tirsdag den 10. marts 2015

Småsag - Anlægge småsag

Jeg skal her prøve kort at beskrive hvad småsager er, hvornår de kan bruges - og hvordan de anlæggesMindre økonomiske stridigheder kan klares uden at der skal involveres en advokat. Parterne kan få rettens hjælp til selv at løse en stridighed ved retten.

Det er kun stridigheder der handler om beløb op til 50.000 kr som kan klares som småsag.

Derved opnår man først og fremmest, at det kan blive billigere at gennemføre denne type retssager. Retten vil hjælpe parterne med at forberede sagerne og selv for personer eller erhvervsdrivende, uden større juridisk viden, bliver det muligt at klare småsager uden advokathjælp.

Retten går ikke ind som den ene parts hjælp, men skal støtte begge parter i forståelse.


Hvordan anlægges sagen:

Selve sagen andlægges ved at den der står som sagsøger, udfylder en skriftlig stævningsblanket til sagsøgers lokale ret normalt. 

Retten vil herefter anmode den anden par (betegnet sagsøgte) om en svarblanket, og på basis af dette materiale, vil retten hjælpe parterne med forberedelse af sagen.

Retten vil normalt sende en stævningsmand ud til sagsøgte personligt og aflevere stævningen. Det kan dog også ske ved telefonisk forkyndelse. 
Dersom sagsøgte ikke inden for 14 dage efter forkyndelsen har afleveret svarskrift, så vil retten snarest afsige en dom - som oftest vil være en såkaldt udeblivelsesdom som vil følge sagsøgers påstand helt enkelt - i de fleste tilfælde.

Samlet betyder det, at det skriftlige materiale udgør hovedbaggrunden normalt vil småsager. 

Retten vil i sin kontakt med parterne søge at få slået fast præcist hvad parterne er uenige om, ligesom retten vil sætte sig ind i hvad der foreligger af beviser i forholdet. Der kan være anledning til evt af få syn og skønsmand koblet på, for at få uafhængig vurdering af det parterne strides om og retten vil så hjælpe med at udforme spørgsmål til den sagkyndige.

Som nævnt søger retten at få mest muligt afklaret skriftligt og ved evt telefonkontakt, men det er også muligt, at retten vælger at indkalde parterne til et kort forberedende møde, inden retten når frem til at kunne afsige dom.

Formålet for retten er, at få parterne til at nå til enighed uden der skal falde dom.
Viser dette sig umuligt, så vil retten lave en skriftlig redegørelse over påstande og begrundelser fra begge parter, og denne samlede redegørelse gives så til begge parter, hvorefter retten normalt vil afslutte sagens forberedelse og beramme et egentligt retsmøde, betegne "hovedforhandling".

Her vil man kunne opleve at en eller begge parter trods alt vælger at tage bistand fra en advokat - men det er ikke et krav, og man vil på det tidspunkt i alle fald, ha sagen meget bedre belyst, både til egen forståelse, og til forståelse af en evt involvering af advokat.

Under hovedforhandlingen/retsmødet, kan parterne og eventuelle vidner så også afgive forklaring.

Fører alt dette stadigt ikke til, at parterne kan finde en fælles løsning, så vil retten lade sagen gå til doms og komme med rettens afgørelse i sagen, på skrift.

Retten sigter imod, at have afsendt dommen senest 14 dage efter hovedforhandlingen er afsluttet.

Jeg er ikke jurist og påtager mig ikke ansvar for evt fejl og mangler i dette indlæg.SE MEGET GERNE MINE 5 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog