mandag den 4. februar 2019

Tilbagesalg af anparter til selskabet


For nogle kan det være aktuelt, at sælge aktier/anparter tilbage til selskabet, frem for til en ny ejer, eller en af de andre anpartshavere.

Det kan være tilfældet f.eks., hvis der ikke lige står nogen 3. part klar til at købe, og hvis de andre anpartshavere ikke har penge til at købe den der vil ud af selskabet - ud.


Hvis du som aktionær sælger anparter, tegningsretter, optioner mm - til det selskab der har udstedt aktierne, så skal hele salgssummen som udgangspunkt beskattes som udbytte.


Normalt, når man sælger sine anparter, så beskattes man med aktieskat af en gevinst ved salget, udregnet som salgspisen minus den oprindelige anskaffelsessum. Ved salg til selve selskabet, mister sælger således fradrag for anskaffelsesværdien - til gengæld skal ingen andre anpartshavere eller aktionærer til lommerne.


Reglen gælder også, hvis aktionæren sælger aktier til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse, og hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mere end 10 % af aktiekapitalen. (sælger til et holding selskab f.eks)
Selskabet skal så indberette 27% udbytteskat som foreløbig skat for sælgende anpartshaver. Hvis anpartshaver har større aktie/udbytteindkomst end bundgrænsen for 27% skat, så opkræves det resterende via selvangivelsen.
Køb af egne andele må ikke ske ved anvendelse af årets overskud. De frie reserver ved senest aflagte årsrapport er således maksimum for opkøb af egne aktier. Er de frie reserver faldet siden seneste rapport frem til opkøbet, så nedsættes beløbet så der KUN må købes for de frie reserver på dagen for opkøbet. Er det omvendt steget, så må der stadigt kun købes til den værdi de frie reserver havde ved seneste årsrapport. 
Kald det laveste værdi af seneste balances frie reserver, og de frie reserver på opkøbsdagen.
Reglen er først og fremmest til for at sikre, at der ikke sker omgåelse af udbyttebeskatning, ved at udbyttet udloddes via ejernes tilbagesalg af anparter/aktier til selskabet, men den lempeligere aktiebeskatning frem for udbytteskat.
Det er muligt at søge dispensation hos SKAT så man kan få behandlet avancen som aktiebeskatning (med fradrag for anskaffelsessummen) frem for som udbytte (uden fradrag for anskaffelsessummen.
Der gives normalt  ikke forhåndstilsagn mig bekendt, men SKAT vil se på, om tilbagesalget på nogen måde kan ses som alternativ til en udlodning af udbytte.
Normalt gives alene dispensation, hvis en aktionær afhænder alle sine aktier i selskabet. Det må så normalt gerne ske ved, at nogle af anparterne sælges tilbage til selskabet, og andre måske til 3 part eller eksisterende anpartshavere, blot ALLE aktier afhændes.

Der kan også gives dispensation af andre årsager, men skal der handles aktier tilbage til eget selskab, vil jeg meget kraftigt tilråde, at det sker med en revisor i hånden.
Disclaimer: Jeg er ikke specialist på emnet og blogger altid blot efter bedste evne og viden og kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for fejl og mangler. Bloggen er aldrig erstatning for egentlig professionel hjælp til den enkelte opgave.
SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog