fredag den 20. marts 2015

IVS eller ApS


Lad mig slå fast, at IVS er et anpartsselskab - helt som et ApS men der er dog nogle vigtige forskelle.
1
Et IVS kan man stifte med egen erklæring med en kapital på helt nede fra 1 krone op til 25.000 kr - i ApS kræver stiftelsen at kapitalen bekræftes af advokat eller bank.
2
I et IVS er man forpligtet til at opspare mindst 25% af overskuddet efter selskabsskat, til bunden kapital, indtil selskabskapitalen når 50.000 kr - det skal man ikke i et ApS
(der må gerne hæves løn og dermed ikke være overskud)
3
I et IVS må man ikke udbetale udbytte til ejerne før der er opsparet 50.000 selskabsbeskattet samlet bundet kapital.
4
Et IVS kan omregistreres til ApS når der er sparet en fri/bunden kapital på 50.000 kr op. Det er ikke spørgsmål om hvad der står i banken men, om der via overskud efter selskabsskat, er sparet en sådan kapital op.
Det vil mange givet foretrække men, det kræver revisor erklæring, og hvis man ikke har revision i forvejen, kan den typisk koste 5.000 - 10.000 kr.
Har man revision i forvejen vil den være billigere. Det er ikke en pligt at omdanne til ApS når de 50.000 kr er nået - det er så bare den nye "bundne" kapital - stadigt i et IVS
Hvis du på forhånd ved, du vil have et ApS, og det kan ofte være klogt, så stift ApS med det samme, også selvom du skal i banken og låne lidt penge.
5
IVS kan kun stiftes med kontant indbetaling - ikke som ApS ved apportstiftelse (stiftelse med aktiver som værdi) eller skattefri virksomhedsomdannelse fra personlig virksomhed. 
Ofte vil kontant stiftelse dog være den bedste løsning i begge fald, men det er dog en klar forskel.
6
Stiftes IVS for 1 krone - hvorefter de 50.000 kr så spares op som bunden kapital - og selskabet så sælges - lad os sige for 50.000 kr, så beskattes 49.999 kr som aktieindkomst. Den er så ud over de 22% betalt i selskabskat - mellem 27 % og 42 % yderligere, så samlet kan skatten så ramme topskatte-niveau.
I et ApS stiftet direkte med 50.000 kr, er disse 50,000 kr skattefrie ved salg.
Den samlede skat vil så, ved salg eller lukning have været ens - eller måske lidt højere ved at gå via IVS, så der er ikke sparet skat, ved at gå via IVS, men skatten kan være udskudt
7
Læg dertil, at man faktisk ofte skal bruge en del penge i et selskab, inden der kommer penge ind også. Det er derfor sjældent en god idé, at stifte med kun 1 krone i kapital.
Der er en del faste udgifter, f.eks lovpligtig arbejdsskadeforsikring, måske tilmed for flere ejere. Let 1800 kr per person. Bod for at mangle den forsikring er stor - nemlig 5.000 kr i første gangs fald og så 10.000 - og - man skal betale et beløb som deles til forsikringsselskaberne - svarende til det beløb man har sparet ved ikke at tegne forsikringen. Her gås formentlig dog maksimum 3 år tilbage. Kontrol regler er på vej. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for alle aktive ejere. Både drift og holding SKAL være med på policer med CVR
Der er stiftelse som en eventuel udgift og måske betaling til stiftelses-selskab eller advokat.
Der vil ofte være gebyr til erhvervskonto i bank, hjemmeside, aktiver - måske varer og hvad ved jeg.
Man får meget let brug for noget mellem 10.000 og 50.000 kr inden der begynder at være flere indtægter end udgifter, og man må ikke bare skyde de penge ind som i personlig virksomhed. Skal der bruges flere penge skal de ind som et lån, med lovpligtig markedsrente, som ejer skal beskattes af som rente indtægt mens selskabet får fradrag for udgiften.
8
Bank: Rigtigt mange bliver overraskede over, at det slet ikke altid er let at få en bank med til en konto til et nyt IVS eller, at det i alle fald koster en del + der oftest er krav om personlig "selvskyldner kaution" - Læs mere om Bank og de problematikker her i LINK
Du kan læse meget mere om IVS eller om ApS i en af de to bøger du kan se herunder. Klik på den der interesser og du kan se indholdsfortegnelse og alt:


                      Iværksætter håndbogen Danmarks eneste - let læst og informativ  ApS bogen

Jeg siger ikke man ikke skal vælge IVS, - Det kan f.eks være fint nok til holding ofte, hvis ikke holding selskabet behøver stifte ApS og derfor alligevel skal bruge flere penge.

Man kan også drive et selskab med klart mindre kapital end 50.000 kr, men at tro man kan drive det for noget der ligner 1 krone, vil ofte bare føre til skuffelser.


Endeligt kan det her i 2018 slut slås fast, at ALT for mange IVS sendes til tvangsopløsning, formentlig for ejerne er alt for sløsede med regler for regnskab mm. 


Det KAN skyldes at det virker så let med 1 krone, og at det er lige meget for mange, om et IVS bare tvangslukkes, for der tabes måske højst den 1 krone. Statisk set er der LANGT flere IVS der tvangslukkes og sendes i konkurs, end ApS.

I rigtigt mange tilfælde, vil man faktisk komme bedre fra land med personlig virksomhed hvis man driver noget der ikke skaber den store risiko. 


Personlig virksomhed er billigere på en række områder og, et underskud kan som udgangspunkt trækkes fra skattemæssigt i anden personlig indkomst. I et selskab skydes underskud videre til næste år, og kan ikke bare udnyttes personligt.


Læs endeligt også lidt om forskel på personlig virksomhed eller selskab 


Læs i linket, om forskel i  hæftelse og de ganske store forskelle i omkostninger - eller læs gennemgang videre her:


Der er, som det vil fremgå, normalt færre faste omkostninger i en personlig virksomhed i forhold til et selskab, f.eks. er der ikke krav om lovpligtig arbejdsskadeforsikring og mulighed for at bruge personlig bankkonto. I selskab er arbejdsskadeforsikring lovpligtig, uanset ejeren eller ejerne hæver løn, og bankkontoen skal være en erhvervskonto.


Muligheden for både at hæve og indsætte privat i en personlig virksomheden med simpel bogføring og ingen renter af de private indskud og hævninger må tælle på positiv liste til personlig virksomhed..


Mindre krav til årsrapport og skatteregnskab - og hemmeligt og enklere regnskab i personlig virksomhed OG: 


Mulighed for fradrag i anden personlig indkomst ved tab i starten. Det vil specielt være af betydning for personer, der har anden personlig indkomst ved siden af firmaet.
SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag


"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog