mandag den 26. maj 2014

Hvad består virksomhedens resultat til skat af?


Dette indlæg har fokus først og fremmest på ejere af personlig enkeltmandsvirksomhed (og type I/S) og selskaber er kun svagt berørt:

Hvordan regner jeg mit resultat til skat ud?

Det simple og korte svar er, at det i personlig virksomhed er alle dine indtægter minus alle dine fradragsberettigede udgifter. Dette gælder helt uanset du driver registreret virksomhed - og om du er med eller uden moms.

Moms

Moms er ikke en del af dine indtægter og udgifter. Moms er bare beløb du opkræver for skat hos slutforbrugerne og opbevarer indtil du skal indbetale, og der trækker du din egen købsmoms fra din salgsmoms. Se evt BASALT OM MOMS OG SKAT

Brug regnskabsprogram, så du får både DRIFT og STATUS

Et regnskab består af en driftsdel som er alle indtægter og alle udgifter, og en status del som er ændringer i beholdninger. Status delen påvirker slet ikke dit resultat, det gør kun de ting du bogfører i driften, og et hvert moderne regnskabsprogram vil gøre det meget let for dig at vide, hvad du skal bogføre hvor.

Egne penge der indskydes eller hæves?

Skyder du selv penge ind, så skyder du dem ind i virksomheden i status. Du skyder dem ind i egenkapitalen (det som nogen kalder mellemregning) på en konto som kan hedde privat indskud fra ejer og samtidigt med at den får pengene ind, bogfører du beløbet som indsat i banken f.eks. Herved sikrer du, at penge du selv skyder ind, kun er i status og fremgår af kontoen for indskud fra ejer og derved kommer du jo så heller ikke til at betale skat af de - allerede beskattede - penge som du skyder ind, og du kan hæve dem uden skat.
Hæver du selv penge så foregår det også i egenkapitalen om f.eks. hævet privat til ejer. Igen sker det i status og det har ingen som helst betydning for dit resultat. Skat er helt ligeglad med om du hæver en masse penge, for det sker i status og har ingen betydning for dit resultat, som stadigt er alle indtægter minus alle udgifter. 
Hæver du for meget, så kan du ikke betale din moms eller dine leverandører og andre forpligtelser, og det er jo skidt, men det er ikke noget skat blander sig i.

Til bedre at forså hvorfor hævning af penge ikke påvirker, kan du her læse om hvorfor der netop ikke er noget der hedder løn i en personlig virksomhed. LINK - HVORDAN BESKATTES MAN I VIRKSOMHED

For selskaber sker private indskud ved at man låner sit selskab penge og her skal der beregnes og betales en rente fra selskabet til aktionæren svarende til markedsrente - og ejeren/anpartshaveren må IKKE låne penge / hæve penge privat i selskabet.

Renter: 

skal ikke med i din personlige virksomheds resultat, de kommer på din personlige selvangivelse sammen med dine personlige rente indtægter og udgifter
For selskaber som f.eks. IVS og ApS er renterne med i selskabets resultat og har ikke noget med personen at gøre.

Afdrag:

Er aldrig en udgift. Det er bare, at du bringer gæld ned. Det koster penge, men der er ikke nogen påvirkning af dit resultat, kun flytter du penge fra penge i banken f.eks. til konto for gæld, så gæld går lige så meget ned som penge i banken - og dermed er der balance, og intet sker via drift.

Varelager korrektion:

Hvis man bare køber sine varer ind som en udgift til varekøb, så påvirker det jo resultatet. Køber man får 10.000 kr varer, så tager man en udgift på 10.000 kr, og hvis vi siger der slet ikke var solgt noget, så ville resultatet jo være minus 10.000 kr, og det ville gi skattefradrag i anden personlig indkomst for ejere personlige virksomheder. 

Den går ikke. Varelageret har jo en værdi af 10.000 kr, så hvis når man skal kende sit resultat, så skal man regne indkøbsværdien af ens varelager ud, og den værdi skal man lægge til resultatet. Man kan gøre det manuelt men normalt er det klogt at flytte fra varekøb i drift (den konto man har bogført udgiften til købet på) og over til en post for varelager i status. Derved viser regnskabet direkte ens resultat. Man bør løbende holde øje med varelageret så man har overblik over, om man tjener penge eller ikke.

En del regnskabsprogrammer og webshops har indbygget lagerstyring som kan anvendes også.

Køb af aktiver:

Aktiver der som sammenhængende aktiv har en værdi af op til 12.600 kr i 2014 priser kan afskrives som udgift på en konto for småaktiver. Aktiver der har større værdi skal afskrives over flere år. Man må gerne driftsmæssigt afskrive ud fra en bestemt forventet levetid, men skattemæssigt skal man som udgangspunkt afskrive med 25% af aktivets værdi, indtil det samlede beløb man afskriver på rammer 12.600 hvor hele resten så kan afskrives på en gang. Google skattemæssige afskrivener for yderligere hvis du køber aktiver der koster over de 12.600 kr
Købes aktiver som man også bruger privat, f.eks. en bærbar man har i hjemmet, så skal der ske deling af momsen som angiver i dette link om DELT MOMS

Skattekorrektion:

En korrektion til skat glemmes nok af en del, men når året er slut skal man lave en skattekorrektion til ens resultat. Det kan være man har kørepenge til gode efter statens takster, og det beløb skal trækkes fra virksomhedens resultat når det opgives på selvangivelsen, så man opnår fradrag for beløbet. (se evt KØREPENGE

Der kan være mange andre ting der skal korrigeres for til skat, typisk gaver, repræsentation, bespisning og andet som ikke har fuld fradragsværdi. Jeg synes denne liste fra DANSK REVISION er ret god at gå til for at finde de konkrete fradragsværdier (og moms fradrags værdier)

Forskudsopgørelse og udvidet selvangivelse:

Man skal ved start af ny virksomhed selv angive sit forventede overskud i rubrik 221 i forskudsopgørelsen lige som man får udvidet selvangivelse fremover. Her er FORSKUDSOPGØRELSE MED INSTRUKTIONSVIDIOER og her er UDVIDET SELVANGIVELSE MED INSTRUKTIONSVIDEOER  Disse er i skrivende stund de nyeste, men artiklen bliver jo ældre, så check gerne at der ikke er kommet nyere version af en del af det hos skat.

Hvor meget skal jeg så betale i skat?

Du skal altid betale 8% arbejdsmarkedsbidrag lige fra den første krone. Når din indtægt fra virksomheden OG evt fra andet arbejde overstiger dine fradrag, så skal du helt frem til topskat regne med samlet ca 44% af overskuddet skal gå til skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag.

Jeg er ikke revisor og påtager mig ikke ansvar for fejl opstået i artiklen, som dog er udarbejdet så nøje som muligt :)

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

Facebook råd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog