tirsdag den 10. marts 2015

Arbejdstøj og fradrag

Arbejdstøj er ofte oppe i spørgsmål om fradrag - og reglerne er rimeligt klare - men også lidt forskellige for ansatte og for ejere af firmaer uden ansatte.
Forskellen mellem ansatte og en ejer uden ansatte:

De gejstlige til venstre på billedet er ansatte og deres arbejdsgiver kræver de skal bruge en uniform i jobbet - og de SKAL tage den på når de går på arbejde, og af igen i fritiden. Her har arbejdsgiveren fradrag

Jakken til venstre, som en ejer i firma uden ansatte ønsker at ha på i sin butik, - må han selv betale og der er ikke fradrag.

Vi kan starte med skat vejledning I DETTE LINK og tilmed lige citere fra det:

  1. Stiller du fri uniform eller arbejdsdragt til rådighed for en ansat, skal den ansatte ikke betale skat af det.Det skal være arbejdstøj, der er passende for det pågældende arbejde, og som medfører tilsmudsning eller betydeligt slid på tøjet.
  2. De ansatte skal beskattes af almindeligt tøj, som du stiller til rådighed, medmindre det er omfattet af bagatelgrænsen.Du skal sætte værdien til din købspris for det pågældende tøj. Værdien er B-indkomst.
  3. Udbetaler du godtgørelse eller tilskud til uniform, skal du tilbageholde A-skat og bidrag af godtgørelsen.
Hovereglen er således, at en medarbejder der får stillet tøj, sko eller anden beklædning til rådighed af arbejdsgiveren, er skattepligtig af markedsværdien af tingene. Det angives som B indkomst (bidragsfri som i DETTE LINK)

Bagatel grænsen for skattefri personalegoder som i pt 2 udgjorde i 2018 6.100 kr.

Som altid med skat er der dog undtagelser som er vigtige:

Hvis arbejdstøjet ikke er et personalegode, men et arbejdsredskab, så er dette ikke skattepligtigt. Det gælder typisk egentlige uniformer, kitler til sygehus eller butikspersonale, naturligt nok også sikkerhedstøj eller hvis der sker kraftig tilsmudsning - f.eks for en skorstensfejer - eller hvis arbejdet medfører et helt unaturligt slid på tøjet.

Hvad gælder så for en ejer uden ansatte:

En ejer af virksomhed eller selskab - uden ansatte - vil som minimum have væsentlig større krav på sig for at dokumentere, at tøjet og/eller uniformen er anskaffet grundet alvorlig tilsmudsning eller af sikkerhedshensyn o.l. 

Det vil derfor generelt IKKE være nok, at man anskaffer en jakke eller skjorte med et påsyet logo eller i en specialfarve, fordi man gerne vil ha sit firmanavn på ved kundebesøg eller butiksarbejde, hvis man er alene ejer.
Heller ikke et par tilhørende jeans med et lille logo vil man kunne forvente fradrag for.

Omvendt, hvis man er ene ejer og arbejder som skorstensfejer eller bedemand, hvor det vil være helt forkert at fortsætte direkte hjem til middag i samme tøj, så vil man kunne være omfattet af fradrag for arbejdstøj. Tilsvarende vil gælde for egentligt sikkerhedsudstyr, hjelm, sikkerhedssko og andet, som man ikke vil forventes bare at beholde på, når man har fri.

Generelt gælder altså, at for ejer uden ansatte anses alm profilbeklædning, uanset der påsættes logo, for at erstatte almindeligt tøj, og der er ikke fradrag.

Momsfradraget?

Arbejdsgiver der stiller beklædning som opfylder reglerne for fradrag vil kunne fratrække momsen helt som normalt

Generelt følger moms jo ikke altid helt skat, og man kunne tro, at en eneejer som trods alt anvendte beklædning i arbejdstiden, så måske kunne fratrække moms i forhold til firma brugs % men ifølge DENNE TRÅD er det ikke tilfældet, for SKAT´s udgangspunkt for firmaer uden ansatte er, at der kun gives momsfradrag, hvis det er helt kutyme inden for den enkelte konkrete branche, at de ansatte har arbejdstøj til rådighed.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØBMANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog