fredag den 20. juli 2018

Skattekort

1   Hvilket skattekort skal man bruge?
2   Hvad er forskellen på A og B indkomst?
3   Hvad er et frikort?
4   Sparer man personlig skat ved at have selskab i stedet for personlig virksomhed?
5   Hvor meget betaler man egentlig i skat af sin indkomst?Mange er lidt forvirrede over hvad de skal bruge - Hovedkort eller Bikort eller - omkring forskellen på angivelse og fradragene ved A indkomst og B indkomst

1 - Hovedkort eller Bi-kort?

Du bør benytte dit hovedkort der hvor du har størst indtægt, ganske uanset om det er fra selvstændig virksomhed, eller som lønmodtager.

Du angiver til din arbejdsgiver - eller der hvor du ønsker hovedkortet benyttet, at det er dit valg og så sker der det, at alle dine fradrag benyttes ved udbetalingen af de penge. Det er det du ser angivet fra SKAT i den røde cirkel markeret "Hovedkort".

Du bør benytte dit Bi kort hvis du har indtægt fra flere kilder, og så bruge det der hvor du ikke har din hovedindtægt - da dine fradrag jo allerede benyttes på din hovedindtægt. Ellers ville du få dobbelt fradrag, som ville betyde du skulle betale penge tilbage i skat.

Bikort:   
Dit bikort bruges kun, hvis du har flere udbetalere (fx en arbejdsgiver og SU). Du kan bruge bikortet flere steder. På bikortet står kun, hvor mange procent du bliver trukket i skat. Når en udbetaler bruger dit bikort, trækker udbetaleren fuld skat af udbetalingen.

Du kan finde mere information her: www.skat.dk/forstå-skattekort

2 A og B- indkomst:

Forskellen på A-skat og B-skat - eller A indkomst og B indkomst, forklares fint af skat som sådan (i dette link bl.a.) - Jeg citerer for at gøre det endnu nemmere:

I det danske skattesystem findes to forskellige former for indkomster, nemlig:

A-indkomst som er:
 • løn
 • dagpenge, f.eks. sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge
 • pensioner
 • honorarer
 • feriegodtgørelse
 • SU (statens uddannelsesstøtte)
 • m.v.

Af disse indkomster betales der A-skat.
A-skat indeholdes principielt af arbejdsgiveren.

A-skattepligtige indkomster vil også som udgangspunkt altid skulle indberettes af arbejdsgiveren.

B-indkomst er:
 • kapitalindkomster der ikke automatisk oplyses
 • underholdsbidrag
 • børnebidrag m.m.
 • civil værnepligt
 • løn som hushjælp, når arb.giver ikke kan fradrage nogen del af lønnen
 • vederlag der modtages fra en forening for udført frivilligt arbejde
 • kunstnere
 • principielt indtægter fra selvstændig virksomhed
Af disse indkomster betales der B-skat.
B-skat indbetales af den skattepligtige selv.

Udbetaler momsregistrerede firmaer honorar til personer, så er det et lovkrav, at disse virksomheder indberetter Honorar - bidragspligtig B indkomst til skat, på modtagerens CPR nummer. Herved vil beløbet automatisk fremgå af modtagerens årsopgørelse - rubrik 12.
Mangler tallet i rubrik 12, så er det din pligt at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at denne mangler at indberette.

Det er klogt at forskudsregistrere hvis du ved du modtager honorar som B-indkomst, da du skatten jo ikke tilbageboldes af udbetaleren, men skal indbetales af dig selv.

Der er ikke frit valg for arbejdsgiveren at vælge mellem A-indkomst eller B-indkomst. Er der tale om lønmodtager arbejde, så vil det som udgangspunkt altid skulle indberettes korrekt som A-indkomst, og skat skal tilbageholdes.

Det vil forhåbentlig fremgå, at der derfor ikke som sådan er sammenhæng mellem valg af hovedkort eller bikort, og om indtægten er A indkomst eller ikke. Man kan sagtens benytte hovedkort til sin hoved A indkomst, og bi-kort til øvrige A indkomster.

Du kommer altid til at få dit fulde fradrag uanset du anvender dit hovedkort eller bi-kort og uanset du får løn eller er selvstændig. 
Så længe du forskudsregistrerer korrekt, også som selvstændig, så får du fradraget hver måned, og skulle du ikke have forskudsregistreret korrekt, så får du stadigt præcis hele dit fradrag, når skatten gøres op i forbindelse med årsopgørelsen. 
Du mister aldrig dit fradrag, uanset hvilke indkomstform du har - uanset skattekort og uanset a eller b-indkomst.

3 Frikort

Dit frikort bruges, hvis din forventede indkomst på et år er under det beløb, du må tjene uden at betale skat. Det er typisk, når du er ung og får dit første job eller får SU som hjemmeboende og ikke arbejder ved siden af.

Frikort er udtryk for det beløb du kan tjene uden at skulle betale almindelig skat, men du skal dog altid betale AM bidrag - også kaldet bruttoskat - af al indkomst.Frikorts beløbet vil fremgå øverst på din forskudsopgørelse. 

Det er forskelligt fra person til person, hvad man kan tjene uden at betale skat. Det afhænger af dine fradrag, som igen afhænger af en række personlige forhold - din alder (personfradrag over eller under 18 år) og andre forhold.

Hvis du har et hovedkort, så vil der på det stå et fradrag, og det vil vise, hvor meget du må tjene per md/14 dg uden at skulle betale skat, men blot bruttoskat på 8%

4  Sparer man personlig skat ved at have selskab i stedet for personlig virksomhed?

Den personlige skat er helt den samme uanset, du driver virksomhed, selskab, eller er lønmodtager.

Du kan tjene penge i både virksomhed og selskab, og "nøjes" med at betale 22% skat hvis du ikke hæver pengene, men før pengene er i din egen lomme, så er skatten helt ens uanset hvad du vælger.

Det KAN ligge fordele i at kunne udskyde skat i både selskaber (22% selskabsskat) og i Personlig virksomhed ved at benytte VSO (22% a-kontoskat) men det kan i virkeligheden også blot give en samlet højere skat. Emnet er for kompliceret til denne gennemgang, så der må du søge videre råd - blot vær klar over, at før pengene er i egen lomme, er skatten i princip helt ens.

5   Hvad betaler man i skat af lønindtægter i Danmark

De fleste har personfradrag mm. Det udgør for 2018 - 46.000 kr hvis du er over 18 og 34.500 hvis du er under. Op til det beløb betaler alle blot bruttoskat / AM bidrag med 8% af al indkomst. Der kan være andre årsager til at du har et andet fradrag, og det vil fremgå af din forskudsopgørelse.

Derefter betaler man ca 41% inkl. bruttoskatten (svinger fra kommune til kommune) op til man rammer topskattegrænsen som ligger omkring ½ mio i indtægt, hvor skatteprocenten er 56% af alt over denne grænse.

Der er andre skatteformer, udbytteskat - aktieskat - kapitalindkomst skat - som ikke gennemgås i detaljer her. Skatten der der 27% op til ca 50.000 kr og 42% over. Da der inden udbytteskat vil være trukket en selskabsskat på 22%, vil udbytteskatten også svare til de 41% inden den er i lommen på modtageren - og 56% hvis man oppe i 42% grænsen.

Det er blot for at illustrere så simpelt som muligt at:

Man betaler 8% af al indkomst op til man har brugt sit fradag og derefter 41% op til grænsen på ca ½ mio og 56% derefter, inden man har pengene i egen lomme.
Jeg siger ikke, at der ikke kan skattetænkes og udnyttes udskydelser eller spares topskat ved f.eks. pensionsindbetalinger og andet - blot at skattesystemet som sådan er relativt meget enklere, end mange måske vil gøre det til - med det sigte, at alle før eller siden kommer af med samme skat af samme penge i egen lomme.
Har man en mere kompleks økonomi, eller driver et firma, så vil en god skatterådgiver let kunne være pengene værd.

Overvej letlæst e-bog eller paperback omkring skat i personlig virksomhed, som jeg tror de fleste med denne problemstilling driver, og - som giver forståelsenJeg påtager mig intet ansvar for evt fejl og misforståelse i mine blogindlæg som alene er skrevet ud fra bedste viden og med forbehold for evt fejl og senere lovændringer mm.

venlig hilsen John Hannover

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog