tirsdag den 2. juni 2015

Arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring dækker ulykke eller sygdom som skyldes selve arbejdet eller arbejdsforholdene. Det kan være alt fra en regulær arbejdsulykke, med en brækket arm e.l. til langvarige skader, på f.eks. ryg - museskader ved brug af computermus - indånding af skadelige emner, voldsom psykisk belastning osv. 
Det er en forudsætning, at skade skyldes selv arbejdet, og f.eks. en ulykke på vej til og fra arbejde, vil normalt ikke være en arbejdsskade.

Forsikringen kan tegnes i næsten alle almindelige forsikringsselskaber. Personligt (og jeg får ikke provision) har jeg set flere få forsikringen billigt i selskabet IF - specielt de som har selskab ved siden af f.eks. andet arbejde hvor der i forvejen er arbejdsskade forsikring - eller har flere selskaber.


Personlig virksomhed - enkeltmands og I/S: Her må man selv tegne en evt. arbejdsskadeforsikring for sig selv. Har man ansatte, er det lovpligt at forsikre disse.

Forsikringen er LOVPLIGT FOR ALLE AKTIVE EJERE AF SELSKABER SÅ SOM IVS OG ApS, uanset disse er lønnede og uanset, selskabet har omsætning eller negativt eller positivt resultat. Også ejere af Holdingselskaber er omfattet (med mindre -
De kan vise, alle opgaver, regnskab, årsrapport - investering osv - er lagt ud til ekstern underleverandør - revisor e.l. - men så har man jo den omkostning at bevise)


Selskaber - så som IVS og ApS - ejere: Alle aktive ejere, der er engageret i selskaber og som fungere i Danmark, skal ha tegnet arbejdsskadeforsikring. Grundlaget er, at direktører altid anses som aktive i et selskab, uanset løn eller ikke. 

Dette gælder, uanset den pågældende er lønnet og uanset selskabets økonomi, omsætning eller resultat.

Det er også vigtigt at understrege, at det gælder alle ejere, så er der flere aktive ejere (hovedaktionærer generelt) i et selskab, skal forsikringen tegnes til at dække dem alle.

Det vil i en del tilfælde være muligt, at tegne forsikringen som deltid, specielt hvis ejer har andet arbejde ved siden af.

Selskaber skal, helt som selvstændige, forsikre alle ansatte med arbejdsskadeforsikring.

Mangler en forsikring, vil boden være et beløb svarende til det som er sparet ved den manglende forsikring over alle år - er beløb arbejdsskade styrelsen skal udbetale til de samlede forsikringsselskaber + en bod for første gang mange 5.000 og 10.000 i gentagelsesfald. Der kan derved efter få år ligge en betaling på 10.000 - 20.000 kr for mangel, bare ved EN ansat. Selve boden er ikke fradragsberettiget heller så det vil kunne være en meget dyr chance at tage, at undvære forsikringen.

Ved grov uagtsomhed kan der desuden opstå yderligere problemer hvis der opstår faktiske arbejdsskade, og firmaet ikke har forsikret ejer og ansatte.

Det er ikke muligt at fravælge arbejdsskadeforsikring for ejere af selskaber eller for ansatte

Holdingselskaber kan ofte få en aftale med et forsikringsselskab om, at drift og holding tegnes på samme police, hvis der kun er en ansat - dog ofte mod en vis ekstra pris - og holdingselskaber kan ofte få en deltidsaftale i alle fald.
Grundlaget findes i loven om lov om arbejdskadeforsikring § 48 og 49 

Der er også en mulighed for at være fritaget for et holdingselskab, hvis regnskabet i et holding er udliciteret til f.eks. proff revisor eller andre- så direktøren reelt intet arbejde udfører. Jeg anser det for bedre at slå de CVR sammen på EN police for drift og holding sammen. Styrelsen forbeholder sig ret til vurdering, men udliciteres alt så det kan bevises (normalt ved betaling) så kan man i stedet undvære arbejdsskadeforsikring hvis direktør så intet arbejde har.

Læs også link til arbejdsskadestyrelsen med den klare tekst:

Citat: "Ejere af aktieselskaber A/S,  iværksætterselskab (IVS) og anpartsselskaber ApS er ikke selvstændige i arbejdsskadesikringslovens forstand. Selskabet er en selvstændig juridisk person, som skal sikre de personer, der arbejder for selskabet - herunder også ejeren, når denne arbejder for virksomheden. Dette gælder uanset om pågældende er lønmodtager eller får løn ved overførsel at overskud fra virksomheden. Det gælder også uanset om selskabet ikke har et reelt økonomisk overskud.
Hvis ejeren af et A/S, IVS eller ApS udfører arbejde i A/S'et eller ApS'et, IVS'et  vil personen derfor være omfattet af arbejdsskadesikringsloven på samme vilkår som en  almindelig ansat.
Derfor har A/S, IVS  og ApS pligt til at sikre ejeren som de øvrige ansatte mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).
Det er ikke muligt fravælge arbejdsskadesikringen for ejerne af A/S, IVS  og ApS",  Citat slut.

og her svar til mig fra arbejdsskadestyrelsens omkring det, at ejere af holding selskaber også skal have den lovpligtige arbejdsskadeforsikring:


Kære John Hannover
Som du selv skriver, er et IVS og et ApS forpligtet til at have tegnet arbejdsskadeforsikring.
Hvis man er selvstændig og har et selskab i form ApS, IVS, eller A/S betragtes man som ansat af selskabet, og derfor er selskabet efter Arbejdsskadesikringsloven også forpligtet til at have tegnet arbejdsskadeforsikring for ansatte. Direktører betragtes også som ansatte – uanset om selskabet udbetaler løn eller ej, da man lægger til grund, at direktører udfører aktiviteter/opgaver i selskabets interesse. Da holdingselskabet skal have en direktion, skal der således også tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring i et holding ApS.

Venlig hilsen
Astrid Alsing,

Arbejdsskadestyrelsen

Også dette link hvor revisor foreningen for ikke længe siden spurgte styrelsen - med fokus på holding - siger klart, at hvis ikke alt arbejde med regnskab og rapporter er outsourced (ex selskabet har en betalt revisor eller anden ekstern der udfører alt) så skal der være arbejdsskadeforsikring - og selv ved outsouce af alt - kan der være risiko i forhold til direktøren jo faktisk ansvarer, men den turde jeg nok løbe, ved betalt outcouce https://www.fdr.dk/images/Fagligt/Artikler/199%20Arbejdsskadesikring%20i%20holding.pdf   Se "firkanten specielt om holding om det har interesse

Og endeligt igen fra 1/5-2019 klart svar fra AES:

Da selskabslovens § 111 kræver, at der altid skal være en direktør for et kapitalselskab, så vil et kapitalselskab også altid have et ansvar efter lov om arbejdsskadesikring for direktøren, som skal afdækkes ved arbejdsulykkesforsikring. 
-------------------
JEG vil derfor altid anbefale holding at have forsikringen - gerne billigt sammen med drift (for nogen gratis at få CVR holding med) for ikke at løbe en risiko

venligst John Hannover  INDHOLDSFORTEGNELSE   FACEBOOK    GOOGLE+

E-BOG OM IVS SOM SELSKAB - OG/ELLER - PERSONLIG VIRKSOMHED OG I/S
ALLE 55 KR. INKL. MOMS VÆRD. KLIK PÅ BILLEDE FOR KØB MED KREDITKORT OG DANKORT
-                      Personlig virksomhed & I/S - på computer/iPad/tablet og som opslagsværk  IVS E-bog - must to have for alle der vil stifte eller drive IVS KLIK FOR KØB


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog