onsdag den 3. januar 2018

Fradrag for tab på aktier - unoterede og noterede


UNOTEREDE AKTIER:
Unoterede aktier er aktier der IKKE handles via børserne og andre regulerede markeder i EU/EØS, f.eks. også dine egne anparter i eget ApS eller IVS. 
Fradrag på tab af en sådan aktiekapital giver bedre fradragsmulighed end tab på noterede aktier. 
Modsat tab på børsnoterede aktier, så kan skatteværdien af af dine unoterede aktier og anparter modregnes i skat af anden indkomst, f.eks. i din løn indkomst mm. Tabet indgår ikke med det fulde beløb men med det som hedder skatteværdien af tabet.
Skatteværdien beregnes som 27 % af de første kr. 52.900 (i 2018) - dobbelt bundgrænse for ægtefæller, og 42 % af den overskydende del. Det er helt samme procenter der anvendes for positiv aktieindkomst.

Ved beregning af bundfradraget til 27% lægges al aktieindkomst sammen, både fra dine personligt ejede noterede aktier og for de unoterede.
Du er givet klar over, at du ikke bare kan hæve din anpartskapital, men alene må hæve løn med indberetning til skat, eller - når du har fri kapital fra beskattet overskud, via udbytte med indberetning til skat.
Hvis du betaler topskat, så skal du generelt altid først tage løn op til topskattegrænsen og derefter udbytte op til 27%
Det er afgørende, at du er helt klar over, at dine eventuelle tab på unoterede (f.eks. egne anparter) aktier på den måde har klart bedre fradragsværdi, end børsnoterede.
Når det drejer sig om tab på unoterede aktier, får skat IKKE automatisk besked om det, og du skal derfor endeligt selv medtage tabet i årsopgørelsens rubrik 67. Det er en forudsætning, at tabet er endeligt = konstateret ved lukning uanset hvordan eller ved salg. 
Får du ved en fejl lagt et tab ind i rubrik 66 som er til de noterede aktier fra reguleret marked, så vil du ikke kunne få ændret dette, hvis du først opdager det efter det tidspunkt hvor skatten fra tidligere år kan ændres. Generelt 1. maj det fjerde år efter.
NOTEREDE AKTIER:
Jeg forholder mig her til aktier anskaffet efter 2006 da der er lidt undtagelser for aktier erhvervet inden.
Handel med noterede aktier, f.eks. danske eller udenlandske aktier i børsnoterede selskaber er siden 1. jan 2010 blevet indberettet af bankerne til skat, således, at SKAT selv kan beregne din fortjeneste og tab. Aktier anskaffet inden, man man selv i skats system indlægge med antal og kurs.
Det er så blot din pligt at kontrollere, at tallene står korrekt i rubrik 66. Du skal opgive dit tab og SKAT på på din årsopgørelse i rubrik 66 hvis ikke den allerede er korrekt udfyldt. 
Udbytte af forskellig karakter skal ind i rubrikkerne 62, 63, 65 og 68. 
Det er en forudsætning for fratræk af tab på aktier fra reguleret / noteret marked, at skat har fået oplysninger om dine akter - fra 2010 som nævnt via banken og ellers ved at du selv indlægger dem i skats system
SKAT trækker automatisk tabet fra i aktieudbytter og gevinster ved salg - dog kun i aktieudbytter og gevinster, der er aktieindkomst og vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
Du kan kun fratrække tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, i andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. 
Hvis dit tab er større end det samlede beløb af dine aktieudbytter og gevinster (kaldet aktieindkomst), får du fradrag for det resterende tab i denne rækkefølge:
Det tab der ikke kan rummes i aktieindkomst trækkes dernæst først fra i din samlevende ægtefælles aktieudbytte efter fradrag af dennes tab og
Yderligere overskydende tab bliver overført til de efterfølgende år til automatisk modregning i gevinst, først hos dig selv og dernæst hos evt. ægtefælle.
Kan tabet rummes i udbytte/gevinst, kan der ikke overføres til senere år.
I aktieskatten for udbytter og gevinster udgør 27 procent i af de første 52.900 for 2018 i aktieindkomst og 42 procent af aktieindkomst derudover. Der er som nævnt dobbelt fradrag for ægtefæller (105.800 for 2018)
Private beskattes som udgangspunkt kun af udbytter og fortjeneste ved handel modsat selskaber.
Investeres gennem et selskab, beskattes dette som lagerskat = årets gevinster/tab uanset aktien beholdes, og dermed beskattes dette med 22% OG jo derefter med de 27% / 42% før pengene kan komme i egen lomme. Det er derfor oftest ikke smart at investere aktier via selskaber.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog