søndag den 28. januar 2018

Hvad betaler man skat af i personlig virksomhed


I en personlig virksomhed (personligt CVR) betaler man skat af sit overskud, hverken mere eller mindre. Personlig virksomhed omfatter PMV, enkeltmandsvirksomhed og I/S.

Bruges VSO - virksomhedsskatteordningen gælder særlige skatteregler som jeg beskriver senere.


Private hævninger, eller indskud, vedrører ikke skat, og bogføres i status under mellemregning i egenkapitalen som f.eks. "indskud" eller "private hævninger", så de slet ikke påvirker resultatet. De er enten tilgodehavende hos ejer eller gæld til ejer set med virksomhedens øjne. 


Man betaler således skat af indtægter minus fradragsberettigede udgifter helt uanset, hvor meget man hæver eller skyder ind.

Det overskud man betaler skat af skal ofte reguleres fra drifts regnskabet til det skatteresultat som bruges i udvidet selvangivelse. 

Typiske reguleringer kunne være skattefri rejsediæter - kørepenge - som skal nedsætte resultatet til skat - eller gaver man har givet og bespisning af forretningsforbindelser m.m. som skal forbedre resultatet til skat, da der ikke er fuldt fradrag for disse sager.

Husk også at varelager IKKE er en udgift. Varelager skal tælles op og flyttes fra udgift til værdi i status (eller værdien skal lægges til ens resultat sagt på andet vis) Efter det første år, er det blot en regulering, hvor forskellen i det nye varelager i slutingen af året, i forhold til slutningen af sidste år, reguleres på plads.  Mere om det HER I DETTE LINK

Vil du vide mere om skattereguleringer generelt - så er de forklaret fint i DETTE LINK


Hvis man er mere end en person der ejer en virksomhed - så det er et I/S:

Flere personer sammen om personlig virksomhed hedder et interessentselskab eller et I/S og igen er det på samme måde, overskuddet man beskattes af.

I/S kan også ejes af selskaber, men det vil jeg ikke komme videre ind på her.


I et I/S kan man i ejeraftalen beslutte fordelingen af overskud mellem ejerne. Hver ejer angiver så den andel af overskuddet, man er blevet enige om til SKAT. Man må gerne ændre ejeraftale, og dermed fordelingen af overskuddet, fra år til år. Dette er en meget klar fordel ved et I/S frem for selskaber som IVS og ApS, hvor overskuddet alene kan deles i forhold til ejerprocent.
I et I/S må man også anvende løn, og indberette helt alm som løn til SKAT. hvis den ene ejer arbejder fuldtid og den anden langt mindre, er løn en god mulighed DETTE LINK OK TIL LØN I/S

Hvis f.eks. en af ejerne skal udføre mere konkret arbejde end de øvrige kan denne modtage mere end de øvrige. Er der ikke noget om dette i EJERAFTALEN vil det i stedet blot blive overskuddet der som udgangspunkt (med mindre andet står i aftalen) deles 50/50 og beskattes som almindelig personlig skat.

En ejeraftale er både i forhold til løn og overskudsdeling OG i mange andre forhold vigtigt, så læs gerne DETTE LINK OM EJERAFTALE.


Skal man opgive det man hæver til sig selv til skat?

NEJ - Det man hæver eller indsætter i personlig virksomhed - enkeltmands, PMV eller I/S påvirker slet ikke resultatet, som er det man betaler skat af.

Hæver man bare løs, udløser det ikke skat, men naturligvis må virksomheden jo have pengene et sted fra. Hæver man for meget, ja så kan man ganske enkelt ikke betale sine regninger og så kan det jo gå galt.

Går det helt galt, og man ikke kan betale sine regninger, ja så hænger man på regningerne personlig, ganske som hvis man havde købt tingene privat, og i værste fald, hvis virksomheden erklæres konkurs, så sker det ved, at man personligt erklæres konkurs.


Det vil jo svie hvis man hæver for meget, men det vil ikke udløse nogen form for skat. I personlig virksomhed bør man derfor ikke hæve mere end det, som svarer til virksomhedens løbende overskud.

                                                                    


Virksomhedsskatteordningen VSO betyder, man i princip kun beskattes af hævninger, men ordningen er langt mere kompliceret:

VSO = virksomhedsskatteordningen er til for personlige virksomheder, der i princip vil køre deres virksomhed skattemæssigt i stil med selskaber. 

VSO kræver ofte revisor eller økonomi-hjælp til regnskabsafslutningen, ligesom man skal følge en række regler der sikrer klar adskillelse mellem firma og privat

Under VSO kan man nøjes med at betale acontoskat på 22% af virksomhedens overskud - svarende til selskabsskat, forudsat man ikke hæver privat. 

Når man siden hæver privat, udløser det personlig skat, men den allerede betalte acontoskat modregnes. Det er mest personer der vil undgå topskat eller SU modregning som har umiddelbar fordel af VSO.

Betaler man ikke topskat, eller har behov for at undgå modregning i SU, så er det generelt klogt blot at anvende helt almindelig skatteordning. 


Sparer man overskud op i VSO uden at være i topskat, så risikerer man nemlig, at den dag man skal til at hæve pengene, så kommer man netop til at betale topskat af det store samlede overskud.

I et I/S kan hver enkelt ejer selv individuelt beslutte om anvendelse af VSO eller ikke. Mere om VSO her i VSO LINK

Man kan udsætte valget af brug af VSO til efter regnskabsåret, når man kan se om, overskuddet giver behov for det, men det er klogt at indrette bogføringen på det lige fra start, så beslutningen ikke giver besvær for en evt revisor.

Overordnet kan du ikke forvente at kunne bruge VSO korrekt uden hjælp fra en rutineret person i VSO (f.eks. en revisor)

Momsen er ALDRIG en del af dit resultat og har intet med den skat der skal betales at gøre:

Momsen er aldrig en del af resultatet og dermed hverken del af udgifter eller indtægter. Alle indtægter og udgifter ind i regnskabet uden moms. Moms ligger slet ikke som del af dit driftsresultat, men er alene poster i status der viser hvad du skylder, eller har til gode, i moms.

Moms er noget man bare opbevarer og opgør, normalt hvert kvartal eller halvår og, man betaler hvis salgsmoms overstiger købsmoms, og får penge tilbage hvis købsmoms overstiger salgsmoms. 


Regnskabspligten:

Vigtigt er, at man skal føre regnskab i henhold til bogføringsloven (for selskaber i forhold til årsregnskabsloven ) og regnskabet skal opbevares sammen med bilag i nummerorden i 5 år.

Regnskabet skal ikke indsendes for personlige virksomheder, men bruges til den udvidede selvangivelse og skal kunne fremlægges med bilag på opfordring af SKAT. 


Resultatet i alm. personlig virksomhed angives før renter:

For personlige virksomheder, der ikke anvender VSO eller kapitalafkastordningen, skal det bemærkes, at resultatet der indberettes og anvendes til personlig indkomst, er resultatet FØR renter.

Nettorenter, - også for virksomheden, behandles som al anden kapitalindkomst i den personlige selvangivelse. Også her kan renter - hvis disse er store, pege på anvendelse af en anden type VSO, nemlig Kapitalindkomst ordningen,  hvor renterne i stedet for blot at have skatteværdi som rente, indgår i resultatet og får værdi som personlig skat. Også her anbefaler jeg du tager hjælp til korrekt opsætning.


Forskudsskema og skat:

På basis af regnskabet skal man udfylde sit forskudsskema for at få betalt skat under året (Det er en pligt – men du kan rette flere gange under året, efterhånden som du har bedre overblik over overskuddet)

Det første år kan man i princip godt undlade at forskudsregistrere, og så blot gemme penge til skatten næste år, men næste år vil SKAT så, hvis du ikke angiver noget i forskud, kunne sætte et beløb (ofte 100.000 kr) i forskud for dig. Du bør derfor allerede år 1 vænne dig til altid at forskudsregistrere så godt du kan. 

Efter årsafslutningen - og senest inden 1/7, skal man, på basis af regnskabet, udfylde udvidet selvangivelse fra punkt 111 og frem. Se om udvidet selvangivelse i link her 

Først når man har udfyldt den udvidede selvangivelse, vil man kunne se sin årsopgørelse. Ens ægtefælle vil heller ikke kunne få årsopgørelsen, før den selvstændige har udfyldt udvidet selvangivelse.

KØREPENGE: Da kørepenge og fradrag for kørsel er noget man oplever mange spørgsmål til - fra selvstændige - kan du læse dette link om kørepenge

Overordnet er kørepenge, for personer med alm. personlig virksomhed, ikke noget man behøver bogføre men et fradrag i skat - som man angiver ved skatteregulering. En del regnskabsprogrammer har også mulighed for at bogføre beløbet, uden det giver udbetaling af disse direkte til ejeren. Ejer må IKKE i personlig virksomhed blot lade pengene udbetale skattefrit. 

Ejer skal føre fuld kørebog, og når året er gået, så trækker ejeren så de kørepenge - denne har FRADRAG for - fra i det resultatet der angives til skat. Der er så også en egen rubrik til at angive beløbet i. det ser du i linket. 


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Søg i denne blog