tirsdag den 10. januar 2023

Hvad betaler man skat af i personlig virksomhed


Senest gennemgået update 2023

I en personlig virksomhed (personligt CVR) betaler man skat af sit overskud, hverken mere eller mindre. Personlig virksomhed omfatter:

PMV enkeltmands uden pligter som moms f.eks. 
Enkeltmandsvirksomhed - med pligter som moms mm og
I/S = Interessentskab - mere end en ejer.


Bruges VSO - virksomhedsskatteordningen gælder særlige skatteregler som jeg beskriver senere.


Kort version:

1) Du betaler udelukkende skat af din virksomheds overskud foråret.. Det vil sige samtlige indtægter modregnet samtlige fradragsberettigede udgifter for året.

2) Da visse udgifter kan være en driftsudgift, f.eks. repræsentation, gaver mm, så skal du ofte regulere dit resultat fra regnskab, til det resultat du angiver til skat.. 

I bogen Fradrag 2023 kan du konkret se hvad du har fuldt eller ikke fuldt fradrag for. Den vil gennemgå alle fradragsregler og skats praksis og mere end 70 helt konkrete firmafradrag i letlæst e-bog til ganske små penge.

3) Hvad der står på din konto i banken, har IKKE noget at gøre med hvad du skal betale i skat.. 
--------------


Private hævninger, eller indskud, vedrører således ikke skat, og bogføres i status under mellemregning i egenkapitalen som f.eks. "indskud" eller "private hævninger", så de slet ikke påvirker resultatet. De er enten tilgodehavende hos ejer eller gæld til ejer set med virksomhedens øjne. 


Man betaler således alene skat af indtægter minus fradragsberettigede udgifter helt uanset, hvor mange penge man hæver eller skyder ind. 

Det er alene indtægter minus fradragsberettigede udgifter som er lig overskud, som man betaler skat af, helt uafhængig af hvad man selv skyder ind eller hæver.

I en almindelig personlig virksomhed, enkeltmandsvirksomhed, benytter man ikke løn og indberetter ikke løn.

Det overskud man betaler skat af skal ofte reguleres fra driftsregnskabet til det skatte resultat

Typiske reguleringer fra drift, til det man bruger til udvidet selvangivelse kunne være f.eks:

 1. Skattefri rejsediæter - kørepenge - som skal nedsætte resultatet til skat - eller 
 2. Gaver man har givet og bespisning af forretningsforbindelser eller - af en selv m.m., som for en stor del skal tillægges resultatet til skat, da der ikke er fuldt fradrag. 
Husk også at varelager IKKE er en udgift. Varelager skal tælles op og flyttes fra udgift til værdi i status (eller værdien skal lægges til ens resultat sagt på andet vis) Efter det første år, er det blot en regulering, hvor forskellen i det nye varelager i slutingen af året, i forhold til slutningen af sidste år, reguleres på plads.  Mere om det HER I DETTE LINK

Man kan derfor ikke formindske sit overskud, ved bare at købe en masse varer ind til lager.

Vil du vide mere om skattereguleringer generelt - så er de forklaret fint i DETTE LINK

Hvis man er mere end en person der ejer en virksomhed - så det er et I/S:

Flere personer sammen om personlig virksomhed hedder et interessentskab eller et I/S og igen er det på samme måde, overskuddet man beskattes af.

I/S kan også ejes af selskaber, men det vil jeg ikke komme videre ind på her.


I et I/S kan man i ejeraftalen beslutte fordelingen af overskud mellem ejerne. Hver ejer angiver så den andel af overskuddet, man er blevet enige om til SKAT. Man må gerne ændre ejeraftale, og dermed fordelingen af overskuddet, fra år til år. Dette er en meget klar fordel ved et I/S frem for et selskab som ApS, hvor overskuddet alene kan deles i forhold til ejerprocent.

I et I/S må man også anvende løn, og indberette helt alm som løn til SKAT. hvis den ene ejer arbejder fuldtid og den anden langt mindre, er løn en god mulighed DETTE LINK OK TIL LØN I/S

Hvis f.eks. en af ejerne skal udføre mere konkret arbejde end de øvrige kan denne modtage mere end de øvrige. Er der ikke noget om dette i EJERAFTALEN vil det i stedet blot blive overskuddet der som udgangspunkt (med mindre andet står i aftalen) deles 50/50 og beskattes som almindelig personlig skat.

En ejeraftale er både i forhold til løn og overskudsdeling OG i mange andre forhold vigtigt, så læs gerne DETTE LINK OM EJERAFTALE.

Skal man opgive det man hæver til sig selv til skat?

NEJ - Det man hæver eller indsætter i personlig virksomhed - enkeltmands, PMV eller I/S påvirker slet ikke resultatet, som er det man betaler skat af.

Hæver man bare løs, udløser det ikke skat, men naturligvis må virksomheden jo have pengene et sted fra. Hæver man for meget, ja så kan man ganske enkelt ikke betale sine regninger og så kan det jo gå galt.

Går det helt galt, og man ikke kan betale sine regninger, ja så hænger man på regningerne personlig, ganske som hvis man havde købt tingene privat, og i værste fald, hvis virksomheden erklæres konkurs, så sker det ved, at man personligt erklæres konkurs.


Det vil jo svie hvis man hæver for meget, men det vil ikke udløse nogen form for skat. I personlig virksomhed bør man derfor ikke hæve mere end det, som svarer til virksomhedens løbende overskud.

Hvad man hæver eller sætter ind på bankkonto er derfor uden betydning for skat i almindelig personbeskattet virksomhed.

                                                                    


Virksomhedsskatteordningen VSO betyder, man i princip kun beskattes af hævninger, men ordningen er langt mere kompliceret:

VSO = virksomhedsskatteordningen er til for personlige virksomheder, der i princip vil køre deres virksomhed skattemæssigt i stil med selskaber. 

VSO kræver ofte revisor eller økonomi-hjælp til regnskabs-afslutningen, ligesom man skal følge en række regler der sikrer klar adskillelse mellem firma og privat

Under VSO kan man nøjes med at betale acontoskat på 22% af virksomhedens overskud - svarende til selskabsskat, forudsat man ikke hæver privat. 

Når man siden hæver privat, udløser det personlig skat, men den allerede betalte acontoskat modregnes. Det er mest personer der vil undgå topskat eller SU modregning som har umiddelbar fordel af VSO.

Betaler man ikke topskat, eller har behov for at undgå modregning i SU, så er det generelt klogt blot at anvende helt almindelig skatteordning. 


Sparer man overskud op i VSO uden at være i topskat, så risikerer man nemlig, at den dag man skal til at hæve pengene, så kommer man netop til at betale topskat af det store samlede overskud.

I et I/S kan hver enkelt ejer selv individuelt beslutte om anvendelse af VSO eller ikke. Mere om VSO her i VSO LINK

Man kan udsætte valget af brug af VSO til efter regnskabsåret, når man kan se om, overskuddet giver behov for det, men det er klogt at indrette bogføringen på det lige fra start, så beslutningen ikke giver besvær for en evt revisor.

Overordnet kan du ikke forvente at kunne bruge VSO korrekt uden hjælp fra en rutineret person i VSO (f.eks. en revisor)

Momsen er ALDRIG en del af dit resultat og har intet med den skat der skal betales at gøre:

Momsen er aldrig en del af resultatet og dermed hverken del af udgifter eller indtægter. Alle indtægter og udgifter ind i regnskabet uden moms. Moms ligger slet ikke som del af dit driftsresultat, men er alene poster i status der viser hvad du skylder, eller har til gode, i moms.

Moms er noget man bare opbevarer og opgør, normalt hvert kvartal eller halvår og, man betaler hvis salgsmoms overstiger købsmoms, og får penge tilbage hvis købsmoms overstiger salgsmoms. 

Regnskabspligt:

Vigtigt er, at man skal føre regnskab i henhold til bogføringsloven (for selskaber i forhold til årsregnskabsloven ) og regnskabet skal opbevares sammen med bilag i nummerorden i 5 år.

Regnskabet skal ikke indsendes for personlige virksomheder, men bruges til den udvidede selvangivelse og skal kunne fremlægges med bilag på opfordring af SKAT. 

Resultatet i alm. personlig virksomhed angives før renter:

For personlige virksomheder, der ikke anvender VSO eller kapitalafkastordningen, skal det bemærkes, at resultatet der indberettes og anvendes til personlig indkomst, er resultatet FØR renter.

Nettorenter, - også for virksomheden, behandles som al anden kapitalindkomst i den personlige selvangivelse. Også her kan renter - hvis disse er store, pege på anvendelse af en anden type VSO, nemlig Kapitalindkomst ordningen,  hvor renterne i stedet for blot at have skatteværdi som rente, indgår i resultatet og får værdi som personlig skat. Også her anbefaler jeg du tager hjælp til korrekt opsætning.

Forskudsskema og skat:

På basis af regnskabet skal man udfylde sit forskudsskema for at få betalt skat under året (Det er en pligt – men du kan rette flere gange under året, efterhånden som du har bedre overblik over overskuddet)

Det første år kan man i princip godt undlade at forskudsregistrere, og så blot gemme penge til skatten næste år, men næste år vil SKAT så, hvis du ikke angiver noget i forskud, kunne sætte et beløb (ofte 100.000 kr) i forskud for dig. Du bør derfor allerede år 1 vænne dig til altid at forskudsregistrere så godt du kan. 

Efter årsafslutningen - og senest inden 1/7, skal man, på basis af regnskabet, udfylde udvidet selvangivelse fra punkt 111 og frem. Se om udvidet selvangivelse i link her 

Først når man har udfyldt den udvidede selvangivelse, vil man kunne se sin årsopgørelse. Ens ægtefælle vil heller ikke kunne få årsopgørelsen, før den selvstændige har udfyldt udvidet selvangivelse.

KØREPENGE: Da kørepenge og fradrag for kørsel er noget man oplever mange spørgsmål til - fra selvstændige - kan du læse dette link om kørepenge

Overordnet er kørepenge, for personer med alm. personlig virksomhed, ikke noget man behøver bogføre men et fradrag i skat - som man angiver ved skatteregulering. En del regnskabsprogrammer har også mulighed for at bogføre beløbet, uden det giver udbetaling af disse direkte til ejeren. Ejer må IKKE i personlig virksomhed blot lade pengene udbetale skattefrit. 

Ejer skal føre fuld kørebog, og når året er gået, så trækker ejeren så de kørepenge - denne har FRADRAG for - fra i det resultatet der angives til skat. Der er så også en egen rubrik til at angive beløbet i. det ser du i linket. 

NEDSÆTTE OVERSKUD FOR AT SPARE I SKAT:

Man kan som nævnt fordele skat over gode og dårlige år ved at benytte VSO men man kan også nedsætte sit overskud, ved at indbetale til ratepension eller livsvarig pension. Om pension for selvstændige kan du læse mere HER I LINKJeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

11 kommentarer:

 1. Hej John

  Jeg forstår ikke.

  Jeg har et overskud på 10.000 kr, efter alt. Jeg hæver 5.000 kr til mig selv.

  Skal jeg så kun betale skat af 5.000?

  SvarSlet
 2. Så har du nu nok ikke læst indlæget. Som der står, DET MAN HÆVER ELLER SÆTTER IND PÅVIRKER SLET IKKE RESULTATET
  Det sker via status, så har du overskud på 10.000 så er det 10.000 kr du betaler skat af. Du kan så hæve 200.000 kr hvis der er de penge på din konto - og du har stadigt 10.000 kr i overskud. Det ville du også ha hvis du skød 200.000 nye egne kroner ind.

  De 200.000 kr du så i eksemplet hævede, må så enten være penge du selv har skudt ind, eller penge du skulle bruge til moms eller skylder til leverandører, og det blander skat sig ikke i - så du betaler skat af dit overskud, og hvad du hæver eller skyder ind sker via STATUS (som er i balancen og ikke påvirker drift)Læs artiklen et par gange, så tror jeg du forstår.

  Jeg ved det er svært lige at forstå, og føler du dig usikker, og måske ikke ved hvad status og drift er, så bør du lade en økonomimand gå ting igennem med dig, det kan gøre uden de store omkostninger, men ellers risikerer du problemer
  venligst John H

  SvarSlet
 3. vil det sige at hvis jeg starter mit tømrerfirma som enkeltmandsvirksomhed eller i/s så kan jeg ikke spare op i virksomheden af overskudet, men til gengæld udbetales overskud til mig selv automatisk og det eneste jeg betaler i skat er min personlige trækprocent?

  - men hvis så jeg vælger at starte op med et aps eller gøre det til et VSO selskab eller senere gøre det til et aps eller VSO selskab så skal jeg automatisk betale de 25% selskabsskat af alt overskud som ryger ind i firmaets sparegris og derudover betale min personlige trækprocent af det jeg vælger at trække ud til selv..

  Mvh Ask

  SvarSlet
 4. ja det er som sådan rigtigt. Du betaler skat af hele overskuddet i personlig virksomhed inkl. enkeltmandsvirksomhed og du kan hæve lige så lidt og meget du vil, så længe du betaler skat af dit samlede overskud. Det du hæver påvirker ikke resultat og overskud og hæver du mere end dit overskud, vil du bare kunne få svært ved at betale leverandører, moms osv
  Hvis du vælger VSO og det kan du gøre hvert år du vil, så betales 25% selskabsskat af overskuddet, og af det du hæver betaler du personlig skat MEN de 25% du HAR betalt modregnes så. Du skal indrette regnskabet så det er egnet til VSO - læs evt http://johnhannover.blogspot.dk/2013/02/virksomhedsskatte-ordningen-kort.html
  vh

  SvarSlet
 5. Hej John, først og fremmest fantastisk, at du lægger de her opslag op. Virkelig velformuleret og skarpt. Jeg tror at et afgørende punkt, som mange helt uindviede opstarts simpelthen misser er følgende vedr. konto og regnskab:

  [Årsregnskab] = alle årets indtægter modregnet alle udgifter.
  [Konto] (virksomhed/privat) = intet med dit regnskab at gøre.

  1) Du betaler udelukkende skat af din virksomheds årsoverskud, som du udregner i dit årsregnskab. Det vil sige samtlige indtægter modregnet samtlige udgifter, når året et omme = dit årsoverskud.
  Hvad der kan registreres som udgifter og indtægter må du spørge en kyndig omkring, hvis du er i tvivl.

  2) Hvad der står på din konto har IKKE noget at gøre med dit årsregnskab.

  3) Jvf.ovenståense: Hvad du hæver eller indsætter på din konto har ikke indflydelse på dit regnskab, da din konto ikke har indflydelse på dit regnskab. Derfor kan du frit hæve eller indsætte penge på din konto.

  Måske det hjalp nogen til forståelse?

  SvarSlet
  Svar
  1. Du har sådan set skrevet det allerede men her er det bare skrevet helt kort uden nogen tekniske ord overhovedet :)

   Slet
  2. Desto mere jje læser dit indlæg desto mere bliver jeg bekræftet i, at du alerede har skrevet ovenstående helt tydeligt :). Tror måske det druknede lidt for mig i informationerne ved første gennemlæsning.

   Slet
  3. Ja det mener jeg at jeg har - men det er nok for langt, så jeg vil se om jeg kan konkretisere bedre
   tak

   Slet
  4. Jørgen du er en verdensmand. Tak for uddybende opsætning af Hvad betaler man skat af i personlig virksomhed.. Smukt tak, Jeg manglede den her forklaring.

   Slet
  5. herligt at høre - selv om jeg hedder John :)

   Slet
  6. Hej, John.
   Super blog du har her - virkelig hjælpsom for os nyopstartede.
   Helt lavpraktisk; hvordan (hvor) forskudsregistrerer jeg forventet overskud fra min virksomhed (efter VSO)?

   Slet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog