mandag den 1. december 2014

Holding - kort om fordele og ulemper


Mange mennesker er af den opfattelse, at man altid skal stifte et holdingselskab samtidigt med at man stifter et nyt driftsselskab. Det KAN være rigtigt, men det kan lige så godt være helt forkert.


Der lukkes masser af holdingselskaber, fordi ejerne har opdaget, de ikke har behov for dem, og set, at de kun koster dem penge.

Hvad er holding?


Holdingselskab er normalt et selskab der i princip ikke beskæftiger sig med andet, end at eje anparter i andre selskaber. 


Holding er ikke en selskabsform, handler om, at selskabet holder værdier i princippet. Holding kan dog også godt drive drift samtidigt hvis man ønsker det.

Du ejer holding eller dele af det, og holding ejer driftsselskabet eller driftsselskaberne.

Holding er, netop fordi det normalt ikke driver drift, normalt ikke momsregistreret.

Holding betaler normalt heller ikke alm. løn, da det jo ikke driver drift. Det er derfor normalt heller ikke arbejdsgiverregistret. Det må ikke betale løn med mindre der udføres helt reelt arbejde i selve holding = normalt meget begrænset.

Også i holdingselskaber SKAL der betales arbejdsskadeforsikring og husk, at det skal der også til alle tilknyttede datterselskaber. Alle aktive ejere - uanset løn og uanset der er omsætning skal være dækket af en arbejdsskadeforsikring.

Du kan ikke nøjes med forsikringen i drift, dit holding CVR SKAL fremgå af police.

Bod for at mangle forsikringen er 5.000 kr første gang - 10.000 ved ved gentagelse + besparelse i mindst 3 år opkræves.

Ofte kan du hos samme forsikringsselskab få både drift og holding CVR med på samme police hvis du er ene ejer af begge selskaber. Det vil kunne koste lidt ekstra, men være billigere end to selvstændige forsikringer. 

Du sparer ikke skat ved at have et holdingselskab - selskabsskatten falder på overskuddet i driftsselskabet og er ens, uanset pengene bliver stående i drift, eller flyttes op til holding som udbytte.


Fordele kort:

1
Penge kan bringes i relativ sikkerhed for kreditorer i drift. Fordelen er oplagt størst hvor man driver selskab med større risiko, og mindst hvis ens personlig indsats er største risiko, som måske tilmed kan afdækkes ved aftaler

2
Sambeskatning - en klar fordel hvis man har flere selskaber. 

3
Fleksibilitet - for de enkelte ejere i holding

4
Udskydelse af skat på salg af driftsselskaber

5
Lettere at lave blandet og større ejerstruktur

Ulemper:

1
Dyrere årsregnskab - mere kompliceret sambeskatning kan koste ekstra - Fra 2023/2024 senest - krav om brug af digital bogføringsprogram med alle filer i skyen og gemt af programmet i 5 år - omkostning ekstra ved det ekstra selskab til certificeret regnskabsprogram per selskab.

2
Mere administration - husk også kontrollerede transaktioner skema som privat skal til skat hvert år.

3
Stiftelsesomkostninger -

4
Oftest ekstra omkostninger til ekstra erhvervskonto i banken - forhandling mulig men ofte klar ekstra pris.

5
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for dig som ejer i holding uanset løn og oms. Se evt om du kan kombinere holdingselskabet med drift på samme police - ellers klar ekstra omkostning.

7
Netbanksforsikring med mere koster ofte noget per selskab - En ejer af både holding og drift kan ofte få det til en pris for begge - men risiko er jo større ved to CVR der kan hackes.

7
Har begge CVR aktiver (computer osv) vil næsten alle forsikringsselskaber også her kræve hver sin indbo - og privat indbo dækker ikke. 

8. Man må ikke bruge reglerne om mikro virksomhed i årsregnskabet, hvis selskabet er et holdingselskab eller, overvejende investerer i værdipapirer.

Regn med, at hvert selskab, også holdingselskaber i dag let koster mindst 10.000 kr i faste omkostninger hvoraf nok halvdelen (banken) er uden fradrag i skatteresultatet.

Holding stiftelse:

Hvis man ikke har stiftet drift, og man ved, at man skal bruge et holdingselskab, så vil det være klogt at stifte holding først.'

Vælges ApS, skal det ske med en kapital på mindst 40.000 kr, og så kan man lade holding stifte et driftsselskab for de 40.000 kr, således at drift har 40.000 kontant og holding har værdien af drift. 


Der må KUN stiftes ET driftsselskab for stiftelseskapitalen, ikke flere selskaber nedad i rækken for samme kapital. Det er kædestiftelse og ulovligt.

Har man allerede drift, så kan man dog godt få holding som overbygning. Det sker så via revisorerklæring og en skattefri aktieombytning.


Hvad skal man så egentlig med holding? 


Den fordel de fleste går efter er SKATTEFRIT UDBYTTE FRA DRIFT TIL HOLDING

Det er korrekt, at drift kan betale udbytte til holding uden skat, det ligger jo i hele sambeskatningen - men der spares ikke en rød øre skat ved det. Du betaler selskabsskat af dit overskud i driftsselskabet, og der kan resten blive liggende uden yderligere skat. Du kan også få udbytte selv, fra driftsselskabet. Holding sparer, i forhold til et enkelt driftsselskab intet i skat.

Den store fordel ved at overføre udbytte til holding ligger i, at man kan føre gevinst fra drift i sikkerhed for eventuelle kreditorer i det selskab, og få pengene op i relativ sikkerhed i Holding.

En anden stor fordel kan være, hvis man har flere driftsselskaber med mere end 50%, så kan man sambeskatte, så underskud i ét selskab kan bruges mod overskud i et andet driftsselskab, da al beskatning via holding sker som sambeskatning når holding ejer mere end 50% af datter - eller har beslutningskraft for mere end 50% (kunne være via ejeraftaler eller andet).

Det skal også nævnes, at hvis man er flere ejere, så kan det være en fordel, at man udlodder udbytte op til holding. Herved kan hver ejer selv besluttet, hvornår pengene skal videre ud personligt, og hvornår pengene bare skal blive stående.

Endeligt er det vigtigt, at man kan sælge driftselskaber ejet af holding, uden der udløses skat i holding. Skatten kommer dog i det øjeblik man så personligt vil ha penge ud af holding, evt ved lukning, så der er igen tale om udskydelse.

Husk også, at evt udbytte fra drift vil være bundet hvis du bruger et IVS som holding, indtil IVS har opsparet bunden kapital på 40.000 kr. IVS kan ikke stiftes mere og eksisterende skal omdannes til ApS inden nov 2021 (GF beslutning senest 15/10-21)


Husk ved etablering af holding og drift OG ved senere indlemmelse af evt nyt drift som holding har mere end 50% indflydelser/ejerskab i, så SKAL du inden for en måned registrere dette som administrationselskab for driftselskabet.


Her i link er en fin anvisning fra skat i hvorledes du registrerer dette rent praktisk


Skal man have mange driftsselskaber hvis man har flere brancher?

Mange mener, at det er en fordel at have mange driftsselskaber - hvad det ikke nødvendigvis er. 


Hvert driftsselskab giver pligt til arbejdsskadeforsikring for alle aktive ejere uanset løn - og det er ganske dyrt. Dertil kommer en masse ekstra administration, hvor man jo sagtens kan have mange forskellige aktiviteter i samme selskab, og tilmed drive dem under binavne.

Regn med et holding selskab mindst vil koste dig 5.000 kr per år til lovpligtig forsikring, bankomkostninger og evt netbanksforsikring og sikkert mere, hvis du skal have hjælp til årsrapport med sambeskatning. Langt de fleste små holdingselskabers regnskaber jeg ser, er prop fyldt med fejl og skat har stort fokus på problemet.


Professionelle selskabs stiftere råder da altid til holding?

Nah - forhåbentlig ikke, selv om de jo ofte lever af at stifte. Det er klart, at der er en indtægt for revisorer og jurister hver gang der kommer nye holdingselskaber til, men hører de til good-guys, vil de da forhåbentlig også kunne fraråde dyre konstruktioner.

Når du så er klar til at stifte, så kan du læse alt om hvordan i detaljer og samtidigt få en masse vigtige råd om pligter, så du ikke pludseligt står med håret i postkassen, fra mine e-bøger eller paperbacks om netop ApS https://jh-e-books.blogspot.com/2019/09/aps-anden-udgave-sept-2019.html 


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog