tirsdag den 6. marts 2018

Aktionærlån


Der er siden 1 jan 2017 blevet lovligt, under visse betingelser, at benytte sig af lån fra selskabet til aktionærerne.

Det er vigtigt at vide, at der også er to helt adskilte problemstillinger og man godt kan have situationer hvor et lån fra selskabet til aktionærer er lovligt MEN hvor de er skattepligtige.

Jeg vil derfor altid råde til at checke med revisor eller advokat inden der optages lån fra selskab til aktionær. Dette er ikke noget man skal rode med selv, så indlægget her skal du KUN bruge som baggrundsviden til din samtale med eksperter.

Det er nov 2019 fra Erhvervsstyrelsen, med øjeblikkelig virkning, blevet pålagt alle landets revisorer at indberette de ulovlige lån, som de ser hos deres kunder, og det endda uden at måtte fortælle kunderne om indberetningen. Dette gælder uanset lånets størrelse og så snart en revisor konstaterer det, uanset det er ved fuld revision eller blot ved regnskabsassistance. Indberetning skal ske til bagmandspolitiet.

Reglen om indberetningspligt omfatter også bogholdere mm da de hører under hvidvasklovens regler - defineret som advokater, revisor OG virksomheder og personer der yder samme ydelser, herunder skatterådgivere og eksterne bogholdere (fra BDO)

Det er IKKE kun lån til modtagere der er nærtstående som kan være omfattet. Hvis långiver har bestemmende indflydelse på selskabet der yder lånet, vil også lån til søskende f.eks., som IKKE hører under nærtstående som definition, kunne være omfattet og udløse tripple skat, trods man har oprettet dem på markedsvilkår. Dette er der nu højesterets dom for i LINK her

Til indledning - tag IKKE aktionærlån hvis du har bestemmende indflydelse:

Alle hovedaktionærer/aktionærer med bestemmende indflydelse over eget selskab (mere end 50% "magt") skal undlade at låne penge af eget selskab, da dette uanset hvad, vil udløse meget ubehagelige skattekonsekvenser.
  
Hæves løn uden skatteindberetning vil det være et ulovligt aktionærlån for disse personer.

Jeg vil også råde til at læse Erhvervsstyrelsens materiale om denne ændring i DETTE LINK men jeg skal i dette indlæg blog søge at trække det vigtige frem.


Her vil aktionærlån være skattepligtige, også de der evt kunne være selskabsretsligt lovlige - De beskattes som hævning og skal betales tilbage og tilbagebetaling udløser ikke skat returLink til skat om dette

FOR AT UNDGÅ DOBBELTSKAT af aktionærlån så kan man udlodde beløbet skattefrit.

Det forudsætter så blot, at udlodningen sker i overensstemmelse med de selskabsretlige regler (tilstrækkeligt med frie reserver, at der udarbejdes en vurderingsberetning samt eventuelt en mellembalance. og udlodningen er ansvarlig ift selskabets økonomi)

Om det ikke er mulig kan selskabet også overføre fordringen til hovedaktionæren som løn. Skatteretligt vil der så ift regler efter 2015 ikke være en fordring, og overførslen af fordringen er derfor skattefri. Dette forudsætter så, at hovedaktionæren er ansat i selskabet, og at lønnen ikke overstiger alm markedsforhold

Mulighed for aktionærlån for mindretalsaktionærer:

En forudsætning for at et aktionærlån skal være lovligt og ikke skal være skattepligtig er, at låntager IKKE må have bestemmende indflydelse i selskabet. Det vil sige ikke eje mere end 50% af kapitalen og det skal med, at hvis en ejeraftale f.eks giver bestemmende indflydelse, f.eks ret til vælge direktion eller andet, så vil det være som en hovedaktionær i denne sammenhæng.

Dette fremgår ligningslovens § 16 E´stk 2 - 3 vigtige punkter:


Det forudsætter man IKKE HAR BESTEMMENDE INDFLYDELSE via ejeraftale, så er aktionærlån lovlige og ikke skattepligtige, forudsat de gives efter helt bestemte kriterier fra selskabsloven:


Stk. 2 For at et kapitalselskab kan yde økonomisk bistand, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:
  • 1) Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2, og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
  • 2) Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
  • 3) Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.
  • Pt 1 betyder, at beløbet skal kunne rummes af fri kapital jvnf. selskabslovens § 180 og ved den fri kapital forstås, beløb som som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud og reserver, og reserver som ikke er bundet i.h.t. lov eller vedtægter og med fradrag af overført underskud
  • Der skal givet også tages hensyn til kapitalberedskabet ved at sikre sig, at der ikke i en mellemperiode efter årsregnskabet, er spist af de frie reserver.
  • Endvidere slår pt 1 fast, at lånet skal ydes på markedsvilkår. Markedsvilkår er IKKE de vilkår som selskabet kan forrente kapitalen til i banken f.eks. men derimod den rente som låntager skulle betale for et tilsvarende lån, med tilsvarende sikkerhed eller manglende sikkerhed, på det frie marked.
  • PT 2 sikrer den formelle vedtagelse og skal bestemt tages alvorligt. Det kan formentlig også indarbejdes i vedtægterne. 
  • PT 3 er til for at sikre, at den frie kapital er konstateret og følger jo netop, at det er § 180 der regulerer det og jo netop taler om de frie reserver efter årsrapporten. Der kan derfor tidligst opereres med aktionærlån efter 1 årsrapport.
Lånet må ikke skjules som alm. kort eller langfristet lån, man i regnskabet skal fremgå som særskilt postering under egenkapitalen. Det samme gælder for de tilfælde hvor et selskab måtte have givet sikkerhedsstillelse for ledelse m.fl.

Årsregnskabsloven 73
Har en virksomhed et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori. For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Herudover skal for hver kategori oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet afkald, herunder delvis afkald, på indregnede beløb. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt.

Det fremgår også af lovens bemærkninger:

Ordningen indebærer, at et selskab der udlåner et beløb til en kapitalejer eller et ledelsesmedlem, skal foretage en regnskabsmæssig omklassifikation af det udlånte beløb.
Omklassifikationen indehæver, at selskabets frie reserver reduceres med et beløb svarende til det udlånte beløb, og det udlånte beløb opføres på den regnskabsmæssige "reserved for udlån og sikkerhedsstillelse" under egenkapitalen jf. bilag 2 til regnskabsloven, og dermed bliver en bunden reserve. Ved en sådan omklassifikation vil regnskabsbrugerne kunne se, at selskabets frie midler er reduceret.

--------------
Aktionærlån optaget før 1/1 2017 kan lovliggøres dersom de ligger inden for reglerne og der er en række frister så her skal du absolut gå til revisor eller advokat for konkret bistand.
Det er også vigtigt at huske, at man jo har lånet frem for sig og ved f.eks lukning eller salg vil skulle indfri det, måske på et tidspunkt man ikke kan.

Sker der pengeoverførsel fra selskab til hovedaktionær ved ren fejl, er det vigtigt godt at kunne dokumentere denne rene fejl og omg. rette - og sker betalingen som del af større rejseafregning - som omg udlignes, kan der være lempeligere regler som gennemgået i linket herunder:

Advokat Tommy V Christiansen - som er skarp, også på dette område, har her en lidte "nørdet" gennemgang der viser, at skatteministeren er opmærksom på, at der KAN være grund til at se på dobbeltbeskatningsrisiko men i øvrigt fasthold loven og intentionerne - læs LINK 

Lad mig fremhæve, at jeg ikke er specialist i aktionærlån og blot har samlet egen viden og tilgængelige oplysninger. Jeg påtager mig intet ansvar for eventuelle fejl og misforståelser i dette indlæg - Alle må selv dobbeltchecke med relevante kilder.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog