fredag den 5. januar 2018

Inkasso og rykkergebyrer
Der er mange der har problemer med inkasso, eller føler deres inkasso selskab yder dårlig service. Der er både gode og mindre gode inkasso selskaber, men ofte ligger fejlen i manglede viden hos den der sender et tilgodehavende til inkasso. 

LAD OS FØRST SE HVAD DU KAN GØRE FOR IKKE AT BRUGE TOMME KRÆFTER PÅ AT RODE MED INKASSO:
 1. Send IKKE til til inkasso hvis din kunde har protesteret imod din regning. Det er ikke sådan, at alle protester gør inkasso umuligt, for er det alene formålet, at forhindre noget sendes til inkasso, så holder en sådan protest ikke, MEN: Er der en rettidig protest, så vil inkasso generelt ikke være vejen.
 2. Lav supertydelige og korte skriftlige aftaler. Beskriv helt tydeligt hvad der skal leveres og hvornår. Jo mere klar aftale, jo lettere at afgøre, om en protest kan være helt urimelig.
 3. Lav ikke mundtlige aftaler eller aftaler via SMS, facebook osv - Lav en egentlig skriftlig aftale
 4. Få aftalen bekræftet af din kunde, via email eller tilsvarende. Kunder der ikke vil bruge tid på at bekræfte en klar kontrakt, er ofte kunder du skal holde dig fra.
 5. Vær lydhør overfor, om din kunde faktisk kan have ret i en protest og ret op på fejl
 6. Ved tvivl, overvej kompromis hvor du og kunden mødes et sted på midten.
 7. Har du udført korrekt arbejde eller leveret korrekt vare til tiden efter den indgåede aftale og kunden så ikke betaler, SÅ må du gå efter inkasso. En del kunder betaler så allerede når besked om, at sagen nu overgives til inkasso, alene for ikke at blive noteret i f.eks. RKI 
 8. Kreditvurder din kunde. Det er ikke en god ide at give større kredit til nogen, du ikke kan se regnskaber på og f.eks. ikke til nye selskaber med måske kun 1 krone i selskabskapital. Sig hellere nej til en tvivlsom ordre eller bed om forskudsbetaling eller aftal delbetalinger efterhånden som du udfører arbejdet.

Her har du i kort form de minimumkrav der skal være overholdt for at oversende til inkasso:

 • Du har sendt mindst én rykker, der opfylder lovgivningens krav om 10 dages betalingsfrist.
 • Fristen for betaling er overskredet
 • Den sidste rykker indeholder et inkassovarsel
 • Debitor (skyldneren) ikke er uenig i, at han skylder dig penge eller i gældens størrelse.

RYKKERGEBYR REGLER:


Første rykker må sendes straks efter den dato du har angivet som forfaldsdato og, du må opkræve rykkergebyr lige fra første rykker.

Herefter gælder
 • Du må opkræve op til 100 kroner (momsfrit) pr. rykker
 • Du må maksimalt opkræve gebyr for tre rykkere pr. faktura
 • Du skal give en betalingsfrist på minimum ti dage for hver rykker, hvis du opkræver gebyr

De lidt "langhårede" regler for inkasso fremgår bla.a. af inkassolovens § 10 og 11:

§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.
Stk. 2. I påkravskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.
Stk. 3. I påkravskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravskrivelsen.
§ 11. Uanset § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives.


Hele Inkassoloven kan læses i DETTE LINK 

DU BØR ALTID HENVENDE DIG TIL ET SELSKAB, DER ER AUTORISERET TIL AT GENNEMFØRE INKASSO, MEN HER ER LIDT GENERELLE REGLER.

Her er lidt om hvorledes en inkasso generelt skal gennemføres, og hvordan man  må kontakte private personer i forbindelse med inkasso, nemlig:

 • Du skal inden du overgiver noget til inkasso have forholdt dig seriøst til eventuelle indsigelser fra den der skylder dig penge, og have svaret på disse
 • De skridt du foretager dig ved inkassohandling skal foretages så "lempelige som muligt"
 • Du må kun lade faktisk forfaldne beløb inkassere.
 • Skulle skyldner komme under gældssanering, konkurs eller tilsvarende, så skal du indstille inddrivelsen via inkasso.
 • Din inkasso må ikke offentliggøres, heller ikke ved at du skriver INKASSO uden på kuverten eller på anden måde der kan hænge skyldner ud så tidligt i processen.
 • Du må ikke i en inkasso true med at nu ryger sagen til fogedretten, med mindre der f.eks. ER underskrevet et forlig, en skyldnererklæring, oprette et gældsbrev eller tilsvarende.
 • Derimod må du foretage indberetning til et debitorregister så som f.eks. RKI hvis skyldner IKKE har gjort indsigelse imod kravet, uanset indsigelse måtte være givet skriftligt eller mundtligt. Er der gjort indsigelse, er det ikke en simpel inkasso og der må ikke indberettes.
 • Personlig henvendelse til privatpersoner som skyldnere må kun ske hvis skyldner selv har anmodet om det, eller skylder træffes på offentlige steder - eller på skyldners bopæl i hverdage mellem 08:00 og 21:00 og lørdage fra 8:00 til 16:00.Juleaftensdag, nytårsdag og Grundlovsdag er undtaget og, du må ikke  henvende dig på skyldners arbejdsplads.
Der er inkasso selskaber der kører betalt inkasso, hvor man ofte har aftale om en række services og hvor man betaler inkassoselskabet penge, hvis ikke skyldner viser sig at kunne betale, og også mange der har en "no cure no pay" ordning, ofte med mindre service og normalt med regler for, hvornår en sag (f.eks ved uenighed) overgår til betalt service.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse grænser og, hvis man bliver bekendt med en tvist omkring noget man har sendt til inkasso, at man straks gør inkasso selskabet opmærksom på det, så man kan stoppe en proces, hvis man ikke ønsker at betale for at få sagen ført ved retten.

Er der en uenighed og benytter man advokat/inkassoselskaber til en sådan, så koster det helt generelt. Her KAN man selv føre en del sager ved retten, hvis man har lidt viden om processen og, først og fremmest, har stensikre aftaler der gør, at man ser sagen som helt ligetil for retten. Det kan så, efter visse grænser, køres af en selv som småsag som i DETTE LINK. 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog