mandag den 13. januar 2020

Ansat i holdingselskab


Jeg ser en del, som har overvejelser om hvordan de bedst kan få penge ud fra deres holdingselskab.

Ofte går overvejelsen på, at man kun er mindre ejer i driftsselskaberne under holdingselskaber, og i stedet for udbytte, vil nogen så hellere kunne trække penge ud som alm. løn. i deres holdingselskab.

Andre har overvejelsen fordi de vil ansætte noget familie og lade denne have en lønindtægt fra holding, og der er sikkert mange andre grunde.

Det er vigtigt at forstå, at holdingselskaber i den rene form, alene ejer andre selskaber, og derfor ikke normalt har en skattepligtig driftsindtægt. Dersom de HAR en skattepligtig aktivitet som driftsindtægt, så kan man altid lønne personer, som udfører det nødvendige arbejde for at opnå indtægten.

Der er i 2018 et styresignal fra skat, som dog ændrer en del ved hidtidig skattepraksis, både i forhold til evt momsfradrag i holdingselskaber, og i forhold til fakturering af administrationsarbejde fra holdingselskab til underliggende driftsselskab.

Det betyder så også, at der kan komme en momspligtig skattepligtig indtægt til holdingselskabet, og dermed være plads til lønning i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Det forudsætter, at ejerne rent faktisk bruger bestemmende indflydelse i et datterselskab, til at direkte påvirke beslutningerne i dette. Vil man nørde i det, så er det selskabsskattelovens § 31 c stk 2-6 der styrer dette.

Hvis ejere, eller andre, ansættes til at udføre sådanne arbejde for datterselskab, inkl, regnskaber mm, så er det afgørende, at der udstedes en reel faktura som svarer til det udførte arbejder og, at der sker en faktisk betaling til moderselskabet.

Der skal altså være tale om:
  • Reel indgriben i administration af datterselskab(er)
  • Der skal faktureres et momspligtigt salg af denne ydelse fra holdingselskab til datterselskab - og denne faktura må formodes, at skulle have reel sammenhæng med omfanget af arbejdet.
  • Arbejdet skal også have en "permanent karakter" og bør generelt ikke bare besluttes ad-hoc
  • I det momsregistrerede holdingselskab, vil der så kunne være fradrag for købsmoms i det omfang udgifterne bag denne, hører til den momspligtige aktivitet.
  • ANSÆTTES PERSONER UDEN FOR ARMSLÆNGDE - personer uden relation til ejeren/familien, så kan man ansatte og lønne til f.eks det bogholderiarbejde man ønsker, uden hindring, også i holdingselskaber med samme pligter som i drift - Skatteindberetning, ferie, ATP og arbejdsskadeforsikring f.eks. Dette er på linje med, at man jo også må betale for revision.
Mere fra PWC i link om denne praksisændring

TILBAGE TIL DET MEST NORMALE:

Dersom man IKKE har en skattepligtig driftsindtægt i holdingselskabet, og det er jo det mest normale, så kan og må man ikke som ejer tage løn ud.

Vi taler her om Statsskattelovens § 6 som indeholder den helt grundliggende hovedregel for, hvilke driftsomkostninger, der kan trækkes fra når den skattepligtige indkomst udregnes.

De fradragsberettigede driftsomkostninger, er "de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten - herunder ordinære afskrivninger"

Det betyder helt kort, at: Der skal være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelse af udgiften, og erhvervelsen af indkomsen. Det vil sige der skal være en driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Her der vigtigt at forstå, at ved ordet Indkomsten forstår man den skattepligtige indkomst.

Udbytte som holding modtager fra sine driftsselskaber, er naturligvis en indkomst, men det er ikke for holding en skattepligtig indkomst, og det giver derfor ikke adgang til fradrag for en lønudgift for holding.

Et holdingselskab kan naturligvis have skattepligtige indtægter, f.eks helt generelle udlånsporteføljer og værdier - eller renteindtægter ved udlån til driftsselskaber. 

I så fald kan man have en lønudgift der har fornuftig sammenhæng med netop disse skattepligtige indtægter for holding - men kun til præcis det, og ikke for anden administration der udføres i forbindelse med andre selskaber eller - udvikling af andre projekter som endnu ikke giver skattepligtig indtægt.

Flere holdingselskaber har gennem tiden fået underkendt fradrag for lønninger, bonus mm fordi der ikke har været helt konkret sammenhæng mellem skattepligtig indtægt og udgift.

Dette LINK til Dahl Law giver måske bedre - eller mere uddybende end jeg, mere om forholdet.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog