fredag den 28. november 2014

Kontanthjælp og CVR

Som udgangspunkt skal man, hvis man har kontanthjælp være til rådighed for arbejdsmarkedet. Af den grund vil man ikke kunne drive fuldtids CVR og ha kontanthjælp.

Der er ikke lovkrav om at kunne ha CVR men heller ikke lovkrav om forbud mod CVR, det er kontanthjælpskontoret der skal afgøre om de vil tillade det ene eller andet.

Selve det, at man har CVR skal ikke være grund nok alene til at nægte kontanthjælp, men omvendt, hvis kontanthjælpskontoret føler, at det kan stå i vejen for, at personen står til rådighed, eller at indtjening fra et CVR ikke kan kontrolleres, så vil de oftest nægte tilladelse.


FÅ CVR??

Vigtige kriterier for at få kontanthjælp

For at få kontanthjælp, er det vigtigt, at der foreligger en "social begivenhed". Der vil oftest være tale om arbejdsløshed i disse fald. Sygdom, invaliditet og andet der gør uarbejdsdygtig falder ind under andre ydelser.

Kontanthjælpsmodtageren skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang.


Hvad kan man få i kontanthjælp og hvad modregnes:

For 2014 kan man normalt modtage op til 14.203 kr per måned hvis man er over 30 år og har forsørgerpligt - har man ikke pligt til at forsørge (børn) er beløbet 10.689

Der er lavere grænser for unge under 30 hvor unge får uddannelseshjælp på SU niveau. I perioder skal disse også deltage i aktive tilbud, og her får de en tillægsydelse der bringer dem op på samme niveau som kontanthjælp for personer over 30.

Man må ikke ha egentlig formue (over 10.000 kr) når man modtager kontanthjælp - dette gælder for en selv og ens ægtefælle. Også biler og sommerhuse tæller med under formue. 

Pensionsbundne midler tæller ikke med, og kan bevares.

Også ens ægtefælles - eller samlevers - indtægter trækkes som udgangspunkt fra i kontanthjælpen - igen efter lidt indviklede regler, hvor forsørgerpligt spiller ind. Det kan kontanthjælpskontoret være behjælpelige med at udregne.

Reglen om, at også samleveres indtægt trækkes fra, afskaffes fra 1/1-2016 - og frem til da regnes det efter finansloven 2014 ind med halv virkning.

Jeg skal her prøvet at beskrive et par typiske scenarier, men som nævnt er det de enkelte kommunder/kontanthjælpskontorer som træffer afgørelsen.

Person der driver fuldtids CVR og giver op og vil på kontanthjælp

Selve det, at man har CVR og bliver arbejdsløs, er som nævnt ikke i sig selv noget der umuliggør kontanthjælp. Der kan dog være tilfælde, hvor en lukning kan give betydelige problemer, og her kan man få tilladelse til at foretage en kontrolleret lukning, men kravet vil som hovedregel være, at virksomheden ligger helt stille under kontanthjælpen. 
Kan man påvise, at man kun har drevet CVR som ren faktisk bibeskæftigelse, f.eks. ved at man har passet fuldtidsjob ved siden af, så vil man kunne få tilladelse til at forsætte som bibeskæftigelse. Igen er det vigtigt at fremhæve, at der ikke er en fast lov på området, men det er de enkelte kontorer der må træffe afgørelsen, ud fra en beslutning om, man efterlever de vigtige kriterier for kontanthjælp  som gennemgået i starten. 

Person der er på kontanthjælp efter arbejdsløshed og ønsker at stifte NYT CVR samtidigt med kontanthjælp:

Her vil der ikke blive givet tilladelse til CVR som fuldtid, da det jo ville betyde, at man ikke stod fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Man kan dog godt få tilladelse til CVR med eller uden moms - som bibeskæftigelse, så længe kontanthjælpskontoret føler sig overbevist om, at man står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, og at indtjeningen er kontrollabel.

Indtjeningen modregnes fuldt ud krone for krone i kontanthjælpen. 

Hvis man får frem til at man vil overgå fra bibeskæftigelse til fuldtidsbeskæftigelse med CVR, så ophører kontanthjælpen. Dette vil normalt være en helt konkret vurdering.

Opsamling:

Man skal først og fremmest seriøst begrunde og forklare, om hensigten med CVR mens man er på kontanthjælp, og forstå betydningen af, at kunne gøre det klart, at man faktisk er til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, trods kontant hjælp, og at man kan skaffe kontanthjælpskontoret fornuftig dokumentation for ens arbejde.
Dette forudsætter blot en positiv dialog, og kontanthjælpskontoret har ikke i sig selv interesse i, at forhindre nogen i at kunne klare sig selv delvis, og forbedrede udtræden af kontanthjælpssystemet

To gode links:


Jeg er har beskrevet dette efter bedste evne og ud fra dagens regler, og jeg påtager mig ikke ansvar for eventuelle fejl i materialet, men opfordrer alle til tæt kontant med kontanthjælpskontoret i disse spørgsmål

Venlig hilsen John Hannover   og Facebook startup advice    Hele indholdsfortegnelsen   google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog