torsdag den 18. januar 2018

25% opsparingsreserve ved årsafslutning i IVS


Lad mig lige starte med, at der tilsyneladende er flertal for ny lov om IVS fra 2019. forslaget er ikke fremsat endnu (skriver 15(10-2018)

Det går ud på stop for stiftelse af nye IVS samt at, alle eksisterende, inden udgangen af 2020 skal have opsparet en bunden reserve på samme beløb som ApS selskaber skal stiftes med.
Der er samtidigt forslag om, at ApS kravet skal sættes ned fra 50.000 kr til 40.000 kr.

Det betyder, hvis loven vedtages, at alle eksisterende IVS skal opspare 40.000 kr samlet reserve inden udgangen af 2020.

Det kan gøres ved at tilføre kapital (så kunne man lige så godt have stiftet ApS) eller ved at årets overskud efter skat føres over til bunden reserve. For at føre 40.000 kr over, kræves i runde tal 50.000 kr overskud før skat.


Indtil loven vedtages, kan du her læse hvad kravet er til IVS selskaber:

Et IVS har, i modsætning til ApS, et tilknyttet krav - om opsparing af minimum 25% af årets overskud. Opsparingen skal fortsætte, indtil selskabkapitalen og den bundne opsparede reserve rammer 50.000 kr, hvorefter Iværksætterselskabet kan omregistreres til et ApS.

Bemærk at det er KAN omregistreres til ApS. Det er ikke et krav. Det er fuldt lovligt blot at fortsætte som IVS med denne kapital på nu mindste 50.000 kr.

En omregistrering kræver en autoriseret / godkendt revisor erklæring og vil ofte koste omkring 4-8.000 kr. Fordelen vil kunne være, at mange ser venligere på ApS end på IVS. 

Eventuel løn til dig selv, andre ejere eller ansatte går naturligvis fra resultatet og er fuldt lovligt, selvom der endnu ikke er afsat noget til bundet opsparings-reserve. Kravet om opsparing af 25% af overskuddet påvirker derfor på ingen måde retten til almindelig løn til ansatte og ejere.

Det er frivilligt om der afsættes mere end 25%

Den bundne reserve kan ikke anvendes til andet end at forhøje selskabskapitalen. 

Reserven kan således ikke anvendes til udbytte, og det er heller ikke muligt at modregne eventuelle underskud i denne reserve.

Der må dermed IKKE udbetales udbytte til ejerne (inkl. et evt holdingselskab) før reserven er opbygget til disse mindst 50.000 kr.

Det medfører, at selv om, at der skulle være frie reserver i selskabet, i form af overført overskud, må disse frie reserver ikke udloddes som udbytte, før den bundne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr

Overførslen til denne reserve foretages først efter en årsafslutning, da den naturligvis ikke må påvirke resultatet til skat.

Først afslutter du regnskabsåret og finder resultat før skat.


Så afsætter du skatten, med 22% som går fra overskud til resultat efter skat. 

Har du underskud, øger skatten alt andet lige resultat efter skat, men det har ikke med dette indlæg at gøre, da der jo kun er krav om henlæggelse ved overskud.

Dette nævner jeg alene fordi, jeg ser alt for mange IVS som har underskud, og derfor slet ikke beregner skatten men blot skriver samme resultat før og efter skat ved underskud. Man bør beregne skatten, også ved underskud. Skatten kan modregnes fremtidige år og bør ikke blive glemt, lige som den jo har indflydelse på egenkapitalen, uanset hvad.

Du får så i alle fald selskabets resultat efter skat. Det er det, du bruger til de 25% af overskuddet som skal henlægges til en opsparings-reserve i et IVS, indtil den samlede bundne kapital udgør 50.000 kr

Den såkaldte "opsparings-reserve" er en bunden reserve. Den skal fremgå af både bogføring og årsregnskab. Tidl i gamle § 56 i årsregnskabsloven skulle det ske under egenkapitalen eller som minimum under en note.

I den nye årsregnskabslov § 31 skal Resultatdisponeringen skal fremover placeres i umiddelbar tilknytning til resultatopgørelsen. Overførsel til bunden reserve for Iværksætterselskaber (25% mindst men frivilligt også mere muligt) skal fremgå i TILKNYTNING til resultatopgørelsen.

Fordelingen af årets resultat må ikke indgå i selve resultatopgørelsen, da fordelingen ikke er en omkostning. Fordelingen skal blot vises i direkte tilknytning til resultatopgørelsen.

Det er der hvor ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen - samme sted hvor ledelsens forslag til udbytte skal fremgå.

Det skal altid fremgå hvor stort et beløb der bliver henlagt til den "bundne reserve" for Iværksætterselskabet og årets bevægelse i denne forbindelse, også for mikrovirksomheder er henlægger til bunde opskrivningsreserve.

Der må være en stramning, da virksomheder i regnskabsklasse B således ikke fremover blot kan vise resultatdisponeringen i egenkapitalopgørelsen eller i en note. Se også Beierholms fine gennemgang  side 104 og 105 i LINK

Resultatdisponeringen skal således fremover placeres i umiddelbar tilknytning til resultatopgørelsen

Lav som minimum altid en egen konto i kontoplanen lige under selskabskapitalen i egenkapitalen, så den viser den bundne opsparings-reserve i dit IVS og vise denne post i årsrapporten så du både har oprindelig selskabskapital, overført til opskrivningsreserve og samlet hvad der så ellers er overført af resultat til egenkapital.

Så vil det være klart, at det er denne reserve  f.eks kan overføres til selskabskapitalen ved en evt. omdannelse til ApS, ligesom det så klart vil fremgå, at man har hensat de lovpligtige 25% (eller mere hvis man vil) til bunden reserve. 


Når du afslutter året i dit regnskabsprogram, flyttes årets resterende overskud i øvrigt så af programmet ind i egenkapitalen i status - og vil være fri reserve.

DA DISSE REGLER OG ÆNDRING AF ÅRSREGNSKABSLOVEN PÅ NETOP RESULTATDISPONERINGEN ER SÅ NY, VIL JEG ALTID TILRÅDE NYE IVS AT LADE EN REVISOR CHECKE PLACERINGEN


Vil du læse mere om IVS så kunne du overveje E-bogen IVS eller paperback versionen
KLIK PÅ BILLEDET FOR LINK TIL KØB AF E-BOG ELLER PAPERBACK HOS SAXO

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

venlig hilsen John Hannover

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog