lørdag den 30. august 2014

Nye momsregler for en del ydelselssalg til private i EU fra 1. jan 2015

Nye momsregler fra 1/1-2015 i Europa – og dermed også for Danmark for en række ydelsers salg til lande i EU – omfatter afgiftspligtie virksomheders salg til PRIVAT personer i andre EU lande:  

Ændringen omfatter udelukkende salg til private i EU og gælder for alle lande. Salg til momsregistrerede i EU og til alle uden for EU har helt uændrede regler.

Registrering skal ske for alle der erhvervsmæssigt sælger de omfattede ydelser til private i EU inden den første krones omsætning.


Betingelserne gælder alle i EU og alle udenfor EU - således at de omfattede ydelser, for private købere i EU, altid momsmæssigt behandles helt ens, uanset hvilket land man sælger dem fra. 

Reglen er indført, for at undgå, at sælgere vælger at sælge ydelsen fra de lande der har mindst momssats - eller for den sags skyld, ikke har moms - eller momsfrit. Dermed bliver sælgere i alle lande stillet helt ens, da køber altid har helt samme moms - købers lokale moms sats. 
(Bemærk, at afgiftspligttig er alle der sælger erhvervsmæssigt - det har ikke med momsregistrering i Danmark at gøre)

Tre hovedgrupper er omfattet:

Elektroniske ydelser – såkaldte e-services:

Omfatter bla.a.(ikke en fuldt dækkende liste) hosting af websites – elektronisk service og vedligeholdelse af IT software, salg og service af software samt salg af alle former for spil, billeder, musik, tekster og evt undervisning over nettet.

Div teleydelser:

Omfatter teleselskabers salg af telefoni, e-mails – net-opkoblinger og anden elektronisk kommunikation

Radio og TV:

Omfatter fakturering af udsendelse af TV og radio på tværs af EU.

Gamle regler - nuværende til 31/12-2014:

Før 1/1 - 2015 skal sælger som udgangspunkt fakturere private kunder i EU med lokal moms fra sælgerens land = fra Danmark med helt almindelig dansk moms til privat personer i EU:

Nye regler fra 1/1-2015 kort:

Fra 1/1 - 2015 skal sælger opkræve moms i hvert EU land til deres lokale momssats. Det betyder som udgangspunkt, at sælgere skal registreres for moms i alle de EU lande de har salg til privat personer i. Det vil også – alt andet lig – betyder at man som f.eks. dansk sælger, skal indberette moms i alle de forskellige EU lande man har salg i – og opkrævet moms for. 

Dette er der dog rådet bod på som beskrevet i næste afsnit.

Ingen minimumgrænse for registrerings kravet:

Der er ikke nogen undergrænse for hvornår man skal registreres, så selv ved et salg af en af disse ydelser til privatperson for 1 kr. – skal man være momsregistreret i det pågældende EU land.

Ordningen fjerner samtidigt registreringsgrænse for handel mellem momsregistrerede.

Den normale grænse for hvornår virksomheder skal registreres for moms i hvert enkelt EU land fjernes samtidigt, da handel mellem momsregistrerede jo altid sker med reverse charge. 

Der indføres dog et system der vil gøre dette langt lettere:

Systemet vil nok først og fremmest være helt naturligt for mindre leverandører og hedder One Stop Shop hos skat. Kaldes også M1SS og MOSS (mini one stop shop)

Det vil betyde, at man kan indberette sin udenlandske moms – land for land -som indlogget hos skat.dk, og skat i Danmark vil så sørge for fordelingen af momsen til de øvrige EU lande ligesom systemet også betyder, at sælger kan registrere sig her i Danmark hos alle de øvrige EU lande.

Skat har forklaret det hele ret enkelt i DETTE LINK 

Det er i alle fald klart at:
  • Det bliver et ekstra arbejde med momsregistreringen og angivelsen land for land selv om det hele kan gøres via skat.dk.
  • Det bliver afgørende at man for disse elektroniske leverancer har fuldt overblik over i hvilket EU land kunden bor - OG at man har fuldt overblik over at det er privat personer det drejer sig om.

Indberetning og bogføring:

Indberetning af denne form for ydelsessalg skal ikke med i den sædvanlige rubrik B men derimod medtages det samlede beløb for salget i rubrik C på den almindelige momsangivelse og selve momsen skal så angives til de enkelt EU lande - enten via direkte registrering eller som foreslået - via dansk skats One Stop Shop

Indberetning skal ske kvartalsvis = for de som har f.eks. halvårsmoms skal der laves et udtræk af momsen til EU landene. En del regnskabssystemer er forberedt til det - f,eks Billys Billing hvor man dog selv skal ind og oprette nye konti og nye momssatser. Alternativt kan momsen køres i separat regnskab, f.eks Excel. 

I så fald bogføres alle salg UDEN moms på en konto for EU salg private - ydelser og i excel udregnes så de enkelt landes moms hvorefter man kan bogføre EU moms ind på en ny konto - under salgsmoms - som f.eks kan døbes EU moms one stop shop - f.eks. 

Salgspris kr 960 DKK  - heraf moms Østrig 20% = 160 kr

  1. På konto for EU salg private - ydelser bogføres kr 800 kredit
  2. På konto for salgsmoms EU one stop bogføres 160 kr kredit
  3. På konto for udestående debitorer/ubetalte fakturaer - eller hvis der er betalt, bogføres debet 960 kr
Man man naturligvis også oprette flere konti til salget per land og momsen for hvert land - i stedet for bare fælles konto til salg og en fælles salgsmoms EU one stop -

I så fald skal man oprette en sådan konto til hvert land - under omsætning EU ydelsessalg Tyskland -  EU ydelsessalg Belgien osv. - og så -  under salgsmoms en konto til momsen for hvert EU land man sælger til. 

Derved kan man jo direkte se hvordan der skal indberettes til de enkelte lande - men det vil også fungere, at bare ha et samlet beløb og styre de enkelte landes moms tilgodehavende i en tilhørende fil - f.eks. excel.
Dette vil en del som ikke har et program der håndterer det automatisk, nok vælge at gøre f.eks. en gang om dagen/ugen alt efter salgsfrekvensen.

Når kvartalet er gået, vil konto for salgsmoms EU one stop nu ha en saldo der svarer helt til den excel man har og hvor man kan sortere efter de enkelt lande, og som man bruger til at indberette momsen efter i one stop shop.

Selve indberetningen sker så med indberetning af det samlede beløb for salg per land og den samlede moms til hvert land i one stop shop systemet 

Det er helt klart, at dette vil være noget med at holde tungen lige i munden, så brug af regnskabsprogrammer der evt håndterer det automatisk vil være noget nær et must for de af jer der sælger mange af den type ydelser til private i EU. Min metode, som jeg ikke tør garantere for faktisk - har ikke selv testet den - bør fungere fuldt ud, men er nok kun egnet for nogen med begrænset mænge salg

Formålet:

Formålet med den nye lov i EU er, at forhindre, at selskaber der leverer elektroniske ydelser etablerer sig i det land i EU med mindste moms sats (typisk Luxemburg) for derved at spekulere i, at holde deres priser mod private kunder nede.


EU landenes moms: (check altid om der er update)

Liste over alle landenes moms og bemærk at enkle har reduced rate for f.eks. broadcasting og et par ting der kan gå med under gruppen ydelser - LISTE HER


To amino tråde om emnet kommer vidt omkring og indeholder både facts - og fejlJeg er ikke revisor eller skatteekspert og alle råd på bloggen er givet efter min bedste viden, men uden nogen form for ansvarspåtagelse, så undersøg altid selv tingene til bunds.


Søg i denne blog