tirsdag den 3. november 2015

Skattegrænser 2015 og 2016

TAGET FRA SKATTEMINISTERIETS OPLYSNINGER - OG REDIGERET NED TIL DE VIGTIGSTE PUNKTER - HELHED ER I LINKET HER

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2015 2016
Reguleringstal (PSL § 20) 100 103,3 104,7
Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Straksafskrivning Småsaldigrænse (§ 5) og småudgiftsgrænse §§ 6,11,42 og 43 12.300 12.800 12.900
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 272.900 276.600
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 60.700 61.500
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 21.200 21.500
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 277.500 281.300
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 82.700 83.800
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 374.800 379.900
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 219.000 222.000
Kildeskatteloven:
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 19.000 19.200
Ligningsloven:
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 10.400 10.500
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 15.000 15.200
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.700 5.800
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 800 800
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 5.700 5.800
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.600 2.700
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.500 3.500
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 353.000 357.800
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16) 27.600 28.600 28.900
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (livrente) (§ 16) 50.000 51.700 52.400
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 444.500 459.200 -
446.300 - 467.300
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 41.400 41.900
Udligningsskattegrænse (§ 7 a) 362.800 374.800 379.900
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a) 121.000 125.000 126.700
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 49.900 50.600
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.000 43.400 44.000
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 32.600 33.000
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1) 44.800 46.300 47.000
Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3) 33.600 34.800 35.200
Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5) 362.800 374.800 379.900
Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6) 362.800 374.800 379.900
14.200 14.700 14.900
1.900 2.000 2.000
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.200 2.200
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 400 400
Rejsegodtgørelse 
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 455 471 477
oprundes til hele kroner)
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 142 147 149
(oprundes til hele kroner)
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 195 202 205
(oprundes til hele kroner)
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 25.900 26.200
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 257.000 260.400

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog