fredag den 31. januar 2014

Beskatning af indtægt fra honorar eller personlig virksomhed

Dette indlæg omhandler blot hvorledes skatten rent praktisk trækkes for ejere af personlig virksomhed eller privat personer der har indtjening som ikke indberettes af betaleren.

Alle virksomheder har pligt til at skatte indberette honorar de betaler private. Man skal der blot kontrollere at tallet er korrekt i årsopgørelsens rubrik 12. Indberetning skal ske som AM bidragspligtigt honorar.

Alle virksomheder har ligeledes pligt til at indberette beløb de betaler for ydelser via faktura fra Personlig Mindre Virksomhed PMV. Dette grundet den manglende moms. Der indberettes i e-indkomst - vælges gruppe 05 honorar og i rullemenu vælges i stedet for CPR nr "Person-se.nr" (punktet burde tilføje CVR) og her skrives så CVR nummeret - og beløbet derefter.

--------------------------

Personer med selskab, ApS, IVS eller A/S f.eks. betaler skat som alle andre lønmodtagere via løn de modtager fra deres selskab.

Overordnet for al indtægt som ikke indberettes, at man selv skal ind og ændre forskud. Det gælder helt fælles for private der modtager penge for arbejde udført fra andre private (husk lige grænse for MOMSREGISTRERING dog)

Ejere af personlig virksomhed skal ha udvidet selvangivelse.

Helt kort fortalt, skal overskud i udvidet forskudsopgørelse rubrik 221, underskud i 435 (kun virksomheder - private må ikke ha underskud) og renter i 488. De samme punkter hedder, som en af skats måde at gøre livet lidt besværligere, noget andet i selvangivelsen hvor overskud skal i 111, underskud i 112 (kun virksomheder)

For personer der ikke driver virksomheden i virksomhedesskatteordningen VSO, skal resultatet opgives uden renter, idet nettorenter behandles som anden (personlig) kapitalindkomst.

Personer der driver virksomheden under VSO medregner virksomhedens renter i resultatet og behandler disse efter specielle regler, som udgangspunkt renteindtægt netto i 114  - negative nettorenter i 117. VSO betyder generelt, at jeg altid anbefaler revisor idet både hævninger (hæverækkefølgen) og renter skal behandles lidt specielt. Samme hvis man benytter kapitalafkastordningen.

Tidligere kunne man bare selv som privat modtager indberette i rubrik 12 i den almindelige selvangivelse, men den rubrik er nu låst og bruges kun til honorarer som korrekt indberettes fra virksomhed der betaler for arbejde og ydelser fra privatpersoner.

Privatpersoner som har indtjening fra andre private som ikke indberettes kan bruge rubrik 12 i forskudsopgørelsen

Omkostninger der direkte er kommet for at man kunne få indtægten, kan trækkes fra, dog kan man ikke selvangive underskud hvis det skulle opstå, uden at man har virksomhed.

I selvangivelsen kan man så indberette i rubrik 15 - da 12 er låst i selvangivelsen..

Privat personer som har indtjening fra arbejde for virksomheder/selskaber kan forskudsregistrere i rubrik 12 og vil automatisk kunne se det indberettede beløb samme rubrik i selvangivelsen

Man har som udgangspunkt pligt til at forskudsregistrere, da skatten skal betales under indtjeningsåret, og venter man, får man renter på fra 1/1 året efter og fra 1/7 også en ekstra strafrente. Mange der venter, vil også opleve, at de ikke har fået lagt det fra de skulle.

Forskudopgørelsen er derfor en glimrende regnemaskine og man kan ændre den så tit man vil, op og ned med indtjeningen, helt frem til og med Oktober hvis man vil ha skatten korrekt med det samme.
Her er et link til et af mine andre indlæg om emnet, og i det indlæg er der fremragende videoer fra skat, som viser hvordan man indberetter forskud både for private og for personlig virksomhed så se gerne FORSKUD 2014

Hvordan betaler man så skatten??

Hvis man ikke har alm. lønindtægt ved siden af, så modtager man helt enkelt B-skatte opkrævninger ud fra det man opgiver i forskud. Ens fradrag udnyttes først så man får kun opkrævninger hvis indtægten overstiger ens fradrag. B skatte raterne kommer i 10 opkrævninger hvis det er for helår, alle måneder på nær Juni og December. Det er de gamle måneder hvor hus terminer forfaldt - smukt kaldes fandens fødselsdag, og her syntes skat man skulle fredes :)

Hvis man HAR alm. lønindtægt ved siden af så nedsætter skat først ens fradrag så man kommer til at betale den nødvendige skat via ens helt almindelige løn indkomst. Hvis indkomsten ved siden af lønnen er så stor, at skatten ikke kan trækkes alene ved nedsættelse af fradraget, så modtager man b-skatte opkrævninger for det som overstiger.

Det betyder naturligvis, at man får mindre udbetalt i løn men det vil svare til ca. 44% i skat så man vil jo så ha hvad der svarer til 56% af den indtjening man har haft ved siden af, i samlet flere penge til rådighed, så det vil jo hænge fint sammen.

De 44% er den ca. procent som alle, med mindre udsving i kommuneskatte procenten, betaler i skat, når vi taler om en ekstra indkomst oven i normal løn indkomst. Skatte af den sidst tjente krone spiser ca disse 44% af en indtægt op til topskattegrænsen (for 2014 indtægt over 449.100 efter AM bidrag er trukket og 488.152 før AM bidrag som nok er det tal der er mest relevant for selvstændige)

Jeg er ikke revisor og påtager mig ikke ansvar for brug af dette indlæg, men har oplyst alt efter bedste viden

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog