder dem, før du selv fortæller det. Det gælder både din moms, og evt skat af løn og andet, som du skal tilbageholde. Derfor skal du sørge for at indberette alt til tiden, da alt andet er strafbart.
I princippet kan manglende betaling godt ende som noget strafbart, f.eks hvis du kan dømmes for skyldnersvig, betaler andre eller dig selv men bevidst undlader andre kreditorer, eller du direkte søger at holde det skjult for skat, at du faktisk skylder dem penge.
Selv om det således ikke er strafbart ikke at kunne betale, og man ellers får de type bod som du kan finde oppe i de forskellige skatteforhold, så accepterer skat naturligvis ikke den manglende betaling og de vil starte en helt almindelig inddrivelse af deres tilgodehavende, også et de evt. selv er nødt til at ansætte ved manglende indberetning og, man kan få inddraget sin firma registrering og i yderste konsekvens, blive mødt med konkursbegæring.
Der kan også udstedes konkurskarantæne ved gentagne forhold, så der ikke blot kan stiftes nyt selskab.
Det skal med, at det også vil kunne være strafbart at indgive forkerte tal, for evt at spare likviditet, uanset man så mener kan kan rette op på det senere på året. Det nytter derfor ikke noget, hvis man lige ikke er klar med regnskabet, blot at angive 100 kr i moms, og så tænke, det kan jeg bare ændre senere, når jeg er klar. Man skal derfor undgå at få indberettet for lidt.
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog