mandag den 24. november 2014

2014 = sidste år for populær pensionsfinte for selvstændige

30% af selvstændiges overskud kan indbetales til pension med høj fradragsværdi

Forudsætningen er, at man driver virksomheden i privat-regi -  personlig virksomhed.

Sidste mulighed for at udnytte ordningen er 2014 - fra regnskabsår der slutter i 2015, er ordningen afskaffet.

I en del år har selvstændige på den måde kunnet opspare helt op til 30% af årets overskud før skat til pension og derved kunne opnå fuldt fradrag i den personlige indkomst.
Dette kan selvstændige nu gøre for sidste gang for året 2014.

Det betyder, at selvstændige hidtil har kunnet opspare langt mere end det som lønmodtagere har kunnet i ratepension med fuldt fradrag i personlig indkomst, og fra 2015 vil selvstændige og lønmodtagere "kun" måtte indbetale 55.000 kr til ratepension med fuldt fradrag i personlig indkomst.


Hvornår skal den selvstændige indbetale?:

Der er fuldt skattefradrag for indbetaling af op til 30% af virksomhedens overskud før renter.
Indbetaling skal ske i selve regnskabsåret = 2014 for i år - og da man jo ikke kender det præcise overskud og dermed de 30%, så kan man siden, i 2015 frit hæve det beløb der ligger over ratepensionsloftet for 2014 på 50.900 kr, og blot betale helt samme personskat som af resten af ens overskud. 
Ganske kort, indbetaler man derfor på forventning, og viser det sig at være for meget, så kan man frit mod alm. skat hæve igen.


Vigtige punkter kort:


  • Indbetaling kan ske på ratepension eller på livrente. Tal med rådgiver inden det valg træffes.
  • Opsparingen indgår som pension og kan ikke hæves siden uden samme skat på 60% som for alle andre førtidige hævninger af ratepension/livrente
  • Pensionsordningen er kreditorbeskyttet = evt. kreditorer kan ikke gøre udlæg i penge der opspares på pensionsordninger
  • Indbetalinger giver ikke forpligtelser til andre fremtidige indbetalinger
  • Som ved alm. ratepension eller livrente, kan man selv vælge at administrere ordningen, f.eks. ved selv at ha stor indflydelse på hvilke papirer/aktier o.s.v. der investeres i.
  • Under opsparingsperioden beskattes afkast på ordningen kun med 15,3% mod normalt 37-42% på kapital indkomst fra frie midler - eller 27%-42% på udbyttebeskattet udkomme.
  • Bruges VSO som skatteordning vil der være begrænsning på hvilke papirer man må ha i pensionsordningen, nemlig obligationer og visse "godkendte" investeringsforeninger
  • Der kan tilknyttes forsikringsdækninger på pensionsordningen
  • Man kan indsætte begunstigede (arvinger) på pensionsopsparingen

Man kunne jo også bare lade pengene stå i VSO og ikke hæve opsparede overskud til pensionsalderen er nået?

Det kan man, men man skal være opmærksom på at det vil øge risikoen for nedsat folkepension hvis der er sparet et stort nok beløb op, da da hævning af opsparet overskud fra VSO efter pensionsalderen, tæller som personlig indkomst. 
Dette følger en afgørelse fra ankestyrelsen som siger, at overført overskud fra virksomhed som indgå i beregningen af indtægter fra personligt arbejde, da pensionisten jo har taget aktivt del i virksomheden under optjeningen, og dermed bare udskudt udbetalingen.

Uanset hvad - tal med pensionsrådgiver og kyndige, inden du træffer en beslutning, som kan omfatte store beløb og give binding, men også sparet skat og sikkerhed.

Jeg er ikke uddannet specialist i pension, og mine råd her er givet efter bedste overbevisning og helt uden ansvarspåtagelse

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog