torsdag den 19. juli 2018

Skattefri eller skattepligtig omdannelse - kort svar                                     

Man ser ofte råd på Facebook - til folk der har personlig virksomhed men heller vil have et ApS, - at de bare skal lukke deres personlige virksomhed og stifte nyt selskab uden videre.

Det KAN være et godt råd, men det kan også være en af de dyreste fejl man kan kan jo stifte et selskab for 670 kr i gebyr + lidt til en revisor bekræftelse af kapitalen.

Alt sammen fordi man jo i dag helst vil gøre ALT uden nogen form for hjælp, men lige den afgørelse, skattefri eller skattepligtig omdannelse, er det område man bør tage hjælp til rådgivning med.  


Når det kan gå helt galt, så er det i de tilfælde, hvor den personlige virksomhed har eksisteret lidt tid, og fået opbygget en værdi i form af kundelister, omdømme og måske har mange afskrevne aktiver.


Først skal du meget gerne være sikker på, AT det er rigtigt at omdanne - læs forskellene 
på personlig virksomhed of selskaber, så du ikke gør noget galt her I LINK 

1
 
Hvis du har aktiver du har købt over årene og måske straksafskrevet disse, eller blot almindeligt afskrevet aktiverne over en årrække, så kan der her ligge en ganske stor værdi, som så beskattes til aktivernes reelle værdi.

Hele den værdi skal beskattes, når du lukker det personlige og sælger aktiverne over i det nystiftede selskab.


Sælger du til 0 kr - overdrager frit, betyder det intet for den skat DU rammes af, for du må ikke forære noget fra personlig formue/skat og til et selskab, uden du beskattes af værdien af den indtægt Skat er meget efter at det sker korrekt når de kan se en tidligere personlig virksomhed er forsat i selskabsform. Det uanset man rent praktisk lukker eller bare laden den personlige ligge helt død. Kontrollen kan sagtens ske op til 3 år efter - og hvis skat kunne mene, det var direkte svindel, også længere tid efter. 

2

Du har måske en god kundekreds og så foretager skat ( eller du) en korrekt goodwill vurdering = hvad er din kundekreds og dit omdømme hver hvis det skulle sælges til en helt trediepart. Der findes en række retningslinjer for hvornår goodwill opstår. Man skal som udgangspunkt have et overskud der er højere end en alm minimumløn per år men der indgår en del andre faktorer i vurderingen

Uanset dit selskab bare får kundelisten gratis og kører videre med samme projekt UDEN at betale for den goodwill, ja så siger skat: Goodwill vurdering = kr xxx og så skal man af med personskat af det beløb.

Det er derfor, man kan lave skattefri omdannelse = man lægger alle aktiver og goodwill ind i et nyt ApS - fra det personlige UDEN skat. Man udskyder skatten af det hele, til man engang lukker (eller sælger til en eller anden pris)

Det er den vurdering man lige skal have foretaget, hvis man har drevet noget personlig med en eller anden vis succes. Det er ikke en helt simpel vurdering, og det er derfor, for langt de fleste noget jeg vil råde til, man betaler sig fra hos folk med erfaring i skattefri omdannelse.

Omsætter man ganske lidt, f.eks. 100.000 kr per år over en årrække, kan man være ret rolig for, at der næppe regnes goodwill ud fra det alene, men man kan jo stadigt have en masse afskrevne aktiver og dem skal man redegøre for - hver og en - til skat.

Man kan jo også forsætte det personlige - men det ændrer ikke ved at skat, hvis man får en kontrol - vil se, at ens ApS jo er samme forsatte aktivitet som ens gamle personlige virksomhed - og så kører møllen

Siger vurderingen at der IKKE er risiko for større skat af aktiver og goodwill, ja så lukker man oftest - og stifter nyt. Det kaldes også Skattepligtig omdannelse 

Viser vurderingen at der ER aktiver og goodwill af en vis værdi, så laver man en Skattefri omdannelse  

Denne koster så noget til en revisor.

Revisor skal så koste langt mindre end den skat man udskyder hvis det skal give mening - og så slipper man jo generelt også for at skulle have kapital op af lommen samtidigt - da aktiverne m.m. jo erstatter kontanterne, ved at ApS så stiftes med disse som værdi.

Skattefri omdannelse kan kun ske fra 1/1-30/6 hvert år, for at sikre rimeligt "frisk regnskab"


Når omdannelse  således sker 1/1 - 30/6, vil det ny selskab stå for driften fra 1/1 i året, uanset der omdannes i maj f.eks. 

Ved skattefri omdannelse må man ikke sælge anparter i det omdannede selskab - uden skatteopløsning - første 3 år

Omdannes skattefrit fra personlig virksomhed der benytter VSO, så vil et evt. opsparet overskud blive konverteret til negativ anskaffelsessum i dit ApS. Denne kommer så til beskatning, når dit ApS ophører.

Ved omdannelsen skal alle omdannelsesdokumenter indsendes til SKAT.

Penge du har trukket ud i selve året mens omdannelsen udføres indgår ved omdannelsen som B indkomst

Jeg slutter med de vigtigste punkter i skatteFRI omdannelse (udskydelse af skatten(

  • En skattefri omdannelse skal ske med virkning fra begyndelsen af et regnskabsår og skal være effektueret senest seks måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår - for alm EMV er det så 30/6
  • Senest en måned efter omdannelsen skal der indsendes dokumenter til Skattestyrelsen - det kan den som gennemfører det sikre sker korrekt
  • Omdannelsen skal omfatte alle aktiver og passiver i virksomheden. Dog kan man trække egne lokaler ud, hvis der laves leje aftale i stedet.
  • Forskellen mellem de aktiver og passiver, der indskydes i selskabet, skal i sin helhed betales med aktier eller anparter i selskabet, og den skattemæssige anskaffelsessum for disse må kun på særlige vilkår være negativ.

    Der må ikke udstedes et gældsbrev til ejeren.
  • Et eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen kan vælges modregnet i anskaffelsessummen for anparterne, og så udskydes beskatningen til den dag, hvor disse sælges eller selskabet likvideres. Det opsparende overskud kan også vælges beskattet i omdannelsesåret

Jeg håber gennemgangen er forståelig - for det er et af de punkter jeg har set flest slå sig alvorligt på

Husk der er en del omkostninger som er større i selskabsform end personligt - se forskellene i omkostninger let gennemgået her i LINK

Lille annonce (og anbefaling) Mange med disse overvejelser, kunne nok med fordel købe E-bog Fradrag med regler og praksis for fradrag + mere end 70 konkrete virksomhedsfradrag .Her i 2024 versionenJeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog