fredag den 11. oktober 2019

Ny krav til dokumentation for momsfrit salg i EU


Fra 1/1-2020 er der lidt skærpede krav som du skal opfylde, hvis du sælger varer momsfrit til momsregistrerede købere i EU.
Det har i mange år været et krav, at for du som momsregistreret dansk virksomhed har kunne sælge momsfrit til momsregistrerede kunder i EU, at varen skulle forlade Danmark og at du, som sælger, skulle kontrollere modtageres gyldige momsnummer i VIES registret som i dette LINK ligesom du har skulle indberette salget til SKAT i EU moms f.eks HER eller i skat.

Beierholm revision har haft kontakt til skattestyrelsen, som faktisk bekræfter, at der er frit valg mellem at benytte de hidtidige regler eller de nye. Se mere i link om det her i alle fald
Det er ikke så voldsomt ændret, men her er lidt om kravene fra 1/1-2020.
Varen skal leveret til et andet EU af dig som sælger eller køber skal stå for transporten og - du skal have købes lokale momsnummer og kontrollere dette.
Opfyldes kravene ikke, så skal du opkræve 25% dansk moms af din kunde, ellers kan skat kræve 25% moms af summen indbetalt af dig uanset du ikke selv har modtaget noget.
Du skal kunne dokumentere, at varen leveres til et andet EU land for enten din eller købers regning.
Dokumentation skal være en transport-faktura, f.eks et fragtbrev eller anden erklæring fra transportøren. Står du, eller din kunde selv for transport, så dokumenteres det via modtager erklæring fra køber om, at denne har modtaget varen i det pågældende land.
Dokumentationskravet afhænger således af, om transporten udføres af dig som sælger eller af din kunde som køber.
Dokumentationskrav, når transporten udføres af dig som sælger:
Hvis transporten udføres af dig som sælger direkte eller via transportør, skal du have mindst to beviser fra en større liste, og hvor disse er udstedt af to uafhængige. Mindst det ene bevis, skal vedrøre transporten af varen.
Transportdokumenter, som der mindst skal være ét af, skal være:
 • Underskrevet, CMR som er standarden. fragtbrev
 • Ledsagedokument
 • Et konnossement/ Bill of lading - dokument
 • Et luftfragtbrev, eller en faktura fra transportøren af varerne.

De øvrige dokumenter, som der mindst skal være et af, hvis ikke der er to transportdokumenter fra to uafhængige parter, skal så være mindst et af disse:
 • Forsikringspolice for varernes forsendelse eller transport eller et bilag fra bank for betalingen af forsendelsen.
 • Du vil også kunne bruge et dokument, der er udstedt af en offentlig myndighed, f.eks en offentlig notar, som bekræfter varernes ankomst i til EU landet.
 • En kvittering, der er udstedt af en oplagshaver i EU landet som bekræfter, at varerne er oplagret i EU landet.

Dokumentationskrav, når transporten udføres af køber
Hvis transporten udføres af din kunde eller anden for din kundes regning, så skal du som sælger – stadigt være i besiddelse af to ikke-modstridende beviser, hvor mindst det ene skal vedrøre transporten af varen – og du skal så også have en skriftlig erklæring fra køber om varens transport.
Erklæringen fra køber skal indeholde:
 • En angivelse af, at varerne er transporteret af din kunde selv eller anden for din kundes regning.
 • Dokumentation for hvilket EU-land varerne medtages til.
 • Udstedelsesdatoen.
 • Købers navn og adresse.
 • Mængden og arten af varerne.
 • Datoen og stedet for varernes ankomst.
 • Registreringsnummer på køretøjet hvis varen er transporteret med bil/lastvogn.
 • Identifikation af den køber eller den person, som fik varene udleveret varerne på købers vegne.

Dokumentation for købers momsnummer
Du skal kontrollere din kundes moms nummer i Vies som angivet i starten. og du skal indberette salget per kundes momsnummer, som også angivet i starten her.
Fejler du på nogen af kravene, så kan SKAT opkræve 25 % dansk moms hos dig som sælger, så det er afgørende at følge disse regler.
---------------------
Jeg blogger efter min bedste viden, men kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller misforståelser.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber - 2019 version med de nye kapitalkrav og inkl. IVS med de nye regler

”IVS” – Om at drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog