fredag den 12. januar 2018

Excel er IKKE godt som regnskabsprogram


Der er stadig en del, som benytter EXCEL til deres bogføring. Årsagerne er flere. For nogle handler det om at spare penge og om at en del føler de kan EXCEL rigtigt godt, og ser det som eneste enkle regnskab.

Det ændrer intet ved, at excel absolut ikke er godt til regnskabsprogram, hverken for personlig virksomhed eller som selskab. Det kan være glimrende til budgetter, kontroller, grafer og MEGET andet, men ikke til den daglige bogføring og årsregnskab.

Bogføringsloven som skal overholdes, er lovmæssigt del af de erhvervsretslige love. Manglende overholdelse af bogføringsloven er strafbart og - i groveste fald, op til fængselsstraf.

Skat har ikke egen lov for bogføring - men i bemærkninger til loven fremgår;

ændringer af skatteansættelsen,
  • der understøttet af domstolenes og landsskatterettens praksis kan ske,
  • hvis regler for transaktionsspor og bilag efter bogføringsloven samt skatte- og afgiftslovgivningen ikke overholdes:

SKATS sanktionsmuligheder er beskrevet som:

Det viser jo, helt som det er kendt fra praksis, at brugen af et program (som excel eller andet) der ikke har fuldt transaktionsspor men kan ændres gennem alt tid bagud - understøtter SKAT`s adgang til, at ændre skatteansættelsen. Det vil i sagens natur generelt være i opadgående retning.

Jeg ved godt man kan oprette et utal af formler hvor bogføring sker som dobbelt bogføring i både drift og status, og man kan lave formler til moms MEN

Der er i dag SÅ mange gode regnskabsprogrammer, fra gratis til "ikke dyre" og disse er så langt bedre til at klare dobbeltbogføring.

Dobbeltbogføring = at indtægter og udgifter som udgangspunk t findes i DRIFTSREGNSKABET, mens den ændring i beholding der kommer, når man betaler eller modtager penge mm, sker i STATUS i en og samme bogføring og at hver enkelt bogføring balancerer med lige meget på hver side af kredit debet.

Regnskabsprogrammer er skabt til selv at protestere, hvis nogen bogføres uden er der balance.


Det betyder ikke, at jeg mener, at alle programmer i dag sikrer mod fejl, misforståelser troen på, at noget kan trækkes fra og der er også udgifter som ikke giver fradrag, men regnskabsprogrammer støtter langt bedre korrekt bogføring end EXCEL.

Jeg synes stadigt nybegyndere gør klogt i at få "afluset" regnskabet hos en "kyndig" inden det afleveres. Man kan også, på mange biblioteker, ganske gratis bestille min bog "Introduktion til regnskab"  hjem, ligesom man også for små penge selv kan anskaffe sig den. 
Hvad man vælger er ikke afgørende, men det er altid en god ide, at sætte sig lidt ind i regnskab, selv med de mange automatiske funktioner programmerne i dag har. 

Momssiden er også så langt bedre understøttet i regnskabsprogrammer som direkte selv klarer salgsmoms, købsmoms og har indbygget importmoms ved køb af både varer og ydelser, fra EU og fra uden for

Hermed får man generelt de korrekte tal for angivelse af alle typer moms og programmer angiver normalt også hvis, der skal yderligere tal ind i momsrubrikkerne A B og C.

Det gør EXCEL ikke, og meget få kan lave automatiker der sikrer alt dette.


Endelig har EXCEL ikke nogen tilknytning direkte til bankkonti, webshops, kasseapparat, bilagsscan med og uden automatisk tekst/tal-genkendelse og meget andet, men det er jo mere af ren praktisk karakter.

Transaktionssporet er meget væsentlig ved enhver kontrol. Det er et spor hvor man kan følge sammenhængen mellem alle transaktioner (at det som går i debit drift går i modkonto status kredit, og evt videre fra tilgodehavende til betalt mm)

Kontrolsporet er også langt bedre afdækket af et regnskabsprogram end man nogensinde opnår i EXCEL.

Endeligt sikrer regnskabsprogrammer normalt imod, at brugeren bare sletter posteringer eller ændrer eksisterende, uden dette kan spores i programmet. Det gælder også f.eks. Dinero, hvor der altid laves en sporbar postering, hvis man vælger at slette noget.

Bogføringslovens loven siger lidt om transaktionsspor og kontrolspor:
§ 3. Som regnskabsmateriale anses
1) registreringer, herunder transaktionssporet, jf. § 4, stk. 1,
§ 4. Ved transaktionssporet forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning.
Stk. 2. Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

Er der orden i transaktions og kontrolspor, så vil man stå langt bedre ved en skattekontrol.

De sikrer, at SKAT ved kontrol kan konstatere, om alle posteringer faktisk er med i regnskabet, og hvad disse er sammensat af. 

Disse "spor" udgør således en vigtig del af den samlede dokumentation for, at udgiften er afholdt korrekt OG dermed undgår man langt lettere, at SKAT selv må ansætte resultater.

SKATS egen krav tekst er også lysende klar:

"Bogføringen skal tilrettelægges og gennemføres efter god bogføringsskik, der passer til virksomhedens art og omfang, samt sikre at bogførings- og regnskabsmateriale ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, eller at der sker fejl og misbrug.
Hvis der ændres i bogførings- og regnskabsmaterialet, skal både det oprindelige indhold og indholdet af ændringen tydeligt fremgå af bogførings- og regnskabsmaterialet."


Det fremgår så også klart af regnskabslovens krav, både før og efter evt. ny lov om digital bogføring:

§6 i Bogføringsloven:

§ 6. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.

Stk. 2. Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.

Excel kan ikke overholde bogføringsloven.  F.eks, kan en faktura slettes helt uden spor hvis man ikke "gider" rykke for pengene - og ens kunde har stadigt fakturaen med moms til fradrag. I et regnskabsprogram vil en sådan sletning efterlade spor.
Bilagsrækkefølgen kan ændres med copy/past. - Datering og bilagsnummer superlet ændret osv - og alt det vil kunne være mod SKAT´s regler og betyde forkastning af et Excel regnskab.

Jeg vil ikke kaste mig ud i anbefaling af det ene eller andet regnskabsprogram. Der er mange der er gode. Der er mig bekendt kun ET som kan benyttes gratis, uanset omsætning og uden tidsbegrænsning, nemlig Dinero, men fælles for alle er, at det generelt er en god ide at benytte betalt version. Den vil give adgang til flere funktioner og support mm.

Mit råd er altid, at med mindre ens bogholder eller revisor specifikt beder en benyttet et bestemt regnskabsprogram så bør man, også for selv at få viden om programmerne, som minimum tilmelde sig to eller tre programmer i den gratis prøveperiode de alle har


Her efter bogfører man i en kort periode alle transaktioner i disse programmer sideløbende. Det ekstra arbejde vil normalt let opveje det sure ved at have valgt et program ikke følte dækkede.

På den måde vil man normalt meget hurtigt vide, hvilket program der bedst dækker de behov man har, og hvilket der bedst passer ens temperament. 


Jeg ville vælge 2 eller 3 mellem:
www,dinero.dk
www.billy.dk 
www.e-conomic.dk
http://www.uniconta.com/da/  
men der adskillige andre fine programmer

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog