søndag den 25. februar 2018

I hvilket land er jeg skattepligtig?

En ofte tilbagevendende diskussion er: Hvor skal jeg beskattes - i hvilket land, og hvad kan jeg gøre for at undgå dansk skat.


Du vil være skattepligtig til Danmark hvis:

  • Du har rådighed over en helårsbolig. Rådighed fortolker SKAT normalt som ren rådighed, uanset det måtte være eget hus, lejet lejlighed eller værelse, sommerhus, skiftende boliger hos familie eller venner, eller råder over et værelse hos f.eks dine forældre.
  • Du opholder dig i DK i et tidsrum af mindst 6 måneders varighed (180 dg)
  • Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende -men efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder for at udløse DK skattepligt (3 mdr uafbrudt eller 180 dg/6 md samlet med afbrydelser.

Flytter du til Danmark vil du blive fuldt skattepligtig til Danmark som udgangspunkt, når du har en helårsbolig til rådighed - igen uanset form OG tager ophold i Danmark. Du kan således godt have rådighed over bolig i Danmark og ikke være skattepligtig her - alene grundet boligen. Du skal også have taget ophold her, før pligten indtræder.

Flytter du fra Danmark, så vil du ikke længere være skattepligtig til Danmark, hvis du opgiver din danske bopæl. Her er det meget vigtigt at være klar i spyttet, omkring at man virkelig fuldt har opgivet bopæl i DK. Der er også en lang række regler om evt fraflytter beskatning, hvis du f.eks ejer aktier/store indskud på dansk fradragsberettiget pension mm.
Der er regler for arbejdsmæssigt ophold mm tidsmæssigt som du også må sætte dig ind i hvis du har planer om at være i DK indimellem. 


JEG VIL ALTID TILRÅDE, AT DU KONTAKTER EN REVISOR MED HENBLIK PÅ EN HELT KONKRET VURDERING, UANSET DU FRAFLYTTER ELLER TILFLYTTER LIGESOM REGLERNE FOR HVOR LÆNGE DU SOM DANSKE DER BOR I UDLANDET MÅ OPHOLDE DIG - OGSÅ ARBEJDSMÆSSIGT I DK er vigtigt stof at sætte sig ind i. 

Når du er skattepligtig til Danmark, så vil alle dine indtægter, såsom løn, overskud af virksomhed, præmier, sponsorater mm skulle medregnes i din danske skattepligtige indtægt, uanset de kommer fra danske eller udenlandske kilder. 


----------------------------

Du kan også være skattepligtig i flere lande samtidigt. Her vil du hvis du som del af det, er dansk skattepligtig normalt være omfattet af DOBBELTBESKATNING:

Det vil f.eks forekomme, hvis du faktisk er fuldt skattepligtig i Danmark men samtidigt, f.eks på grund af du har bopæl også i et andet land og/eller udfører arbejde i flere lande, også er skattepligtig i et andet land.

Det ville jo kunne betyder, at du skulle kunne blive beskattet i flere lande, af den samme indtægt, da du jo er fuldt skattepligtig i Danmark. Du skal nemlig som dansk skattepligtig selvangive indtægter i udlandet til SKAT i Danmark.


Når du skal det, så er der en særskilt selvangivelse, hvor du kan/skal anføre både den udenlandske indtægt OG hvad du har betalt af skat i udlandet - eller bliver indeholdt - på din udenlandske indtægt,

Formålet her er, at du - takket være en lang række "dobbeltbeskatningsaftaler" og regler om ophævelse af netop dobbelt beskatning - får mulighed for, at skatten i Danmark nedsættes, så du rent faktisk ikke kommer ud i, at blive dobbeltbeskattet af din indtægt fra flere lande, men i princip ender med alm. dansk skat. 

Du kan også faktisk være BEGRÆNSET SKATTEPLIGTIG TIL DANMARK. 

Det vil kort beskrevet kunne være tilfældet for en person som ikke har bopæl i Danmark men f.eks modtager indkomst her i Danmark, f.eks fra et firma denne modtager løn fra. Her vil denne løn som udgangspunkt være dansk skattepligtig og personen dermed begrænset skattepligtig, da dennes indtægt i hovedlandet ikke er dansk skattepligtig. Også her skal du gå til revisor, hvis der er spor tvivl om forholdet.


Jeg blogger her blot efter min bedste viden og påtager mig ikke ansvar for fejl eller misforståelser. Jeg råder som nævnt i dette spørgsmål altid til, at du får helt konkret vurderet din egen situation af f.eks revisor.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Søg i denne blog