mandag den 8. januar 2018

Selskabsloven - Ændringer på vejDer arbejdes på ændringer i selskabsloven. Lovforslaget forventes fremsat til marts 2018 og, hvis det vedtages, forventes det i kraft 1. juli 2018. Her link til Beierholm

Der arbejdes sideløbende i flere sammenhæng på gennemgang af Iværksætterselskaber IVS forhold, herunder kapitalstørrelse ved stiftelse og evt. ændringer til imødegåelse af de alt for mange tvangslukninger af IVS m.m. Om dette kan indarbejdes i lovforslaget må vi afvente og se, det virker ikke rigtigt til det.


Lovforslaget synes i alle tilfælde at ville indeholde:

Nedsættelse af kapitalkrav til Aktieselskaber fra 500.000 kr til 400.000 kr.

Erhvervsstyrelsen mener det vil lette muligheden for ny-etablering af A/S samt til at omdanne ApS til A/S, herunder IVS ormregistreringer til ApS og videre til A/S.

Med mindre der kommer nyt til, kan IVS dog kun omregistreres til ApS, og det vil så siden være ApS der omdannes til et A/S.

Omregistrering af IVS til ApS kræver erklæring fra godkendt/autoriseret revisor i forhold til kapitalens tilstedeværelse (selskabslovens pkt 357 c stk 2)

Omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab kræver så i sin tur stadigt erklæring fra godkendt/autoriseret revisor (selskabslovens § 319)

I lovforslaget virker det nyt, at man ved omregistrering fra IVS til ApS kan indskyde andet end kontanter (aktiver som apportindskud) - dog stadigt via erklæring/vurderingsberetning fra godkendt /autoriseret revisor.

Erhvervsstyrelsen beskriver det som en "præcisering" og det må pege på, at dette hele tiden har været gældende. 

Der kan indskydes aktiver ved vurderingsberigtigelse fra revisor som apportstiftelse i eksisterende IVS for omregistrering. Er kapitalen alene 1 krone og opskrivningsreserven er 0 kr, så kan der ved godkendt indskydelse af aktiver for 49.999 kr omregistreres til ApS
(ganske som man fra starten kunne have stiftet ApS hvis man havde disse aktiver fra start)


Det nedsatte kapitalkrav til A/S vil give disse mulighed for at nedsætte kapitalen helt efter de bestående regler. 

Endeligt indeholder ændringerne forhold omkring register for reelle ejer.

Idag skal selskaber først stiftes og registreres, og først derefter kan reelle ejere registreres.

Det er naturligvis en åben ladeport til forglemmelser, og jeg har ved flere møder med jurister i styrelsen slået kraftigt til lyd for, at ALLE registreringer, legale ejere, reelle ejere mm skal ske direkte i registreringen, ligesom jeg gerne så, at der var meget klare procedurer for at huske stiftere på lovpligtige forhold omkring momsregistrering, oprettelse af erhvervskonto som Nemkonto i bank, lovpligtig arbejdsskade forsikring samt tilmelding af en E-mail adresse der jævnligt checkes - til selskabets lovpligtige digitale postkasse..

Alt det netop for at undgå, at selskaber unødigt sendes til tvangsopløsning.

Lovforslaget indeholder så netop også mulighed for, at selskabsstyrelsen skal kunne sende selskaber til tvangsopløsning, hvis der ikke registreres reelle ejere. Det har mange ment var tilfældet allerede idag, men den mulighed foreligger faktisk ikke, før dette forslag forventligt vedtages.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog