torsdag den 17. oktober 2019

Fra I/S til enkeltmands

Udtræden af et interessentskab bliver for den udtrædendes vedkommende betragtet som et salg af pågældendes ideelle andel af virksomheden, medens det for de tilbageblivende deltageres vedkommende bliver betragtet som køb af den udtrædendes ideelle andel af virksomheden. Se LSRM 1985, 63.Når en partner udtræder af I/S og der kun er en tilbage, så lukker det I/S.

I skal derfor se til, at alle aktiver der er købt - inkl. evt telefon, computer og alt andet skal ud igen. Det sker ved at sælge det til enten jer selv med moms - eller hvis samlet - til et nyt CVR enkeltmands du opretter som momsregistreret - og så sælges i stedet uden moms når det er samlet overtagelse/fortsættelse.  Herefter har I det som skal til for at lave afslutingsregnskabet i jeres I/S til skat/selvangivelserne og du forsætter - med nye aftaler/genbekrædtede aftaler for alle aftaler, i det nye enkeltmands

Udtræden rent praktisk:

Udtræden kan ske på et hvilket som helst tidspunkt.

Afmeldelse skal ske på www.virk.dk med udtræden af ejerne og udtræden af momsregistrering, dersom der ikke længere er mindst to ejere.

Der udarbejdes et slutregnskab og her fordeles resultatet på interessenterne, ganske som i almindeligt årsregnskab, via interessenternes årsopgørelse (udvidet selvangivelse). Det kan være i forhold til oprindeligt indskud, f.eks 50/50% ved to ejere, eller - som besluttet i ejeraftale.

Lad os gøre det let og antage der er to 50/50 ejere i I/S - A og B - og den ene - B - nu ønsker at udtræde:

A opretter enkeltmandsvirksomhed med de oprindelige f.eks 50% uden ændringer. Når A så evt skal overtage B´s andel, så skal det ske til en pris som de to som udgangspunkt kan blive enige om.

A´s enkeltmands består så nu af de oprindelige 50% samt værdien af den købesum A har betalt B for dennes andele.

B skal beskattes af dels sin del af overskuddet fra lukningen af det oprindelige I/S samt af eventuelle fortjenester på driftsmidler, som jo godt kan være solgt over til en højere værdi, end den afskrevne værdi i regnskabet, samt evt betaling for goodwill.

Udtræden bør ske til de korrekte værdier:

Ofte læser man, at den der træder ud vil gøre det uden at skulle have penge ud, men så simpelt er det ikke altid skattemæssigt.

Hvis I/S anparten har en værdi, det kunne være alt fra penge til aktiver, computere, varer til f.eks værdien af en kundegruppe som goodwill, så vil dette have skattemæssig betydning.

Hvis den som fortsætter driften, nu et et nyt enkeltmands (eller hvis der er flere ejere i I/S og stadigt mere end en tilbage, så det fortsætter som I/S) så vil den der fortsætter - succederer med et fint ord i driften have købt den udtrædendes andel alt for billigt.

Det vil kunne skulle beskattes. Her vil SKAT betragte det som, at der skulle være sket et salg til de korrekte værdier, her vil SKAT, i forhold til sælger let se det som, at her burde være sket et salg til kr xxx, og den salgssum vil SKAT sagtens kunne tænkes at ville beskatte.

Det skal dog med, at det formentlig ikke er så ofte, at skat tilsidesætter den prisaftale som parterne indgår, omkring værdien af aktiver og goodwill. Det skyldes, at det jo generelt er to uafhængige parter der handler, og her må man forvente, at helt som at A ønsker at overtage B´s andel billigst muligt, så har B en interesse i at sælge sin andel dyrest muligt. Var det nærtstående parter, hvor man ikke kunne forvente de ville søge at få mest muligt ud af det, hver især, så ville risikoen for, at SKAT ville blande sig være stor.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog