fredag den 24. januar 2020

Indberetningspligt for eksterne bogholdere og revisorer


Billedet er jo nok kun aktuelt i ganske få tilfælde 😀 MEN - det kan jo være ganske alvorligt, ikke at overholde loven, også når vi taler om regnskaber. Vil du ikke bruge tid på baggrunden, kan du hoppe ned til HVAD skal indberettes.

Indberetningspligten for alle som professionelt beskæftiger sig med hjælp til regnskaber for virksomheder og selskaber, kom allerede 25/6-2018, blev skærpet 4/11-2019 og senest skærpet i januar 2020 kom endnu øget indberetningspligt 

Det er Erhvervsstyrelsen som er ansvarlig for at føre tilsynet med Ikke-finansielle virksomheder, jf. hvidvasklovens § 1, nr.15-18. 

Følgende ikke finansielle erhvervsaktiviteter giver pligt til registrering i styrelsen - og pligter i forbindelse med indberetning til Hvidvask sekretariatet - mine fremhævninger af de som måske er mest interessante her:
  1. Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.
  2. Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.
  3. Skatterådgivere, eksterne bogholdere, ikke-godkendte revisorer og andre virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater, revisorer og ejendomsmæglere.
  4. Tjenesteydelser til virksomheder, jf. hvidvasklovens § 2, nr. 12, a-e:
  • a) Virksomhedsoprettere (stifteselskaber)
  • b) Professionelle ledelsesmedlemmer
  • c) Udbydere af c/o adresser og virtuelle kontorhoteller
  • d) Fondsforvaltere
  • e) Professionelle aktionærer

Hvad skal indberettes:

De her nævnte grupper, har pligt til at foretage underretning af bagmandspolitiet - med det officielle navn "Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)", i alle tilfælde, hvor der kan være mistanke om hvidvask, hvilket begreb også omfatter ulovlige lån.
Det omfatter også alle tilfælde hvor der er mistanke om bevidst skatte eller momssnyd mm
Pligten gælder, uanset der er fravalgt revision mm, også for bogholdere der blot assisterer eksternt med regnskabet.
På grund af f.eks revisorers tavshedspligt må de ikke orientere deres kunder om sådanne indberetninger.
Et område som kan ramme en del selskabsejere, vil være hævninger uden indberetning som løn eller udbytte. Det er det som fører til ulovlige aktionærlån, som har både meget ubehagelige skattemæssige konsekvenser - og mulige strafferetslige konsekvenser, de meget grove tilfælde.
Indberetning skal ske, også ved små fejl, der har ført til hævning privat fra et selskab, og også selv om fejlen hurtigt har været korrigeret.
Det betyder, at hvis du er kommet til at bruge selskabets kort til at betale for et privat køb ved en fejl, ja så skal det indberettes, uanset du hurtigt har ført penge retur fra privaten til selskabet. Se derfor endeligt til ikke at kunne komme til at bruge firmakortet privat ved en fejl.
Jeg formoder  ikke der som sådan vil være en sanktion der træder i kraft, hvis det er en simpel fejl som er hurtigt korrigeret, men loven har ikke en bagatelgrænse, så indberettes skal det.
Problematikken med ulovlige lån eksisterer kun i selskaber og ikke i almindelig personlig virksomhed. Har personlig virksomhed under VSO været brugt på en "ulovlig" måde skattemæssigt mm, så vil der skulle ske indberetning dog.
De fleste større revisionsselskaber opfatter lovens vedtagelsesdato som at ulovlige lån, der både er optaget og indfriet før den 4. november 2019, ikke skal indberettes.
Seneste skærpelse er, at de berørte også skal kontrollere, at det er de korrekte reéle ejere der er registreret i CVR ejerregisteret, helt som at alle selskaber har fået pligt til, mindst en gang om året, selv at checke, at det er de korrekte reéle ejere der er registreret.

Fejl i ejerregistre må/bør revisorer mm gerne informere kunden om indberetning af, for at sikre hurtig korrektion.
At Hvidvasksekretariatet formentlig ikke har en kinamands chance for at følge op på alle anmeldelser, er temmeligt klart, da de i dag ikke har stor succes med at følge op på mange tusinde hvidvask anmeldelser fra bankerne - men der er meget stor fokus på området, og man kan godt forvente, at der vil være fulgt op, ved at direktoratet videregiver til SKAT, politi mm
Jeg tror vi kan forvente, at der vil komme yderligere krav overfor selskaber som ikke anvender ekstern hjælp, og derved kan undgå anmeldelser. Det kunne være i form af, at de som anvender ekstern hjælp, som man jo skal krydse af i svar ved selvangivelsen, får klart færre kontroller, end de som krydser af, at de ingen form for ekstern hjælp anvender.
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog