onsdag den 10. september 2014

Omvendt betalingspligt B2B i Danmark for en del IT udstyr fra 1/7-2014

Omvendt betalingspligt visse varer og handler:

Den omvendte betalingspligt omfatter IT udstyr som f.eks bærbare computere, mobiltelefonen, tables, spillekonsoller og integrerede kredsløb.

Loven er indført for at undgå momssvindel hvor den type udstyr handles i en type momskaruseller

Omfattet af regler er firmaer hvor mere end 50% af salget i de omfattede varer sker til afgiftspligtige

Det er meget vigtigt, at sælger derfor kan få fuldt overblik over deres kunder fra salg til salg da reglen aldrig gælder for salg til private. Der skal der forsat altid moms på salget.

Reglen gælder også nethandel. Detailbutikker med hovedsalg til private skal derfor som udgangspunkt blot altid fakturere med moms, uanset de også ind imellem sælger til virksomheder

Er man omfattet af reglen, så skal salg til afgiftspligtige altid ske med moms som omvendt betalingspligt.

Gruppen af afgiftspligtige omfatter ud over momsregistrerede også salg til f.eks. læger, boligselskaber, tandlæger og skoler m.fl..

Disse som ikke er momsregistrerede, vil nok ofte vælge blot at købe den type udstyr i detailhandel, da de ellers vil skulle momsregistrere sig for at kunne håndtere den omvendte betalingspligt.


Afgiftspligtig / momspligtig?

Når loven taler om afgiftspligtige i forbindelse med køber, så er det jo fordi den omfatter også f.eks. lønsumspligtige så som skoler, læger m.m. men i princip er jo alle der driver virksomhed, med i gruppen afgiftspligtige.

Afgiftspligtige er i.h.t. momslovens § 3:
  • juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed 
  • offentlige forsyningsvirksomheder/selskaber 
  • offentlige institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. 
  • Momsfritagne virksomheder, ex lønsumsregistrerede o.a.

Forhold omkring bevis for hvornår en person er afgiftspligtig, kunne skat problemer:

Der kunne opstå en situation hvor en ung mand drev webshop men ikke var CVR registreret og alligevel kunne fremlægge klare tegn på, at han var afgiftspligtig og skulle ha varen uden moms, men med "omvendt betalingspligt".

Hertil vil jeg kommentere at BDO revision i deres gennemgang klart skriver, at "Kundens moms nr skal fremgå af sælgers faktura"  og statens administration skriver i deres gennemgang at "Kunden skal altid ved købet angive gyldigt moms nummer" 

Det er derfor min opfattelse, eftersom momsregistrering jo SKAL ske også for lønsumspligtige, så bør sælger måske for at være på den sikre side - fastholde et krav om at kunne dokumentere gyldigt moms nr - eller som minimum CVR nr - for at gennemføre salget med omvendt betalingspligt. Det er dog ikke et absolut krav.

Der er en del store revisionselskaber der tolker loven sådan, at HVIS en person, uden registrering, på tilfredsstillende viser kan vise denne er afgiftspligtig, så kan sælger gennemføre salget med omvendt betalingspligt, men i så fald skal man være omhyggelig med at dokumentere afgiftspligts begrundelsen og altid medtage købes identifikation (navn/adresse - eller CPR) på det interne salgsbilag.

Nye konti i bogholderiet nødvendige

Omvendt betalingspligt kendes af en del fra EU salg og køb, men da indberetning skal ske særskilt, må man oprette nye konti til disse salg og køb. En del regnskabsprogrammer kommer selv med tilføjelse af konti eller den nye momstype. 

Ellers skabes ny konto for Køb i DK med omvendt betalingspligt og den knyttes momsmæssigt til ny konto under salgsmoms i status - Moms omvendt bet.pligt DK kunne den hedde - og - hvis købet er til brug ved momsmæssig aktivitet - til konto for købsmoms

Er købet ikke til momspligtig aktivitet (ex for lønsumsvirksomhed) så bogføres der ikke på købsmoms men kun den nye "salgsmoms omvendt betalingspligt"

Sælger bogfører tilsvarende - hvis det er solgt med omvendt betalingspligt - på særskilt salgskonto - uden momsberegning - "omvendt betalingspligt salg dk" og angiver beløbet i rubrik C ved angivelsen (men ikke som EU salg - gamle listeangivelse)

En del regnskabsprogrammer har allerede konti til det - og har oprettet tilsvarende momskoder, hvilket man også selv kan, helt som køb fra EU med omvendt betalingspligt, blog skal man holde den nye moms under salgsmoms for sig, da den har eget felt til indberetning
Ekstra læsning her fra BDO om bogføringen hvis det letter

Sælgers forpligtelser for de B2B sælgere der er omfattet:

Sælger må ikke opkræve moms ved B2B salget. Fakturering skal ske uden moms og det skal fremgå af fakturaen, at salget er sket med omvendt betalingspligt, f.eks ved en fakturatekst som: Omvendt betalingspligt. Køber skal afregne momsen

Selvom salget kan minde om EU salg uden moms, skal dette naturligvis ikke indberettes til EU salg uden moms, men udelukkende angives i rubrik C ved sælges momsangivelse.

Kombinationssalg:

En del handler vil kunne være kombinationssalg hvor ex en telefon sælges med beskyttelses cover. Hvis varene kun sælges samlet og formålet er køb af telefonen, så foregår salget med omvendt betalingspligt men hvis de to ting er prissat hver for sig og normalt købes hver for sig - så vil telefonen være omfattet af omvendt betalingspligt, medens det løse cover vil skulle pålægges moms. 

Det KAN gøres på en og samme faktura hvis bare det gøres helt tydeligt adskilt, men ofte vil det være fornuftigt at gennemføre det som to separate salg.

Risiko for svindel

Det er oplagt, at der er risiko for at private vil undslå sig moms ved at udgive sig for at være momspligtige/afgiftspligtige, så sælger skal være omhyggelig i sin kontrol af kunderne, f.eks. gennem verificering hos skat af momsnummer:  www.skat.dk/virksomheder/moms eller som nævnt ved at notere købes begrundelse for afgiftspligt ned sammen med klar identifikation af køber.

Købers forpligtelser:

Køber skal ved bogføringen beregne 25% dansk moms af fakturaen og bogføre dette som salgsmoms (helt sammen med anden salgsmoms. 
Da denne pligt også omfatter andre afgiftspligtige (skoler læger osv) må disse derfor rent teknisk lade sig momsregistrere for at kunne gennemføre dette. Da det af afgiftspligtige vil blive anset for bøvlet med en sådan registrering, må man forvente, at mange af disse vælger at købe varen i detailhandel

Som modvægt til de 25% der bogføres som salgsmoms, så skal man samtidigt lægge helt samme beløb under den helt almindelige danske købsmoms. Vær opmærksom på, at det forudsætter at varen skal bruges til den afgiftspligtige aktivitet. Bruges den delvist privat, så må man kun medtage købsmoms i forhold til fordelingen erhvervsmæssig og privat anvendelse. Disse varer, mobil telefoner, tablets og computere kan ofte have en privat anvendelse, så det er meget vigtigt man der kun fradrager købsmoms i forhold til det erhvervsmæssige. Den del af købsmomsen der ikke medtages som købsmoms, bogføres så i stedet som udgift ved købet.

Også her vil en del regnskabsprogrammer givet ha ny momstype for købere men ellers må man blot bogføre de to gange moms op mod hinanden

Risiko for køber:

Hvis køber anskaffer varen fra et firma der typisk handler B2B og fakturaen er med moms, så vil det være klogt at stille spørgsmål, for hvis momsen er på fakturaen ved en fejl, så vil køber ikke have fradrag for den

Skats styresignal - udsendt september 2014 kan læses HER I LINK

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog