onsdag den 6. august 2014

Regnskabsregulering fra drift til skat

Regnskabsregulering fra driftsregnskab til skat:

Uanset man driver virksomhed, type enkeltmandsvirksomhed eller I/S - eller driver i selskabsform som f.eks. IVS, ApS og A/S, skal man som oftes lave en regulering af regnskabsresultatet som opgives til skat.

Denne regulering er givet ganske overset af mange, men en ting skat er meget opmærksomme på ved kontroller.

Hvad er det man f.eks skal regulere for?

Kørepenge:

Der kan være mange ting. Lad os først tage et punkt som generelt kun skal reguleres for i personlig virksomhed, nemlig kørepenge efter statens takster. Forholder forklaret mere uddybende i dette link om KØRSEL/BEFORDRINGSGODTGØRELSE 

Kort beskrevet er det sådan, at i personlig enkeltmandsvirksomhed, må man ikke udbetale sig selv kørepenge for kørsel i privat bil for virksomheden. Man fører købebog og det beløb man kommer frem til, får man fradrag for i personlig indkomst. Fradraget fremkommer ved - skatteregulering. 
Man tager helt enkelt det samlede beløb, og trækker fra virksomhedens driftsresultat, når man laver skattereguleringen og dermed reducerer man resultatet med beløbet - og man får såldes fuldt personligt fradrag for det.
Man må godt hæve penge via mellemregning som altid, men man må ikke tage beløbet ind i regnskabet som en udgift og udbetale det, det skal tages via skatteregulering

For selskaber der udbetaler kørepenge efter statens takster til ansatte, tages dette som udgift over regnskabet og indberettes på modtagers skat som skattefri kørepenge. Ejer må kun tage det ud hvis ejer tager en løn der er klart højere (retfærdiggør at ikke løn erstattes) Uden løn ingen kørepenge.

Rigtigt mange ting der skal skatte-reguleres for:

Det er vigtigt lige at bemærke, at ud over at der er mange ting som der skal skattereguleres for, så er der for en del af dem også helt specielle regler for hvor stor andel af momsen der giver moms fradrag. Da dette omhandler skatteregulering, kommer jeg ikke med momsreglerne men de er rigtigt godt med i dette link fra DANSK REVISION 2014

Fælles regel for rigtigt mange punkter - nemlig:

Bespisning af forretningsforbindelser

Overnatning betalt for forretningsforbindelser

Omk. til jubilæum og receptioner m.m. for forretningsforbindelser 

Gaver til forretningsforbindelser 

Reklamegaver med navn til over 100 kr per stk

Fælles for disse gælder generelt - se igen linket til danske revision for detaljer:

Der er kun 25% fradrag for disse udgifter generelt. Derfor skal disse føres på en konto man dels har special moms på dels let kan finde igen, idet man ved årsafslutningen skal tage 75% af beløbet på disse konti, og tillægge firmaets resultat fra regnskabet, når man opgiver resultat til skat i selvangivelsen

Stiftelsesomkostninger til selskab:

Stiftelsesomkostninger, gebyr og evt advokat o.l. i forbindelse med stiftelse må gerne betales af selskabet MEN - der ikke fradrag for disse - så igen skal man føre dem på en konto man husker og beløbet skal lægges til, når man regulerer fra selskabets driftsresultat til resultat til skat.

Afskrivninger:

Kan være et andet punkt der skal reguleres for. I en del tilfælde vil man måske bare afskrive efter samme regler som skattereglerne, i andre tilfælde skal man, for at vise resultatet i drift korrekt, afskrive forskelligt driftsmæssigt og skattemæssigt, og igen skal der tages hensyn til dette ved selvangivelsen

Driller alt dette - kan det anbefales at anvende en bogholder - evt en via nettet - adgang til regnskabssystem og bilag i dropbox. Billedet her viser en bogholder og end da en med bog i 


Jeg er ikke revisor og tager ikke ansvar for evt fejl, alt er blot beskrevet bedst muligt og dækker heller ikke alle tilfælde.

venligst John Hannover  INDHOLDSFORTEGNELSE M.M.  FACEBOOK  GOOGLE+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog