onsdag den 22. februar 2017

Sponsorat - reklame?

Der er ofte spørgsmål til virksomheders fradrag for udgifter til sponsorater. Jeg tror, man skal dele disse lidt op.


1:

Donation hvor ejer har en personlig interesse i en sag. Det kan være denne kører racerløb, har en datter der ridder osv, og nu gerne vil kunne yde støtte til den pågældende klub. Her vil det korte svar være, at der som udgangspunkt ikke er fradrag.

SKAT har ganske stor fokus på sådanne aftaler, hvor ejeren har personlig interesse. Her vil fradragsretten generelt bortfalde eller blive begrænset.

Der KAN være special fald hvor forbindelse mellem ejer som person og sportsudøver ikke nødvendigvis gør at sponsorat af egen klub bliver uden fradrag. Det kunne være, hvis man var verdensklasse rytter og samtidigt sælger rideudstyr via klubben, og nu vil reklamere for dette via bandereklame. Det er klart farligt område, så få bindende svar fra skat, hvis du har en personlig interesse i et sponsorat.

Særligt farligt kan det være for ejere af selskaber som IVS-ApS hvor man som hoved andelsejer risikerer, at ikke alene begrænses selskabets fradragsret men,hvor det tilmed kan ses som maskeret udbytte til selskabets ejer.
I så fald kan det udløse skattekrav direkte mod ejeren for beløbet, selv om dette ikke gav selskabet fradrag. Der er dog også eksempler på at skat, efter en konkret vurdering har valgt at se det som løn til ejeren, med skat af løn, men dog med fradrag for lønudgiften i selskabet. Se evt dette LINK

2:

Donation til ren velgørenhed. Her er reglerne lidt komplicerede. 

Der er som udgangspunkt kun fradrag for donationer til velgørenhed, hvis den forening man giver til, er godkendt af skat, og derfor kan slås op i liste over skattegodkendte foreninger. 

Gives til ikke godkendte foreninger og enkeltpersoner, vil det som udgangspunkt være en gave uden momsfradrag og der er kun kvart fradrag for udgiften.

Til de godkendte foreninger kan der for 2017 gives op til 15.600 kr per år med fradrag for personlig virksomhed og for selskaber ((type IVS-ApS-A/S) max 15% af den skattepligtige indkomst. 


Her er LINK til en større gennemgang af donationer til velgørenheded.

Donerer du til kulturinstitutioner - så kan du støtte UDEN at få modydelse, efter ligningslovens § 8S - Det omfatter de fleste teatre, museer, Zoo mm

Du kan dog også blive sponsor og f.eks adoptere en pingvin - og institutionen indberetter så til skat så du får fradrag, og få reklame omkring, at du sponsorerer dyret og dermed fradrag efter regel for markedsføring.

3:

Donationer som har ren reklamemæssig begrundelse.

Dersom du kan godtgøre at, donationen har en helt direkte og umiddelbar forbindelse til din indtægt fra f.eks. salg til dine kunder, og ligger inden for dit firmas naturlige rammer - og ikke kan anses for at være af privat karakter, så vil du kunne opnå fradrag uden nogen øvre grænse. 

Her kunne være tale om f.eks. bandereklamer på stadion, trøjereklamer og meget andet, hvor reklameværdien kan sandsynliggøres, og forsvares i forhold til udgiften.

Bidraget ville så kunne indgå som en almindelig driftsomkostninger/reklameudgift.


Det er afgørende, at du virkeligt kan sandsynliggøre, at du får en eksponering og salgsværdi ud af dine reklamepenge.
............................

Ofte kan der ved sådanne sponsoraftaler være en række modydelser. Det kan være, at den der betaler får ret til billetter til arrangementer, til bespisning af ansatte eller måske til at invitere forretningsforbindelser med til arrangementer, rundvisninger, sponsorture mm.

Som en hovedregel, kan du ikke trække moms af tillægsydelserne fra. 

Den virksomhed der modtager penge, med en reklame som modydelse, skal specificere de ydelser der følger med.

De enkelte modydelser skal specificeres, da disse kan have betydning for f.eks. den skatte og momsmæssige behandling for den der betaler. Prisfastsættelsen skal være sælges sædvanlige salgspris til 3. person.


For ansatte skal der huskes på, at disse "gaver" generelt vil være et personalegode, som over bagatelgrænsen udløser skat for modtageren (for personalegoder der ikke har direkte sammenhæng med arbejdet er bagatelgrænsen 1.100 kr for 2017) 

I det omfang ydelsen kan henføres til bespisning, entrebilletter mm, så vil dette enten kunne ses som repræsentation eller rene gaver, og så er det skatte og momsregler for disse forhold som skal bruges. Det kan f.eks være kvart moms for bespisning og ikke momsfradrag ved gaver/billetter mm.

Skattemæssigt er der fuldt fradrag for den del, der kan henføres til reklamedelen, herunder også til billetter, der anvendes som præmier i konkurrencer.

Der er også fuldt fradrag for udgifter til billetter, til medarbejderne, med mindre disse kun deltager som ledsager til inviterede kunder og forretningsforbindelser, hvor denne udgift sammen med udgiften til kunden ses som repræsentation med begrænset (kvart) fradragsret.

Det vil være klogt, at føre lister over hvem der modtager de forskelle tillægsydelser, så man altid kan dokumentere skat og moms i den forbindelse korrekt.Dækker et sponsorat med fradrag over flere år, så periodiseres dette, så udgiften tages over de år der er omfattet. Dækker perioden samlet over mindre end 12 måneder, så kan udgiften fratrækkes i selve betalingsåret.

Hele området er i virkeligheden baseret på sund forunft skattemæssigt, men dog kompliceret nok til, at jeg vil anbefale at få spørgsmålet ordentligt belyst, skatte og momsmæssigt, i hvert konkrete tilfælde, specielt hvis der kan være spor tvivl om hvorvidt, ejerens personlige interesser kan være indblandet.


Meget mere om fradrag - med de generelle regler OG + 70 konkrete fradrag i alfabetisk orden godt forklaret i bogen FRADRAG 2020 som link.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog