tirsdag den 7. august 2018

Kørselsgodtgørelse personlig virksomhed

Kørsel i egen bil med kørselsgodtgørelse - personlig virksomhed:


Har du ikke personlig virksomhed men ejer et selskab - så ser du HER I LINK

Kørselsgodtgørelse benyttes når man kører i sin private bil for sin arbejdsgiver eller sig selv som selvstændig. Udgiften til kørslen skal kunne dokumenteres, at medgå til at erhverve, sikre og vedligeholdelse indkomsten i firmaet.

Godtgørelse gives ikke for kørsel mellem hjem og arbejde, men udelukkende for ren kørsel for firmaet. 

Kørsel mellem hjem og arbejde kan man i stedet opnå befordringsfradrag for.


Kørselsgodtgørelse forudsætter det er egen bil, eller den tilhører husstanden - med fælles økonomi (f.eks. ægtefælle - eller hjemmeboende unge - mor og fars bil) og samlever, hvor man dog skal kunne klart dokumentere, at man har fælles økonomi. 


Godt link om dette fra BDO revision . 


For ægtefæller rækker det således at vise, at de har fælles økonomi.


For et hjemmeboende barn fra husstanden, skal det kunne bevises, at at denne søn eller datter betaler for bilen, via overførsel fra "barnets" konto såldes det kan påvises, at "barnet" rent faktisk betaler bilens udgifter.


Benyttes andet end egen bil, må der ikke tages kørselsgodtgørelse. Man må leje af andre, men de skal så betale skat af lejen, eller man må rent praktisk føre kørebog, og fylde den lånte bil op ved start af firmakørslen og igen ved slut - så benzin passer med kørebog, og så trække den benzin fra, uden skat for bilejeren. (ikke moms på udgifter til hvidpladebil)


Køres der f.eks. fra arbejdsplads til kundebesøg og videre hjem, så trækkes det antal km der ellers er i daglig kørsel mellem arbejdsplads og hjem fra, ved beregningen af kørselsgodtgørelse.
Satserne i skema til start:

KRAV TIL KØREBOG:

Der skal føres kørebog, og man er på den sikre side hvis man noterer: Dato, km-stand ved start - slut - antal km, adresse fra og til - samt f.eks. kundenavn eller formål OG for at leve op til krav skal man så faktisk også skrive - privat - inde mellem firma km. så hvis man stoppes skal kørebogen kunne vise hvad man har kørt også privat. Det er angivet her fra SKAT LINK, at km stand skal fremgå af kørebogen.

Skats regel er så firkantet at også den private kørsel skal noteres. Her skal ikke stå fra og til men bare klargøres, at det der er mellem firma kørslen er privat - ex ved dagligt at notere slut km ind efter det privat.


Jeg tror ikke ret tid skat fælder nogen kun på manglende privat km angivelse, men jeg ved fra revisorer, at det kan forekomme. 
Kravene fra skat er klare - kørebogen skal vise i citat:
  • hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
  • datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
  • bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed.

I dette link til skat fremgår også disse krav-  inkl. kilometertællerkravet. 

Kørselsgodtgørelse - SELVSTÆNDIGE med enkeltmands virksomhed eller I/S - udbetales ikke men gives som fradrag i personlig indkomst 

Selvstændige kan benytte skattefri kørselsgodtgørelse efter samme satser som ansatte - eller de kan vælge at trække udgifterne til den erhvervsmæssige kørsel i egen bil fra, med samme standard satser.


Selvstændige kan ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse men kan trække udgifterne til erhvervsmæssig transport fra med standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Se hertil Kørselsgodtgørelse til selvstændige.

Udgiften tages som fradrag i driftsresultatet - som en skatteregulering, således at man får skattebesparelsen af kørselsfradraget. Man tager det ikke som en udgift i regnskabet og udbetaler, men altså som skattefradrag i virksomhedens resultat

Med andre ord - hvis resultatet er + 100.000 kr og kørebogen viser kørselsfradrag ialt 4.000 kr, så skriver du overskud i selvangivelsen som 96.000 kr


Resultatet er af helt samme værdi, om det tages som fradrag for personlig virksomhed eller udbetales skattefrit for ejer af selskaber. I begge tilfælde er værdien lig med skatten af fradraget, hverken mere eller mindre.


Rent praktisk er denne løsning givet OK: Man bogfører kørepenge som udgift, men istedet for at udbetale, så modposterer man i status på konto for kørepenge ud - Derved reduceres resultat til skat direkte i regnskabet, og man slipper for skatteregulering.

Det skal med her, at der findes revisorer der argumenterer for, at man kan tage det som udgift i personlig virksomhed og udbetale, og resultatet er jo helt det samme. Det er dog i strid med skats egen juridiske vejledning..


Forudsætningen for at foretage fradraget er, at der er afholdt udgifter, og at hvervet anses for erhvervsmæssigt. 


Ligningsrådets takster dækker alle udgifter til befordring men broafgifter er ikke en del af taksten og må tages som udgift i virksomheden. 


PARKERING OG UDBETALING AF DENNE UDGIFT:

Parkering indgår siden 2017 ikke i beløbet man modtager - og ligger ud over.


Frit valg mellem statens takster eller % del af driftsomkostninger 

Man kan i stedet for at anvende statens takster, vælge at bruge kørebogen til at dokumentere % andel firmakørsel og privat kørsel, og så tage firmaprocenten som % af de samlede driftsomkostninger ved at have bilen (ikke afdrag som jo ikke er omkostning og ikke rente som jo giver rentefradrag for den personlige ejer.)

Dersom man som ejer/ansat i selskab ikke modtager løn og derfor ikke må modtage skattefri godtgørelse, så kan det være en mulighed, at man fører fuldt regnskab over bilens driftsudgifter og så tager % del der passer med omhyggeligt ført kørebog ud  - som udlæg fra selskabet.


Benytter man VirksomhedsSkatteOrdningen så kan man ikke vælge % fordeling af driftsudgifterne. Så skal bilen sælges til virksomheden som tager udgifterne mod, at man betale skat af fri bil.

Man må kun vælge at skifte mellem statens takster og % del privat/firma EN gang, så man skal vælge rigtigt. Ofte vil statens takster kunne være bedst.

For personlig virksomhed der anvender VSO er der to regler:

Hvis bilen ikke indgår i VSO, kan den skattepligtige få refunderet udgifter til privatbilen efter kørebog, efter de sædvanlige standardsatser. 

Hvis bilen indgår i VSO kan der ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, men de faktiske udgifter indgår jo så i regnskabet.

KØRSELSGODTGØRELSE FOR ANSATTE:

Lønmodtagere - uanset de er ansat i personlig virksomhed eller selskab - som anvender egen bil til kørsel for firmaet - kan modtage kørepenge efter statens takster. Her har ejeren/direktøren krav på sig om at kontrollere, at kørebogen er korrekt ført og afspejler den faktiske kørsel for firmaet.

Er den ansatte berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men arbejdsgiveren ikke udbetaler en sådan, er den ansatte berettiget til et fradrag efter satserne for befordring mellem hjem og arbejde. Der skal stadigt føres kørebog


Grænsen på 20.000 km for den høje sats, er per arbejdsgiver, så man får ny grænse ved jobskifte. Årsagen er formentlig, at man ikke kan pålægge en ny arbejdsgiver, at checke hvad en tidligere har udbetalt. Dette gælder kun for ansatte.


Arbejdsgiveren har altid:


INDBERETNINGSPLIGT FOR KØREPENGE TIL ANSATTE

Selskabet/virksomheden skal indberette det udbetalte beløb ved hver udbetaling for den ansatte. Det skal som sagt hænge sammen med en lønudbetaling der står i proportion til kørepengene (er klart højere normalt) - eller ingen kørepenge. 
---------------------------

Jeg er ikke revisor eller specialist i fradrag og har her blot redegjort for det jeg selv har fundet sammen til eget brug. Dobbeltcheck derfor - og jeg påtager mig ikke ansvar for redegørelsen


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/SVenligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog